اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی) ” با گرایش علوم باغبانی–  اکولوژیک و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی) :

به ­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف  فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: ۱) تلقیح با باکتری (Brad­yrhizobium japonicum) و عدم تلقیح با باکتری، ۲) ترکیب مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم (سطح اول: بدون مصرف کود، سطح دوم: ۲۰۰ میلی­گرم فسفر و ۱۵۰ میلی­گرم پتاسیم در گلدان، سطح سوم: ۳۰۰ میلی­گرم فسفر و ۳۰۰ میلی­گرم پتاسیم در گلدان) و ۳) طول دوره­ های غرقابی (۰، ۵، ۱۰، ۱۵روز) بود.

نتایج نشان داد میزان فعالیت پراکسیداز با اعمال تنش غرقابی ابتدا به مدت ۵ و۱۰ روز غرقاب افزایش و در تیمار ۱۵ روز غرقابی کاهش یافت. در بین تیمار­های آزمایش، کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط عدم تلقیح، عدم مصرف کود و صفر روز غرقاب (۵/۷۸ نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) و بیشترین فعالیت (۴۸۸ نانو مول بر گرم در بافت تر) در شرایط تلقیح با باکتری در سطح سوم کودی و ۱۰ روز غرقاب مشاهده گردید. آنزیم کاتالاز نیز با افزایش مدت تنش غرقاب در تمامی تیمار­ها کاهش یافت. بیشترین آنزیم کاتالاز (۱۶۰۰ نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) را تیمار تلقیح با باکتری در سطح کودی سوم و ۱۵ روز غرقاب داشته است.

با افزایش مدت غرقابی غلظت فسفر و پتاسیم در دانه و برگ و اندام غیربرگ (غلاف و ساقه) گیاه سویا روند کاهشی نشان داد اما در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم با شیب کمتری نسبت به دیگر تیمار­ها کاهش صورت گرفت. حداکثر عملکرد دانه (۲۲/۴۳ گرم در بوته) در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم و صفر روز غرقاب و کمترین آن (۱۳/۳۱ گرم در بوته) در تیمار عدم تلقیح در سطح کودی اول و ۱۵ روز غرقاب به­ دست آمد. میزان تثبیت زیستی نیتروژن (BNF) در گیاه با افزایش مدت دوره­ های غرقابی رو به کاهش گذاشت اما با افزایش سطوح تغذیه­ای میزان نیتروژن تثبیت شده در گیاه کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. بیشترین تثبیت زیستی نیتروژن در سطح کودی سوم بدون غرقاب (۲۸۰ میلی­گرم در بوته) و کمترین آن در سطح کودی اول و ۱۵ روز غرقاب (۵/۹۴ میلی­گرم در بوته) مشاهده شد.

 

تاریخچه و اهمیت سویا

سویا گیاه بومی شرق آسیا، یکی از قدیمی­ ترین گیاهان زراعی این ناحیه است و یک گیاه زراعی دانه ­ای و روغنی حیاتی محسوب می­شود (اسدی و فرجی، ۱۳۸۸). زراعت سويا به عنوان دانه روغني از حدود سال ۱۳۴۲ با وارد كردن بذر آن به ايران در مناطقي مانند مازندران آغاز و متعاقب آن كشت سويا توسط شركت سهامي ‌دانه­‌هاي روغني در برخي ديگر از نقاط كشور معمول مي­‌شود. از سال ۱۹۷۰ تولید سویا دسته­ کم دو برابر تولید سایر گیاهان روغنی مثل بادام زمینی، آفتابگردان، کلزا بوده است. سهم سویا از تولید دانه ­های روغنی جهان از ۳۲ درصد در سال ۱۹۶۵ به بیش از ۵۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ افزایش یافته است. دانه خشک سویا دارای ۱۸- ۲۵ درصد روغن و ۳۰- ۵۰ درصد پروتئین می­باشد.

سویا یکی از محصولات عمده زراعی در دنیا است که در تهیه روغن نباتی و تامین پروتئین برای انسان و دام نقش ویژه ­ای دارد (حاتمی و همکاران، ۱۳۸۸). سویا جایگاه مهمی در بین گیاهان صنعتی کشورمان به­خصوص در استان گلستان دارد، به طوری­که بر اساس گزارش دفتر آمار FAO، کل سطح زیر کشت سویا در کشور در سال ۹۱- ۱۳۹۲ برابر ۸۰ هزار هکتار بود، که از این سطح ۲۰۰ هزار تن دانه سویا تولید شده است. استان گلستان با اختصاص ۷۶ درصد از کل سطح زیر کشت سویای کشور و ۷۵ درصد از کل تولید دانه این محصول به خود در جایگاه نخست تولید سویا در کشور قرار گرفت. استان گلستان با مساحت ۷/۲۰۳۸۰ کیلومترمربع در شمال ایران، یکی از قطب­های اصلی تولیدات کشاورزی بوده و تقریباً همه ساله به همراه استان­های فارس و خوزستان در صدر تولید­کنندگان زراعی و صنعتی قرار دارد. در استان گلستان حدود ۹۰ درصد زراعت سویا به ­صورت کشت دوم (تابستانه) پس از برداشت گندم، کلزا و جو انجام می­گیرد، که نسبت به کشت بهاره محصول کمتری تولید می­نماید (نخعی و هزار جریبی، ۱۳۸۱). در سال زراعی ۱۳۹۰ استان­های گلستان ۶۵ درصد، مازندران ۱۶ درصد و سایر استان­ها حدود ۱۹ درصد از سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص دادند، استان گلستان به­دلیل شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصل­خیز از دیر باز مستعد کشت دانه­ های روغنی بوده است و با سطح زیر کشت ۶۰ هزار هکتار، مهم­ترین منطقه سویا در کشور محسوب می­شود و با تولید ۴۵ درصد دانه­ های روغنی کشور در سال­های اخیر مقام نخست تولید این محصول را در بین استان­های کشور به دست آورده است (خادم پیر و همکاران، ۱۳۹۱). این موضوع نشان­دهنده نقش مهم این گیاه در زندگی و اقتصاد کشاورزان استان است که ضرورت مطالعات بیشتر در خصوص این گیاه را ضروری می­سازد. با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه کشت سویا در استان گلستان بررسی عوامل کاهش­ دهنده تثبیت­ کنندگی نیتروژن ارقام سویا و نهایتاً معرفی شیوه ­های جدید به زراعی جهت افزایش کیفی و کمی عملکرد آن ضروری به ­نظر می­رسد

اهداف تحقیق تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا :

هدف از این کار پاسخ به این سوال است که تغذیه معدنی گیاه سویا با کود­های فسفر و پتاسیم تحت تاثیر دوره­های غرقاب در مرحله رشد رویشی چه تاثیری بر روی تثبیت زیستی نیتروژن دارد. به­دلیل اهمیت زیاد استان گلستان در تولید سویا در کشور (۸/۷۳ درصد از کل تولید کشور) و نقش مهم سویا در تامین معیشت کشاورزان استان، شناخت مجموعه عواملی که باعث بروز تنش غرقاب و درنتیجه استقرار نامطلوب گیاه در مزرعه و به ­دنبال آن کاهش کارایی جذب عناصر غذایی همچون نیتروژن، فسفر، پتاسیم می­گردد، ضروری است. در این راستا سوالات متعددی مطرح می­شود، چه عواملی باعث بروز تنش غرقاب می­شود و این تنش چه اثری بر کاهش عملکرد سویا دارد؟

آیا نوسانات دمایی و بارش در استان در طی دوره رویشی بر میزان عملکرد و تثبیت زیستی نیتروژن و جذب عناصر غذایی موثر است؟

آیا دوره­های غرقابی متفاوت در دوره رویشی اثرات متفاوتی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد و تثبیت زیستی نیتروژن دارد؟

چه راهکار­هایی می­توان برای پیشگیری از بروز تنش غرقاب و به حداقل رساندن خسارات آن از جمله کاهش جذب عناصر غذایی در این شرایط به کشاورزان منطقه ارائه داد؟

 

فهرست مطالب تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا

فصل اول

۱- ۱- تاریخچه و اهمیت سویا ۲

۱- ۲- ویژگی­های فیزیولوژیکی و رشدی سویا ۳

۱- ۳- تعریف مساله……………. ۴

۱- ۴- تنش غرقابی و اهمیت آن. ۵

۱- ۵- تاثیر عناصر غذایی بر گیاهان زراعی و تثبیت زیستی نیتروژن. ۷

۱- ۶- وضعیت مصرف کودهای شیمیایی فسفر و پتاسیم در استان گلستان. ۸

۱- ۷- فرضیه ­ها…………………. ۹

۱- ۸- اهداف…………………… ۹

فصل دوم

۲- ۱- واکنش گیاهان زراعی به تنش غرقابی.. ۱۲

۲- ۲- اثر تنش غرقابی بر مرفولوژی گیاه ۱۲

۲- ۲- ۱- تنش غرقابی و اثر آن بر گره­های تثبیت ­کننده نیتروژن. ۱۳

۲- ۳- تنش غرقابی و تاثیر آن بر فیزیولوژی گیاه ۱۴

۲- ۳- ۱- تغییرات هورمونی در تنش غرقابی………… ۱۵

۲- ۳- ۲- تنش غرقاب و اتیلن ۱۶

۲- ۳- ۳- آنزیم­های آنتی­اکسیدانت در شرایط غرقاب… ۱۷

۲- ۴- اثرات تنش غرقاب و کود بر میزان نیتروژن و روغن دانه. ۱۸

۲- ۵- اثر تنش غرقابی و کود بر عملکرد ۲۰

۲- ۶- اثر فسفر بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن. ۲۱

۲- ۷- اثرات پتاسیم بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن. ۲۳

۲- ۸- شرایط غرقابی و تاثیر آن در جذب عناصر غذایی در گیاه ۲۵

۲- ۹- جذب فسفر و پتاسیم در شرایط غرقابی.. ۲۶

 

فصل سوم

۳- ۱- زمان، مکان و طرح آماری آزمایش… ۳۰

۳- ۲- اندازه ­گیری­های صفات ظاهری.. ۳۱

۳- ۳- اندازه­ گیری­های بیوشیمیایی.. ۳۲

۳- ۳- ۱- اندازه ­گیری میزان کلروفیل برگ…………….. ۳۲

۳- ۳- ۲- اندازه ­گیری فلورسانس کلروفیل…………… ۳۳

۳- ۳- ۳- استخراج و اندازه‌گيري فعاليت آنزيم كاتالاز. ۳۳

۳- ۳- ۴- استخراج و اندازه ‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز. ۳۵

۳- ۴- اندازه ­گیری میزان اتیلن.. ۳۶

۳- ۵- اندازه­ گیری روغن دانه. ۳۸

۳- ۶- اندازه ­گیری نیتروژن  ۳۸

۳- ۷- اندازه‌­گيري پتاسيم……….. ۳۹

۳- ۸- اندازه­‌گيري فسفر……….. ۳۹

۳- ۹- محاسبه میزان تثبیت زیستی نیتروژن به روش گیاه رفرنس… ۴۰

۳- ۱۰- تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۱

فصل چهارم

۴- ۱- ویژگی­های مرفولوژیکی.. ۴۴

۴- ۱- ۱- سطح برگ ۴۴

۴- ۱- ۲- وزن خشک برگ ۴۸

۴- ۱- ۳- ارتفاع ساقه ۵۰

۴- ۱- ۴- وزن خشک ساقه ۵۲

۴- ۱- ۵- حجم ریشه ۵۵

۴- ۱- ۶- وزن خشک ریشه. ۵۷

۴- ۱- ۷- تعداد گره ­های تثبیت­ کننده نیتروژن ۶۰

۴- ۱- ۸- وزن خشک گره ­های تثبیت ­کننده ۶۲

۴- ۱- ۹- قطر گره­های تثبیت­ کننده نیتروژن ۶۳

۴- ۲- آنزیم­های آنتی ­اکسیدانی.. ۶۴

۴- ۲- ۱- فعالیت آنزیم پراکسیداز ۶۴

۴- ۲- ۲- فعالیت آنزیم کاتالاز ۶۷

۴- ۳- رنگیزه­های فتوسنتزی.. ۶۹

۴- ۳- ۱- کلروفیل a 69

۴- ۳- ۲- کلروفیل b 73

۴- ۳- ۳- کاروتنوئید ۷۴

۴- ۳- ۴- فلورسانس کلروفیل ۷۷

۴- ۴- روغن ۷۹

۴- ۵- غلظت نیتروژن اندام­های سویا ۸۲

۴- ۵- ۱- نیتروژن دانه ۸۲

۴- ۵- ۲- نیتروژن برگ ۸۴

۴- ۵- ۳- نیتروژن اندام غیربرگ ۸۶

۴- ۶- غلظت فسفر اندام­های سویا ۸۸

۴- ۶- ۱- فسفر دانه ۸۸

۴- ۶- ۲- فسفر برگ ۹۳

۴- ۶- ۳- فسفر اندام غیربرگ ۹۵

۴- ۷- غلظت پتاسیم اندام­های سویا ۹۷

۴- ۷- ۱- پتاسیم دانه ۹۷

۴- ۷- ۲- پتاسیم برگ ۹۹

۴- ۷- ۳- پتاسیم اندام غیربرگ ۱۰۱

۴- ۸- اتیلن ۱۰۳

۴- ۹- عملکرد و اجزای عملکرد دانه. ۱۰۶

۴- ۹- ۱- تعداد غلاف در بوته ۱۰۶

۴- ۹- ۲- تعداد دانه در غلاف ۱۰۹

۴- ۹- ۳- وزن هزار دانه ۱۱۱

۴- ۹- ۴- عملکرد دانه ۱۱۳

۴- ۹- ۵- عملکرد بیولوژیکی ۱۱۷

۴- ۱۰- نیتروژن تثبیت­شده در گیاه ۱۱۹

فصل پنجم

نتیجه گیری ۱۲۴

پیشنهاد  ۱۲۵

منابع. ۱۲۷

 

فهرست جداول

جدول ۱- ۱ میزان مصرف کود­هاي شیمیایی و آلی در مناطق مختلف استان گلستان در سال ۸۸٫ ۹

جدول ۳- ۱ مشخصات خاک آزمایش… ۳۱

جدول ۴- ۱ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای سطح برگ   ۴۷

جدول ۴- ۲ تجزیه واریانس سطح برگ، وزن خشک برگ، ارتفاع ساقه، وزن خشک ساقه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه  ۴۷

جدول ۴- ۳ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای وزن خشک برگ   ۵۰

جدول ۴- ۴ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای ارتفاع ساقه  ۵۲

جدول ۴- ۵ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک ساقه  ۵۴

جدول ۴- ۶ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای حجم ریشه  ۵۷

جدول ۴- ۷ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک ریشه  ۵۹

جدول ۴- ۸ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای تعداد گره ۶۱

جدول ۴- ۹ تجزیه واریانس تعداد گره، وزن خشک گره، قطر گره، نیتروژن تثبیت شده ۶۱

جدول ۴- ۱۰ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن خشک گره ۶۳

جدول ۴- ۱۱ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای آنزیم پراکسیداز  ۶۶

جدول ۴- ۱۲ تجزیه واریانس آنزیم کاتالاز، پراکسیداز، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، فلورسانس کلروفیل، روغن، نیتروژن دانه، برگ و غیربرگ   ۶۷

جدول ۴- ۱۳ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای آنزیم کاتالاز  ۶۹

جدول ۴- ۱۴ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای کلروفیل a  ۷۲

جدول ۴- ۱۵ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای کلروفیل b  ۷۴

جدول ۴- ۱۶ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای کاروتنوئید  ۷۷

جدول ۴- ۱۷ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای فلورسانس کلروفیل  ۷۹

جدول ۴- ۱۸ پارامتر­های برآورد شده (a، b، c) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات درجه دو برازش داده شده برای درصد روغن  ۸۱

جدول ۴- ۱۹ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن دانه  ۸۴

جدول ۴- ۲۰ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن برگ   ۸۶

جدول ۴- ۲۱ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت نیتروژن غیربرگ   ۸۸

جدول ۴- ۲۲ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر دانه  ۹۱

جدول ۴- ۲۳ تجزیه واریانس فسفر و پتاسیم دانه، برگ، غیر برگ، اتیلن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه. ۹۲

جدول ۴- ۲۴ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر برگ   ۹۵

جدول ۴- ۲۵ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت فسفر در غیربرگ   ۹۷

جدول ۴- ۲۶ پارامتر­های برآورد شده برای (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده غلظت پتاسیم دانه  ۹۹

جدول ۴- ۲۷ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت پتاسیم برگ   ۱۰۱

جدول ۴- ۲۸ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای غلظت پتاسیم غیربرگ   ۱۰۳

جدول ۴- ۲۹ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای اتیلن  ۱۰۶

جدول ۴- ۳۰ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای تعداد غلاف در بوته  ۱۰۸

جدول ۴- ۳۱ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای تعداد دانه در غلاف   ۱۱۰

جدول ۴- ۳۲ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای وزن هزار دانه  ۱۱۳

جدول ۴- ۳۳ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات نمایی برازش داده شده برای عملکرد دانه  ۱۱۷

جدول ۴- ۳۴ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای عملکرد بیولوژیکی  ۱۱۹

جدول ۴- ۳۵ پارامتر­های برآورد شده (a، b) با حدود اطمینان و ضریب تبیین (R2) در معادلات خطی برازش داده شده برای نیتروژن تثبیت شده ۱۲۱

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۳- ۱ منحنی استاندارد آنزیم کاتالاز. ۳۴

شکل ۳- ۲ منحنی استاندارد آنزيم پراکسيداز. ۳۶

شکل ۳- ۳ نمونه­ای از منحنی رسم شده اتیلن.. ۳۷

شکل ۳- ۴ منحنی استاندارد اتیلن.. ۳۷

نمودار ۳- ۵ منحنی استاندارد پتاسیم. ۳۹

نمودار ۳- ۶ منحنی استاندارد فسفر. ۴۰

شکل ۴- ۱ سطح برگ سویا طی ۰، ۵ ،۱۰، ۱۵ روز غرقابی با اعمال سه سطح کودی.. ۴۶

شکل ۴- ۲ وزن خشک برگ طی۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقاب با اعمال سه سطح کودی.. ۴۹

شکل ۴- ۳ ارتفاع ساقه گیاه سویا طی۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی با اعمال سه سطح کودی.. ۵۲

شکل ۴- ۴ وزن خشک ساقه گیاه سویا طی۰، ۵، ۱۰، ۱۵روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۵۴

شکل ۴- ۵ حجم ریشه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۵۶

شکل ۴- ۶ وزن خشک ریشه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۵۹

شکل ۴- ۷ تعداد گره گیاه سویا در ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۶۱

شکل ۴- ۸ وزن خشک گره گیاه سویا در ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۶۳

شکل ۴- ۹ فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه سویا طی تنش ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقاب در سه سطح کودی.. ۶۵

شکل ۴- ۱۰ فعالیت آنزیم کاتالاز گیاه سویا طی تنش ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۶۸

شکل ۴- ۱۱ میزان کلروفیل a گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۷۱

شکل ۴- ۱۲ میزان کلروفیل b گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۷۴

شکل ۴- ۱۳ میزان کاروتنوئید گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۷۶

شکل ۴- ۱۴ فلورسانس کلروفیل گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۷۸

شکل ۴- ۱۵ درصد روغن دانه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۸۱

شکل ۴- ۱۶ غلظت نیتروژن بذر گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۸۳

شکل ۴- ۱۷ غلظت نیتروژن برگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی، در سه سطح کودی ۸۵

شکل ۴- ۱۸ غلظت نیتروژن غیربرگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۸۷

شکل ۴- ۱۹ غلظت فسفر دانه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز نش غرقابی در سه سطح کودی.. ۹۰

شکل ۴- ۲۰ غلظت فسفر برگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز غرقابی در سه سطح کودی.. ۹۴

شکل ۴- ۲۱ غلظت فسفر غیربرگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ غرقابی در سه سطح کودی.. ۹۶

شکل ۴- ۲۲ غلظت پتاسیم دانه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز غرقابی در سه سطح کودی.. ۹۸

شکل۴- ۲۳ غلظت پتاسیم برگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۰۰

شکل ۴- ۲۴ غلظت پتاسیم غیربرگ گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۰۲

شکل ۴- ۲۵ میزان اتیلن گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی ۱۰۵

شکل ۴- ۲۶ تعداد غلاف در بوته گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۰۸

شکل ۴- ۲۷ تعداد دانه در غلاف گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۱۰

شکل ۴- ۲۸ وزن هزار دانه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۱۲

شکل ۴- ۲۹ عملکرد دانه گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۱۶

شکل ۴- ۳۰ عملکرد بیولوژیکی گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز تنش غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۱۸

شکل ۴- ۳۱ نیتروژن تثبیت­شده در گیاه سویا طی ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ روز غرقابی در سه سطح کودی.. ۱۲۰

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0