تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ” با گرایش علوم باغبانی – تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ:

به منظور مطالعه تاثیر محلول پاشی با محرک های رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد دو رقم گلرنگ زراعی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی۹۱-۹۰ در شهرستان دامغان روستای عبیر آباد اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل محلول پاشی با محرک های رشد در سه سطح بدون محلول پاشی یا شاهد، محلول پاشی قبل گلدهی و محلول پاشی بعد از گلدهی و تیمار ارقام گلرنگ شامل رقم محلی اصفهان و رقم پدیده بود. محلول پاشی به کمک  محلول نیترات بالانسر بود که شامل بور ۹% ، مولیبدن۵۰  پی پی ام و پلی آمین۱میلی مولار بود. صفات مورد ارزیابی شامل درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیل ,a ,b کل، کارتنوئید، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و شاخص سطح برگ بود.

بررسی اثر متقابل معنی دار بین رقم و زمان محلول پاشی در مورد عملکرد ارتفاع نهایی نشان داد که رفتار ارقام به سطوح محلول پاشی متفاوت بود به طور کلی محلول پاشی با بور، مولیبدن و پلی آمین نسبت به تیمار بدون محلول پاشی توانست تا حدودی سبب بهبود عملکرد شود. اما اجزای عملکرد شامل درصد روغن، تعداد طبق در بوته، ارتفاع نهایی، قطر ساقه نهایی و شاخص برداشت در مرحله ابتدای گلدهی با محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین بهبود یافتند. در این آزمایش اثر همبستگی مثبت و معنی دار بین روغن و سایر صفات وابسته به آن اثبات گردید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت رقم محلی اصفهان با داشتن بیشترین شاخص های رشد بهتر عمل کرده است.

 

ضروت تحقیق تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ:

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به کشت گیاهان زراعی که به منظور تامین مواد غذایی از جمله برنامه های وسیع و دامنه داری است که پژوهشگران را بر آن داشته که در این زمینه پژوهش های جدیدی را دنبال نمایند این بدان معنی است که تولید غذا باید دائماً افزایش یابد تا اینکه از کمبود مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری شود (زارعیان، ۱۳۸۰).

به رغم پيشرفت هاي قابل توجه در گسترش كشاورزي و توليد غذا در سال هاي اخير، تعداد افراد دچار سوءتغذيه در جهان همچنان رو به افزايش است. با افزايش جمعيت و نياز به توليد غذاي بيشتر، گرايش به استفاده از منابع آب و خاك شور بيشتر شده و تجارب بسياري هم اكنون در سرتاسر دنيا در مورد استفاده از اين منابع نامطلوب وجود دارد (هاشمي نيا و همكاران، ۱۹۹۷).

دانه های روغنی به منظور استخراج روغن از دانه آن ها پرورش می یابند ولی به عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن کشی بدین منظور به کار می رود. کاشت دانه های روغنی از دیر باز بخش مهمی از کشاورزی کشور ها از جمله بسیاری از کشور های شرقی را تشکیل می داده است و برخی از آن ها جزو اقلام عمده صادراتی این کشور محسوب می شده اند (سیفی و همکاران، ۱۳۹۰).

در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۱ تولید محلی دانه های روغنی تنها ۲۹ درصد کل مصرف را تامین می کرد و۷۱ درصد باقی مانده از طریق واردات تامین می شد Anonymous, 2002)).

با توجه به افزایش نیاز روز افزون جوامع بشری به ویژه کشور ما به فراورده های دانه های روغنی مدیریت صحیح زراعی برای افزایش عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار است (ناصری و همکاران، ۱۳۸۹).

افزایش مصرف سرانه روغن نباتی و فشار ناشی از هزینه های خرید و واردات آن در کشور های مصرف کننده مانند ایران از جمله عواملی هستند که اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی و گسترش برنامه های علمی و تحقیقاتی را در این زمینه بیش از پیش روشن می سازد (سعیدی، ۱۳۸۳).

پیش بینی می شود که جمعیت دنیا تا سال ۲۰۲۵ به ۸  میلیارد نفر برسد و اغلب مدل ها پیش بینی کرده اند که کمبود جدی مواد غذایی در مناطق گرمسیری از سال ۲۰۰۰ به بعد تشدید خواهد شد. تقاضا برای مصرف مواد ایران از کشور هایی است که کاشت برخی از دانه های روغنی مثل کنجد، کرچک، گلرنگ و پنبه در آن قدمت دارد (فیروزه و همکاران، ۱۳۸۵).

با توجه به تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت بسیاری از دانه های روغنی با کیفیت خوب و ارزش اقتصادی بالا وجود دارد که یکی از این گیاهان گلرنگ می باشد (ناصری و همکاران، ۱۳۸۹).

 

هدف تحقیقتاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ:

هدف از این پژوهش بررسی اثر محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین در بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام مورد مطالعه گلرنگ و بررسی عکس العمل دو رقم محلی اصفهان و پدیده به محلول پاشی برگی قبل و بعد از گلدهی با ریز مغذی ها (بور, مولیبدن و پلی آمین) برای رسیدن به بیشترین محصول انجام شد.

 

تاریخچه

گلرنگ یکی از منابع مهم تامین روغن نباتی بوده و به همین جهت سطح زیر کشت آن در سال های اخیر افزایش یافته و به حدود ۸۰۰۰ هکتار در سطح  کشور رسیده است (کیهانیان، ۱۳۸۵).

سابقه کشت گلرنگ در کشور مصر به ۳۵۰۰ سال قبل می رسد و به احتمال قوی در شمال شرقی هندوستان، ایران یا ترکیه اهلی شده است (آلیاری،  ۱۳۷۹).

تاریخچه کشت این گیاه در مصر به ۴۰۰۰ سال و در چین به ۲۰۰۰  قبل می رسد. گلرنگ از قدیم در هندوستان، ایران، خاورمیانه و شرق آفریقا کشت می شده است (ابراهیم زاده، ۱۳۸۵).

کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش بر می گردد که به منظور استفاده از گلبرگ های رنگی آن جهت رنگ های خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشور های شرق دور مورد استفاده قرار می گرفته است(Esendal, 2001).

گیاه گلرنگ در سطوح کوچک یا به صورت حاشیه ای برای حفاظت از محصولات در حاشیه کرت ها کشت می شده است و هم اکنون نیز در مناطقی از هندوستان برای جلوگیری و جبران خسارت عوامل مختلف بر

گندم در کشت مخلوط به صورت ردیفی کشت می شود( Hirmath et al., 1992) .

 

گلرنگ زراعی از قدیم الایام به عنوان یک زراعت فرعی و با هدف تولید رنگ از گل های آن در مناطق مختلفی از ایران نظیر خراسان، آذربایجان و اصفهان کشت می شده است (خواجه پور، ۱۳۷۰).

در ایران کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی از سال۱۳۳۶ آغاز و بر اساس آمار منتشر شده میزان تولید دانه های گلرنگ در سال های ۱۳۵۵-۱۳۵۰ هفت هزار تن در سال بود که در سال ۱۳۸۵ به شش هزار تن کاهش و پس از آن تولید گلرنگ در ایران سیر نزولی داشت (پهلوان، ۱۳۸۳). گلرنگ در سال های اخیر به عنوان یک گیاه مناسب جهت کاشت علوفه مورد توجه قرار گرفته است (Landau et al., 2005).

 

فهرست مطالب تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ:

 • چکیده ۱
 • فصل اول  ۲
 • مقدمه ۲
 • ۱-۱ ضرورت تحقیق ۳  ۱-۲ هدف از تحقیق ۴
 • ۱-۳ تاریخچه ۴
 • ۱- ۴ کلیات.  ۵
 • ۱-۵ تولید دانه های روغنی در ایران و جهان ۸
 • ۱-۶ مشخصات گیاه شناسی ۹
 • ۱-۶-۱ ریشه ۱۰
 • ۱-۶-۲ برگ ۱۰
 • ۱-۶-۳ ساقه ۱۱
 • ۱-۶-۴ گل ۱۱
 • ۱-۶-۵ دانه ۱۱
 • ۱ -۷ حرارت و رطوبت ۱۱
 • ۱ -۸ طول فصل رشد ۱۲
 • ۱ -۹ خاک ۱۲
 • ۱-۱۰ ارقام   ۱۳
 • ۱-۱۱ پراکنش و سطح زیر کشت ۱۴
 • ۱-۱۲ مشکلات و مسائل زراعت گلرنگ در ایران ۱۵
 • ۱-۱۳ منشا و مراکز تشابه گلرنگ ۱۵
 • ۱-۱۴ مراکز شباهت گلرنگ زراعی ۱۵
 • ۱-۵۱ ترکیبات شیمیایی ۱۶
 • ۱-۱۶ موارد مصرف ۱۶
 • ۱-۱۷ خواص طبی ۱۷
 • ۱-۱۸ روغن دانه ۱۸
 • ۱-۹۱ کود ۱۹
 • ۱-۲۰ عملکرد ۲۰
 • فصل دوم ۲۲
 • بررسی منابع ۲۲
 • ۲-۱ اجزای عملکرد و شاخص رشد ۲۴
 • ۲-۲ روغن دانه ۲۵
 • ۲-۳ ارتفاع بوته ۲۶
 • ۲-۴ قطر ساقه  ۲۷
 • ۲-۵ شاخص برداشت ۲۷
 • ۲-۶ شاخص سطح برگ ۲۷
 • ۲-۷ لزوم استفاده برگی کود ۲۸
 • ۲-۸ بررسی نقش ارقام مختلف در عملکرد گلرنگ ۳۰
 • ۲-۹ نقش محلول پاشی بوردر صفات زراعی گلرنگ و سایر گیاهان ۳۱
 • ۲ -۱۰ مولیبدن  ۳۴
 • ۲-۱۱ پلی آمین ۳۵
 • فصل سوم ۳۹
 • مواد و روش ها ۳۹
 • ۳-۱ زمان و موقعیت جغرافیایی محل طرح ۴۰
 • ۳-۲ مشخصات رقم موردآزمایش ۴۰
 • ۳-۳ آماده سازی زمین ۴۱
 • ۳-۴ تیمار های آزمایشی ۴۱
 • ۳-۵ عملیات کاشت و داشت ۴۱
 • ۳-۶ عملیات برداشت ۴۲
 • ۳-۷ روش نمونه گیری ۴۲
 • ۳-۸ یادداشت برداری ها و سنجش ها ۴۲
 • الف-صفات مرفولوژیک و فنولوژیک ۴۲
 • ب-ارتفاع گیاه ۴۳
 • پ-قطر ساقه ۴۳
 • ت-تعداد غوزه در بوته ۴۳
 • ث-تعداد دانه در غوزه ۴۳
 • ج-تعداد ساقه فرعی در بوته ۴۳
 • چ- شاخص برداشت ۴۳
 • ح- وزن هزار دانه ۴۳
 • خ- شاخص سطح برگ ۴۳
 • د-تعیین میزان روغن ۴۴
 • ذ-اندازه گیری کلروفیل ,a ,b  کل و کارتنوئید ۴۵
 • ۳-۹ محاسبات آماری ۴۶
 • فصل چهارم ۴۷
 • نتایج و بحث ۴۷
 • ۴-۱ درصد روغن دانه ۴۸
 • ۴-۲ وزن هزار دانه ۵۱
 • ۴-۳ تعدادغوزه در بوته  ۵۲
 • ۴-۴ تعداد شاخه جانبی در بوته ۵۴
 • ۴-۵  ارتفاع نهایی بوته ۵۳
 • ۴-۶ قطر نهایی بوته ۵۷
 • ۴-۷ میزان کلروفیلa  ۵۹
 • ۴-۸ میزان کلروفیلb 62
 • ۴-۹ میزان کلروفیل کل ۶۳
 • ۴-۱۰ میزان کارتنوئید ۶۴
 • ۴-۱۱ شاخص برداشت ۶۵
 • ۴-۱۲ تعداد دانه در طبق ۶۶
 • ۴-۱۳ شاخص سطح برگ نهایی  ۶۸
 • ۴-۱۴ نتیجه گیری ۷۲
 • ۴-۱۵ پیشنهادات ۷۲
 • جدول ۱-۳ نتایج حاصل از آزمایش خاک ۴۱
 • جدول ۲-۴ تجزیه واریانس صفات و کیفی در گیاه گلرنگ ۴۸
 • جدول ۳-۴ مقایسه میانگین های مربوط به صفات کمی و کیفی گلرنگ ۴۹
 • جدول ۴-۴ تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی در گیاه گلرنگ ۵۹
 • جدول ۵-۴ مقایسه میانگین های صفات کمی و کیفی گلرنگ ۶۰
 • جدول ۶-۴ ضرایب همبستگی بین شاخص های کمی و کیفی ۷۱
 • نمودار۷-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت درصد روغن ۵۰
 • نمودار۸-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت وزن هزار دانه ۵۲
 • نمودار ۹-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته ۵۴
 • نمودار ۱۰-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت شاخه فرعی در بوته ۵۵
 • نمودار۱۱-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت ارتفاع نهایی گیاه  ۵۷
 • نمودار۱۲-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت قطر نهایی ساقه ۵۹
 • نمودار۱۳-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت کلروفیلa 61
 • نمودار۱۴-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت  کلروفیلb 62
 • نمودار۱۵-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت کلروفیل کل ۶۳
 • نمودار۱۶-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت کارتنوئید ۶۴
 • نمودار ۱۷-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت شاخص برداشت ۶۶
 • نمودار ۱۸-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت تعداد دانه در غوزه ۶۷
 • نمودار ۱۹-۴ تاثیرمتقابل ارقام در محلول پاشی بر صفت شاخص سطح برگ نهایی ۷۰
 • فصل پنجم ۷۳
 • فهرست منابع ۷۳
 • ۹۶    Abstrac

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0