تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت بازرگانی و با عنوان تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی در ۱۷۲صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی:

امروزه با توجه به رشد فضای رقابتی و ارائه کالاهای مشابه در یک رده قیمتی، شناسایی و درک اهمیت عوامل موثر بر خرید مشتریان در فروشگاه­های خرده­فروشی به منظور ایجاد شرایط جذابتر، ابزار قدرتمندی است که می­توان به وسیله آن خود را از رقبا متمایز و مشتریان را جلب نمود. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی مشتریان است.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش مشتریان فروشگاه­های جانبو در سطح شهر تهران است. در این پژوهش  از روش نمونه­گیری خوشه­ای استفاده گردیده است. همچنین، با توجه به در دسترس نبودن حجم جامعه آماری و با خطای ۰۵/۰ حجم نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر تعیین گردید. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی و پایایی نیز از طریق محاسبه­ی آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده­ها از نرم­افزار LISREL استفاده شده است.

نتایج برآمده از فرضیات تحقیق نشان می­دهد که هر دو متغیر حس لذت و انگیختگی بر قصد خرید آنی و قصد خرید آنی نیز بر رفتار خرید آنی تاثیر مثبت داشته. همچنین تاثیر منفی رفتار خرید آنی بر واکنش پس از خرید آنی به اثبات رسید. اما تاثیر منفی ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی به اثبات نرسید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خرید آنی هنگامی اتفاق می­افتد که مصرف­کننده با یک احساس ناگهانی و قوی از تمایل به خرید فوری یک کالا مواجه شود (کرباسی ور و یاراحمدی ۱۳۹۰). بر طبق آمار منتشر شده در آمریکا، ۶۰ درصد از خریدهای سوپر مارکت­ها و همچنین بیش از یک سوم همه­ی خریدهای فروشگاه­های زنجیره­ای بهطور آنی اتفاق می­افتد. همچنین، آبریت بیان می­کند ۹۰ درصد مردم در موقعیت خرید آنی خرید می­کنند (آبریت و همکاران، ۱۹۹۰). این امر بیان گر این است که خرید آنی برای سود خرده­فروشان از اهمیت حیاتی برخوردار است (بلنگر و همکاران، ۱۹۸۷). با توجه به مطالب گفته شده و آمار بیان شده در خصوص جایگاه خرید آنی درمیان کلیه خریدهای صورت گرفته شده از مراکز خرید، به وضوح می­توان دریافت که خرده­فروشان باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرده و سعی می­کنند میزان فروش و در نهایت سود خود را از این طریق افزایش دهند.

با توجه به مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در رابطه با موضوع خریدآنی، عوامل مختلفی بر خریدآنی تاثیرگذارند؛ این عوامل شامل، عوامل جمعیت­شناختی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، محیطی یا موقعیتی است. از آنجاکه در تحقیقات خارجی کمتر به موضوع “هیجانات خرید”، و تنها در یک تحقیق به عاملی با اهمیت و بسیار موثر همچون “ریسک ادراک شده مشتری” پرداخته شده است؛ همچنین، در اندک  تحقیقاتی هم که در ایران صورت گرفته، تنها عوامل محیطی و شخصیتی مورد بررسی قرارگرفته است، در نتیجه، کمبود اطلاعات در رابطه با تاثیر دو عامل ذکر شده بر خریدآنی هم در تحقیقات خارجی و هم درتحقیقات داخلی احساس می­شود. این تحقیق از این جهت دارای اهمیت است که به لحاظ علمی به بررسی همزمان تاثیر “هیجانات خرید” و “ریسک ادراک شده” بر رفتار خرید آنی، که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته، ­پرداخته است.از طرفی، “واکنش پس از خرید آنی” را در افرادی که خرید آنی انجام داده­اند مورد بررسی قرار داده است. همچنین به لحاظ کاربردی می‌توان از نتایج این تحقیق به منظور افزایش فروش در خرده فروشی‌ها استفاده کرد.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هر تحقیقی به دنبال رسیدن به اهداف خاصی صورت می­پذیرد، تحقیق پیش رو نیز ازاین امر مستثنی نیست. هدف اصلی این تحقیق بررسی کردن این موضوع است که چقدر می­توان رفتار خرید آنی مشتریان را با توجه به هیجانات خرید و ریسک ادراک شده آنها پیش­بینی کرد. همچنین بررسی واکنش پس از خرید آنی در میان مشتریانی که به صورت آنی خرید کرده­اند.

هدف فرعی

هدف کاربردی این تحقیق، کمک به فروشگاه‌های تخفیفی جانبو، جهت شناسایی عواملی موثر بر خرید آنی مشتریان، که با کاربرد آن عوامل بتوانند میزان فروش و در نهایت سود خود را افزایش دهند.

 

سوالات اصلی و فرعی تحقیق

سوال اصلی تحقیق

  1. آیا هیجانات خرید و ریسک ادراک شده تاثیر معناداری بر قصد خرید آنی دارد؟
  2. آیا افراد تمایلی به استفاده از کالایی که به صورت آنی خریداری کرده­اند ندارند؟

 

 سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا حس لذت بر قصد خرید آنی تاثیر مثبتو معناداری خواهد داشت؟
  2. آیا حس انگیختگی بر قصد خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت؟
  3. آیا قصد خرید آنی بر رفتار خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت؟
  4. آیا ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی تاثیر منفی و معناداری خواهد داشت؟
  5. آیا رفتار خرید آنی بر واکنش پس از خرید تاثیر منفی و معناداری خواهد داشت؟

فرضیه ها

پس از مطالعه تحقیقات مختلف داخلی و خارجی و بررسی مدل­های هر تحقیق، و اقتباس مدل مورد نظر از این تحقیقات، فرضیاتی بر پایه مدل مذکور طرح گردیده. این فرضیات شامل موارد زیر است:

فرضیات اصلی:

فرضیه اول: حس لذت تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید آنی دارد.

فرضیه دوم:انگیختگی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید آنی دارد.

فرضیه چهارم:ریسک ادراک شده تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید انی دارد.

فرضیه پنجم:رفتار خرید آنی تاثیر منفی و معناداری بر واکنش پس از خرید دارد.

  

فرضیه فرعی:

فرضیه سوم:قصد خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید آنی دارد.

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0