تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه

به طور كلي، سپردن تأمين، (با توجه به روند طولاني مراحل رسيدگي تا اخذ تصميم نهايي محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگيري از طرح دعاوي واهي از سوي خواهان، توديع خسارت سريع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوي مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود:

بخش نخست، اخذ تأمين قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمين ‌خواسته، دستور موقت، دعواي واهي، دعواي اتباع بيگانه،

بخش دوم، اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمين در احكام غيابي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعتراض به رأي داوري خواهد بود.

امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمين خواسته، دستور موقت، تأمین در اجراي احكام غيابي، اعتراض ثالث و فرجام خواهي) به ترتيب، در محاكم بيشترين كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمين‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملي، بيشترين مواد قانوني را به خود اختصاص داده و در ماده ۱۰۸ قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است:

دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در ساير دعاوي و قوانين موضوعه مانند: دعاوي واهي، اتباع بيگانه و نيز در برخي از مواد قانوني نظير: قانون مدني، امور حسبي و قانون آیين دادرسي كيفري موارد منع اخذ تأمين از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. در تأمين خواسته مقنّن در بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور در اجراي حكم غيابي علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در ساير تأمين‌‌هاي مطروحه، سكوت اختيار نموده و در موارد ديگر، نظير ميزان، مهلت توديع تأمين، راهكارهاي دقيق و مشخصي از سوي مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعي اين مسئوليت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخيص خود، نوع، ميزان و مهلت توديع را در موارد ابهام معين نمايند.

در بخش دوم اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجراي حكم غيابي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، اعتراض به رأي داوري) نيز به جهت شكايت از آراء به‌‎ صورت عادي و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخير در اجراي حكم و در راستاي جبران خسارت احتمالي شخص متضرّر، امري حتمي مي‌باشد. در اين پژوهش ابتدا ضمن بررسي جهات وضع تأمين‌هاي مالي و غيرمالي به بررسی مواردي از قبيل تأمين به نفع و ضرر خواهان، تأمين به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمين‌هاي پشتيبان دعوا (تأمين خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمين دعواي واهي و بيگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصيلي پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

 اهداف و كاربردهاي تحقيق تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه

۱- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسيس‌هاي موجود تأمين ‌خواسته و تأمين دعواي واهي در فرايند دادرسي، تبيين بطون مخفي اين دو تأسيس اعم از جنبه اثباتي و سلبي و همچنين طراحي و مهندسي نظم حقوقي بين اين دو نهاد از جمله اهداف تحقيق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

۲- در صورتي كه تحقيق بتواند پاسخ مناسبي براي سؤالات بيابد و بطور متقن درستي يا نادرستي      فرضيه‌هاي مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهي از وكلا، مشاورين حقوقي، قضات و دانشجويان مقاطع تحصیلات تكميلي را مخاطب خود قرار دهد.

 روش تحقيق تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه

در این راستا، براي جمع‌آوري مطالب از روش كتابخانه‌اي، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقي استفاده شده و در اين خصوص، از شبكه‌ها (سايت) موجود در كشور به منظور استفاده بهينه و بروز از اين منابع و اطلاعات بهره‌گيري شده است. بر اين اساس، نوع تحقيق در اين پژوهش، بصورت توصيفي تحليلي مي‌باشد.

 فهرست تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه

 • چکیده۱
 • مقدمه۲
 • الف) بیان مسئله۲
 • ب) سؤالات تحقیق۲
 • ج) فرضیه۲
 • د) ضرورت انجام تحقیق۳
 • ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق۳
 • ر) روش تحقیق۳
 • ح) تقسیم مطالب۴
 • تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه
 • فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
 • مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن۶
 • گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی۶
 • بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین۶
 • بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی۷
 • گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی۹
 • مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی۱۰
 • گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان۱۰
 • بند اول: تأمین به نفع خواهان۱۰
 • بند دوم: تأمین به ضرر خواهان۱۱
 • بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان۱۲
 • گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له۱۳
 • بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی ۱۳
 • بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی۱۹
 • بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی۲۶
 • بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث۳۰
 • بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری۳۳
 • تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه
 • فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
 • مبحث اول: تأمین خواسته۳۷
 • گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته۳۷
 • بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته۳۷
 • بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته۴۰
 • بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته۴۷
 • گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی۵۰
 • بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی۵۰
 • بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته۵۶
 • بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی۵۸
 • گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود۶۷
 • بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی۶۸
 • بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار۶۹
 • بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده۷۲
 • بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی۷۶
 • مبحث دوم: دستور موقت۷۸
 • گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت۷۹
 • بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت۸۰
 • بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن۸۱
 • گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت۸۱
 • بند اول: درخواست ذینفع۸۲
 • بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی۸۳
 • بند سوم: زمان تقدیم دادخواست۸۴
 • بند چهارم: صلاحیت دادگاه۸۴
 • بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت۸۴
 • گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)۸۵
 • بند اول: تعیین میزان تأمین
 • بند دوم: میزان تأمین۸۵
 • تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه
 • بند سوم: مهلت تودیع تأمین۸۷
 • گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه۸۸
 • بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت۸۸
 • بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت۸۹
 • بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین۸۹
 • بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت۸۹
 • گفتار پنجم: آثار دستور موقت۸۹
 • بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی۹۰
 • بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت۹۱
 • تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع  در حقوق ایران و فرانسه
 • فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
 • مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس)۹۳
 • گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی۹۳
 • بند اول: تعریف دعوی واهی۹۳
 • بند دوم: تاریخچه دعوی واهی۹۳
 • گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین۹۴
 • بند اول: فلسفه تأمین۹۴
 • بند دوم: موارد دریافت تأمین۹۴
 • بند سوم: آیین سپردن تأمین۹۵
 • گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین۹۶
 • بند اول: نوع تأمین۹۶
 • بند دوم: میزان تأمین
 • بند سوم: مهلت پرداخت تأمین
 • گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین۹۷
 • بند اول: توقیف دادرسی۹۷
 • بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده۹۷
 • بند سوم: جریمه نقدی۹۸
 • مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه۹۸
 • گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین۹۹
 • بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه۹۹
 • بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه۹۹
 • گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین۱۰۰
 • بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه۱۰۰
 • بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه۱۰۱
 • بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین۱۰۲
 • گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن۱۰۳
 • بند اول: نوع تأمین۱۰۳
 • بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
 • بند سوم: مهلت تودیع تأمین۱۰۳
 • ۱۰۴
 • بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه۱۰۵
 • نتیجه گیری۱۰۶
 • پیشنهادات۱۰۸
 • منابع و مآخذ۱۱۰
 • چکیده انگلیسی۱۱۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0