تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود پایان نامه تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی:

به منظور بررسی اثر سطح های مختلف پلیمرهای سوپر جاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی ( Tagetes erecta L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای اصلی آبیاری (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه از حد ظرفیت مزرعه) و پلیمرسوپرجاذب آب از نوع ۲۰۰A ( 0، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ گرم درکیلوگرم خاک) با ۳ تكرار و ۷۲ واحد آزمايشي به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه استفاده از پليمر و رژیم آبیاری روي شاخص هاي تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، نسبت ريشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معني داري دارد. بالاترین مقدار تعداد برگ (۶۵/۱۰۱ عدد) و بیشترین سطح برگ (۳/۷۱۱۴ سانتیمترمربع) در ۱۰ گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰، ۸  و ۶ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتیب با ۶۰/۴ ، ۴۵/۴ و ۳۷/۴ گرم) گل جعفری داشتند. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد شاخه گل جعفری تا ۷۲/۱۳ عدد داشت. بالاترین سرعت رشد گل با ۶۰/۱۱ و ۲۶/۱۱ گرم در روز به ترتیب در ۱۰ و ۸ گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰، ۸  و ۶ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش راندمان آب مصرفی (به ترتیب ۰۵/۱، ۰۱/۱ و ۹۱/۰ گرم ماده خشک بر لیتر) گل جعفری داشت.

بحران کمبود آب

کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. میانگین بارندگی در ایران ۲۵۰ میلی متراست که در آسیا حدود ۶۰۰ میلی متر و درجهان ۸۴۰ میلی متر است یعنی میزان بارندگی در ایران در حدود نصف آسیا و یک سوم جهان است. از این میزان کم آب در حدود۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی منجمله فضای سبز مصرف می شود. متاسفانه هدر رفت آب در بخش کشاورزی ایران بيش از ميانگين جهاني است بر اساس گزارشات موجود ميزان هدر رفت آب در كشور ۲۸ تا ۳۰ درصد است درحالي كه اين مقدار اتلاف در دنيا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است (تاردیو،۱ ۲۰۰۵).

مصرف آب در فضاي سبز برای تولید گیاهان و نگهداری آنان قابل ملاحظه می باشد .مقدار آب مصرفی به گونه گیاهی، روش آبیاری و فصل رویش گیاه بستگی دارد. تنها برای تولید نشا در گلخانه ها آب بسیاری نیاز است   مقدار آب مورد نیاز را ۲۰ لیتر در روز به ازاء هر متر مربع پوشش گلخانه تخمین زده اند(بیلی و همکاران،۲ ۱۹۹۶). (فورنز،۳ ۲۰۰۷)  تخمین زده اند که به طور متوسط ۳۵۰ – ۱۰۰ کیلوگرم آب براي تولید یک کیلوگرم ماده خشک نیاز است.

گل جعفری نیز به عنوان یک گل فضای آزاد، در فضای سبز شهری چند سالی است که کاربرد فروانی یافته و تقریبا در اکثر نقات کشور کشت می شود (قهساره، ۱۳۸۰). با توجه به این منابع کم آبی، فضای سبز با خطر خشکی و کاهش رشد سرانه فضای سبز در شهرها روبرو هستیم و با توجه به اهمیت پاکسازی هوا و همچنین نیاز روحی انسان برای آرامش در شهرهای شلوغ  امروزی می طلبد تا با بهینه سازی و بالا بردن راندمان آب آبیاری نه تنها باعث حفظ و نگهداری و پایداری فضای سبز بشیم بلکه با بکار گیری شیوه های نوین آبیاری بتوان باعث گسترش سرانه فضای سبز هم شد. یکی از راهکارهای افزایش بازده آب آبیاری و صرفه جویی درهزینه ها استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است.

پلیمرهای سوپرجاذب می توانند آب حاصل ازآبیاری و بارندگی راجذب کرده، و با ذخیره این آب درخود از هدر رفت آب جلوگیری کند و همچنین با جذب کودهای شیمیای مانع از آبشویی و از دسترس خارج شدن آن و همچنین مانع آلودگی آب های زیرزمینی می شود (جودی، ۱۳۸۶). در مجموع پليمرها به عنوان بهبود دهنده خاك، با بهبود ساختار خاك باعث افزايش رشد گياه، كاهش فرسايش آبي و بادي و افزايش نگهداشت آب مي شوند (دارابی، ۱۹۹۵). امروزه از پلیمرهای سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذایی در بخش کشاورزی استفاده می شود. این پلیمرها یک ماده افزودنی به خاک بوده که آب و مواد غذایی را جذب و حفظ می کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گیاه و کاهش اتلاف آب و هزینه های آبیاری کمک می نمایند. (گنجی خرم دل، ۱۳۸۱).

 

اهداف تحقیق

در یک جمع بندي کلی چنین به نظر می رسد که تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین کمبود منابع آب براي مصارف مختلف از جمله فضای سبز شهری را به دنبال داشته است. یکی از راهکارهاي مختلف جهت مدیریت آب، پلیمر های سوپر جاذب است، که در راستاي حفظ رطوبت و افزایش راندمان آبیاري است. یکی از مسائلی که استفاده از پلیمر های سوپر جاذب را در فضای سبز محدود می کند اطلاعات ناکافی در زمینه استفاده این مواد است که خیلی کم در مورد آن بر روی فضای سبز کار شده و بیشتر تحقیقات موجود بر روی زراعت و باغبانی است یکی از اهداف این پروژه بالا بردن اطلاعات در این ضمینه است. در کل هدف اصلی از اجرای طرح بررسی تاثیر سطح های مختلف آبیاری و پلیمرهای سوپر جاذب بر رشد و نمو گل جعفری است و همچنین مطالعه تاثیر پلیمرهای سوپر جاذب بر میزان صرفه جویی آب آبیاری است.

 

نتیجه گیری کلی

با توجه به مشکلات کمبود آب در کشور و لزوم استفاده از روش های نو برای بهبود راندمان آب در بخش کشاورزی، استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب آب می تواند یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب تلقی شود. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص گردید، که استفاده از پلیمرها و رژیم آبیاری روی شاخص های تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، اثر مثبت و معني داري داشت. در تمامی صفات اندازه گیری شده در آبیاری ۱۰۰ درصد بدون پلیمر (شاهد) با سطح آبیاری ۷۵ درصد پلیمر ۶ تا ۸ گرم پلیمر و در آبیاری ۵۰ درصد در پلیمر ۸ تا ۱۰ گرم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این نتایج نشان دهنده این بود که پلیمر توانسته باعث صرفه جویی و افزایش راندمان آب آبیاری شده از این رو می توان با کاهش آبیاری از ۱۰۰ درصد به ۵۰ تا ۷۵ درصد در سطوح پلیمر ۶ تا ۱۰گرم، بدون اینکه به گیاه تنش خشکی وارد شود شاخص های رشد و نمو را در حد آبیاری ۱۰۰ درصد بدون پلیمر (شاهد) رساند.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه

۱-۱-  بحران کمبود آب… ۲

۱-۲- گل جعفری.. ۳

۱-۲-۱  مشخصات گياه ‌شناسی.. ۳

۱-۲-۲- رويشگاه و پراکنش جغرافيايي.. ۴

۱-۲-۳- تكثير. ۵

۱-۲-۴- ارقام. ۶

۱-۲-۴-۱- جعفری آفريقائی.. ۶

۱-۲-۴-۲- جعفری فرانسوی.. ۷

۱-۲-۴-۳- جعفری سينت… ۷

۱-۲-۴-۴- جعفری تريپلوئيد. ۷

۱-۲- ۵- تقسيم بندی گل جعفری بر حسب ارتفاع. ۷

۱-۲- ۶- کاربرد گل جعفری در فضای سبز. ۷

۱-۲-۷- فوايد خاص گل جعفری.. ۸

۱-۲-۸- كاربردهاي دارويي گل جعفري.. ۸

۱-۲-۹-  نيازها ۹

۱-۲-۹-۱- خاک… ۹

۱-۲-۹- ۲- آبياری.. ۹

۱-۲-۹- ۳- دما ۱۰

۱-۲-۹- ۴- طول روز ۱۰

۱-۲-۹- ۵- بازدارنده ‌هاي رشد گیاهی.. ۱۰

۱-۲-۹- ۶- آفات… ۱۱

۱-۲-۹- ۷-تغذيه. ۱۱

۱-۳-  پلیمر سوپر جاذب… ۱۲

۱-۳-۱-  سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب… ۱۴

۱-۳-۱-۱- سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب درجهان.. ۱۴

۱-۳-۱-۲-  سابقه استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب در ايران.. ۱۵

۱-۳-۲- ویژگی های پلیمرهای سوپر جاذب… ۱۷

۱-۳-۳-  مقدارمصرف سوپرجاذب ها ۱۸

۱-۳-۴-  چگونگی جذب آب در سوپر جاذب ها ۲۰

۱-۳-۶- مصرف سوپر جاذب به صورت متفاوت… ۲۴

۱-۳-۶-۱- مصرف گرانول خشک در کاشت گیاهان.. ۲۴

۱-۳-۶-۲- مصرف گرانول خشک سوپر جاذب با دستگاه Revita. 25

۱-۳-۶-۳- استفاده از سوپر جاذب بصورت هیدروژل.. ۲۵

۱-۳-۶-۴- نحوه آماده سازی هیدروژل.. ۲۶

۱-۳-۶-۵- تزریق هیدروژل سوپر جاذب با ابزار Biolift  در منطقه ریشه درختان استقرار یافته  ۲۷

۱-۳-۷- مقادیر استفاده از سوپر جاذب در موارد مختلف… ۲۸

۱-۳-۷-۱- مصرف سوپر جاذب در کاشت های ردیفی گیاهان زراعی و جالیزی.. ۲۸

۱-۳-۷-۲- مصرف سوپر جاذب به صورت چالکود. ۲۸

۱-۳-۷- ۳- مصرف سوپر جاذب درون چاله های کاشت نهال.. ۲۹

۱-۳-۷- ۴- مصرف سوپر جاذب در فضاهای سبز و چمنکاری ها ۲۹

۱-۳-۷- ۵- مصرف سوپر جاذب در انتقال نهال.. ۳۰

۱-۳-۷-۶ – مصرف سوپر جاذب در هیدروپونیک…. ۳۰

۱-۳-۸- موارد استفاده از سوپر جاذب… ۳۰

۱-۳-۸-۱- استفاده از سوپر جاذب در تولید محصولات زراعی.. ۳۰

۱-۳-۸-۲- سوپر جاذب در باغ های دیم و دارای سیستم آبیاری.. ۳۱

۱-۳-۸-۳- استفاده از سوپر جاذب در جابجایی نهال.. ۳۲

۱-۳-۸-۴- سوپر جاذب در فضای سبز. ۳۳

۱-۳-۸-۵- استفاده از سوپر جاذب در کشت های گلخانه ای خاکی و هیدروپنیک…. ۳۴

۱-۳-۸-۶ – سوپر جاذب در جذب آب های سطحی و ممانعت از روان آب و سیل  ۳۶

۱-۳-۸-۷- کاربرد سوپر جاذب در اصلاح خاک های شنی و خاک های رسی.. ۳۶

۱-۳-۸- ۸- اثر سوپر جاذب در کاهش تبخیر سطحی.. ۳۷

۱-۳-۸-۹ – استفاده از سوپر جاذب در جنگل کاری.. ۳۷

۱-۳-۸-۱۰ – استفاده از سوپر جاذب در بیابان زدایی.. ۳۸

۱-۳-۸-۱۱- ملاحضات زیست محیطی.. ۳۸

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۳۹

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱- پلیمر های سوپر جاذب… ۴۰

۲-۲- گل جعفری.. ۴۹

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- پياده کردن طرح آزمايشی.. ۵۳

۳-۱-۱- مشخصات بستر. ۵۳

۳-۱-۲- نوع پلیمر مورد استفاده و نحوه استفاده از آن.. ۵۴

۳-۱-۳- مواد گياهی.. ۵۵

۳-۱-۴-آبياری.. ۵۵

۳-۱-۵- نحوه تعیین دور آبیاری.. ۵۶

۳-۲- ارزيابی صفات… ۵۶

۳-۲-۱- تعداد گل.. ۵۶

۳-۲-۲-ارتفاع بوته. ۵۶

۳-۲-۳- تعداد برگ در بوته. ۵۷

۳-۲-۴- سطح برگ… ۵۷

۳-۲-۵- وزن تر گل.. ۵۷

۳-۲-۶- وزن تر شاخساره ۵۷

۳-۲-۷- وزن خشک گل.. ۵۷

۳-۲-۸- ماده خشک اندام هوايی.. ۵۸

۳-۲-۹- طول ریشه. ۵۸

۳-۲-۱۰- وزن تر ریشه. ۵۸

۳-۲-۱۱- ماده خشک ریشه. ۵۸

۳-۲-۱۲- سرعت رشد نسبی.. ۵۸

۳-۲-۱۳- میزان آب مصرفی.. ۵۹

۳-۲-۱۴- راندمان آب مصرفی.. ۵۹

۳-۲-۱۵- راندمان آب آبیاری.. ۵۹

۳-۳-آناليز داده ها ۶۰

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- تعداد و وزن گل.. ۶۱

۴-۲- تعداد و سطح برگ… ۶۹

۴-۳- وزن تر و ماده خشک شاخه و برگ… ۷۲

۴-۴- تعداد شاخه و ارتفاع گیاه ۷۶

۴-۵- وزن تر و ماده خشک ریشه. ۷۸

۴-۷- سرعت رشد نسبی (RGR) 83

۴-۸- راندمان آب مصرفی و راندمان آبیاری.. ۸۵

۴-۹- نتیجه گیری کلی.. ۸۸

۴-۱۰- پیشنهادات… ۸۸

فهرست منابع

چکیده انگلیسی…. ۸۹

 

فهرست جداول

جدول۱-۲-۱- محدوده‌ي غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفری.. ۱۲

جدول ۱-۳-۱ مشخصات خصوصیات فیزیکی و شمیایی سوپر جاذب A200.. 23

جدول ۱-۳-۲- مشخصات اندازه سوپر جاذب  A200 و موارد استفاده از آنها ۲۴

جدول ۱-۳-۳- مشخصات فنی دستگاه Revita. 25

جدول ۱-۳-۴- مشخصات فنی بیولیفت… ۲۸

جدول ۳-۱-۱-  مشخصات فيزيکی و شيميايی بستر كشت استفاده شده در مرحله کشت نشاء. ۵۳

جدول ۳-۱-۲-  مشخصات فيزيکی و شيميايی پلیمر سوپر جاذب نوع A200.. 54

جدول ۴-۱- تجزيه واريانس تأثیر سطح آبیاری و پلیمر بر صفات اندازه گیری شده . ۶۵

جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی سطح آبیاری و پلیمر بر صفات اندازه گیری شده . ۶۶

جدول ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطح آبیاری و پلیمر بر صفات اندازه گیری شده . ۶۷

 

فهرست اشکال

شکل ۴-۱- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر تعداد گل جعفری. ۶۲

شکل ۴-۲- تغییرات سطوح آبیاری بر وزن تر گل جعفری. ۶۲

شکل ۴-۳- تغییرات سطوح پلیمر سوپرجاذب آب بر وزن تر گل جعفری. ۶۳

شکل ۴-۴- تغییرات سطوح آبیاری بر ماده خشک گل جعفری. ۶۴

شکل ۴-۵- تغییرات سطوح پلیمر سوپرجاذب آب بر ماده خشک گل جعفری. ۶۴

شکل ۴-۶- تغییرات سطوح آبیاری بر میزان سطح برگ گل جعفری. ۷۰

شکل ۴-۷- تغییرات سطوح پلیمر سوپرجاذب آب بر میزان سطح برگ گل جعفری. ۷۱

شکل ۴-۸- تغییرات سطوح آبیاری بر میزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفری. ۷۳

شکل ۴-۹- تغییرات سطوح پلیمر سوپرجاذب آب بر میزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفری. ۷۴

شکل ۴-۱۰- مقایسه میانگین آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر ماده خشک شاخه و برگ. ۷۵

شکل ۴-۱۱- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر تعداد شاخه . ۷۷

شکل ۴-۱۲- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر ارتفاع گیاه گل جعفری. ۷۷

شکل ۴-۱۳- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر ماده خشک ریشه . ۷۹

شکل ۴-۱۴- تغییرات سطوح آبیاری بر سرعت رشد نسبی (RGR) گل جعفری. ۸۱

شکل ۴-۱۵- تغییرات سطوح پلیمر بر سرعت رشد نسبی (RGR) گل جعفری. ۸۲

شکل ۴-۱۶- تغییرات سطوح آبیاری بر میزان راندمان آب مصرفی گل جعفری. ۸۳

شکل ۴-۱۷- تغییرات سطوح پلیمر سوپرجاذب آب بر میزان راندمان آب مصرفی گل جعفری. ۸۴

شکل ۴-۱۸- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر راندمان آب مصرفی . ۸۵

شکل ۴-۱۹- مقایسه میانگین ترکیبات تیماری آبیاری و پلیمر از لحاظ اثر بر راندمان آبیاری . ۸۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0