تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم : پایان نامه ارشد کشاورزی

تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم :

فعالیت‌های کشاورزی نمونه ای بارز از فعالیت‌های توام باریسک و بعضی مواقع نا اطمینانی است به طوری که این بخش به دلایل مختلف همچون پدیده‌های ناگوار جوی، آفت‌ها، انواع بیماری‌های گیاهی و تغییر در قیمت‌ها از دیر باز با نبود اطمینان و ریسک در مورد میزان تولید محصول و قیمت روبه رو بوده است. لذا لحاظ کردن ریسک در مدل‌های برنامه ریزی ریاضی کشاورزی و یافتن تدبیری جهت کاهش ریسک تولید در این بخش و مقابله با خسارت وارده ضرورت می‌یابد.بیمه درآمدی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می‌آید. این بیمه یک الگوی جدید بیمه ای است که عملکرد و قیمت محصول را همزمان بیمه می‌کند. آنچه که در این میان اهمیت فراوانی دارد، این است که کشاورز باید بتواند، برای حوادثی که هنوز روی نداده است، هزینه ای را پرداخت کند.

از این رو در تحقیق حاضر ابتدا اثر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و سود ناخالص شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه مطالعاتی بوده است به طوری که با اعمال بیمه سطح زیر کشت و سود ناخالص منطقه افزایش می‌یابد. در ادامه به تعیین حق بیمه درآمدی برای محصولات، پرداخته شدکه نتایج حاکی از این بود که کشاورز برای بیمه کردن محصول گندم به صورت بیمه درآمدی، حاضر است تا حداکثر دو درصد از سود ناخالص کل را به عنوان حق بیمه درآمدی پرداخت کند و در صورتی که حق بیمه از این مقدار بیشتر تعیین شود کشاورز به بیمه‌های عملکرد روی می‌آورد.

واژگان کلیدی: بیمه درآمدی، الگوی کشت بهینه، سود ناخالص، حق بیمه

ضرورت تحقیق

يكي از ويژگي‌هاي بارز فعاليت­هاي توليدي بخش كشاورزي، وابستگي زياد آن به طبيعت و شرايط غيرقابل كنترل و گاهي غيرقابل پيش بيني محيطي مي باشد. بنابراين توليد كشاورزي در شرايط طبيعي يكي از پر مخاطره ترين نوع فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب می­شود. با توجه به موارد ذکر شده تعیین الگوی کشت بهینه بهره برداری‌های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد به طوری که با استفاده از این الگو می­توان حداکثر درآمد حاصل از میزان معینی از نهاده‌ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. بنابراین استفاده از روش‌هایی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی همراه با مخاطره برای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی ضروری می­باشد (ترکمانی و کلایی، ۱۳۷۸).

بیمه محصولات کشاورزی بیشترین قابلیت را برای مقابله با ریسک دارد و یکی از مناسب ترین سازوکارها برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌آید که با تحت پوشش قرار دادن طیف وسیعی از خطرات در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار می‌رود. بیمه می‌تواند به گونه ای در خور توجه، امنیت کشاورزان را افزایش دهد و برای کشاورزان، توانایی حفاظت در برابر ریسک، جلوگیری از ازبین رفتن محصول و ثبات درآمد را در برابر پرداخت حق بیمه ای اندک به ارمغان آورد.

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه بیمه محصولات زراعی و اثرات آن بر درآمد و مطلوبیت کشاورزان انجام گرفته است ولی تاثیر تغییرات حق بیمه، به خصوص بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و درآمد بررسی نگردیده است  لذا در این مطالعه سعی بر این است که علاوه بر بررسی اثر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه، تاثیر تغییر حق بیمه بر الگوی کشت بهینه و درآمد نیز بررسی شود.

 

فهرست

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- تعریف مسئله  ۴

۱-۳- ضرورت تحقیق   ۵

۱-۴- مفاهیم پایه ای در بیمه محصولات کشاورزی   ۶

۱-۴-۱- بیمه  ۶

۱-۴-۲- بیمه کشاورزی   ۷

۱-۴-۳- مورد بیمه  ۷

۱-۴-۴- خطرات تحت پوشش     ۷

۱-۴-۵- ضریب خطر  ۷

۱-۴-۶- حداکثر تعهد بیمه گر  ۷

۱-۴-۷- سطح پوشش     ۷

۱-۴-۸- سطح تضمین شده  ۸

۱-۴-۹- حق بیمه  ۸

۱-۴-۱۰- حق بیمه عادلانه  ۸

۱-۴-۱۱- ذخایر احتیاطی   ۸

۱-۴-۱۲- هزینه اجرایی   ۹

۱-۴-۱۳- حق بیمه واقعی   ۹

۱-۴-۱۴- نرخ بیمه ۹

۱-۴-۱۵- بیمه تک خطر ۹

۱-۴-۱۶- بیمه چند خطر  ۹

۱-۴-۱۷- غرامت    ۱۰

۱-۴-۱۸- بار مالی دولت    ۱۰

۱-۴-۱۹- گزینه  ۱۰

۱-۴-۲۰- بیمه عمومی   ۱۰

۱-۴-۲۱- بیمه تکمیلی   ۱۰

۱-۴-۲۲- بیمه عملکرد یا محصول ۱۱

۱-۴-۲۳- بیمه قیمت ۱۱

۱-۴-۲۴- بیمه درآمدی ۱۱

۱-۵- فرضیه‌ها ۱۲

۱-۶- اهداف تحقیق   ۱۲

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱- مقدمه  ۱۴

۲-۲- مطالعات انجام شده در داخل   ۱۴

۲-۳- مطالعات انجام شده در خارج   ۲۰

فصل سوم :مبانی نظری

۳-۱- مقدمه  ۲۶

۳-۲- ریسک و بیمه درآمدی   ۲۸

۳-۳- مفهوم ریسک     ۳۰

۳-۴- منابع ریسک در کشاورزی   ۳۱

۳-۵- مدیریت ریسک     ۳۲

۳-۶- چگونگی تصمیم گیری کشاورزان در شرایط وجود ریسک     ۳۳

۳-۷- بيمه محصولات کشاورزی مناسب ترين راهکار مديريت ريسک     ۳۳

۳-۸- ویژگی‌های خطرات قابل بیمه شدن  ۳۴

۳-۹- عملیات بیمه در جهان  ۳۵

۳-۱۰- موانع و چالش‌های فراروی بیمه کشاورزی در ایران  ۳۸

۳-۱۱- مدل‌های برنامه ریزی ریاضی   ۴۲

۳-۱۲- مدل‌های برنامه ریزی ریسکی   ۴۲

۳-۱۳- مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم  ۴۳

۳-۱۴- مدل تارگت-موتاد  ۴۴

۳-۱۵- مدل موتاد  ۴۵

۳-۱۶- معیار تصمیم گیری ماکزیمین ۴۸

۳-۱۷- معیار تصمیم گیری تاسف بزرگ یا مینی ماکس ۴۹

۳-۱۸- روش هیزل بر اساس مدل موتاد  ۵۰

۳-۱۹- تابع هدف و محدودیت‌های روش هیزل بر اساس مدل موتاد  ۵۱

۳-۲۰- ابزار گردآوری داده‌های تحقیق   ۵۲

۳-۲۱- قلمرو زمانی تحقیق   ۵۲

۳-۲۲- جامعه آماری و قلمرو تحقیق   ۵۲

۳-۲۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۵۲

۳-۲۴- آشنایی با منطقه مورد مطالعه  ۵۲

۳-۲۴-۱- وضعیت جغرافیایی و جمعیتی محدوده مطالعاتی   ۵۲

۳-۲۵- پیشینه تاریخی منطقه  ۵۳

۳-۲۶- سیمای کشاورزی منطقه  ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و گزارش نتایج

۴-۱- مقدمه  ۵۶

۴-۲- تشریح فعالیت‌ها، محدودیت‌ها و میزان موجودی منابع در مدل برنامه ریزی خطی   ۵۶

۴-۲-۱- محدودیت زمین زراعی   ۵۷

۴-۲-۲- محدودیت آب    ۵۷

۴-۲-۳- محدودیت نیروی کار  ۵۸

۴-۲-۴- محدودیت کود شیمیایی و سم   ۵۹

۴-۲-۵- محدودیت ماشین آلات    ۵۹

۴-۲-۶- محدودیت سرمایه  ۶۰

۴-۳- تابع هدف    ۶۱

۴-۴- تشریح فعالیت‌ها و محدودیت‌ها در مدل‌های ریسکی   ۶۲

۴-۵- تدوین الگوهای برنامه ریزی خطی   ۶۳

۴-۵-۱- الگوی برنامه ریزی خطی جهت کالیبره کردن مدل با توجه به الگوی کشت منطقه  ۶۳

۴-۵-۲- الگوی برنامه ریزی خطی بدون در نظر گرفتن ریسک     ۶۶

۴-۵-۳- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی   ۷۰

۴-۵-۴- الگوی برنامه ریزی خطی در شرایط بیمه ای بدون در نظر گرفتن ریسک     ۷۳

۴-۵-۵- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی و بیمه ای   ۷۷

۴-۶- تخمین مدل در شرایط با و بدون ریسک     ۸۱

۴-۶-۱- مدل کالیبره شده با توجه به شرایط و الگوی کشت منطقه  ۸۱

۴-۶-۲- مقایسه الگوی کشت منطقه با الگوی کشت بهینه با و بدون ریسک     ۸۲

۴-۶-۳- تعیین محدوده مناسب حق بیمه درآمدی و تاثیر آن بر سطح زیر کشت منطقه  ۹۱

۴-۷- خلاصه  ۹۷

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه  ۹۹

۵-۲- جمع بندی   ۹۹

۵-۳- پیشنهادات    ۱۰۰

۶- منابع و مآخذ  ۱۰۱

 

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱: انواع محصولات و عوامل خطر قهری و طبیعی تحت پوشش بیمه  ۴۰

جدول ‏۴‑۱: نیاز آبی محصولات زراعی (واحد:متر مکعب) ۵۷

جدول ‏۴‑۲: متوسط تعداد نیروی کار مورد نیاز برای هر یک از محصولات    ۵۸

جدول ‏۴‑۳: متوسط مقادیر مصرف کود اوره، فسفات و سم در یک هکتار  ۵۹

جدول ‏۴‑۴: متوسط ساعت کار مورد نیاز ماشین آلات    ۶۰

جدول ‏۴‑۵: سود ناخالص و هزینه متغیر در هکتار محصولات مختلف    ۶۲

جدول ‏۴‑۶: کشت فعالیت‌ها و نام متغیرهای به کار برده شده در الگوها ۶۶

جدول ‏۴‑۷: کشت فعالیت‌ها و نام متغیر‌های به کار برده شده ۷۳

جدول ‏۴‑۸:  نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل  ۸۱

جدول ‏۴‑۹: توزیع نیروی کار در دوره‌های مختلف و مصرف آب    ۸۱

جدول ‏۴‑۱۰:  نتایج حاصل از الگوی کشت منطقه در شرایط ۸۳

جدول ‏۴‑۱۱: نتایج حاصل از تخمین الگوی کشت منطقه در شرایط ریسک     ۸۵

جدول ‏۴‑۱۲: نتایج حاصل از تخمین الگوی کشت منطقه در شرایط بیمه ای ۸۶

جدول ‏۴‑۱۳: نتایج مربوط به مدل‌های معمولی و ریسکی و تغییرات آن  ۸۸

جدول ‏۴‑۱۴: نتایج حاصل از تغییرات در ضرایب محصولات بیمه درآمدی   ۹۱

جدول ‏۴‑۱۵: نتایج حاصل از تغییرات در ضرایب محصولات بیمه درآمدی   ۹۲

جدول ‏۴‑۱۶: نتایج حاصل از تغییرات در ضرایب محصولات بیمه درآمدی   ۹۳

جدول ‏۴‑۱۷: نتایج حاصل از تغییرات در ضرایب محصولات بیمه درآمدی   ۹۴

جدول ‏۴‑۱۸: نتایج حاصل از تغییرات در ضرایب محصولات بیمه درآمدی   ۹۶

 

فهرست نمودار

نمودار ‏۳‑۱: مقایسه بیمه درآمدی با بیمه عملکرد و قیمت    ۲۸

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0