تاریخ روم و دوره پادشاهی روم : دانلود رایگان تحقیق رشته تاریخ

تاریخ روم و دوره پادشاهی روم : دانلود رایگان تحقیق رشته تاریخ

تحقیق رشته تاریخ با فرمت WORD و در ۱۹ صفحه با موضوع تاریخ روم و دوره پادشاهی روم نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

تاریخ روم

مقدمه:

تاريخ همواره شاهد ويژگيهاي منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده است.هر يك از اين اقوام نسبت به جهان اطرافش وارتباطش با اين جهان به نگرش هاي خاص خويش دست يافته است.براي مثال ،يونانيان باستان مبتكران وخالقان بزرگي بودند. آنها به ارزش فردي انسان اعتقادي عميق داشتند وهمواره حامي آزادي بيان فردي بودند.

در مجموعه تحقيقي حاضر به شرح وقايع تاریخ روم ، بزرگترين امپراطوري جهان باستان، پرداخته خواهد شد.

موقعيت جغرافيايي ايتاليا:

جغرافيا و شرايط آب وهوايي شبه جزيره چكمه اي شكل ايتاليا كه از اروپا حدودا هشتصد كيلومتر به سمت جنوب و درياي مديترانه امتداديافته است ،درتوسعه وپيشرفت اوليه روم، عوامل موثري بودند. در شمال ،رشته كوه رفيع و پوشيده از برف آبپ سد ومانعي طبيعي پديد آورد.

همانطور كه مي دانيم تاریخ روم و شبه جزيره ايتاليا آغاز مي شود، سرزميني حاصلخيز و پيشرفته در مديترانه، كه وضع جغرافيايي آن براي گسترش روم عامل ياري دهنده اي بوده است.

ساكنان نخستين ايتاليا:

امروزه از طريق كاوشهاي باستان شناسي ميتوان از اوضاع و احوال ملل اوليه كه در ايتاليا بسر مي بردند، اطلاعاتي حاصل نمود.

لاتین ها

در قرن هاي آغازين تاریخ روم هيچ مذهب ملي ومعبدي كه مردم در آن به پرستش خدايان بپردازند،وجود نداشت. مناسك مذهبي شامل دعاهاي ساده وقرباني كردن گاه گاه حيوانات بود كه در خانه وتوسط پدر،در نقش كاهن، انجام مي شد. روميان در تلاش براي اجراي صحيح اين آيين ها ، دعاها و مراسم رايج سنتي اي پديد آوردند. يكي از مهمترين مراسم و آيين ها،نيايش ودعايه درگاه مارس بود.

ژوليوس سزار:

درسال ۶۰ ق.م پومپيوس،كراسوس و ژوليوس سزار(فرمانده قشون روم)توافق كردند كه قدرت را در روم به دست گيرند.

اكتاويان پسر خوانده سزار، در نهايت تمامي رقبا را شكست داد و رهبر بلامنازغ روم شد. همانند سزار،اكتاويان خود را متعهد مي دانست كه خصومت ها و جنگ داخلي و ويراني روم را پايان دهد. همانند سزار باور داشت كه روم بايستي رهبري قدرتمند داشته باشد. پس از آنكه حكمران مطلق روم شد، در استقرار نظم موفق گشت.به قدرت رسيدن اكتاويان تاریخ روم را به دو بخش تقسيم كرد.

 

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • موقعيت جغرافيايي ايتاليا
 • ساكنين نخستين ايتاليا
 • -ليگورها
 • -ايتاليت ها
 • -لاتين ها
 • -اتروسكها
 • -يونانيها
 • دوره پادشاهي روم
 • -سلطنت رومولوس
 • -سلطنت نوماپومپيلوس
 • -سلطنت تولوس هستيليوس وآنكوس مارتيوس
 • -سلطنت اتروسكها
 • -طرز حكومت پادشاه
 • دوره جمهوري روم
 • مجلس سنا
 • مجلس كوميتا كنتورياها
 • مجلس كونيكيلينام پله بيس
 • الواح دوازده گانه
 • توسعه اوليه روم
 • ارتش روم در دوره جمهوري
 • جنگهاي روم و كارتاژ(پونيك
 • فتح و توسعه
 • هنر ومعماري در دوران جمهوري روم
 • روشن تدفين
 • آغاز انقلاب در روم
 • -تيبريوس
 • -گايوس
 • -ماريوس
 • -سولا
 • -پومپيوس وكراسوس
 • -قيام اسپارتاكوس
 • ژوليوس سزار
 • امپراطوري روم
 • حكومت اوگستوس
 • هنر وادبيات در عصر آگوست
 • سلسله ژوليوس وكلوديوس
 • -تيبريوس
 • -كاليگولا
 • -لكوديوس
 • -نرون
 • سلسله فلاويوس
 • -وسپاسيانوس
 • -تيتوس
 • -دوميتيانوس
 • حكومت آنتونين ها
 • -نروا
 • -تراژان
 • -هادرين
 • -آنترنين
 • -مارك ارل
 • -كمد
 • اجتماع رومي
 • بردگي
 • هنر ومعماري در دوران امپراطوري روم
 • -حمامها
 • -سيرك
 • -آمفي تئاتر
 • -طاق نصرت
 • -ستون يادبود تراژان
 • -معبد پانتئون
 • -مجسمه هاي رومي
 • -فرسكها
 • -باسيليكاي اولپيا
 • -بمبئي
 • -تيمگاد
 • -خانه هاي رومي
 • -انحطاط وسقوط امپراطوري روم
 • -نتيجه گيري
 • فهرست منابع
 • تصاوير

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0