تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ها ی ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ها ی ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ها ی ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ها ی ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی:

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترين معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادي تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاري را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاري را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند.

از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزينه هاي تعمیر ونگهداري صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ ارز، نرخ تورم، متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

اهمیت موضوع تحقیق

سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است.

باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (یحیی زاده فر و همکاران،۱۳۸۹، ص ۱۱۵).

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می‌نماید بلکه همواره انگیزه‌هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می‌نماید. ارزش افزوده اقتصادی متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است.

به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. همان‌طور که قبلاً بيان شد ارزش افزوده اقتصادي با تمام مزاياي که دارد باز اشکالاتي به آن وارد شده است به همين منظور از معيار جديدتري به نام ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترين برتري اين معيار متکي بودن آن بر ارزش بازار است، در حالي که EVA بر اساس ارزش دفتري محاسبه مي‌شد.

با توجه به مطالب بالا می‌توان اظهار کرد که  EVA و REVA از مناسب‌ترین معیارهای سنجش عملکرد هستند. از طرفی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذیر است. به همین منظور یکی از اهداف و انگیزه های مهم این رساله بررسی و شناسایی روابط بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA,REVA) و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسیله آگاهی از این رابطه اهداف و سیاست‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه تعیین نمود. از دیگر انگیزه های محقق از انجام این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ارزیابی عملکرد جنبه نوآوری تحقیق است.

فهرست بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص ها ی ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

  • ۱٫۱ بیان مساله تحقیق…… ۲
  • ۲٫۱ اهمیت موضوع تحقیق.. ۳
  • ۳٫۱ هدفهاي تحقیق………  ۵
  • ۵٫۱ مدل تحقیق……………  ۶
  • ۶٫۱ روش تحقیق………….. ۷۷٫۱ جامعه آماری…………. ۷۸٫۱ نمونه آماری…………..   ۸۹٫۱ روش گرد آوري اطلاعات… ۸۱۰٫۱  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۱۱٫۱ متغیرها و واژه‌های كليدي.. ۱۰

   فصل دوم

   مقدمه………………………….  ۱۴

   ۱٫۲ نرخ ارز…………………  ۱۵

   ۱٫۱٫۲ مفهوم نرخ ارز. ۱۶

   ۲٫۱٫۲  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی.. ۱۸

   ۲٫۲ مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز. ۲۴

   ۱٫۳٫۲ مزاياي سيستم  چند نرخي ارز. ۲۵

   ۲٫۳٫۲ معايب سيستم چند نرخي ارز. ۲۶

   ۴٫۲ روند نرخ ارز در ایران. ۲۷

   ۵٫۲ تورم و اهمیت آن……  ۳۰

   ۱٫۵٫۲ نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم. ۳۱

   ۲٫۵٫۲ بررسی  روند تورم. ۳۲

   ۶٫۲ انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد. ۳۵

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

  • ۱٫۶٫۲مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد. ۳۵
  • ۲٫۶٫۲ معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد.
  •   ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز
  •   پیشینه تحقیق………..  ۴۹۱٫۸٫۲  پیشینه داخلی.. ۴۹۲٫۸٫۲ پیشینه خارجی.. ۵۵فصل سوممقدمه………………………….  ۶۰۱٫۳ روش شناسی تحقیق. ۶۰

   ۲٫۳ فرضیات تحقیق:……. ۶۱

   ۳٫۳ متغیر های تحقیق:….. ۶۱

   ۱٫۳٫۳ متغیرهای مستقل…  ۶۲

   ۲٫۳٫۳ متغیر وابسته:………. ۶۲

   ۴٫۳ مدل مفهومی تحقیق..  ۶۴

   ۵٫۳ جامعه آماری…………. ۶۵

   ۶٫۳ نمونه آماری…………..   ۶۵

   ۷٫۳ روش جمع آوری داده‌ها ۶۸

   ۸٫۳ شیوه‌های  تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۸

   ۹٫۳ روش‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده ۶۹

   ۱٫۹٫۳ ضریب همبستگی.. ۷۰

   ۲٫۹٫۳  مدل رگرسیون. ۷۰

   ۳٫۹٫۳  آزمون ریشه واحد پایایی.. ۷۲

   ۴٫۹٫۳ روش داده‌های ترکیبی.. ۷۳

   ۵٫۹٫۳ آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل.. ۷۴

   ۶٫۹٫۳ اثرات ثابت و اثرات تصادفی.. ۷۵

   ۱۰٫۳ خلاصه فصل………. ۷۷

بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

فصل چهارممقدمه………………………….  ۷۹

۱٫۴ آمار توصیفی………….   ۷۹

۲٫۴ روش استاندارد سازی داده‌ها ۸۱

۳٫۴ مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. ۸۱

۴٫۴ پایایی متغیرها……….. ۸۲

۵٫۴ برآورد مدل به روش پنل دیتا ۸۳

۶٫۴  بررسی اثرات بین متغیرها ۸۴

۷٫۴  آزمون فرضیات…….   ۸۶

۱٫۷٫۴ فرضیه اول: ۸۶

۲٫۷٫۴  فرضیه دوم: ۸۸

۳٫۷٫۴ فرضیه سوم. ۸۹

۸٫۴ نتایج کلی فرضیات….   ۹۲

فصل پنجم

مقدمه………………………….  ۹۴

۱٫۵ نتايج تحقيق…………..  ۹۴

۲٫۵ بحث در مورد نتایج… ۹۵

۱٫۲٫۵ نتیجه آزمون فرضیه اول. ۹۵

۲٫۲٫۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم. ۹۸

۳٫۲٫۵   نتیجه آزمون فرضیه سوم. ۱۰۰

۳٫۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. ۱۰۲

منابع…………………………..  ۱۱۸

 

فهرست جدول و شکل

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته) ۶

جدول(۲-۱): نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱  ۲۹

نمودار(۲-۱):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱  ۳۰

جدول(۲-۲): نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱  ۳۳

نمودار(۲-۲):نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱  ۳۴

جدول (۲-۳): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی   ۴۳

شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی   ۴۸

شکل( ۳-۱) : مدل مفهومی تحقیق  ۶۵

جدول(۳-۱): نمونه نهایی  ۶۷

جدول(۴-۱): نتایج آمار توصیفی برای هر سه صنعت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰  ۷۹

جدول(۴-۲): نتایج آمار توصیفی برای صنعت دارو از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰  ۸۰

جدول(۴-۳): نتایج آمار توصیفی برای صنعت خودرو از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰  ۸۰

جدول(۴-۴): نتایج آمار توصیفی برای صنعت سیمان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰  ۸۰

جدول(۴-۵): نتایج آزمون لوین، لین و چاو  ۸۳

جدول(۴-۶): نتایج آزمون F لیمر  ۸۴

جدول(۴-۷): نتایج آزمون هاسمن  ۸۵

جدول(۴-۸): تخمین مدل با استفاده از روش پنل دیتا برای هر سه صنعت   ۸۷

جدول(۴-۹): تخمین مدل با استفاده از روش پنل دیتا برای هر سه صنعت   ۸۸

جدول (۴-۱۰): نتایج ضریب همبستگی صنعت خودرو سازی   ۹۰

جدول (۴-۱۱): نتایج ضریب همبستگی صنعت دارو  ۹۰

جدول (۴-۱۲): نتایج ضریب همبستگی صنعت سیمان  ۹۱

جدول (۴-۱۳): نتایج کلی فرضیات   ۹۲

جدول(۵-۱) : نتایج آزمون فرضیات تحقیق  ۹۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0