پایان نامه دکترای عمومی پزشکی : بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف

دانلود پایان نامه دکترای عمومی پزشکی

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای عمومی ” بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف ”  رشته پزشکی  با فرمت Word  و در ۹۸ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف:

هیپوتیروییدی خفیف ،شواهد بیوشیمی کمبود هورمون تیرویید در بیمارانی است که ویژگی های بالینی هیپوتیروییدی در آنها بسیار جزیی بوده یا اصلا وجود ندارد.در این بیماران در عین حال افزایش خفیف سطح سرمی TSH دیده میشود.

با توجه به اینکه افزایش خفیف سطح TSH موجب اختلال متابولیسم چربیها میشود، دیس لیپیدمی در این  بیماران میتواند زمینه ساز مشکلات قلبی عروقی در آنها باشد.هدف از مطالعه ما بررسی  تأثیر درمان زودرس با لووتیروکسین برلیپیدهای سرم دربیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف بود.

مواد و روش:

درطی این مطالعه مداخله ای کمی(Randomized Clinical Trial) تعداد ۸۲ بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی از کلینیک سرپایی بیمارستان شهید بهشتی قم به طور راندوم  مورد بررسی قرار گرفتند که دارای سطح سرمی T4 طبیعی و سطح سرمی TSH>5.2 mu/L بودند.سطح پایه لیپیدهای سرمی بیماران سنجیده شد و سپس بیماران به طور تصادفی به دوگروه شاهد ومورد تقسیم شده وبرای گروه مورد درمان با لووتیروکسین به مدت سه ماه آغاز شد وسپس بیماران هردو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج:

میانگین سنی در گروه مورد ۶۸/۳۹ و در گروه شاهد ۶۳/۳۷ بود.بعد از ۳ ماه درمان با لووتیروکسین در گروه مورد مداخله مقدار T4 به طور معنی داری افزایش پیدا کرده بود و مقدارTSH ,TG, chol, LDL HDL, به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بودند.

نتیجه گیری:

این مطالعه نشان داد درمان با لووتیروکسین در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید می تواند سطح سرمی LDL, TG, chol را به طور معنی داری کاهش دهد.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی پژوهش ۱
۱-۱بیان مسئله: ۲
۱-۲ اهداف پژوهش ۵
۱-۳ سوالات و فرضیات پژوهش ۶
فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش ۷
۲-۱ بخش اول: چارچوب پنداشتی ۸
۲-۱-۱ غده تیروئید ۸٫
۲-۱-۲ هایپوتیروئیدی ۱۷
۲-۱-۳ دیس لیپیدمی ۲۸
۲-۲ بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده ۴۲
فصل سوم: مواد و روش کار: ۴۶
فصل چهارم: نتایج ۵۳
فصل پنجم: بحث ۷۰
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۵
منابع ۷۶

فهرست  جداول:

جدول ۱-۳:متغییر های مورد بررسی در مطالعه ۴۸
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد ۵۴
جدول ۲-۴: مقایسه میانگین سنی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: ۵۶
جدول ۳-۴: مقایسه میانگین وزن بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد: ۵۷
جدول ۴-۴: مقایسه میانگین قد بیماران مورد مطالعه برحسب گروه مورد و شاهد: ۵۷
جدول ۵-۴: مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید دردوگروه شاهدومورد قبل از کارآزمایی ۵۸
جدول ۶-۴: مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید در دو گروه شاهد و مورد بعد از کارآزمایی: ۶۰
جدول ۷-۴: مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید بیماران قبل وبعدازکارآزمایی در گروه شاهد ۶۱
جدول ۸-۴: مقایسه تست های عملکرد تیروئید و سطح لیپید  بیماران قبل وبعدازکارآزمایی در گروه مورد: ۶۲
جدول ۹-۴: جدول ضریب همبستگی پیرسون TSH اولیه با TG, Chol, HDl, LDL اولیه بیماران ۶۸

فهرست نمودارها:

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه در گروه مورد و شاهد ۵۵
نمودار ۲-۴: مقایسه میانگین TSH اولیه بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد ۵۹
نمودار ۳-۴:مقایسه میانگین HDL اولیه بیماران مورد مطالعه بر حسب گروه مورد و شاهد ۶۰
نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین T4 قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۴
نمودار ۵-۴: مقایسه میانگین  TSHقبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۵
نمودار ۶-۴: مقایسه میانگین TG قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۶
نمودار۷-۴: مقایسه میانگین کلسترول قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۷
نمودار ۸-۴: مقایسه میانگینHDL قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۸
نمودار ۹-۴: مقایسه میانگین LDL قبل وبعد از کارآزمایی به تفکیک دو گروه شاهد ومورد ۶۹
نمودار۱۰-۴: همبستگی سطح TSH با LDL اولیه بیماران مورد مطالعه ۷۱
نمودار۱۱-۴: همبستگی سطح TSH با HDL اولیه بیماران مورد مطالعه ۷۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0