بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (حوزه آبگیرخلیج فارس غرب وجنوب غرب کشور) :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (حوزه آبگیرخلیج فارس غرب وجنوب غرب کشور) :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (حوزه آبگیرخلیج فارس غرب وجنوب غرب کشور) در ۱۰۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (حوزه آبگیرخلیج فارس غرب وجنوب غرب کشور):

در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال ۱۳۹۰ میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل ۳۸۵٫۵ بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل ۳۰۶٫۱  بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل ۷۹٫۴ درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.

توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.

در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.

 

اهمّیت و ضرورت پژوهش:

یکی ازچالش های کلیدی آینده درتوسعه پایدار، تأمین مالی سدهای بزرگ به شمارمی‌رود به گونه‌ای که کارگاه‌های تخصصی و بین المللی به این عنوان درکشورهای چون انگلستان[۱] سوئیس[۲] برگزار گردیده وبه ارزیابی نمونه‌های از این گونه سدها می‌پردازند.از میان ۳۷ نمونه ۱۷ سد بزرگ در سراسر جهان برای یافتن مؤسسه‌های مالی درگیر درتأمین مالی آن‌ها انتخاب گردید که نام برخی از آن‌ها عبارتند از:

 1. سد”بیرسیک”[۳] درترکیه۱۹۹۶-۱۹۹۹میزان تولیدبرق ۲٫۵گیگاوات درسال
 2. سد”نم۲”[۴] درلائوس۲۰۰۳-۲۰۰۶ میزان تولیدبرق۱٫۰۷گیگاوات درسال
 3. سد “سردارسروار”[۵] درهند میزان تولیدبرق ۱۴٫۵گیگاوات درسال
 4. سد”سه دره”[۶] درچین۱۹۹۴-۲۰۰۹ میزان تولیدبرق ۱۸٫۲گیگاوات درسال
 5. سد”هوور”[۷]درآمریکا۱۹۳۱-۱۹۳۶ میزان تولیدبرق۴۰۰۰گیگاوات درسال

این سدها باوجود اختلاف از نظرشیوه‌های تأمین مالی همگی از نظرزمان دوره ساخت بین۳تا۵ سال به خودتخصیص داده‌اند که برابر زمان پیش‌بینی شده آن‌هاست.

ولی یکی از سدهای موفق دنیا که توانست با تأمین مالی به‌هنگام عملکرد فیزیکی طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که توانست با اتمام طرح در۲سال زودتر از زمان بیش بینی شده زمان بهره برداری را جلو آورده و از نیروگاه ساخته شده، برق مصرفی دوایالت را تأمین و از محل فروش برق تولیدی بازگشت سرمایه اولیه را سرعت بخشد.

 

اهداف پژوهش:

 اهداف اصلی:

 1. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 2. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 3. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی

 اهداف فرعی:

 1. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 2. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

 

فرضیه‌های تحقیق :

فرضیه‌ اصلی :

 • تأمین مالی به‌هنگام بر عملکرد اجرایی طرح‌های بزرگ برق‌آبی کشور تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی :

 • اعتبارات بودجه‌ای بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
 • کمک‌های به‌هنگام دولت بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
 • تسهیلات بانکی به‌هنگام بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
 • توزیع اوراق مشارکت به‌موقع بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
 • فاینانس خارجی به‌موقع بر عملکرد طرح‌های اجرایی تأثیر دارد.
 • مشارکت به‌موقع می‌تواند بر عملکرد طرح‌های بزرگ تأثیر داشته باشد.

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                                                   

چکیده : ۱

مقدمه: ۲

فصل اول. ۴

بیان مسأله پژوهش: ۵

اهمّیت و ضرورت پژوهش: ۵

اهداف پژوهش: ۶

 1. I. اهداف اصلی: ۶
 2. II. اهداف فرعی: ۶

مدل : ۷

فرضیه‌های تحقیق : ۸

روش ‌تحقیق : ۸

قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی – مکانی) ۸

جامعه‌آماری : ۸

روش محاسبه تعداد نمونه : ۹

روش نمونه گیری: ۹

کتابخانه ای: ۹

روش تحلیل داده‌ها : ۹

تعریف واژه‌ها و متغیّرها : ۹

فصل دوم ۱۱

بخش اول : ۱۲

مقدمه. ۱۲

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان: ۱۳

طرح‌های توسعه ای: ۱۵

طرح‌های ملی: ۱۵

طرح‌های تجاری: ۱۶

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران : ۱۷

منابع‌عمومی‌: ۱۷

سایر منابع: ۱۸

درآمد اختصاصی : ۱۸

مشارکت : ۱۹

اوراق‌مشارکت: ۱۹

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) ۲۱

۲-۱-۲) مطالعات مالی طرح. ۲۷

۳-۱-۲) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح. ۲۹

۴-۱-۲ ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح. ۳۱

۲-۲) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات.. ۳۲

۱-۲-۲)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه : ۳۲

۲-۲-۲) ارزیابی منابع مالی طرح : ۳۳

۳-۲-۲) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: ۳۳

۴-۲-۲ ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها: ۳۴

۵-۲-۲) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها: ۳۴

۳-۲ ) تأمین منابع  مالی : ۳۵

۱-۳-۲)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی) ۳۵

قراردادهای نوین مهندسی. ۳۵

الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری) : ۳۶

ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): ۳۸

ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال) : ۳۸

چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)  : ۳۸

د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال): ۳۸

ه) قرارداد ساخت و انتقال: ۳۹

و) قرارداد بیع متقابل : ۳۹

نقاط قوّت : ۴۱

نقاط ضعف: ۴۲

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) ۴۳

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) ۴۳

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی. ۴۳

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ۴۵

‌أ.      مالكیت صاحبان اوراق. ۴۵

‌ب.كیفیت توزیع سود ۴۵

‌ج.    تضمین اصل سرمایه. ۴۷

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) ۴۹

مزایای شش‌گانه صکوک.. ۵۰

۲-۳-۲) سابقه تاریخی : ۵۱

فصل سوم ۵۳

۱-۳ ) مقدمه  : ۵۴

۲-۳) جامعه‌آماری و نمونه   : ۵۴

۳-۳) روش جمع‌آوری داده‌ها ۵۵

۴-۳) متغیّرهای تحقیق : ۵۶

۵-۳) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه : ۵۶

۶-۳)روش اجرای تحقیق: ۵۶

۱-۶-۳: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای  که انتخاب شده‌اند ۵۷

الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته : ۵۷

۱-    نیروگاه برق‌آبی کارون۳ : ۵۷

۲-    نیروگاه برق‌آبی کرخه : ۵۸

۳- نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان : ۵۸

۴-    نیروگاه برق‌آبی کارون۴: ۵۹

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: ۶۰

۱-    نیروگاه آبی گتوند علیا : ۶۰

۲-    نیروگاه برق‌آبی سیمره : ۶۱

۳-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان : ۶۲

۴-    طرح سد و نیروگاه داریان. ۶۳

۲-۶-۳- معرفی چند طرح در خارج از کشور. ۶۳

سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا ۶۳

سد و نیروگاه نم تئون ۲ در کشور لائوس.. ۶۴

۳-۶-۳- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی. ۶۵

فصل چهارم ۶۷

۱-۴ ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها ۶۸

۱-۱-۴ )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه. ۶۸

۲-۱-۴ ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان : ۶۹

۳-۱-۴) طرح سد و نیروگاه کارون۳ : ۷۰

۴-۱-۴)  طرح سد و نیروگاه کارون۴ : ۷۱

۱- ۲-۴) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام : ۷۲

۲-۲-۴) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا ۷۲

۳-۲-۴) طرح سد و نیروگاه سیمره : ۷۳

۴-۲-۴) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان : ۷۴

طرح سد و نیروگاه داریان: ۷۵

تجزیه و تحلیل داده‌ها : ۷۶

فصل پنجم ۹۰

۱- ۵- خلاصه : ۹۱

۲-۵-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق: ۹۱

۳-۵-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق: ۹۱

۴-۵-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها: ۹۲

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش: ۹۶

منابع و مآخذ:۹۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0