تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي بر ضربان قلب پايان فعاليت و بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي بر ضربان قلب پايان فعاليت و بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي بر ضربان قلب پايان فعاليت و بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي  بر ضربان قلب پايان فعاليت و بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی:

امروزه اثر تغذیه به لحاظ علمی و تجربی بر روند رو به رشد ورزشکاران در حین تمرینات ورزشی و مسابقات بر همگان اثبات گردیده است. اما دسته بندی مواد مغذی و اینکه چه میزان و در چه زمانی از آن استفاده نمایند، همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

یکی از دسته‌های غذایی که به جهت ورزشکاران همواره توصیه می گردد، کربوهیدرات‌هامی باشند زیرا این درشت مغذی‌ها با اثر گذاری بر عضله‌های ورزشکاران، در صورت مصرف صحیح به لحاظ زمانی و میزان آن، توانایی آن را دارند که موجبات واماندگی دیررس را برای عضله ورزشکاران فراهم نموده و به عبارتی زمان رسیدن به خستگی را افزایش دهند.

پژوهش حاضر که به روش توصیفی – نیمه تجربی ارائه گردیده، به هدف بررسی این موضوع که مصرف کربوهیدرات‌ها (ساکاروز ، فروکتوز و گلوکز بر ضربان قلب در پايان فعاليت، بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی را با استفاده از مطالعه كتابخانه‌اي و مطالعه ميداني بر روي ده نفر از ورزشكاران رشته تكواندو مورد بحث و بررسي قرار دهد.

و به اين لحاظ تمامي آزمودني‌ها در ۵ مرحله  كنترل، دارونما، ساكاروز، فروكتوز و گلوکز مورد مطالعه قرار گرفته كه نتايج تحليل واريانس همبسته بيانگر آن است كه مصرف هر سه كربوهيدارت مورد مطالعه، تفاوت معني داري بر روي نمونه‌هاي انتخابي در مقابل زماني كه هيچ گونه مصرف كربوهيدرات نداشته اند، نشان داده است. به عبارت ديگر مصرف كربوهيدارت در طولاني شدن زمان رسيدن به واماندگی نسبت به مرحله كنترل اثر مثبتي داشته، و موجبات افزايش توانايي ورزشكاران را فراهم نموده است.

كليد واژه : كربوهيدارت ، گلوکز ، ساكاروز ، فروكتوز

فهرست تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي بر ضربان قلب پايان فعاليت و بازگشت آن بعد از تمرين و زمان رسيدن به واماندگی

 • چکیده ۱
 • فصل اول : – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • طرح پژوهش
 • ۱-۱ بيان مسئله ۲
 • ۱-۲ ضرورت و اهميت پژوهش ۳
 • ۱-۳ اهداف پژوهش ۵
 • ۱-۴ سؤالات پژوهش ۵
 • ۱-۵ فرضیه‌ها ۶
 • ۱-۶ مفاهيم  و واژه‌ها ۶
 • فصل دوم : – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش
 • ۲-۱ مبانی نظری ۸
 • ۲-۱-۱تغذيه ۸
 • ۲-۱-۱-۱ اهميت غذا از نظر تامين كالري ۱۰
 • ۲-۱-۱-۲ نحوه استفاده بدن از غذا ۱۰
 • ۲-۱-۱-۳ تركيب و هضم و جذب مواد غذايي ۱۱
 • ۲-۱-۱-۴ هورمون كنترل كننده عمل هضم ۱۱
 • ۲-۱-۲ جايگاه تغذيه در ورزش ۱۳
 • ۲-۱-۲-۱ تغذیه قبل از ورزش ۱۷
 • ۲-۱-۲-۲راهنمایی‌های تغذیه‌ای قبل از مسابقه ۱۷
 • ۲-۱-۳  تغذیه هنگام ورزش ۱۸
 • ۲-۱-۴ اثر تغذيه بر ذخيره گليكوژن عضله ۱۹
 • ۲-۱-۴-۱ افزايش ذخيره گليكوژن ۲۰
 • ۲-۱-۴-۲بارگیری گلیکوژن – نشاسته‌ی حیوانی ۲۰
 • ۲-۱-۵ تغذیه بعد از ورزش ۲۲
 • ۲-۱-۶ پیشرفت در آموزش‌های تغذیه‌ای ۲۴
 • ۲-۱-۷ ضرورت نوشیدن مایعات هنگام ورزش ۲۵
 • ۲-۱-۷-۱ زمان بندی مصرف مایعات ۲۵
 • ۲-۱-۷-۲ ترکیب مطلوب یک نوشیدنی ورزشی ۲۶
 • ۲-۱-۷-۳ نوشیدنی‌های ورزشی ۲۶
 • ۲-۱-۸ اسمولالیته ۲۷
 • ۲-۱-۹ كربوهيدرات‌ها ۳۰
 • ۲-۱-۹-۱ كربوهيدرات مورد نياز ۳۲
 • ۲-۱-۹-۲ فرايند هضم كربوهيدرات‌ها ۳۳
 • ۲-۱-۹-۳ جذب و انتقال كربوهيدرات‌ها ۳۳
 • ۲-۱-۹-۴ متابوليسم کربوهیدرات ۳۴
 • ۲-۱-۹-۵  ذخيره کربوهیدراتها ۳۴
 • ۲-۱-۹-۶ اختلالات متابوليك حاصل از مصرف كربوهيدرات‌ها ۳۵
 • ۲-۱-۹-۷ فرايند كربوهيدرات‌ها در ورزش ۳۷
 • ۲-۱-۹ -۸ تاثیر مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی ۳۸
 • ۲-۱-۹-۱۱ تاثیر زمان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی ۳۸
 • ۲-۱-۹- ۱۲ تاثیر میزان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی ۳۹
 • ۲-۱-۹-۱۳ ضرورت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت بدنی ۳۹
 • ۲-۱-۹-۱۴ اهمیت نوع کربوهیدرات ۴۰
 • ۲-۱-۱۰ ساكاريدها و انواع آن ۴۰
 • ۲-۱-۱۰-۱ فروكتوز ۴۱
 • ۲-۱-۱۰-۲ گالاكتوز ۴۱
 • ۲-۱-۱۰-۳ گلوکز ۴۱
 • ۲-۱-۱۱ کلیاتی در مورد فراهم آوری، جذب و مصرف گلوکز ۴۲
 • ۲-۱-۱۲ دي ساكاريد‌ها (قندهاي دو گانه ) ۴۳
 • ۲-۱-۱۳ پلي ساكاريد‌ها (قندهاي چندگانه يا مركب) ۴۵
 • ۲-۱-۱۳-۱  نشاسته ۴۵
 • ۲-۱-۱۳-۲ گليكوژن ۴۶
 • ۲-۱-۱۳-۳ دكسترين ۴۶
 • ۲-۱-۱۳-۴ سلولز ۴۶
 • ۲-۱-۱۴ كربوهيدرات‌هاي مركب ۴۷
 • ۲-۱-۱۶ منابع انرژي براي تمرين ۴۸
 • ۲-۱-۱۷ منابع سوختي در خلال ورزش ۴۸
 • ۲-۱-۱۸ مصرف مكمل كربوهيدرات در خلال ورزش ۵۰
 • ۲-۱-۱۹ تنظيم سوخت و ساز كربوهيدرات‌ها در خلال ورزش ۵۱
 • ۲-۱-۱۹-۱ توليد گلوکز كبدي ۵۱
 • ۲-۱-۱۹-۲ انتقال گلوکز عضله اسلكتي ۵۲
 • ۲-۱-۱۹-۳ انتقال گلوکز وابسته به انسولين ۵۳
 • ۲-۱-۲۰ اثر مصرف كربوهيدراتها در حين ورزش بر سلول‌هاي ايمني ۵۴
 • ۲-۱-۲۱ تمرینات ورزشی و حساسیت به انسولین ۵۶
 • ۲-۱-۲۲ عملكرد قبلي عروقي و سازگاري با فعاليت ورزشي ۵۷
 • ۲-۱-۲۳ اجزاي گوناگون دستگاه قلبي عروقي ۵۸
 • ۲-۱-۲۳-۱ خون ۵۸
 • ۲-۱- ۲۳-۲ اجزاي سلولي ۵۹
 • ۲-۱-۲۳-۳ بخش مايع خون ۶۰
 • ۲-۱-۲۳-۴ قلب ۶۰
 • ۲-۱- ۲۴ ارتباط کربوهیدرات با عضله قلب ۶۱
 • ۲-۱- ۲۵ سازگاري‌هاي كوتاه مدت با فعاليت ورزشي ۶۱
 • ۲-۱-۲۶ تغييرات در عملكرد قلبي هنگام فعاليت ورزشي ۶۲
 • ۲-۱-۲۷ حجم ضربه‌اي و برون ده قلبي ۶۲
 • ۲-۲ پيشينه تحقيق ۶۳
 • ۲-۲-۱ پيشينه داخلي ۶۳
 • ۲-۲-۲ بيشينه خارجي ۶۴
 • فصل سوم : – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • روش شناسی پژوهش
 • ۳-۱ نوع تحقیق ۷۱
 • ۳-۲ روش تحقیق ۷۱
 • ۳-۳ جامعه آماری ۷۱
 • ۳-۴ روش  جمع آوری اطلاعات ۷۲
 • ۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲
 • ۳-۶ پايايي داده‌ها ۷۳
 • فصل چهارم : – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • یافته‌های پژوهش
 • ۴-۱ آمار توصيفي ۷۴
 • ۴-۲ آمار استنباطي ۸۷
 • فصل پنجم : – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • بحث ونتیجه گیری – تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي
 • ۵-۱بحث ۹۸
 • ۵-۲ نتيجه ۹۹
 • ۵-۳ بررسي فرضيه اصلي پژوهش ۱۰۰
 • ۵-۴ بررسي و مشكلات پژوهش ۱۰۵
 • منابع فارسی ۱۰۷
 • منابع لاتین ۱۱۴
 • فهرست جداول :
 • جدول ۱-۲- ورزشهايي كه از نظر كمبود تغذيه‌اي داراي خطر بالايي هستند. ۱۷
 • شکل ۱-۲- روش‌های بیش جبرانی ملایم (کاهش تدریجی فشار تمرین) و کلاسیک به عنوان روش‌هایی برای ذخیره‌سازی بهینۀ گلیکوژن در کبد و عضله. ۲۲
 • جدول ۲-۲- غذاهاي كربوهيدرات دار. ۳۶
 • جدول ۳-۲- مقايسه درصد شيريني كربوهيدرات‌ها ۴۵
 • جدول ۴-۲- اعمال اصلي اجزاي سلولي و مايعي خون. ۵۹
 • جدول ۱-۴- توزيع فراواني و درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ سني.. ۷۵
 • جدول ۲-۴- توزيع فراواني و درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ قد. ۷۶
 • جدول ۳-۴-توزيع فراواني و درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ وزن. ۷۷
 • جدول ۴-۴-توزيع فراواني و درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ BMI 78
 • جدول ۵-۴-توزيع فراواني و درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ چربي.. ۷۹
 • جدول ۶-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيارتعداد  ضربان قلب قبل از اجراي پروتكل (ضربان قلب استراحت) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۰
 • جدول ۷-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيار تعداد ضربان قلب ، (ضربان قلب بعد از ۱۰ دقیقه گرم کردن یا ضربان شروع پروتکل اصلی) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۱
 • جدول ۸-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيار تعداد ضربان قلب ، (بلافاصله بعد از اجراي پروتكل) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۲
 • جدول ۹-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيار تعداد ضربان قلب ، (يك دقيقه بعد از اجراي پروتكل) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۳
 • جدول ۱۰-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيار تعداد ضربان قلب ، (۵ دقيقه بعد از اجراي پروتكل) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۴
 • جدول ۱۱-۴- مقايسه ميانگين و انحراف معيار تعداد ضربان قلب ، (۳۰ دقيقه بعد از اجراي پروتكل) در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۵
 • جدول ۱۲-۴-مقايسه ميانگين و انحراف معيار زمان رسيدن به واماندگی در بين گروه‌هاي مورد مطالعه. ۸۶
 • نتيجه آزمون داده‌ها ۸۸
 • جدول۱۳-۴- بررسي تفاوت اثرگذاري مصرف گلوکز بر سه وضعيت ضربان قلب (پايان فعاليت ، بازگشت و زمان رسيدن به واماندگی) با تحلیل واریانس همبسته. ۸۹
 • جدول ۱۴-۴- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف گلوکز در آزمون واریانس همبسته. ۹۰
 • جدول۱۵-۴- مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف گلوکز با استفاده از آزمون واریانس همبسته. ۹۱
 • جدول ۱۶-۴-  بررسي تفاوت اثرگذاري مصرف فروكتوز بر سه وضعيت ضربان قلب (پايان فعاليت، بازگشت و زمان رسيدن به واماندگی ) با تحلیل واریانس همبسته. ۹۲
 • جدول ۱۷-۴- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف فروكتوز در آزمون واریانس همبسته. ۹۳
 • جدول ۱۸-۴٫ ۹۳
 • جدول۱۹-۴-  مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف فروكتوز با استفاده از آزمون واریانس همبسته. ۹۴
 • جدول۲۰-۴- بررسي تفاوت اثرگذاري مصرف ساكاروز بر سه وضعيت ضربان قلب (پايان فعاليت ، بازگشت و زمان رسيدن به واماندگی ) با تحلیل واریانس همبسته. ۹۵
 • جدول ۲۱-۴- بررسی تفاوت اثر گذاری مصرف ساکاروز در آزمون واریانس همبسته. ۹۶
 • جدول۲۳-۴- مقایسه دو به دو میانگین اثر مصرف ساکاروز با استفاده از آزمون واریانس همبسته. ۹۷

 

 • فهرست اشکال
 • شکل ۱-۲- روش‌های بیش جبرانی ملایم (کاهش تدریجی فشار تمرین) و کلاسیک به عنوان روش‌هایی برای ذخیره‌سازی بهینۀ گلیکوژن در کبد و عضله. ۲۲
 • فهرست نمودار
 • نمودار ۱-۴- درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ سني.. ۷۵
 • نمودار ۲-۴-  درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ قد. ۷۶
 • نمودار ۳-۴- درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ وزن. ۷۷
 • نمودار ۴-۴- درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ BMI 78
 • نمودار ۵-۴- درصد پراكندگي ورزشكاران به لحاظ چربي.. ۷۹
 • نمودار ۶-۴- مقايسه ميانگين تعدادضربان قلب درحين استراحت در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۰
 • نمودار ۷-۴- مقايسه ميانگين ضربان قلب بعد از ۱۰ دقیقه گرم کردن در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۱
 • نمودار ۸-۴- مقايسه ميانگين ضربان قلب بلافاصله بعد از اجراي پروتكل در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۲
 • نمودار ۹-۴- مقايسه ميانگين ضربان قلب يك دقيقه بعد از اجراي پروتكل در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۳
 • نمودار ۱۰-۴- مقايسه ميانگين ضربان قلب ۵ دقيقه بعد از اجراي پروتكل در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۴
 • نمودار ۱۱-۴- مقايسه ميانگين ضربان قلب ۳۰ دقيقه بعد از اجرای پروتکل در بين گروه‌هاي مورد
  مطالعه. ۸۵
 • نمودار ۱۲-۴- مقايسه ميانگين در زمان رسيدن به واماندگی در بين گروههاي مورد مطالعه. ۸۶
 • نتيجه آزمون داده‌ها ۸۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0