تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت در  ۲۱۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

 

چکیده تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت:

هدف اصلي از پژوهش حاضر تبيين مباني انسان­شناختي مفهوم مسئوليت­پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم و نقد دلالتهاي آن در تعليم و تربيت بوده كه بصورت جزء به تبيين مفهوم مسئوليت، تبيين مباني انسان­شناختي، دلالتهاي تربيتي و نقد اين دلالتها در مكتب اگزيستانسياليسم تقسيم مي­شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و توصیف مفاهیم و با بررسي كليه كتب، مقالات، پايان­نامه­ها و سايت­هاي فلسفي و تربيتي مربوط به موضوع تحقيق كه در محدوده دسترسي پژوهشگر بوده است، مسئولیت­پذیری و دلالتهای تربیتی آن با توجه به مبناهای شناخت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفت که در پنج فصل تنظیم گردید.

فصل اول کلیات را شامل شده

فصل دوم در چهار بخش به شناسایی مفهوم مسئولیت از نظر فلسفه وجودی، مبناهای شناخت مسئولیت ­پذیری درانسان از نظر این مکتب، دلالتهای تربیتی مسئولیت ­پذیری و نقد این دلالتها پرداخته است.

فصل سوم این پژوهش به شناسایی روش تحقیق اختصاص یافته و فصل چهارم پاسخ به سؤالات پژوهش را شامل می­شود.

در فصل پایانی هم به نتیجه­گیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها تعلق گرفته است.

بر اساس این پژوهش مسئولیت در فرد اگزیستانسیالیست با دلهره، یأس، ناامیدی، وانهادگی و ترس به ظهور می­رسد و انسان اگزیستانسیال برای شناخت مسئولیت خود و جهان پیرامونش مسیری را طی می­کند که در آن ابزارهای اراده، آزادی، آگاهی و انتخاب به ترتیب روشنگر راه او هستند. تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی نیز برای تربیت انسان­هایی مسئول از این مبانی بهره جسته و با محور قراردادن فرد به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است، که آثار آن، پرورش انسان­هایی خلاق، دوراندیش، هشیار، انتخاب­گر و واقع­گرا می­باشد. استفاده از این روش در تعلیم و تربیت از آن رو مورد انتقاد است که باتوجه به مفهوم مسئولیت در مکتب اگزیستانسیالیسم، فردی بودن و عدم پیشینه­ای روشن برای ارزشها، فراگیر را در مقابل مسئولیتهایی که برعهده­اش نهاده شده دچار ترس، دلهره و وانهادگی می­کند که ثمره آن گرایش به پوچی است.

اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

مسئوليت كه مفهومي است مختص انسان‌ها، تار و پود زندگي فردي و اجتماعي وي را تشكيل مي‌دهد. پذيرش و عدم پذيرش مسئوليت، قواي فرد و به تبع آن جامعه را هدفمند، و در مسير تكامل روحاني و جسماني قرار مي‌دهد.

مكتب اگزيستانسياليسم كه با توجه به انسان محور بودنش در قرون اخير از رشد چشم‌گيري در بين جوامع برخوردار بوده است، آموزه‌هاي مكتبي و تفكرات خود را از طريق علوم انساني و بيشتر در قالب رُمان نشر مي‌دهد.يكي از مفاهيمي كه اين مكتب در آثار- ناشي از جهان بيني و ايدئولوژي- خود ارائه مي‌دهد، مفهوم مسئوليت است. مفهومي كه در مكتب ما اسلام نيز از اهميت به‌سزايي برخوردار است.

پژوهش حاضر از آن جهت كه ما را با چهارچوب نظري مفهوم مسئوليت، پيامدها، آثار و رويكردهاي تربيتي آن در مكتب اگزيستانسياليسم آشنا كرده و نتايج بررسي آن، ابزاري جهت تعالي و رشد بيشتر و بهتر انسان به دست مي‌دهد، حائز اهميت فراوان مي‌باشد. اما در باب ضرورت بررسي موضوع مورد پژوهش كه انگيزه پژوهشگر در انجام اين مطالعه نيز مي‌باشد، مي‌توان گفت؛ نفوذ چشم‌گير مكتب اگزيستانسياليسم و تفكرات ايشان در بين جوامع و بخصوص قشر جوان خودمان، مطالعه زيرساختهاي اين تفكر فلسفي را بيشتر ايجاب مي‌كند. لذا محقق بر آن است تا با بررسي مفهوم مسئوليت پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم كه با توجه به آراء و نظريات خود به نوعي در مقابل تمامي مكاتب فلسفي ايستاده‌است، و نيز مطالعه بازتاب نتايج حاصل از اين آراء در امر تعليم و تربيت به ارائه راهكاري جهت مرتفع نمودن مسائل و مشكلات ناشي از چرايي و چگونگي پذيرش و يا عدم پذيرش مسئوليت در امور مربوط به تعليم و تربيت كه يكي از بزرگترين معضلات امروز جامعه ما را تشكيل مي‌دهد بپردازيد.

 

هدفهاي تحقيق:

هدف كلي:

تبيين مباني انسان شناختي مفهوم مسئوليت پذیری و نقد دلالتهاي تربيتي آن از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

 

اهداف جزئي:

  • تبيين مفهوم مسئوليت از نظر مكتب اگزيستانسياليسم
  • تبيين مباني انسان شناختي مسئوليت پذيري از نظر مكتب اگزيستانسياليسم
  • شناخت آثار تربيتي مسئوليت پذيري در انسان از نظر مكتب اگزيستانسياليسم
  • نقد دلالتهاي تربيتي مسئوليت پذيري از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

 

سؤالات تحقيق:

  • چه تبييني از مفهوم مسئوليت از منظر مكتب اگزيستانسياليسم مي‌توان ارائه نمود؟
  • مباني انسان شناختي مسئوليت پذيري از منظر مكتب اگزيستانسياليسم كدامند؟
  • آثار تربيتي مسئوليت پذيري در انسان از منظر مكتب اگزيستانسياليسم كدامند؟
  • چه نقدي مي‌توان بر دلالتهاي تربيتي مسئوليت پذيري از منظر مكتب اگزيستانسياليسم وارد ساخت؟

فهرست مطالب تبیین مبانی انسان شناختی مفهوم مسئولیت پذیری:

فصل اول :کلیات

۱-۱     مقدمه………………….۲

۱-۲     بیان مسئله………………………..۳

۱-۳     اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ……..۵

۱-۴     هدفهای تحقیق ……..۶

۱-۵     سوالات تحقیق…………۶

۱-۶     تعریف متغیرها و واژه های کلیدی…………….۷

۱-۶-۱  تعاریف نظری………….۷

۱-۶-۲  تعاریف عملیاتی…………۹

۱-۷     نوع و روش تحقیق………..۱۰

۱-۸     قلمرو تحقیق…………۱۰

۱-۹    جامعه و حجم نمونه…………۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه………۱۲

۲-۱     بخش اول: مفهوم شناسی…………..۱۳

۲-۱-۱   مقدمه…………..۱۴

۲-۱-۲   مسئولیت در لغت…………۱۵

۲-۱-۳   کی­یرکگور و مسئولیت………….۱۷

۲-۱-۴   بیماری به سوی مرگ…………۱۷

۲-۱-۵   ترس و لرز………….۲۱

۲-۱-۶   مفهوم دلهره……………۲۶

۲-۱-۷   هایدگر و مسئولیت………..۲۹

۲-۱-۸   مرگ آگاهی………….۳۰

۲-۱-۹   ترس…………۳۱

۲-۱-۱۰ دلواپسی…………۳۲

۲-۱-۱۱ سارتر و مسئولیت………..۳۴

۲-۱-۱۲ دلهره…….۳۴

۲-۱-۱۳ وانهادگی………۳۸

۲-۱-۱۴ ناامیدی………

۲-۲     بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………….۴۳ ۲-۲-۱

مقدمه………………۴۴

۲-۲-۲   ضرورت شناخت انسان…………۴۵

۲-۲-۳   هستی و وجود…………۴۷

۲-۲-۴   انسان شناسی سنتی………..۴۹

۲-۲-۵   تقدم وجود بر ماهیت………..۵۰

۲-۲-۶   خدای اگزیستانسیال……………۵۳

۲-۲-۷   دو مکتب اگزیستانسیالیستی…………….۵۴

۲-۲-۸   اراده…………۵۶

۲-۲-۹   ارادۀ آزاد………………۵۷

۲-۲-۱۰ آزادی………………۶۰

۲-۲-۱۱ آزادی دیگران…………………۶۲

۲-۲-۱۲ ارزش و آزادی…………….۶۲

۲-۲-۱۳ آزادی و موفقیت……………….۶۴

۲-۲-۱۴ آگاهی……….۶۶

۲-۲-۱۵ هستی فی نفسه………….۶۹

۲-۲-۱۶ هستی لنفسه………………….۷۲

۲-۲-۱۷ آگاهی از دیگران………………۷۵

۲-۲-۱۸ انتخاب……………..۷۷

۲-۲-۱۹ انتخاب و اخلاق………..۸۱

۲-۲-۲۰ انتخاب دیگران…………….۸۲

۲-۲-۲۱ مسئولیت……………۸۳

۲-۲-۲۲ اراده و مسئولیت…………..۸۴

۲-۲-۲۳ آزادی و مسئولیت…………..۸۶

۲-۲-۲۴ آگاهی و مسئولیت……….۸۹

۲-۲-۲۵ انتخاب و مسئولیت…………………۹۲

۲-۲-۲۶ ارزش­ها و مسئولیت………………۹۵

۲-۲-۲۷ فردی بودن مسئولیت…………۹۸

۲-۲-۲۸ اجتماعی بودن مسئولیت………..۱۰۳

۲-۲-۲۹ هستی، نیستی و مسئولیت………..۱۰۹

۲-۳    بخش سوم: دلالتهای تربیتی………..۱۱۱

۲-۳-۱   مقدمه……………۱۱۲

۲-۳-۲   هستی و دانش……………۱۱۳

۲-۳-۳   فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان………..۱۱۳

۲-۳-۴   آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………..۱۱۴

۲-۳-۵   تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………..۱۱۵

۲-۳-۶   اراده و تعلیم و تربیت……………۱۱۶

۲-۳-۷   اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت…………۱۱۷

۲-۳-۸   آزادی و تعلیم و تربیت…………..۱۱۸

۲-۳-۹   آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت…………..۱۱۹

۲-۳-۱۰ آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت………۱۲۰

۲-۳-۱۱ آگاهی و تعلیم و تربیت………۱۲۱

۲-۳-۱۲ آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت……………..۱۲۲

۲-۳-۱۳ آگاهی و مواد برنامه درسی…………….۱۲۳

۲-۳-۱۴ آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……..۱۲۴

۲-۳-۱۵ انتخاب و تعلیم و تربیت………….۱۲۶

۲-۳-۱۶ انتخاب و روش تدریس……….۱۲۶

۲-۳-۱۷ کلاس درس باز……………..۱۲۷

۲-۳-۱۸ انتخاب و مواد برنامه درسی………….۱۲۸

۲-۳-۱۹ مسئولیت و تعلیم و تربیت…………….۱۲۹

۲-۳-۲۰ واقع گرایی تعلیم و تربیت………..۱۳۰

۲-۳-۲۱ مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت………..۱۳۱

۲-۳-۲۲ مسئولیت و روش تدریس و یادگیری……..۱۳۲

۲-۳-۲۳ مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت……..۱۳۲

۲-۳-۲۴ مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت………………۱۳۵

۲-۳-۲۵ فردی بودن روش تدریس و یادگیری……………۱۳۷

۲-۳-۲۶ مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………….۱۳۷

۲-۳-۲۷ مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت…….۱۳۹

۲-۳-۲۸ اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر……..۱۴۰

۲-۴     بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی……….۱۴۲

۲-۴-۱   مقدمه……………۱۴۳

۲-۴-۲   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور…………۱۴۴

۲-۴-۳  نقد وجود گرایان سکولار……..۱۴۴

۲-۴-۴   نقد در ماهیت………۱۴۵

۲-۴-۵   نقد در انتخاب و مسئولیت………۱۴۷

۲-۴-۶   نقد در انتخاب ارزشها……۱۴۸

۲-۴-۷   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی………۱۴۹

۲-۴-۸   نقد در مسئولیت………۱۵۳

۲-۴-۹   نقد در مسئولیت ادبیات…………..۱۵۶

۲-۴-۱۰ نقد در فردی بودن مسئولیت……….۱۵۸

۲-۴-۱۱ نقد پژوهشگر………۱۵۹

۲-۴-۱۱-۱  نقد در آزادی………………۱۵۹

۲-۴-۱۱-۲  نقد در آگاهی…………..۱۶۰

۲-۴-۱۱-۳  نقد در انتخاب ارزش­ها……………۱۶۱

۲-۴-۱۱-۴  نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت……….۱۶۲

فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه………….۱۶۶

۳-۱     روش تحقیق…………..۱۶۷

۳-۲     جامعه آماری……………..۱۶۸

۳-۳     حجم نمونه…………۱۶۸

۳-۴     ابزار جمع آوری اطلاعات………..۱۶۸

۳-۵     روش تجزیه و تحلیل داده­ها…….۱۶۸

فصل چهارم: یافته ­های پژوهش

مقدمه………..۱۷۰

۴-۱     تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………۱۷۱

۴-۲     مبانی انسان ­شناختی مسئولیت­ پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم……………………………۱۷۶

۴-۳     آثار تربیتی مسئولیت ­پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………….۱۸۰

۴-۴     نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت­ پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………………………..۱۸۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   

مقدمه………….. ……….۱۹۰

۵-۱     نتیجه ­گیری………. …………….۱۹۱

۵-۲     پیشنهادات…….. ………………..۱۹۵

۵-۳     پیشنهادات برای محققین….. ……….۱۹۷

۵-۴     محدودیت­های پژوهش…. …………..۱۹۸

فهرست منابع ومآخذ…. ……………..۱۹۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0