تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی  (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)  ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی :

بهبود اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص­هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد اقتصادي کشور ميّسر نيست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت  است.

در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می­باشد. اين مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش  طی سالهای۲ ۲۰۱ -۵ ۱۹۹  برای۱۱ کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می­باشد.

با توجه به اینکه در این تحقیق تأثير گسترش مالی به وسیله ۳ متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می­دهد که افزایش عمق مالی برابر ۶۷/۰- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر ۹۹/۰- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر ۲۸/۱ درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می­باشد همچنین تأثير گسترش تجاری در كشورهاي عضو اوپک برابر ۱/۰-  بر رشد اقتصادی می­باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر  اثر مثبت و معنی­دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مورد تایید قرار می­گیرد و در موارد دیگر رد می­شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی­دار  گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می­شود.

اهمیت وضرورت تحقیق:

شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته­تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده­اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده ­اند که در آن رابطه ­ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص­های مالی و یک مجموعه از شاخص­های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می­کنند.

نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می­تواند در به کار­گیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (۱۹۷۳) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالي نقش مركزي در رشد اقتصادي دارد، از اين رو رابطه ميان بهبود بخش مالي و رشد اقتصادي مهم و ضروري به نظر مي رسد.

این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاست­های بهبود مالی می­تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.

فهرست تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۱-۱ ) بیان مساله تحقیق : ۲

۱-۲ ) اهمیت وضرورت تحقیق: ۴

۱-۳ ) هدفهاي تحقیق : ۵

۱-۴ ) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق: ۵

۱-۵ ) چهارچوب نظری تحقيق : ۶

۱-۶) روش تحقیق : ۱۰

۱-۷ )جامعه آماری و حجم آن : ۱۰

۱-۸ )روش گرد آوري اطلاعات : ۱۰

۱-۹ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۱۰

۱-۱۰ ) متغیرها و واژه هاي كليدي : ۱۰

۱-۱۱ ) پیشینه تحقیق. ۱۱

۱-۱۲ ) محدودیت و مشکلات تحقیق. ۱۳

فصل دوم:  مطالعات نظری ادبیات موضوع. ۱۴

مقدمه ۱۵

۲-۱ ) بازار مالی و انواع آن. ۱۵

۲-۱-۱)  بازار پول (بانک ) ۱۶

۲-۱-۲)  بازار سرمایه ( بورس) ۱۷

۲-۱-۳ ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا ۲۰

۲-۱-۴ ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : ۲۰

۲-۲-۱ ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : ۲۴

۲-۲-۲ ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : ۲۴

۲-۲-۳ ) بهبود سیستم اطلاعاتی  : ۲۴

۲-۲-۴ ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : ۲۵

۲-۳ ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. ۲۵

۲-۳-۱) شاخص جامع گلبرایت و لایت.. ۲۵

۲-۳-۲ ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. ۲۶

۲-۳-۳ ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. ۲۸

۲-۳-۴ ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: ۲۹

۲-۳-۵ ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : ۳۰

۲-۴ )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. ۳۲

۲-۴-۱ )   معیارهای آزادسازی تجاری. ۳۲

۲-۴-۲ ) معیارهای  آزادسازی مالی. ۳۴

۵-۲ ) رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶ ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶-۱ ) مدل رشد کلاسیک.. ۳۵

۲-۶-۲ ) مدل رشد هارود و دومار ۳۶

۲-۶-۳ ) مدل رشد نئوکلاسیک.. ۳۸

۲-۶-۴ ) مدل رشد سولو. ۴۰

۲-۶-۵ ) الگوی رشد درون زا ۴۲

۲-۶-۶ ) مدل های نسل اول و دوم ۴۳

۲-۶-۷ ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: ۴۴

۲-۷ ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۱ ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۲ ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: ۴۵

۲-۸ ) نتیجه گیری: ۴۶

فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق.. ۴۷

مقدمه ۴۸

۱-۳) پیشینه تحقیق. ۴۸

۱-۱-۳) مطالعات خارجی. ۴۸

۲-۱-۳) مطالعات داخلی. ۵۵

۲-۳) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده ۵۹

۳-۳) جامعه آماری و حجم نمونه ۵۹

۳-۴ ) نحوه محاسبه دادههای آماری. ۵۹

۳-۴-۱) سرمایه فیزیکی: ۵۹

۳-۵ ) روش برآورد مدل. ۶۰

۳-۵-۱ ) داده های تلفیقی پانل پویا ۶۰

۳-۵-۲ )  تخمين زننده هاي GMM.. 64

۳-۵-۲-۱ ) روش گشتاورها ۶۴

۳-۵-۲-۲ ) شرايط گشتاوري. ۶۵

۳-۶ ) تعريف تخمين زننده GMM: 67

۳-۷ ) مدل داده هاي تركيبي پويا: ۶۸

۳-۷) نتیجه گیری. ۷۲

فصل چهارم:  برآورد مدل وتحلیل فرضیه. ۷۵

مقدمه ۷۶

۴-۱ ) متغیرها ۷۷

۴-۲ ) تصریح مدل و شناسایی الگو. ۷۸

۴-۳ ) روندها ۷۸

۴-۳-۱) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۷۸

۴-۳-۲) بررسی روند عمق مالی. ۸۰

۴-۳-۳ )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی. ۸۴

۴-۳-۴) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران. ۸۶

۴– ۴ ) نتايج برآورد مدل. ۸۹

۴-۴-۱ ) آزمون مانایی متغیرها ۸۹

۴ – ۴ – ۲ ) آزمون همجمعی. ۹۱

آمار توصیفی داده ها ۹۲

۴-۵ ) نتیجه گیری. ۹۷

فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۹۹

مقدمه: ۱۰۰

پیشنهادات برای سیاست گذاران: ۱۰۳

پیشنهادات برای محققین بعدی: ۱۰۴

منابع فارسی: ۱۰۶

پیوست.. ۱۰۸

فهرست جداول

جدول شماره (۲-۱) گروهی از شاخص های مالی. ۳۱

جدول شماره (۴-۱) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  در سطح. ۹۰

جدول شماره (۴-۲) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  با یکبارتفاضلگیری. ۹۰

جدول شماره(۴-۳) : آزمون همجمعی. ۹۲

جدوال شماره(۴-۴) آمار توصیفی. ۹۳

جدول شماره( ۴-۵ ): مدل برآوردی کشورهای اوپک.. ۹۴

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ( ۴-۱ ):روند  میزان تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۰

نمودار شماره ( ۴-۲ ):روند تغییرات تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۰

نمودار شماره (۴-۳ ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۳

نمودار شماره (۴-۴) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۳

نمودار شماره (۴-۵):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران. ۸۵

نمودار شماره (۴-۶):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۵

نمودار شماره (۴-۷):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی  و دولتی در کشورهای اوپک.. ۸۶

نمودار شماره (۴-۸): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران. ۸۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0