بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو ارقام و لاین های گندم نان در منطقه بروجرد:

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پنج تاریخ کاشت ۱۰ آبان، ۲۵ آبان ، ۱۰ آذر، ۲۵ آذر و۱۰ دی بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نمو چهار رقم گندم بهار، پیشتاز، پارسی (M84-17) و سیوند (M84-18) و یک لاین امید بخشM83-17 به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۸۸-۸۷  انجام شد. صفات فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملكرد بیولوژیک (بیوماس)‌، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه معنی دار بود. همچنین بین ارقام برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه اختلاف معنی دار بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم  نیز بر روی ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و شاخص سختی دانه
معنی دار بود. اگر کشت با تأخیر بیشتری نسبت به تاریخ کاشت مطلوب انجام گیرد، میزان عملکرد کاهش
می یابد. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۷۷۳۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به لاینM83-17 در تاریخ کاشت دوم
(۲۵ آبان) و کمترین عملکرد دانه به میزان ۳۴۶۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم پارسی در تاریخ کاشت ۱۰ آذر بود.

 

 

مقدمه

غلات و بویژه گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشند. تقریباً ۵۵% از پروتئین ها،
۱۵% چربی ها،۷۰% گلوسید و به طور کلی ۵۵-۵۰% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد. غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیرباز حکومت های حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه های غلات است.

با تحقق پدیده ای به نام انقلاب سبز، بعضی از کشورها بویژه هندوستان و ترکیه در آسیا و مکزیک در قاره آمریکا توانستند با افزایش عملکرد گندم به مرحله خودکفایی راه یابند. به طوری که مصرف سرانه هندوستان از ۴/۲۳ کیلوگرم در سال ۱۹۶۷ به ۵۰ کیلوگرم در سال ۱۹۸۱ رسیده است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۷۶). در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد، بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. توجه روز افزون جهانی به تولید هرچه بیشتر گندم از یک طرف به منظور تأمین بخشی از نیازهای بشری و از طرفی جهت خنثی کردن سیاست های استعمارگرانه ابرقدرت ها در زمینه این محصول استراتژیک، جهاد عظیمی را در سراسر عالم در زمینه های دایر کردن زمین های بایر و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بهره دهی واحدهای کشاورزی، ضمن توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و حاصلخیزی خاک و اصلاح بذر و تهیه بذور مقاوم و تحول در سیستم آبیاری و مبارزه با آفات گیاهی و غیره برانگیخته است (خانجانی، ۱۳۸۵ ). مناطق معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق
می باشد، از شرایط مستعدی برای زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر ۲۸ درصد از سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص داده اند و به دلیل برخوردار بودن از شرایط این اقلیم برای رشد گندم، بالاترین رکوردهای عملکرد از این استان گزارش شده و همین موضوع اهمیت تولید گندم در این استان را آشکار می سازد (نجفیان، ۱۳۸۵).

 

 اهمیت گندم

گندم به دليل دارا بودن ويژگي هاي ژنتيكي متفاوت، انعطاف‌پذيري فنوتيپ ها و ژنوتيپ ها و داشتن ارقام مختلف، تقريبا در تمام دنيا كشت مي شود. گندم گرچه يك گياه منطقه معتدله است، اما در مناطق مختلف آب و هوايي كشت مي شود. گندم بين ۳۰ درجه الي ۶۰ درجه عرض شمالي و ۲۷ درجه تا ۴۰ درجه عرض جنوبي قابل كشت است. گندم همچنين تا ارتفاع ۳۵۰۰-۳۰۰۰ متري از سطح دريا و در تبت تا ارتفاع ۴۲۷۰-۴۵۷۰ متري كشت مي شود (نورمحمدي و همكاران، ۱۳۷۷).

تقريباً ۳۵۰۰۰۰ گونه گياهي شناخته شده است كه فقط ۲۴ گونه آن (يعني ۰۰۷/۰ درصد) به صورت زراعي و در سطح وسيع كشت مي شوند. احتمالاً گندم (شكل ديپلوئيد آن) و جو، از اولين گياهاني بوده‌اند كه در آغاز كشاورزي مورد استقبال قرار گرفته‌اند. مطالعات باستان شناسي نشان دهنده استفاده از گندم در ۱۵۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح مي باشد (رحيميان و همكاران، ۱۳۷۵).

 

نتيجه‌گيري

مناطق معتدل كشور كه شامل بخش‌هاي وسيعي از استان‌هاي خراسان، مركزي، سمنان، تهران، اصفهان، فارس، كرمانشاه و لرستان و مناطقي از استان‌هاي ايلام، چهار محال و بختياري، همدان و سيستان و بلوچستان مي‌باشد، از شرايط مستعدي براي زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر ۲۸ درصد از سطح زير كشت گندم آبي را به خود اختصاص مي‌دهند. از آن جمله استان لرستان با ۸۰۰ هزار هكتار زمين كشاورزي كه ۲۰۰ هزارهكتار آن آبي است. با توجه به استعداد مناطق زراعي اين استان در توليد گندم، معرفي ارقام با پتانسيل توليد و ارزش نانوايي بالا و سازگاري براي شرايط كشت مختلف و نامساعد در بعضي سال‌هاي زراعي براي اين اقليم ضرورت داشته كه سعي بر آن است تا در قالب اين طرح براي اقليم معتدل بروجرد اين هدف مهم حاصل گردد. در اين راستا ضرورت دارد تا همواره ارقام با پتانسيل بالا و داراي پايداري عملكرد براي كشت و توليد بهتر و بيشتر در دسترس كشاورزاني كه ممكن است شرايط زراعي سال قبل به علت كشت چغندرقند و ذرت در تناوب با گندم و برداشت دير هنگام آنها و يا اقليم منطقه اجازه كشت به موقع را در پاييز به آنها ندهد رقم يا ارقام مناسب آزمايش، شناسايي و معرفي شود.

از لحاظ تاریخ های کاشت در نظر گرفته شده، در تاريخ كاشت دوم (۲۵ آبان) بیشترین عملكرد دانه به میزان ۳/۶۲۸۸ كيلوگرم در هكتار به دست آمد. در تاریخ کاشت سوم (۱۰ آذر) کمترین عملکرد دانه به میزان ۳/۴۷۴۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.

ساير تاریخ های کاشت كه در اين طرح مورد آزمايش قرار گرفتند عبارت بودند از:

تاریخ کاشت اول با میزان عملکرد ۲/۵۲۲۵ كيلوگرم در هكتار.

تاریخ کاشت چهارم با میزان عملكرد ۷/۶۰۱۸ كيلوگرم در هكتار.

تاریخ کاشت پنجم با میزان عملكرد ۳/۵۷۱۱ كيلوگرم در هكتار.

از لحاظ ارقام مورد استفاده، رقم b4 (بهار) با میزان عملكرد ۶۱۸۰ كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه و رقم b2 (M84-18) با میزان عملكرد ۹/۵۲۴۵ كيلوگرم در هكتار كمترين عملكرد دانه را از خود نشان دادند.

ساير ارقامي كه در اين طرح مورد آزمايش قرار گرفتند عبارت بودند از:

رقم b1 (M84-17) با میزان ۲/۵۳۵۵ كيلوگرم در هكتار.

رقم b3 (M83-17) با میزان عملكرد ۹/۵۹۹۲ كيلوگرم در هكتار.

رقمb5 (پیشتاز) با میزان عملكرد ۸/۵۶۱۲ كيلوگرم در هكتار.

ميزان عملكرد هر يك از ارقام در تاريخ‌هاي مختلف كاشت عبارتند از:

رقم پارسی در تاريخ كاشت اول با ۳/۵۳۰۹ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت دوم با ۶۷۵۰ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت سوم با ۷/۳۴۶۶ كيلوگرم در هكتار ، درتاريخ كاشت چهارم با ۷/۵۲۹۶ كيلوگرم در هكتار و در تاریخ کاشت پنجم با ۳/۵۹۵۳ کیلوگرم در هکتار.

 

رقم سیوند در تاريخ كاشت اول با ۳۸۷۲ كيلوگرم درهكتار، در تاريخ كاشت دوم با ۶۳۰۰ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت سوم با ۳/۵۰۱۳ كيلوگرم در هكتار و در تاريخ كاشت چهارم با ۶۳۲۰ كيلوگرم در هكتار و در تاریخ کاشت پنجم با ۳/۴۷۲۳ کیلوگرم در هکتار.

 

لاین M83-17 در تاريخ كاشت اول با ۳/۴۸۰۳ كيلوگرم در هكتار، درتاريخ كاشت دوم با ۷/۷۷۳۴ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت سوم با ۷/۵۱۵۶ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت چهارم با ۷/۶۳۵۶ كيلوگرم در هكتار و در تاریخ کاشت پنجم با ۳/۵۹۱۳ کیلوگرم در هکتار.

رقم بهار در تاريخ كاشت اول با ۷/۶۸۹۶ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت دوم با ۷/۵۷۴۶ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت سوم با ۷/۴۸۱۶ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت چهارم با ۷۶۶۰ كيلوگرم در هكتار و در تاریخ کاشت پنجم با ۵۷۸۰ کیلوگرم در هکتار.

 

رقم پیشتاز در تاريخ كاشت اول با ۵۲۴۴ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت دوم با ۴۹۱۰ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت سوم با ۳/۵۲۶۳ كيلوگرم در هكتار، در تاريخ كاشت چهارم با ۶۴۶۰ كيلوگرم در هكتار و در تاریخ کاشت پنجم با ۷/۶۱۸۶ کیلوگرم در هکتار.

لذا بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش در سال زراعی ۸۸-۸۷ و با توجه به شرایط متغیر آب و هوایی در سال مذکور، نتایج زیر جهت استفاده کاربردی به کشاورزان منطقه توصیه می گردد:

در تاريخ كاشت اول (۱۰ آبان ماه) رقم بهار ، در تاريخ كاشت دوم (۲۵ آبان ماه) رقم M83-17، در تاريخ كاشت سوم (۱۰ آذر ماه) رقم پیشتاز، در تاريخ كاشت چهارم (۲۵ آذر ماه) رقم بهار و در تاریخ کاشت پنجم (۱۰ دی ماه) رقم پیشتاز ‌توصيه مي‌شود.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات ..۱

مقدمه ..۲

۱-۱٫ اهميت گندم ..۳

۱-۲٫ سطح زير كشت و مقدار توليد ..۳

۱-۲-۱٫ سطح زير كشت و مقدار توليد در جهان ..۳

۱-۲-۲٫ سطح زير كشت و مقدار توليد در ایران ..۵

فصل دوم: بررسي منابع ۹

فصل سوم: مواد و روش‌ها ۳۶

۳-۱٫ زمان و موقعيت و محل اجراي طرح ۳۷

۳-۱-۱٫ مشخصات اقليمي ۳۷

۳-۲٫ عمليات زراعی ۴۰

۳-۲-۱٫ عمليات اولیه آماده سازی  ۴۰

۳-۲-۲٫ ایجاد کرت های آزمایش ۴۰

۳-۳٫ مشخصات ارقام مورد آزمایش ۴۰

۳-۳-۱٫ بهار ۴۰

۳-۳-۲٫ پیشتاز ۴۱

۳-۳-۳٫ لاین  M83-17 41

۳-۳-۴٫ پارسی  ۴۲

۳-۳-۵٫ سیوند  ۴۲

۳-۴٫ عملیات کاشت ۴۳

۳-۵٫ تیمارهای آزمایشی  ۴۳

۳-۶٫ سطوح مورد آزمایش ۴۳

۳-۷٫ عملیات داشت ۴۳

۳-۸٫ اندازه گیری صفات و جمع آوری داده ها  ۴۴

۳-۸-۱٫ زمان جوانه زنی   ۴۴

۳-۸-۲٫ درصد سبز مزرعه  ۴۴

۳-۸-۳٫ زمان پنجه دهی   ۴۵

۳-۸-۴٫ ارتفاع بوته     ۴۵

۳-۸-۵٫ تعداد بوته در واحد سطح ۴۶

۳-۸-۶٫ تعداد پنجه در بوته ۴۶

۳-۸-۷٫ تعداد سنبله در بوته ۴۷

۳-۸-۸٫ تعداد دانه در سنبله ۴۷

۳-۸-۹٫ تعداد گره در ساقه اصلی ۴۸

۳-۸-۱۰٫ عملکرد بیولوژیک ۴۸

۳-۸-۱۱٫ وزن هزار دانه ۴۸

۳-۸-۱۲٫ وزن محصول کرت ۴۹

۳-۸-۱۳٫ عملکرد دانه ۴۹

۳-۸-۱۴٫ شاخص برداشت ۵۰

۳-۸-۱۵٫ عملکرد کاه و کلش ۵۰

۳-۸-۱۶٫ درصد پروتئین دانه ۵۰

۳-۸-۱۷٫ شاخص سختی دانه ۵۱

۳-۹٫ تجزيه و تحليل آماري نتايج  ۵۱

فصل چهارم: نتايج و بحث ۵۲

۴-۱٫ درصد سبز مزرعه ۵۴

۴-۲٫ تعداد بوته در واحد سطح ۵۶

۴-۳٫ تعداد پنجه در بوته   ۵۹

۴-۴٫ تعداد سنبله در بوته   ۶۲

۴-۵٫ تعداد دانه در سنبله   ۶۴

۴-۶٫ تعداد گره در ساقه اصلی  ۶۷

۴-۷٫ ارتفاع بوته ۶۹

۴-۸٫  عملكرد بيولوژيك (بیوماس ۷۲

۴-۹٫ عملکرد کاه و کلش ۷۴

۴-۱۰٫  وزن هزار دانه ۷۷

۴-۱۱٫ عملکرد دانه ۷۹

۴-۱۲٫ شاخص برداشت ۸۲

۴-۱۳٫ وزن محصول کرت   ۸۵

۴-۱۴٫ درصد پروتئین دانه   ۸۸

۴-۱۵٫ شاخص سختی دانه   ۹۰

۴-۱۶٫ همبستگی بین عملکرد دانه با برخی صفات آزمایش  ۹۲

۴-۱۶-۱٫ همبستگی بین عملکرد دانه و ارتفاع بوته ۹۳

۴-۱۶-۲٫ همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله ۹۳

۴-۱۶-۳٫ همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص برداشت ۹۴

۴-۱۶-۴٫ همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد سنبله در بوته ۹۴

۴-۱۶-۵٫ همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش ۹۴

۴-۱۶-۶٫ همبستگی بین عملکرد دانه و وزن محصول کرت ۹۵

۴-۱۷٫ همبستگی بین سایر صفات مورفولوژیکی ۹۵

۴-۱۷-۱٫ همبستگی بین ارتفاع بوته و صفات مورفولوژیکی ۹۵

۴-۱۷-۲٫ همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و صفات مورفولوژیکی ۹۵

۴-۱۷-۳٫ همبستگی بین شاخص برداشت و صفات مورفولوژیکی ۹۵

۴-۱۷-۴٫ همبستگی بین تعداد سنبله در بوته و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۷-۵٫ همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۷-۶٫ همبستگی بین عملکرد کاه و کلش و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۷-۷٫ همبستگی بین درصد سبز مزرعه و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۷-۸٫ همبستگی بین تعداد گره در ساقه و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۷-۹٫ همبستگی بین درصد پروتئین دانه و صفات مورفولوژیکی ۹۶

۴-۱۸٫ نتیجه گیری ۹۸

۴-۱۹٫ پیشنهادات ۱۰۰

منابع و مأخذ ۱۰۲

  • منابع فارسي ۱۰۳
  • منابع غيرفارسي ۱۱۰

ضمائم ۱۲۲

 

فهرست جـداول

جدول (۱-۱).  سطح زیر کشت گندم در سال زراعی ۸۷-۸۶ به تفکیک استان ها ۷

جدول (۱-۲). برنامه تولید گندم آبی و دیم در شهرستان های استان لرستان  ۸

جدول (۳-۱). میزان دمای ماهانه در سال ۱۳۸۷ در دشت سیلاخور ۳۸

جدول (۳-۲). میزان رطوبت در ماههای مختلف سال ۱۳۸۷ در دشت سیلاخور ۳۹

جدول (۴-۱). نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در آزمایش  ۵۳

جدول (۴-۲). تجزیه همبستگی بین صفات مورد مطالعه ۹۷

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

شكل (۳-۱). نمایی از جوانه زنی بذور در سطح مزرعه آزمایشی ۴۴

شكل (۳-۲). نمایی از سبز شدن بذور در سطح مزرعه آزمایشی ۴۴

شكل (۳-۳). نمایی از پنجه دهی بذور در سطح مزرعه آزمایشی ۴۵

شكل (۳-۴). نمایی از شروع مرحله سنبله دهی در سطح مزرعه آزمایشی ۴۵

شكل (۳-۵). نمایی از تشکیل سنبله در بوته در سطح مزرعه آزمایشی ۴۶

شكل (۳-۶). نمایی از سنبله های تشکیل شده در یک کرت آزمایشی ۴۶

شكل (۳-۷). نمایی از تشکیل سنبله ها در سطح مزرعه آزمایشی ۴۷

شكل (۳-۸). نمایی از شروع مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی ۴۷

شكل (۳-۹). نمایی از مرحله رسیدگی در یک کرت آزمایشی ۴۸

شكل (۳-۱۰). نمایی کلی از مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی ۴۸

شكل (۳-۱۱). نمایی از برداشت محصول در سطح مزرعه آزمایشی ۴۹

شكل (۳-۱۲). نمایی از برداشت محصول بوسیله کمباین در سطح مزرعه آزمایشی ۴۹

شكل (۳-۱۳). نمایی از کاه و کلش باقی مانده پس از برداشت محصول ۵۰

نمودار (۴-۱-۱). اثر تاريخ كاشت بر درصد سبز مزرعه ۵۵

نمودار (۴-۱-۲). اثر نوع رقم بر درصد سبز مزرعه ۵۵

نمودار (۴-۱-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر درصد سبز مزرعه ۵۶

نمودار (۴-۲-۱). اثر تاريخ كاشت بر تعداد بوته در واحد سطح  ۵۸

نمودار (۴-۲-۲). اثر نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح  ۵۸

نمودار (۴-۲-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح  ۵۸

نمودار (۴-۳-۱). اثر تاريخ كاشت بر تعداد پنجه در بوته  ۶۱

نمودار (۴-۳-۲). اثر نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته   ۶۱

نمودار (۴-۳-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته  ۶۱

نمودار (۴-۴-۱). اثر تاريخ كاشت بر تعداد سنبله در بوته  ۶۳

نمودار (۴-۴-۲). اثر نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته   ۶۴

نمودار (۴-۴-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته  ۶۴

نمودار (۴-۵-۱). اثر تاريخ كاشت بر تعداد دانه در سنبله   ۶۶

نمودار (۴-۵-۲). اثر نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله  ۶۶

نمودار (۴-۵-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله ۶۶

نمودار (۴-۶-۱). اثر تاريخ كاشت بر تعداد گره در ساقه اصلی ۶۸

نمودار (۴-۶-۲). اثر نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی  ۶۸

نمودار (۴-۶-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی ۶۸

نمودار (۴-۷-۱). اثر تاريخ كاشت بر ارتفاع بوته ۷۱

نمودار (۴-۷-۲). اثر نوع رقم بر ارتفاع بوته ۷۱

نمودار (۴-۷-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر ارتفاع بوته ۷۱

نمودار (۴-۸-۱). اثر تاريخ كاشت بر عملكرد بيولوژيك ۷۳

نمودار (۴-۸-۲). اثر نوع رقم بر عملكرد بيولوژيك  ۷۴

نمودار (۴-۸-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر عملكرد بيولوژيك ۷۴

نمودار (۴-۹-۱). اثر تاريخ كاشت بر عملکرد کاه و کلش ۷۶

نمودار (۴-۹-۲). اثر نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش ۷۶

نمودار (۴-۹-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش ۷۶

نمودار (۴-۱۰-۱). اثر تاريخ كاشت بر وزن هزار دانه  ۷۸

نمودار (۴-۱۰-۲). اثر نوع رقم بر وزن هزار دانه ۷۹

نمودار (۴-۱۰-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر وزن هزار دانه ۷۹

نمودار (۴-۱۱-۱). اثر تاريخ كاشت بر عملکرد دانه ۸۱

نمودار (۴-۱۱-۲). اثر نوع رقم بر عملکرد دانه ۸۲

نمودار (۴-۱۱-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد دانه ۸۲

نمودار (۴-۱۲-۱). اثر تاريخ كاشت بر شاخص برداشت ۸۴

نمودار (۴-۱۲-۲). اثر نوع رقم بر شاخص برداشت ۸۵

نمودار (۴-۱۲-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر شاخص برداشت ۸۵

نمودار (۴-۱۳-۱). اثر تاريخ كاشت بر وزن محصول کرت ۸۷

نمودار (۴-۱۳-۲). اثر نوع رقم بر وزن محصول کرت ۸۷

نمودار (۴-۱۳-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر وزن محصول کرت ۸۷

نمودار (۴-۱۴-۱). اثر تاريخ كاشت بر درصد پروتئین  ۸۹

نمودار (۴-۱۴-۲). اثر نوع رقم بر درصد پروتئین ۸۹

نمودار (۴-۱۴-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر درصد پروتئین ۹۰

نمودار (۴-۱۵-۱). اثر تاريخ كاشت بر شاخص سختی دانه  ۹۱

نمودار (۴-۱۵-۲). اثر نوع رقم بر شاخص سختی دانه ۹۱

نمودار (۴-۱۵-۳). اثر متقابل تاريخ كاشت در نوع رقم بر شاخص سختی دانه ۹۲

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0