مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران :

ديه يكى از انواع مجازاتی است كه ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان تصویب شده است.

در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند.

این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد

کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش

 

ضرورت تحقیق تاثیر جنسیت در قصاص:

سؤالات و مسايل مطرح شده در قسمت پيشين علت اساسي انگيزه نگارنده به بررسي، تحقيق و جستجو در باب اين مسأله است، زيرا مصرانه اعتقاد دارم كه خداوند سبحان مبناي ارزش گذاري را در زن بودن و يا مرد بودن قرار نداده است و برعكس فرموده است: (انّ اكرمكم عندالله اتقاكم) آنچه مناط تكليف در احكام الهي و اهداف تشريع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسيت آنها، و البته مسأله ديه زن از جمله مسايلي است كه اقتضاي آن دارد تا بار ديگر فقهاي اسلامي آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زيرا همه آنچه در اين نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعي براي بازكردن مسايل مربوط به ميزان ديه زن است و شايان ذكر است كه دادن رأي در اين مسأله، احتياج به بازانديشي، اجتهاد، و بازنگري مجدد از سوي فقها و مجتهدان دارد و نبايد اين توهم را به خود راه دهيم كه علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حكم تنصيف ديه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن يا كم كردن حقوق او و تعدي به حريم انساني و ارجمند وي را داشته اند، زيرا اين بزرگواران اهل تقوي، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعي خود را به كار گرفته اند تا به حقيقت اين مسأله و مسايل ديگر دست پيدا كنند و با رسيدن به نتيجه مأجور هستند. از آنجا كه دين اسلام جهاني است، فقه پوياي شيعه بايد با توجه به مقتضيات مكان و زمان به بازنگري در اين امور كه “ديه زن” جزء كوچكي از آن به حساب مي آيد بپردازد تا آنچه را كه سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعايت و عملي گردد. اميد است اين پژوهش راه گشايي براي طرح و بازنگري مسأله ميزان ديه زن باشد و فقهاي عاليقدر را به بازنگري ترغيب نمايد.

 

هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود

 

فهرست مطالب پایان نامه مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص

مقدمه     ۱

ضرورت تحقیق     ۱

اهداف تحقیق        ۲

پرسشهای تحقیق    ۳

فرضیه های تحقیق……..۳

پیشینه تحقیق        ۳

روش تحقیق          ۳

فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص       ۴

مبحث اول:مفاهیم و مبانی     ۶

گفتار نخست:واژه شناسی      ۶

الف:دیه   ۶

ب:قصاص           ۹

ج:جنسیت ۱۰

د:ارش    ۱۱

هـ:حکومت           ۱۳

گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص    ۱۵

الف:مبانی قصاص درآیات و روایات     ۱۵

۱٫مبانی قرآنی قصاص         ۱۵

۲٫مبانی روایی قصاص        ۲۳

ب:مبانی دیه درآیات وروایات ۲۴

۱٫مبانی قرآنی دیه  ۲۴

۲٫مبانی روایی دیه  ۲۶

مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص            ۲۹

گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص    ۲۹

الف:در دوران قبل از اسلام    ۲۹

ب: در دوران پس از اسلام    ۳۵

گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه ۳۷

الف:در دوران قبل از اسلام    ۳۷

ب: در دوران پس از اسلام    ۳۹

مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص      ۴۳

گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه     ۴۴

الف:دیدگاهها  ورویکردها      ۴۴

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها      ۴۹

گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص     ۵۵

الف:دیدگاهها و رویکردها      ۵۵

ب:تحلیل ها و ارزیابی ها      ۵۸

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه ۶۰

مبحث نخست:رویکردهای فقهی          ۶۲

گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور        ۶۲

الف:تشریح دیدگاهها            ۶۲

ب:ادله استنادی      ۶۹

مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه           ۸۶

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص    ۹۰

مبحث نخست: رویکردهای فقهی         ۹۲

مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص          ۹۷

مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول ۱۰۶

گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل           ۱۰۷

گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول            ۱۱۴

الف:قتل زن توسط مرد         ۱۱۴

ب: قتل مرد توسط زن         ۱۱۸

نتیجه گیری          ۱۲۰

پیشنهادات            ۱۲۲

منابع:     ۱۲۳

کتابهای فارسی      ۱۲۳

کتابهای عربی       ۱۲۵

مقالات و پایان نامه ها          ۱۲۷

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0