تأثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تأثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ تأثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده تأثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه

خواب از جمله احوال اسرارآمیزی است که بیان کیفیت و اسرار نهان آن، دیریاب، بل دست­نیافتنی است. تعبیر و تحلیل رویاها از جمله پیچیده‏ترین و رازآلودترین مسائل و موضوعات بشری است.

گزارش رویاها در حکایت‏های شاهنامه، در ایجاد شوق و امید برای نیل به آرزوها و تهدید و ترس از انجام عملی و در شکل­گیری قصه‏ها نقش مهم و بسزایی دارد. پهلوانان و شاهان در موقعیت‏های مختلف، برخی از وقایعی را که در آینده به وقوع خواهد پیوست، در خواب می‏بینند. این وقایع ممکن است دربردارنده پیام­های شادی و جشن و پیروزی، یا خبر از رویدادی ناگوار باشد.

بسیاری از شخصیت‏های برجسته شاهنامه دست‏کم یکبار در خواب، رویداد پیش از وقوع را دیده‏اند. به همین دلیل نیاز بررسی چنین پدیده‏ای در شاهنامه احساس می‏شود. در این پایان‏نامه، کوشش شده است کم و کیف این قضایا در میان شاهان و پهلوانان شاهنامه، تحلیل و بررسی شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت­های شاهنامه است.نتایج حاکی از آن است که خواب ، رویا و پیش­بینی اخترشناسان و موبدان بر روند زندگی افراد و شاهان آن زمان تاثیر داشته است و شاهان با پیش بینی پیش­گویان مسیر زندگی خود را تغییر می­دادند.

کلمات کلیدی: خواب، رویا، سرنوشت، پیش‏گویی، پیش بینی، شاهنامه، فردوسی.

 

اهداف تحقیق

۱- بررسی نگرش فردوسی در شاهنامه به خواب‌های اهورایی و رویاهای صادقه.

۲- نشان دادن این امر که در شاهنامه، خواب ديدن نوعي آگاهي يافتن از حقيقت است.

۳- نشان دادن برون‏فکنی و واکنش‏های  ناخودآگاه در شاهنامه.

اهل تحقیق و دانشجویان با استفاده از نتایج این پژوهش به دریافت­های تازه­ای از معنی و مفهوم رویا و پیشگویی و تاثیر آن بر سرنوشت شخصیت‏های شاهنامه می‏رسند

 

 فرضیه های تحقیق

۱- خواب و رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت‏های شاهنامه تأثیر بسزایی دارد.

۲- خواب و رویا در شاهنامه وسیله‏ای برای غیب‏گویی شناخته شده است.

۳- رویا در شاهنامه، ابزار شناخت شهودی و وسیله‏ای برای ادراك ماورای طبیعی است.

 

 روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‏باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پایان‏نامه  روش کتابخانه‌ای است‏.

ابتدا منابع مرتبط با موضوع جمع‏آوری و مورد مطالعه دقیق قرار می‏گیرد. سپس اطلاعات مورد نیاز و مفید دسته‏بندی شده و در فصل‏های مختلف پایان‏نامه قرار داده می‏شود و مورد بررسی ، تحلیل و تجزیه قرار می‏گیرد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱ مقدمه ۲
 • ۱-۲ بیان مسأله ۳
 • ۱-۳ سوالات تحقیق. ۵
 • ۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • ۱-۵ پیشینه تحقیق. ۵
 • ۱-۶ اهداف تحقیق. ۶
 • ۱-۷ فرضیه های تحقیق. ۷
 • ۱-۸ روش تحقیق. ۷
 • ۱-۹ تعاریف واژه‏های کلیدی. ۷
 • ۱-۱۰ حدود و قلمرو تحقیق. ۸
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۱ خواب و رویا   ۱۰
 • ۲-۱-۱ جایگاه خواب در ادبیات فارسی. ۱۰
 • ۲-۱-۱-۱ خواب… ۱۲
 • ۲-۱-۲ روان‏شناسی خواب.. ۱۳
 • ۲-۱-۳ خواب از دیدگاه زیست‏شناسی و روان‏شناسی. ۱۵
 • ۲-۱-۴ جایگاه خواب در اساطیر. ۱۵
 • ۲-۱-۵ خواب انبیای الهی. ۱۶
 • ۲-۱-۶ دیدگاه پیش از تاریخ درباره خواب.. ۱۷
 • ۲-۱-۷ خواب در قرآن کریم. ۱۸
 • ۲-۱-۸٫تعبیر و تفسیر خواب.. ۱۸
 • ۲-۲ رویا ۱۹
 • ۲-۲-۱ نظریه‏پردازی در مورد رویاها ۲۰
 • ۲-۲-۲ ویژگی‌های گزارش‌های رویا ۲۰
 • ۲-۲-۳ منشأ رویا ۲۱
 • ۲-۲-۴ رویا در مذاهب.. ۲۲
 • ۲-۲-۴-۱ سنت یهودی.. ۲۲
 • ۲-۲-۴-۲ سنت مسیحی.. ۲۳
 • ۲-۲-۴-۳ سنت اسلامی.. ۲۳
 • ۲-۲-۴-۳-۱ در قرآن. ۲۳
 • ۲-۳ خواب ورویا از دیدگاه پزشکی. ۲۴
 • ۲-۴ پیش‏گویی و پیش‏بینی. ۲۴
 • ۲-۴-۱پیش‏گویی‏های قرآن. ۲۷
 • ۲-۴-۲ جایگاه پیش‏گویی در آیین مسیحیت.. ۲۷
 • ۲-۴-۳ ابزار پیش‏گویی. ۲۸
 • ۲-۴-۳-۱ جام جهان‏بین.. ۲۸
 • ۲-۴-۴ اخترشناس و جایگاه او. ۳۰
 • ۲-۴-۵ فال. ۳۱
 • ۲-۵ سروش.. ۳۱
 • ۲-۵-۱ صدای غیبی. ۳۲
 • ۲-۵-۲ پیغام سروش.. ۳۲
 • ۲-۵-۳ سخن موجودات اهورایی. ۳۳
 • ۲-۵-۴ سخن سیمرغ. ۳۳
 • ۲-۶٫جایگاه رویا  در ادبیات فارسی ۳۴
 • ۲-۶-۱ انواع رویا در شاهنامه ۳۵
 • ۲-۶-۲ رویا منشا الهام و اشراف.. ۳۶
 • ۲-۶-۳ نمادها و کردارهای نمادین رویا ۳۶
 • ۲-۶-۴ دیدگاه فروید و یونگ درباره رویا ۳۶
 • ۲-۶-۵ تفاوت فال با رویا ۳۸
 • ۲-۷ معرفی شخصیت‏ها ۳۸
 • ۲-۷-۱ شغاد ۳۸
 • ۲-۷-۲ رستم. ۳۸
 • ۲-۷-۳ ضحاک… ۴۱
 • ۲-۷-۴ سام ۴۱
 • ۲-۷-۵ اسفندیار ۴۲
 • ۲-۷-۶ افراسیاب.. ۴۴
 • ۲-۷-۷ سیاوش.. ۴۴
 • ۲-۷-۸ کی­خسرو. ۴۵
 • ۲-۷-۹ کتایون. ۴۵
 • ۲-۷-۱۰ گشتاسب.. ۴۶
 • ۲-۷-۱۱ کیدهندی.. ۴۷
 • ۲-۷-۱۲ گودرز ‏ ۴۷
 • ۲-۷-۱۳ بهرام چوبینه ۴۸
 •             ۲-۷-۱۴ سروش۴۸
 •             ۲-۷-۱۵ نوشیروان۴۸
 • فصل سوم: شرح احوال و آثار فردوسی
 • ۳-۱ زندگینامه ۵۱
 • ۳-۱-۱ تولد و كودكي. ۵۱
 • ۳-۱-۲ طبقه اجتماعي فردوسي. ۵۲
 • ۳-۱-۳ دين فردوسي. ۵۳
 • ۳-۱-۴ فرزندان فردوسي. ۵۳
 • ۳-۱-۵ فردوسي و سلطان محمود ۵۴
 • ۳-۱-۶ فردوسي و دقيقي. ۵۵
 • ۳-۲ آثار فردوسي. ۵۶
 • ۳-۲-۱ شاهنامه و منظومه یوسف و زلیخا ۵۶
 • ۳-۲-۱-۱ موضوع شاهنامه. ۵۷
 • ۳-۲-۱-۲ آغاز و انجام شاهنامه. ۵۷
 • ۳-۲-۱-۳ اهميت و مقام شاهنامه. ۵۷
 • ۳-۲-۱-۴ منابع شاهنامه. ۵۹
 • ۳-۲-۱-۵ ترجمه و تحقيقات… ۵۹
 • ۳-۲-۱-۶ اصالت مطالب شاهنامه. ۶۰
 • ۳-۲-۱-۷ شاهنامه و جامعه‏شناسي خودكامگي.. ۶۱
 • ۳-۲-۱-۸  داستان‏سرايي فردوسي در شاهنامه. ۶۱
 • ۳-۲-۱-۹ شاهنامه و حماسه‏هاي عرفاني.. ۶۳
 • ۳-۲-۱-۱۰ خصايص فني شاهنامه. ۶۳
 • فصل چهارم: تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت های شاهنامه
 • ۴  تاثیر خواب ، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی شخصیت های شاهنامه ۶۶
 • ۴-۱ خواب ضحاك.. ۶۶
 • ۴-۱-۱ تحلیل خواب ضحاک.. ۷۱
 • ۴-۱-۲ تاثیر خواب ضحاک در سرنوشت و روند زندگی او. ۷۱
 • ۴-۲ خواب سام ۷۲
 • ۴-۲-۱ تحلیل خواب سام ۷۵
 • ۴-۲-۲ تاثیر خواب سام در سرنوشت و روند زندگی او. ۷۶
 • ۴-۳ خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن. ۷۶
 • ۴-۳-۱ پرسیدن افراسیاب موبدان از خواب.. ۷۸
 • ۴-۳-۲تحلیل خواب افراسیاب.. ۸۰
 • ۴-۳-۳ تاثیر خواب افراسیاب در سرنوشت و روند زندگی او. ۸۰
 • ۴-۴ خواب دیدن سیاوش.. ۸۰
 • ۴-۴-۱ تحلیل خواب سیاوش.. ۸۱
 • ۴-۴-۲ تاثیر خواب سیاوش در سرنوشت و روند زندگی او. ۸۳
 • ۴-۴-۳ اندرز کردن سیاوش فرنگیس را ۸۳
 • ۴-۴-۴ سخن گفتن رستم با لشکر خویش… ۸۵
 • ۴-۵ اندر زادن کی‏خسرو. ۸۶
 • ۴-۵-۱ تحلیل خواب پیران اندر زادن کی‏خسرو. ۸۷
 • ۴-۵-۲ تاثیر خواب پیران در سرنوشت و روند زندگی او. ۸۸
 • ۴-۶ دیدن طوس سیاوش را به خواب.. ۸۹
 • ۴-۶-۱ تحلیل خواب طوس.. ۹۰
 • ۴-۶-۲ تأثیر خواب طوس در سرنوشت و روند زندگی او. ۹۱
 • ۴-۷ گرفتار شدن افراسیاب بار دوم و کشته شدن او و گرسیوز ۹۱
 • ۴-۸  داستان کتایون دختر قیصر. ۹۱
 • ۴-۸-۱ تحلیل خواب کتایون. ۹۳
 • ۴-۸-۲ تاثیر خواب طوس در سرنوشت و روند زندگی او. ۹۳
 • ۴-۸-۳ کشتن گشتاسب گرگ را ۹۳
 • ۴-۹ به خواب دیدن فردوسی دقیقی را ۹۴
 • ۴-۱۰-۱تحلیل خواب فردوسی. ۹۴
 • ۴-۱۰-۲ تاثیر خواب فردوسی در سرنوشت و روند زندگی او. ۹۶
 • ۴-۱۱ خواب دیدن کید هندی پادشاه قنوج و گزارش کردن مهران آن را ۹۶
 • ۴-۱۱-۱ تحلیل خواب کیدهندی. ۱۰۰
 • ۴-۱۱-۲تاثیر خواب کیدهندی در سرنوشت و روند زندگی او. ۱۰۱
 • ۴-۱۶ در خواب ديدن بابك ساسان را و دختر دادن به او. ۱۰۲
 • ۴-۱۶-۱ تحلیل خواب ساسان. ۱۰۳
 • ۴-۱۶-۲ تأثیر خواب ساسان در سرنوشت و روند زندگی بابک.. ۱۰۳
 • ۴-۱۷ خواب ديدن نوشيروان و گزارش كردن بوزرجمهر آن را ۱۰۳
 • ۴-۱۷-۱ خواب دیدن نوشیروان و گزارش بوزرجمهر به پیدایش محمد (ص) ۱۰۶
 • ۴-۱۷-۲ تحلیل خواب نوشیروان. ۱۰۸
 • ۴-۱۷-۳ تأثیر خواب نوشیروان در سرنوشت و روند زندگی. ۱۱۰
 • ۴-۱۸ خواب ديدن بهرام چوبينه به شب و بامداد رزم كردن و كشته شدن ساوه شاه ۱۱۰
 • ۴-۱۸-۱ تحلیل خواب بهرام چوبينه ۱۱۱
 • ۴-۱۸-۲ تأثیر خواب بهرام چوبينه در سرنوشت و روند زندگی او. ۱۱۲
 • ۴-۱۹ به خواب ديدن گودرز سروش را و آگاهي يافتن از كي‏خسرو. ۱۱۲
 • ۴-۱۹-۱ تحلیل خواب گودرز ۱۱۴
 • ۴-۱۹-۲ تاثیر خواب گودرز در سرنوشت و روند زندگی او. ۱۱۴
 • ۴-۲۰ در خواب ديدن كي‏خسرو سروش را ۱۱۴
 • ۴-۲۰-۱ تحلیل خواب كي‏خسرو. ۱۱۵
 • ۴-۲۰-۲ تأثیر خواب كي‏خسرو در سرنوشت و روند زندگی او. ۱۱۶
 • ۴-۲۱-۳ پاسخ دادن كي‏خسرو زال را ۱۱۶
 • ۴-۲۱-۴ دادن كي‏خسرو پادشاهي به لهراسپ.. ۱۱۷
 • ۴-۲۱-۵ رفتن كي‏خسرو به كوه و ناپديد شدن دربرف.. ۱۱۸
 •     ۴-۲۲-پیش­گویی­ها۱۱۸
 • ۴-۲۲-۱ آزمودن فریدون پسران خود را۱۱۸
 • ۴-۲۲-۲ بازگشتن زال به زابلستان۱۱۹٫
 • ۴-۲۲-۳ پادشاهی دادن سام زال را۱۲۰
 • ۴-۲۲-۴ رای زدن سام با موبدان در کار زال۱۲۱
 • ۴-۲۲-۵ بر تخت نشستن نوذر۱۲۲
 • ۴-۲۲-۶ گریختن گلباد و نستیهن از برگیو۱۲۳
 • فصل پنجم: نتایج تحقیق
 • ۵  نتیجه گیری. ۱۲۷
 • منابع و مآخذ. ۱۳۱

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار (۱) نمودار خواب پهلوانان در شاهنامه۱۲۴
 • نمودار(۲)  نمودار خواب پادشاهان در شاهنامه۱۲۴
 • نمودار (۳) نمودار پیش­گویی­ها در شاهنامه۱۲۵

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0