تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در  ۱۶۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

 

چکیده تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق ۱۹ گانه شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به تعداد ۳۲۲۵۰ نفر می باشد که ۴۰۰ نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (۲۰۰۵ ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت ۲ ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا” آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و  آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.

 

اهمیت پژوهش

با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .

کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در  زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه … لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر  نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا” مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .

شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، ۱۳۸۴)

این پژوهش دارای دو اهمیت است :

الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .

ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .

بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان  میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر  هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان  در امر آموزش استفاده شود .

نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد، تا آن ها گامی موثر جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در دانش آموزان ایجاد کنند و جلب مشارکت اولیا در فعالیت های مختلف را فراهم سازند .

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی :

تعیین میزان تاثیر گذاری هوشمند سازی مدارس بر نمرات دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

اهداف فرعی :

  • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
  • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
  • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
  • تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :

بین مدارس هوشمند و سبک های یادگیری دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

  • استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
  • استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده تاملی  دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
  • استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
  • استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل یکم:کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله ۵

۱-۳-اهمیت پژوهش… ۷

۱-۴-اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۱-هدف اصلی. ۸

۱-۴-۲-اهداف فرعی. ۸

۱-۵-فرضیه های پژوهش… ۹

۱-۵-۱-فرضیه اصلی. ۹

۱-۵-۱فرضیه های فرعی. ۹

۱-۶-تعریف مفاهیم. ۹

۱-۷تعریف عملیاتی مفاهیم. ۱۲

۱-۸  متغیرهای پژوهش… ۱۳

فصل دوم:پیشینه مطالعاتی

۲-۱- زمینه ۱۵

۲-۲- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. ۱۸

۲-۳- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. ۱۹

۲-۴- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. ۲۱

۲-۴-۱- مفهوم مدرسه هوشمند. ۲۱

۲-۴-۲- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز. ۲۱

۲-۴-۳- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. ۲۲

۲-۴-۴- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند. ۲۳

۲-۵- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. ۲۳

۲-۵-۱- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. ۲۴

۲-۵-۲- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. ۲۵

۲-۵-۳- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. ۲۵

۲-۵-۴- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی. ۲۵

۲-۵-۵- کاربرد فن‌آوری  اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. ۲۶

۲-۶- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. ۲۶

۲-۷- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس.. ۲۷

۲-۸- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی. ۲۸

۲-۸-۱- سقراط (۴۶۹-۳۹۹ پیش از میلاد) ۲۸

۲-۸-۲- ونت (۱۹۲۰-۱۸۳۲) ۲۹

۲-۸-۳- ابینگهاوس (۱۹۰۹-۱۸۵۰) ۲۹

۲-۸-۴- لوین (۱۹۴۷- ۱۸۹۰) ۲۹

۲-۸-۵- ویگوتسکی (۱۹۳۴-۱۸۹۶) ۳۰

۲-۸-۶-گانیه (۲۰۰۲-۱۹۱۶) ۳۰

۲-۸-۷-مریل (۱۹۳۷) ۳۰

۲-۹-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. ۳۱

۲-۱۰- اهداف کلی آموزش در ایران. ۳۱

۲-۱۰-۱- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. ۳۲

۲-۱۱- ارکان مدارس هوشمند. ۳۳

۲-۱۲- اصول مدارس هوشمند. ۳۳

۲-۱۳- اهداف مدارس هوشمند. ۳۴

۲-۱۴- معرفی پروژه شبکه تایگر. ۳۵

۲-۱۴-۱- اجرا و پیاده سازی. ۳۵

۲-۱۵- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. ۳۷

۲-۱۵-۱- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. ۳۷

۲-۱۵-۲- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. ۳۸

۲-۱۵-۲-۱- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای. ۳۸

۲-۱۵-۲-۲- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. ۳۹

۲-۱۵-۲-۳- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای. ۴۰

۲-۱۵-۲-۴- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. ۴۱

۲-۱۵-۲-۵- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر. ۴۱

۲-۱۵-۳- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. ۴۲

۲-۱۵-۳-۱- لایه فرآیندهای کسب و کار ۴۳

۲-۱۵-۳-۱-۱- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. ۴۳

۲-۱۵-۳-۱-۲- مدیریت امور دانش آموز ۴۴

۲-۱۵-۳-۱-۳- مدیریت مدرسه ۴۵

۲-۱۵-۳-۱-۴- مدیریت فن آوری. ۴۶

۲-۱۵-۳-۲- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی. ۴۶

۲-۱۵-۳-۲-۱- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. ۴۷

۲-۱۵-۳-۲-۲- مدیریت امور دانش آموزی. ۴۸

۲-۱۵-۳-۲-۳- مدیریت مدرسه ۴۹

۲-۱۵-۳-۲-۴-مدیریت فن آوری. ۵۰

۲-۱۵-۳-۳- لایه فنی. ۵۰

۲-۱۶- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری. ۵۱

۲-۱۶-۱- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای. ۵۱

۲-۱۶-۲- یادگیری در کلاس‌های آینده ۵۱

۲-۱۶-۳-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. ۵۲

۲-۱۶-۴- یادگیری مبتنی بر جامعه ۵۲

۲-۱۷- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. ۵۳

۲-۱۸- مفهوم یادگیری. ۵۳

۲-۱۹- محورهای اساسی یادگیری. ۵۵

۲-۲۰- اهمیت یادگیری. ۵۵

۲-۲۱- شرایط یادگیری. ۵۶

۲-۲۲- تقسیم بندی سبک‌ها ۵۷

۲-۲۲-۱- سبک‌های شناختی. ۵۷

۲-۲۲-۲- سبک‌های عاطفی. ۵۷

۲-۲۲-۳- سبک‌های فیزیولوژیکی. ۵۷

۲-۲۲-۱-۱- سبک های شناختی و انواع آن : ۵۸

۲-۲۲-۱-۲- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب.. ۵۹

۲-۲۳- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. ۶۰

۲-۲۴- عناصر رویداد یادگیری. ۶۲

۲-۲۵- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری. ۶۳

۲-۲۶- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری. ۶۴

۲-۲۶-۱- سبک یادگیری دان و دان. ۶۴

۲-۲۶-۲- سبک‌های یادگیری ورمونت.. ۶۵

۲-۲۶-۳- رویکردهای یادگیری بیگز. ۶۶

۲-۲۶-۴- سبک های یادگیری فلدر و سولمان ۶۷

۲-۲۶-۵- سبک‌های یادگیری کلب و فرای. ۶۸

۲-۲۶-۵-۱- نظریه یادگیری تجربه‌ای ۶۸

۲-۲۷- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم. ۷۶

۲-۲۸- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. ۷۶

۲-۲۹- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۷

۲-۳۰- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۴

۲-۳۱- جمع بندی. ۹۱

۲-۳۲-چهارچوب نظری پژوهش… ۹۴

فصل سوم:روش اجراي تحقيق

مقدمه: ۹۷

۳- ۱ روش پژوهش… ۹۷

۳-۲- جامعه آماري. ۹۷

۳-۳- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن: ۹۷

۳-۴ – ابزار اندازه گيري داده ها ۹۸

۳- ۵ تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: ۹۸

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۱۰۱

۴-۱-توصیف داده ها ۱۰۱

۴-۱-۱- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش… ۱۰۲

۴ – ۲ تحلیل داده ها ۱۲۰

۴- ۲– ۱ بررسی فرضیه اول. ۱۲۱

۴ – ۲ – ۲ بررسی فرضیه دوم ۱۲۲

۴ – ۲ – ۳ بررسی فرضیه سوم ۱۲۳

۴ – ۲ – ۲ بررسی فرضیه چهارم ۱۲۴

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه ۱۲۶

۵-۱نتیجه گیری. ۱۲۶

۵-۲-فرضیات پژوهش و نتايج آنها ۱۲۷

۵-۲-۱- بررسي فرضيه اول. ۱۲۷

۵-۲-۲- بررسی فرضيه دوم ۱۲۸

۵-۲-۳  بررسي فرضيه سوّم ۱۲۸

۵-۲-۴-بررسي فرضيه چهارم ۱۲۹

۵-۳- محدوديت ها ۱۲۹

۵-۴-پيشنهادات.. ۱۳۱

۵-۵-خلاصه پژوهش… ۱۳۲

منابع و ماخذ. ۱۳۴

ضمائم. ۱۴۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- نقش‌های فن آوری اطلاعات در مدارس… ۲۸

جدول ۲-۲- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، ۱۳۸۹) ۳۲

جدول ۲-۳ جمع بندی پیشینه مطالعاتی.. ۹۱

جدول ۳-۱ آلفای هر یک از سبک ها ۹۹

جدول ۴-۱  توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۲

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۴

جدول ۴-۳ مشخصه های آماری نمرات تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۰۶

جدول ۴-۴  توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۷

جدول ۴-۵  توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۹

جدول ۴-۶ مشخصه های آماری نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۱۰

جدول ۴-۷  توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۱

جدول ۴-۸ توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۳

جدول ۴-۹ مشخصه های آماری نمرات مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۱۵

جدول ۴-۱۰  توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۶

جدول ۴-۱۱  توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۸

جدول ۴-۱۲ مشخصه های آماری نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۰

جدول۴- ۱۳  شاخص های توصیفی تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۱

جدول۴- ۱۴٫ نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۱

جدول۴-۱۵٫ شاخص های توصیفی نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۲

جدول۴- ۱۶٫ نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۲

جدول۴- ۱۷٫ شاخص های توصیفی مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۳

جدول۴-۱۸٫ نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۳

جدول۴-۱۹٫ شاخص های توصیفی نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی.. ۱۲۴

جدول۴- ۲۰٫ نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی..۱۲۴

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ مدل مفهومی مدرسه هوشمند –نقشه راه هوشمند سازی مدارس ۱۳۹۰-ص۲۸٫ ۳۸

نمودار ۲-۲ نه قدم شخصی سازی یادگیری.. ۵۳

نمودار ۲-۴ چرخه یادگیری کلب.. ۷۲

نمودار ۲-۵ ترکیب چرخه و سبک یادگیری کلب.. ۷۴

نمودار ۲-۶ چرخه یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری کلب.. ۹۴

 

فهرست اشکال

شکل ۴-۱ نمودار هیستوگرام تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۳

شکل ۴-۲ نمودار هیستوگرام تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۵

شکل ۴-۳ نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۰۸

شکل ۴-۴ نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۰

شکل ۴-۵ نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۲

شکل ۴-۶ نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۴

شکل ۴-۷ نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۷

شکل ۴-۸ نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه. ۱۱۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0