تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران در ۱۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران:

امروزه حوادث شغلي يكي از مهم ترين مشکلات همه جوامع محسوب مي شوند. در این تحقیق به شناسائی علل حوادث، انواع حوادث و پیامدهای آن یعنی فوت وازکارافتادگی شغلی پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و ازنظر تقسيم بندي برحسب روش اجرا، با روش همبستگي و بر پايه داده هاي پس رويدادي انجام می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی است که دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از آمار و ارقام سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ استفاده گردیده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه‌وتحلیل شده است..

توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه نشان می دهد بیشترین آمار مربوط به ضرب خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن،  شکستگی اعضا و تصادف با اجسام مختلف می‌باشد.بیشترین فراوانی علت وقوع حادثه عبارتند از: بی احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و وسایل معیوب. تحلیل آنتروپی نشان می دهد بی‌احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل معیوب فقدان اطلاعات از جمله مهمترین علل حوادث با توجه به پراکندگی آنها در ایجاد انواع حادثه می‌باشند. با توجه به نوع علل و نقش هر راهکار در مبارزه با هریک از عوامل، با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داده شده است روش ارگونومی بهترین راهکار برای جلوگیری از حوادث است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حوادث ناشی از کار حوادثی نامیده می شوند که در حین انجام وظیفه در محیط کار به وقوع می پیوندند و منجر به آسیب های کشنده یا غیرکشنده می شوند(ILO,2003). این حوادث در حال حاضر سومین علت مرگ و میر در جهان محسوب می شوند و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده اند(Dorman,2000).

سازمان بهداشت جهانی، حوادث ناشی از کار را همانند یک اپیدمی در حوزه بهداشت عمومی قرار داده است(Higgins, 2003-2008). حوادث ناشی ازكار، حوادثی است كه درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. حوادث شغلی از ابعادانسانی، اجتماعی واقتصادی حائزاهمیت است. ابعاداقتصادی حادثه شامل هزینه های مستقیم (وقفه دركار، انتقال مصدوم به مركزدرمانی، هزینه غرامتها… )وغیرمستقیم (وقفه دركارسایرین، هزینه ناشی ازافت كمی وكیفی محصول، آموزش وآماده سازی فردجدید، . . ) می باشد. درمقابل هرحادثه ثبت شده، ٣٠ حادثه كوچك (منجربه گرفتن خدمات سرپائی ) و ٣٠٠ خطا (منجربه اتلاف وقت، كاهش ساعات كار)رخ میدهد(مشکاتی، ۱۳۸۶).

اکثر حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری بوده و علاوه بر این که می توانند منتج به ناتوانی، کاهش درآمد و تغییر در کیفیت زندگی کارگران و خانواده آن ها شوند، تأثیرات در خور توجهی را نیز بر میزان تولیدات و اقتصاد کشورها می گذارند (Breslin and Smith,2006). از آن جا که این گونه حوادث به صورت بالقوه قابل اجتناب می باشند، رخداد آن ها توصیفی از بی توجهی، بی عدالتی و عدم رعایت قوانین می باشد(Derk et al. , 2006). همچنین برآورد شده است که تقریباً ۴۰% از تولید ناخالص داخلی در کشورها صرف خسارات ناشی از جراحت، مرگ و بیماری به علت غیبت کارگر در محیط کار، درمان، مزایای از کار افتادگی و بازماندگان می شود(NIOSH,1998).

در یک مطالعه جهانی در سال ۲۰۰۵ تعداد مر گهای ناشی از کار تقریباً ۳۱۲۰۰۰ مورد برآورد شده است. در این مطالعه همچنین میزان بروز حوادث شغلی در منطقه خاورمیانه ۹ در هر هزار نفر گزارش شد (Bentley and Haslam,2001). مطالعات قبلی نشان داده اند که خطر حوادث شغلی در افراد تازه کار بالاتر می باشد. احتمال رخداد مصدومیتهای شغلی در نوجوانان و بزرگسالان جوان نسبت به افراد مسن تر بسیار بیشتر است.

درکشورمانیز آمار حوادث ناشی ازکار روبه افزایش است. حوادث ناشی از کار مواردی همچون سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، سوختگی، برق‌گرفتگی، مسمومیت با گاز، غرق‌شدگی، کمبود اکسیژن و سایر موارد را در بر می‌گیرد. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال‌های اخیر موارد سقوط از بلندی در حوادث ناشی از کار با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است، این آمار در سال ۱۳۸۹، ۴۳۴ نفر (دو زن و ۴۳۲ مرد) بوده اما در سال ۱۳۹۰ به ۵۷۱ مورد (سه زن و ۵۶۸ مرد) و در ده ماهه سال ۱۳۹۱ به ۶۵۸ مورد (پنج زن و ۶۵۳ مرد) رسیده است.لازم به ذکر است سقوط از بلندی عمدتا در حوادث ناشی از کار بیشترین رقم را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در سالهای اخیر آمار مرگ‌های ناشی از برق گرفتگی در محل کار رشد چشمگیری داشته به نحوی که این آمار در سال ۱۳۸۹، ۱۷۳ مورد (۱۷۲ مرد و یک زن)، در سال ۱۳۹۰، ۱۸۷ مورد (۱۸۴ مرد و سه زن) و در ده ماهه سال ۱۳۹۱ شامل ۲۴۷ مورد (۲۴۶ مرد و یک زن) بوده است.

سوانح اغلب مبهم و پیچیده هستند و سانحه‌ای ممكن است حاصل از ۱۰ علت یا بیشتر باشد. یك تجزیه تحلیل موشكافانه سوانح به طور طبیعی ۳ دسته علت را نشان می دهد.

 1. علل اصلی
 2. علل غیر مستقیم
 3. علل غیر مستقیم

در پائین ترین سطح، یك حادثه یا سانحه نتیجه این است كه یك فرد یا وسیله یك حجم از انرژی و یا ماده خطرناك كه به طور ایمن قابل جذب نیست را دریافت می كند. این انرژی یا ماده خطرناك علت مستقیم حادثه است. علت مستقیم اغلب نتیجه یك یا چند اقدام غیرایمن یا شرایط غیرایمن و یا هر دو می باشد. این اقدامات و شرایط غیرایمن علل غیرمستقیم هستند. به همین صورت، علل غیرمستقیم اغلب قابل تشخیص و شناسایی هستند. به عنوان مثال مدیریت ضعیف، تصمیم گیری غلط یا عوامل محیطی و شخصی قابل شناسایی هستند.

در دهه های اخیر سعی شده با استفاده از آموزش های علمی و عملی، فناوری های مختلف و وضع قوانین مورد نیاز، میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور محیط کار کنترل و در حدود مجاز قرار گیرد اما با این حال با خطرات عمده‌ای که مشاغل پر خطر دارند، این امر تقریبا غیر ممکن می باشد و همانطور که از گزارشات بین المللی در دنیا مشاهده می گردد این آمار با گسترش فناوری و بالا رفتن تعداد مشاغل سخت رو به افزایش می باشد. مشاغل سخت و ازکارافتادگی های ناشی از آن علاوه بر اینکه باعث بروز مسائل و مشکلاتی برای خود کارگر می شود، باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود که علاوه برآن، مشکلاتی را هم برای شرکت های بیمه به وجود می آورندکه مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از بیمه کارگرانی که در حین انجام کار دچار حادثه و سانحه شده اند، می باشند.

حوادث و بيماري هاي ناشي از كار، هزينه هاي زيادي را بر افراد، صنايع و اقتصاد ملي كشور ها تحميل مي كنند كه اين رقم در حدود ۴۸٫۵ میليون دلار در سال تخمين زده مي شود. براي پي بردن به همه اين هزينه ها لازم است ارزيابي هاي اقتصادي دقيقي صورت پذيرد تا بتوان راهكارهاي موثري را براي كنترل و كاهش آن ها در نظر گرفت. امروزه افزايش ضريب ايمني كار و كاهش حوادث و بيماري هاي ناشي از آن، دولت ها و مديران سازمان هاي پيشرو را در جهت استقرار سيستم هاي مديريت HSE [1]در همه بخش هاي صنعت و خدمات سوق داده است. يكي از مسايلي كه در سيستم مديريت HSE براي كنترل و كاهش حوادث و بيماري هاي ناشي از كار به آن توجه شده است، انجام محاسبات مالي و برآوردهاي اقتصادي از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار در جهت كنترل، كاهش و پيشگيري از وقوع آنهاست.(محمدفام،بابائی،رفیعی امام،فارسی،۱۳۸۸)

سازمان تامین اجتماعی در داخل کشور سالانه هزینه های هنگفتی را برای جبران خسارت ها و حادثه ها پرداخت می کندکه باشناسایی عوامل موثر برخسارات وحوادث، علاوه برتامین سلامت افراد، این هزینه هارامیتوان تامیزان قابل توجهی کنترل کردوکاهش داد. از آنجایی که مطالعه موردی این تحقیق، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن می باشد این تحقیق می تواند درسازمان مذکور قابل استفاده باشد و همچنین به دلیل جدید بودن این پژوهش، می‌تواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

اهداف

هدف اصلی:

تاثیر مشاغل سخت و زیان‌آور بر از کار افتادگی و فوت ناشی از کار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

اهداف فرعی

 1. شناسایی عوامل ایجاد فوت و از کارافتادگی ناشی از کار
 2. شناسایی انواع حوادث منجر به فوت و از کارافتادگی ناشی از کار
 3. شناسائی رابطه توزیع حوادث شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی
 4. شناسایی راهکاری برای کاهش حوادث شغلی

گزاره‌های تحقیق (فرضیه‌ها یا سوالات)

مساله تحقیق در مطالعات کیفی و کمی می‌تواند به صورت سوال یا فرضیه بیان شود. فرضیه حدسی بخردانه پیرامون رابطه میان دو یا چند متغیر است. اگر پیش‌بینی جهت روابط محتمل میان متغیرها مطرح باشد فرضیه مطرح می‌شود اما اگر مساله حالت اکتشافی داشته باشد سوال مطرح می‌شود. (بازرگان،سرمد،حجازی،۱۳۸۵) مطالعه حاضر نیز ماهیتی اکتشافی دارد بنابراین سوال پژوهشی مطرح شده است. سوالات پژوهش به تبع اهداف عبارتند از:

سوال اصلی:

مشاغل سخت وزیان آور تاچه میزان برفوت وازکارافتادگی ناشی ازکار تاثیردارد؟

سوالات فرعی:

 1. مهمترین عوامل ایجاد فوت و از کارافتادگی ناشی از کار چیست؟
 2. انواع حوادث منجر به فوت و از کارافتادگی ناشی از کار کدام است؟
 3. توزیع حوادث شغلی براساس متغیرهای جمعیت شناختی چگونه است؟
 4. مهمترین راهکار برای کاهش حوادث شغلی چیست؟

[۱] مخفف سه حرف اول سه واژه است:HSE

به معنای بهداشتHealth

یه معنای ایمنیSafety

به معنای محیط زیستEnvironmental

HSE بطورکلی منظور از سیستم مدیریتی

عبارتست ازایجاد نظامی هدفمندوسازماندهی شده بابرنامه ریزی خاص که باتهیه دستورالعملهاوروشهای اجراییواستانداردهاومقررات جاری دریک سازمان  استقرار یافته ومورد بازنگری قرار میگیرد

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مساله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

۱-۳- اهداف… ۹

۱-۴- گزاره‌های تحقیق (فرضیه‌ها یا سوالات). ۹

۱-۵- قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۶- روش انجام تحقیق.. ۱۰

۱-۷- تعاریف… ۱۰

۱-۸- ساختار پایان نامه. ۱۳

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه. ۱۵

بخش اول. ۱۶

۲-۱- مبانی نظری حوادث ناشی از كار. ۱۶

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم حادثه شغلی.. ۱۷

۲-۱-۲- علل حوادث ناشی از كار. ۱۸

۲-۱-۳- خسارت ازکارافتادگی دایم و موقت… ۱۹

۲-۱-۴- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور. ۲۷

۲-۱-۵- رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور. ۲۷

۲-۱-۶- پیشگیری از سانحه. ۳۸

۲-۱-۷- مراحل رسیدگی.. ۴۰

۲-۱-۸- تكنیك های حل مشكلات… ۴۲

۲-۱-۹-اپراتور تجهیزات… ۴۴

۲-۱-۱۰- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار. ۴۵

بخش دوم. ۴۷

۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۴۷

جمع بندی.. ۵۶

فصل سوم:روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۵۸

۳-۲- نوع پژوهش…. ۵۸

۳-۳- جامعه آماری.. ۶۰

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها و سنجش متغیرها ۶۲

۳-۶- مدل تحقیق و محاسبات متغیرها ۶۲

۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۲

فصل چهارم:روش پژوهش

مقدمه. ۶۸

۴-۱- تحلیل توصیفی حوادث شغلی.. ۶۸

۴-۱-۱- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه. ۶۸

۴-۱-۲- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر علت وقوع حادثه. ۷۰

۴-۱-۳- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر گروه های سنی.. ۷۲

۴-۱-۴- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر جنسیت… ۷۳

۴-۱-۵- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر وضعیت تاهل.. ۷۴

۴-۲- بررسی آماری ارتباط ویژگی‌های جمعیت شناختی با انواع سوانح.. ۷۵

۴-۲-۱- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث… ۷۵

۴-۲-۲- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث… ۷۷

۴-۲-۳- جدول متقطع توزیع سن-حوادث… ۷۸

۴-۳- تبیین وزن و اهمیت علل وقوع حوادث… ۸۰

۴-۴- راهکاری برای مبارزه با سوانح شغلی.. ۸۵

فصل پنجم:خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه. ۹۲

۵-۱- خلاصه و بحث… ۹۳

۵-۲- مقایسه با مطالعات پیشین.. ۹۸

۵-۳- محدودیت‌های پژوهش…. ۱۰۰

۵-۴- پیشنهادات… ۱۰۱

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۱

۵-۴-۲- پیشنهادات به پژوهشگران. ۱۰۲

فهرست منابع.. ۱۰۳

 

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱-تجزیه وتحلیل اپراتورهای تجهیزات… ۴۵

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی نوع حادثه در استان تهران. ۶۹

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی علت وقوع حادثه در استان تهران. ۷۰

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی گروه های سنی حادثه دیده در استان تهران. ۷۲

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد حادثه دیده در استان تهران براساس جنسیت… ۷۳

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی افراد حادثه دیده در استان تهران براساس وضعیت تاهل.. ۷۴

جدول ۴-۶- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث… ۷۵

ادامه جدول ۴-۶- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث… ۷۶

جدول ۴-۷- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث… ۷۷

ادامه جدول ۴-۷- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث… ۷۷

جدول ۴-۸- جدول متقطع توزیع سن-حوادث… ۷۸

ادامه جدول ۴-۸- جدول متقطع توزیع سن-حوادث… ۷۹

جدول ۴-۹- جدول متقاطع توزیع نوع حادثه و علت حادثه. ۸۱

جدول ۴-۱۰- ماتريس تصميم نرمال شده ۸۲

جدول ۴-۱۱- وزن نهائي هريک از شاخص‌هاي مورد مطالعه با استفاده از آنتروپي شانون. ۸۴

جدول ۴-۱۲- تشکیل ماتریس تصمیم. ۸۶

جدول ۴-۱۳- ماتريس تصميم‌گيري بي‌مقياس شده به روش برداری.. ۸۷

جدول ۴-۱۴- ماتريس بي‌مقياس شده موزون. ۸۸

جدول ۴-۱۵- مقادير CL محاسبه شده ۸۹

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

شکل۲-۱-نمایش تاثیرمتقابل علل اصلی ومستقیم وغیرمستقیم درتشکیل یک حادثه. ۴۰

شکل ۳-۱- الگوریتم اجرای پژوهش…. ۵۹

شکل ۳-۲- مدل مفهومی تحقیق.. ۶۲

شکل ۴-۱- توزیع درصد فراوانی نوع حادثه افراد تامین اجتماعی.. ۷۰

شکل ۴-۲- توزیع درصد فراوانی علت وقوع حادثه در استان تهران. ۷۱

شکل ۴-۳- توزیع فراوانی افراد حادثه دیده براساس سن.. ۷۳

شکل ۴-۴- توزیع فراوانی افراد حادثه دیده براساس جنسیت… ۷۴

شکل ۴-۵- توزیع فراوانی افراد حادثه دیده براساس وضعیت تاهل.. ۷۵

شکل ۴-۶- وزن نهائي هريک از شاخص‌هاي مورد مطالعه با استفاده از آنتروپي شانون. ۸۵

شکل ۴-۷- وضعیت اولویت هریک از راهکاری مورد مطالعه.۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0