تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود پایان نامه تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود:

مطالعه تأثیر شدت­های مختلف نور بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی نخود همانندسایرگیاهان زراعی، ازاهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، به منظور بررسی اثرسایه ­اندازی بر رشدرویشی وزایشی نخود و همچنین اثر شدت­های مختلف نور برعملکرد واجزای عملکرد، آزمایشی در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ درمزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سایه ­اندازی درمراحل مختلف رشد (مرحله رویشی، مرحله زایشی وکل دوره) و شدت سایه ­اندازی (شاهد، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد سایه­اندازی) بود.

نتایج نشان داد که شدت سایه­اندازی در مراحل رشد مختلف، تأثیر معنی­داری بر عملکرد و اجزای آن، کلروفیل، تسهیم مواد، سطح برگ و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی داشت و تیمارها از نظر این صفات دارای اختلاف معنی ­داری بودند. سایه ­اندازی بترتیب در کل دوره رشد، مرحله زایشی و مرحله رویشی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود. افت عملکرد ماده خشک کل در شدت­های نور ۷۵، ۵۰، ۲۵ و سایه کامل در کل دوره رشد بترتیب ۰/۸۷، ۳/۷۳، ۱/۵۳ و۳/۹۲ درصد نسبت به نور کامل بود. این مقادیر برای عملکرد دانه بترتیب۲/۹۵، ۸/۸۰، ۹/۵۹ و ۱۰۰ درصد نسبت به نور کامل بودند.

 

مقدمه

امروزه با توجه به نیازمندی­های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، افزایش تولید در واحد سطح و پایداری تولید محصولات غذایی یکی از دغدغه ­های اساسی در جوامع بشری می­باشد. حبوبات یکی از مهم­ترین منابع پروتئینی در رژیم غذایی بسیاری از مردم کشور­های در حال توسعه می­باشد. در ایران از دیر­باز تاکنون همواره حبوبات پس از غلات به عنوان دومین منبع مهم غذایی مردم مطرح بوده است (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). حبوبات به علت دارا بودن ۳۲-۱۸ درصد پروتئین، ۶۵-۵۳ درصد کربوهیدرات و میزان قابل توجهی کلسیم و آهن در تأمین نیازهای تغذیه‏ای انسان اهمیت دارند (مجنون‏ حسینی، ۱۳۷۲). نقش مهم پروتئين در رژيم غذايي بشر و تلاش متخصصان تغذيه در تأمين منابع پروتئينی و تركيب نمودن آن با ساير منابع غذايي در جهت تأمين نيازهاي غذايي،  موجب شده كه توجه ويژه‏ي آنان به حبوبات معطوف گردد (باقری و همکاران، ۱۳۸۰).

رشد گیاه در بر گیرنده مجموعه­ای از فرایند­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی است که این فرایند­ها اثرات متقابل با یکدیگر برقرار نموده و تحت تأثیر عوامل محیطی  مختلف از جمله نور قرار می­گیرد (قاسمی گلعذانی و همکاران، ۱۳۷۶). نور یکی از منابع طبیعی مهم می­باشد که با افزایش کارایی آن می­توان سطح تولید محصولات را افزایش داد (اوال[۱] و همکاران، ۲۰۰۶). انرژی حاصل از نور تأمین کننده رشد گیاهان است. در طبیعت گیاهان این نور را از خورشید دریافت می­کنند. شدت نور بر فرایند­های داخلی گیاه تأثیر می­گذارد برای مثال، پدیده ­های فتومورفوژنز وابسته به نور، معمولاً تحت تأثیر نورهای با شدت کم قرار می­گیرند، ولی جهت انجام فتوسنتز مطلوب، نور با شدت زیاد لازم است ( امام و همکاران، ۲۰۰۵). بین شدت نور و شدت فتوسنتز یک رابطه مثبت وجود دارد و از نظر تئوری، فتوسنتز در هر شدت نوری هر چند ناچیز انجام می­گیرد، ولی در عمل در شدت­های نور کم، تنفس بر فتوسنتز پیشی می­گیرد (کافی و همکاران، ۲۰۰۰). نور از عوامل مهم و مؤثر بر فتوسنتز، رشد و عملکرد محصول می­باشد (ژائو[۲] و همکاران، ۱۹۹۸). سایه­اندازی محدودیت­هایی را در بهره‌وری بیولوژیکی گیاهان ایجاد می‌کند، هر چند که میزان محدودیت در گونه­ های مختلف و با توجه به تحمل آن­ها به سایه متفاوت است (وانگ[۳]، ۱۹۹۱).

از آنجایی که در سیستم­های مختلف زراعی از جمله کشت مخلوط، بیش از یک گونه در کنار یکدیگر رشد و نمو می­کنند، بنابراین بررسی رفتارهای گیاهان در کنار یکدیگر می­تواند از نظر زراعت بسیار مهم و ضروری باشد. همانند سایر گیاهان زراعی، مطالعه نحوه تأثیر ویژگی­های نور بر روی نخود که یک گیاه زراعی مهم در تناوب با غلات می­باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش روند رشد و عملکرد نخود ILC482  در رژیم­های مختلف سایه­اندازی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 اهداف پایان نامه تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود:

مهم­ترین اهداف اجرای این پایان­نامه عبارتند از:

  1. بررسی اثر سایه­اندازی بر رشد رویشی و زایشی گیاه نخود
  2. بررسی اثر شدت­های مختلف سایه ­اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود
  3. بررسی میزان سایه ­پسندی گیاه نخود

 

نتیجه ­گیری کلی

۱- به طور کلی سایه­اندازی از طریق کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه باعث کاهش عملکرد شد.

۲- بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار بدون سایه­اندازی در هر سه دوره رشد رویشی (۰/۲۶۳ گرم درمترمربع)، رشد زایشی (۰/۲۷۱ گرم در مترمربع) و کل دوره رشد (۰/۲۶۸ گرم در مترمربع) بود و کمترین مقدار عملکرد (صفر گرم در مترمربع) در ۱۰۰ درصد سایه اندازی در کل دوره رشد بدست آمد.

۳- نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که سایه­اندازی تأثیر معنی­داری بر کلروفیل b، و کلروفیل کل (قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه) می­گذارد.

۴- مقایسه میانگین­ها نشان داد که قندهای محلول ساقه در زمان گلدهی و هنگامیکه سایه­اندازی در دوره رشد رویشی انجام شد بیشترین مقدار را داشت. همچنین با افزایش شدت سایه­اندازی مقدار قندهای محلول ساقه در زمان گلدهی و غلاف­دهی بطور معنی­داری کاهش یافت.

۵- سایه­اندازی بر انتقال مجدد مواد ذخیره­ای تأثیر معنی­داری گذاشت طوریکه افزایش شدت سایه­اندازی، انتقال مجدد مواد ذخیره را بصورت معنی داری کاهش داد. دلیل آن را می­توان اینگونه بیان کرد که سایه­اندازی به سبب کاهش رشد و در نتیجه کم شدن تقاضای مخزن فیزیولوژیک برای مواد پرورده باعث کاهش انتقال مجدد مواد ذخیره­ای می­گردد.

 

 

فهرست مطالب تأثیر شدت نور بر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود:

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- اهداف پایان نامه ۳

فصل دوم: کلیات و بررسی منابع

۲-۱- نخود ۵

۲-۱-۱- اهميت نخود ۵

۲-۱-۲- منشأ نخود ۵

۲-۱-۳- سطح زیر کشت، ميزان توليد و عملكرد نخود ۶

۲-۱-۴- اهميت غذايي نخود ۶

۲-۱-۵- خصوصیات گیاهشناسی نخود  ۷

۲-۱-۶- ژنتیک نخود ۷

۲-۲- نور ۸

۲-۲-۱- واحد های شدت نور ۸

۲-۳- تنش نوری ۹

۲-۳-۱- تنش نوری در گیاهان ۱۰

۲-۳-۲- مکانیسم­های مقاومت به تنش نوری در گیاهان ۱۱

۲-۴- تأثیر سایه­اندازی روي رشد و نمو گیاهان زراعی ۱۲

۲-۵- تأثیر سایه­اندازی بر عملکرد و اجزای آن ۱۲

۲-۶- تأثیر سایه­اندازی بر صفات فیزیولوژیک ۱۴

۲-۶-۱- فتوسنتز ۱۴

۲-۶-۲- کربوهیدرات­ها و پرشدن دانه ۱۵

۲-۶-۳- ترکیبات ذخیره­ای موقت و انتقال مجدد ۱۶

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- موقعیت محل اجرای آزمایش  ۱۹

۳-۲- خصوصيات طرح آزمايشی و عمليات زراعي ۱۹

۳-۳- مراحل اجرای آزمایش ۲۰

۳-۳-۱- آماده سازی زمین ۲۰

۳-۳-۲- کاشت ۲۰

۳-۳-۳- اعمال سایه­اندازی ۲۰

۳-۳-۴- کنترل علف های هرز و آفات ۲۱

۳-۳-۵- انجام نمونه­برداری­ها ۲۱

۳-۳-۶- برداشت ۲۱

۳-۴- صفات مورد مطالعه ۲۱

۳-۵- اندازه‌گیری عملکرد و اجزاء آن و برخی صفات مورفولوژیک ۲۲

۳-۵-۱- عملکرد دانه  ۲۲

۳-۵-۲- عملکرد زیست توده  ۲۲

۳-۵-۳- شاخص برداشت  ۲۲

۳-۵-۴- تعداد غلاف در بوته ۲۲

۳-۵-۵- تعداد دانه در غلاف ۲۲

۳-۵-۶- تعداد دانه در بوته ۲۲

۳-۵-۷- وزن صد دانه ۲۳

۳-۵-۸- عملکرد کاه ۲۳

۳-۵-۹- ارتفاع بوته ۲۳

۳-۶- اندازه ­گیری صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ۲۳

۳-۶-۱- اندازه ­گیری محتوی کلروفیل ۲۳

۳-۶-۲- سطح برگ ۲۴

۳-۶-۳- اندازه گیری قدرت ذخیره ­سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات­ها  ۲۴

۳-۶-۳-۱- روش وزنی ۲۴

۳-۶-۳-۱-۱- قدرت ذخیره­سازی و انتقال مجدد ۲۴

۳-۶-۳-۱-۲- کارایی انتقال مجدد ۲۴

۳-۶-۳-۱-۳- سهم انتقال مجدد و فتوسنتز دانه در شکل­گیری عملکرد ۲۵

۳-۶-۳-۲- اندازه گیری کربوهیدرات­های محلول ساقه و برگ ۲۵

۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری  ۲۶

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد دانه تحت شرایط سایه اندازی……. ۲۸

۴-۱-۱- عملکرد دانه و اجزای آن  ۲۸

۴-۱-۲- غلظت کلروفیل ۳۴

۴-۱-۳- کربوهیدرات یا قندهای محلول ۳۸

۴-۱-۴- میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ۴۱

۴-۱-۵- کارایی انتقال مجدد ۴۳

۴-۱-۶- سهم انتقال مجدد در شکل­گیری عملکرد دانه ۴۴

۴-۱-۷- سطح برگ ۴۸

۴-۱-۸- ماده خشک برگ ۴۹

۴-۱-۹- ارتفاع بوته ۴۹

۴-۱-۱۰- میزان کلروفیل (اسپد ۵۰

۴-۱-۱۱- تسهیم مواد ۵۳

نتیجه­گیری کلی  ۵۶

پیشنهادات  ۵۷

منابع  ۵۸

 

فهرست شکل­ها

۳-۱ نمودار استاندارد محتوی قندهای محلول ۲۶

 

 

فهرست جدول­ها

۲-۱- سطح زير كشت، توليد و عملکرد نخود در کل کشور و استان کرمانشاه در سال زراعي۹۰-۸۹ ۶

۳-۱- موقعيت جغرافيايي و آب هوايي محل اجراي آزمايش ۱۹

۳-۲- وضعیت آب هوايي محل اجراي آزمايش در سال زراعی ۹۲-۹۱ ۱۹

۳-۳- میزان نفوذ نور در زیر سایه­انداز در طول دوره رشد گیاه نخود (میکرومول بر مترمربع بر ثانیه) با استفاده از دستگاه سان­اسکن  ۲۰

۴-۱- تجزیه واریانس اثر شدت سایه­اندازی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد  و اجزای عملکرد نخود رقم ILC482 29

۴-۲- مقایسه میانگین­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود ILC482 30

۴-۳- مقایسه میانگین­های اثر متقابل مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود ILC482.. 31

۴-۴- مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد نخود ILC 482 نسبت به شرایط نور کامل (بدون سایه اندازی) به درصد.. ۳۲

۴-۵- تجزیه واریانس اثر سایه اندازی در مراحل مختلف رشد بر غلظت کلروفیل در نخود رقم ILC482 قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه   ۳۵

۴-۶- مقایسه میانگین­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه­ اندازی بر غلظت کلروفیل نخود ILC 482 قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه (g/mLµ ۳۶

۴-۷- مقایسه میانگین­های اثر متقابل مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر غلظت کلروفیل نخود ILC 482 قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه g/mLµ ۳۷

۴-۸- تجزیه واریانس اثر سایه اندازی در مراحل مختلف رشد بر قند های محلول برگ و ساقه نخود رقم ILC482            ۳۹

۴-۹- مقایسه میانگین­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه­ اندازی بر قندهای محلول برگ و ساقه نخود رقم ILC 482           ۴۰

۴-۱۰- تجزیه واریانس اثر سایه ­اندازی در مراحل مختلف رشد بر میزان، کارایی و سهم انتقال مجدد نخود رقم ILC482    ۴۵

۴-۱۱- مقایسه میانگین­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر میزان، کارایی و سهم انتقال مجدد نخود رقم ILC 482            ۴۶

۴-۱۲- مقایسه میانگین­های اثرات اثر متقابل مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی رشد بر میزان، کارایی و سهم انتقال مجدد نخود رقم ILC 482 47

۴-۱۳- تجزیه واریانس اثر سایه­اندازی در مراحل مختلف رشد بر سطح برگ، ماده خشک برگ، ارتفاع و اسپد در نخود رقم ILC482           ۵۱

۴-۱۴- مقایسه میانگین­­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر سطح برگ، ماده خشک برگ، ارتفاع و  اسپد در نخود رقم ILC482 51

۴-۱۵- مقایسه میانگین­های اثر متقابل مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر سطح برگ، ماده خشک برگ، ارتفاع و اسپد  در نخود ILC 482  ۵۲

۴-۱۶- تجزیه واریانس اثر سایه اندازی در مراحل مختلف رشد بر تسهیم مواد در نخود رقم ILC482…………….. 53

۴-۱۷- مقایسه میانگین­های اثرات ساده مرحله رشد و شدت سایه­ اندازی بر تسهیم مواد در نخود ILC 482 (گرم)          ۵۴

۴-۱۸- مقایسه میانگین­های اثر متقابل مرحله رشد و شدت سایه ­اندازی بر تسهیم مواد در نخود رقم ILC 482.. 55

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0