بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران:

دلايل بايد برابر اصول و روش‌هاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بي‌اعتبارند، چنانكه اصل ۳۸ قانون اساسي مقرر مي‌دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود، همچنين ماده ۱۲۶۲ قانون مدني، مقرر مي‌دارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث مشهور نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار مي‌گيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته مي‌شود و قاطع دعوي است.

هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي است كه ماده ۲۰۲ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي است.

كلمات كليدي: اقرار، ادلة اثبات دعوي، اكراه، اقرار در امور مدني، فقه اماميه، حقوق ايران

 

اهداف تحقيق

۱ـ معرفي اقرار و اركان و شرايط آن

۲ـ بررسي و معرفي اكراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار

۳ـ بررسي آيات و روايات و آراي فقهي شيعي در مورد اثر اكراه در اقرار

۴ـ بررسي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران از جمله قانون اساسي و قانون مدني و نظر شارعين آن‌ها در مورد اثر اكراه در اقرار

۵ـ ارائه انتقادات و پيشنهادات لازم.

 

سامان‌دهي تحقيق

اين تحقيق در يك مقدمه و سه فصل و نتيجه‌گيري و پيشنهادها پيرامون موضوع بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران تدوين شده است. مقدمه شامل بيان مسأله، سؤالات، پيشينه تحقيق، اهداف، فرضيه‌ها و روش تحقيق مي‌باشد.

در فصل اول با عنوان تعاريف و مفاهيم در دو بخش تعريف اقرار از ديد فقهي و حقوقي، تعريف اكراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدني و مسائل كيفري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در فصل دوم تحت عنوان دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌هاي دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم‌ قضايي، تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران، انواع دلایل و ماهيت حقوقي اقرار و آثار اقرار مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل سوم با عنوان اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار، در سه بخش بررسي قاعده اقرار از ديدگاه فقهي، كاربرد اكراه در حقوق مدني و جزايي ايران و اثبات بي‌اعتباري اقرار مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در قسمت آخر نيز نتيجه‌گيري از كليه مباحث مطرح در سه فصل به عمل آمده و بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاداتي نيز ارائه شده است.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار

 • چكيده            ۱
 • مقدمه           ۲
 • الف) بيان مسأله           ۳
 • ب) سؤالات تحقيق       ۳
 • ج) فرضيه‌هاي تحقيق    ۳
 • د) پيشينه تحقيق          ۴
 • هـ) اهداف تحقيق         ۵
 • و) روش تحقيق           ۶
 • ز) سامان‌دهي تحقيق     ۶
 • فصل اول: تعاريف و مفاهيم
 • ۱ـ۱ـ تعريف اقرار        ۷
 • ۱ـ۱ـ۱ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار        ۷
 • ۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعريف حقوقي از اقرار ۷
 • ۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعريف اقرار در فقه      ۸
 • ۱ـ۱ـ۲ـ تعريف مفاهيم مرتبط با اقرار          ۹
 • ۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعريف دليل   ۹
 • ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار      ۱۰
 • ۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بين اعتراف و اقرار          ۱۱
 • ۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدني و مسائل كيفري ۱۱
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرايط مشترك اقرار در امور مدني و مسائل كيفري    ۱۲
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجيز در اقرار     ۱۲
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار   ۱۳
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهليت داشتن مقر     ۱۳
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجراي آزادي در اقرار             ۱۵
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌هاي اقرار مدني و اقرار كيفري         ۱۷
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار   ۱۸
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امكان منتفي شدن اثر اقرار     ۱۸
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبين بودن   ۱۸
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار          ۱۸
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن       ۱۹
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگيزه اقرار            ۱۹
 • ۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ي ـ از جهت تأثير اقرار در مرحله تحقيق    ۱۹
 • ۱ـ۲ـ تعريف اكراه        ۱۹
 • ۱ـ۲ـ۱ـ تعريف فقهي و حقوقي از اكراه        ۲۰
 • ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعريف حقوقي از اكراه ۲۰
 • ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعريف اكراه در فقه      ۲۱
 • ۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اكراه     ۲۳
 • ۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اكراه مُلجي يا اكراه تامّ        ۲۳
 • ۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اكراه ناقص يا اكراه غيرملجي             ۲۳
 • ۱ـ۲ـ۲ـ مفاهيم مرتبط با اكراه       ۲۵
 • ۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعريف اضطرار          ۲۵
 • ۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعريف اجبار ۲۶
 • ۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقايسه اضطرار، اكراه و اجبار     ۲۷
 • فصل دوم: دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها
 • ۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي   ۲۹
 • ۲ـ۱ـ۱ـ بررسي انواع سيستم‌هاي تحصيل دليل           ۲۹
 • ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سيستم دلايل معنوي (آزاد)          ۲۹
 • ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سيستم دلايل قانوني       ۳۰
 • ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم           ۳۰
 • ۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوي با حقوق مدني و آيين دادرسي مدني      ۳۱
 • ۲ـ۱ـ۲ـ تاريخ تطوّر ادله اثبات دعوي          ۳۳
 • ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرايي        ۳۳
 • ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمايش قضايي (دوئل)            ۳۳
 • ۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانوني        ۳۴
 • ۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضي             ۳۴
 • ۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسي تركيبي           ۳۵
 • ۲ـ۱ـ۳ـ جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي ۳۵
 • ۲ـ۲ـ تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران            ۳۷
 • ۲ـ۲ـ۱ـ انواع دليل و جايگاه اقرار ۳۷
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار            ۳۹
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد كتبي     ۳۹
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسيم اسناد به رسمي و عادي           ۴۰
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمي با سند عادي            ۴۱
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت         ۴۱
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات         ۴۲
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانوني        ۴۲
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضايي         ۴۳
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانوني با اماره قضايي        ۴۳
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم ۴۴
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقيق محلي   ۴۵
 • ۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاينه محل    ۴۶
 • ۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ كارشناس     ۴۶
 • ۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار        ۴۷
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صريح و ضمني         ۴۷
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلي و جزئي            ۴۸
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه    ۴۹
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بيان آن: اقرار كتبي و شفاهي            ۵۰
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غيرقاطع دعوا           ۵۱
 • ۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار تركيب آن: اقرار ساده، مقيد و مركب          ۵۳
 • ۲ـ۳ـ ماهيت حقوقي اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا          ۵۵
 • ۲ـ۳ـ۱ـ ماهيت حقوقي اقرار و شرايط صحت اقرار      ۵۵
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهيت حقوقي اقرار      ۵۵
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقيم اصابت به واقع        ۵۸
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره يا فرض حقوقي بودن اقرار         ۵۹
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظريه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جايي مدعي و منكر         ۶۱
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ۶۲
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهيت اقرار در دادگاه   ۶۲
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده           ۶۳
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار    ۶۵
 • ۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار            ۶۵
 • ۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار         ۶۵
 • ۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشي از اقرار       ۶۷
 • ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبي بودن الزام          ۶۸
 • ۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا      ۶۹
 • فصل سوم: اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار
 • ۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی      ۷۰
 • ۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار    ۷۰
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار        ۷۰
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی            ۷۰
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی            ۷۲
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار     ۷۳
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار    ۷۳
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق        ۷۴
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر   ۷۵
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر ۷۵
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار    ۷۵
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ  اقرارکننده یا مقر ۷۵
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله         ۷۷
 • ۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه           ۷۸
 • ۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف        ۷۹
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته     ۷۹
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض       ۸۰
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله      ۸۱
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار    ۸۲
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب      ۸۳
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر       ۸۴
 • ۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی            ۸۴
 • ۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران       ۸۵
 • ۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی           ۸۵
 • ۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر        ۸۵
 • ۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق            ۸۷
 • ۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه  در نکاح            ۸۷
 • ۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت      ۸۸
 • ۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران      ۸۹
 • ۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری         ۹۰
 • ۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری           ۹۰
 • ۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل         ۹۱
 • ۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس         ۹۳
 • ۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل   ۹۳
 • ۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث        ۹۵
 • ۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار        ۹۵
 • ۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار          ۹۶
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت        ۹۶
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط      ۹۷
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه     ۹۸
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی    ۹۸
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی          ۹۸
 • ۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه     ۹۹
 • ۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار      ۹۹
 • ۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل           ۱۰۰
 • ۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی    ۱۰۰
 • ۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱
 • نتیجه‌گیری    ۱۰۳
 • پیشنهادات      ۱۰۵
 • فهرست         ۱۰۶
 • چکیده انگلیسی            ۱۰۹

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0