يک روش چندبعدی برای پيشنهاد دهنده های آگاه از زمينه در تجارت سيار : پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

يک روش چندبعدی برای پيشنهاد دهنده های آگاه از زمينه در تجارت سيار : پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر

یکی از رشته های زیر مجموعه فنی مهندسی که علاقمندان بسیاری در کشور ما  دارد رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستش که اتفاقا سایت مسترداک در حال تکمیل سری جدیدی از پایان نامه های ارشد این رشته تحصیلی برای کاربران گرانقدر خود میباشد. مسترداک در ادامه پایان نامه ” يک روش چندبعدی برای پيشنهاد دهنده های آگاه از زمينه در تجارت سيار ”  با گرایش نرم افزار  با فرمت Word (قابل ویرایش) در ۱۱۱ صفحه را معرفی مینماید.

چکیده پایان نامه يک روش چندبعدی برای پيشنهاد دهنده های آگاه از زمينه در تجارت سيار :

استفاده از زمينه، به عنوان اطلاعات پويايي که توصيف­گر وضعيت کاربران و اقلام بوده و بر فرايند تصميم ­گيري و انتخاب کاربران تاثير­گذار است، توسط سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار، در جهت ارتقاء کيفيت مناسب پيشنهاد­دهي ضروري است. در اين تحقيق يک روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه در تجارت سيار ارائه­ شده است. در اين روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر­هاي زمينه و ارتباط ميان آنها در يک فضاي چند­بعدي نمايش ­داده مي­شود که به آن مکعب چند­بعدي امتيازات گفته مي­شود.

در اين فضا زمينه ­هاي مشابه به­ طور جداگانه براي هر کاربر شناسايي مي­شوند که اين کار با شناسايي الگوهاي مصرف متفاوت کاربران در شرايط زمينه­اي مختلف انجام مي­شود. با بدست آوردن اين اطلاعات، يک فضاي جديد دوبعدي ايجاد­شده و پيشنهاد­دهي نهايي با استفاده از يک روش فيلتر­سازي مشارکتي در اين فضا انجام مي­گيرد.

ارزيابي روش از طريق پياده­سازي آن در يک سيستم پيشنهاد­دهي محصولات غذايي رستوران­ها شامل پارامتر­هاي زمينه ­اي روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­هاي کاربر و اقلام و مقايسه آن با روش سنتي پيشنهاد­دهي و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمينه انجام گرفته ­است. براي پياده ­سازي روش فيلتر­سازي مشارکتي از شبکه ­هاي خود­سازمانده استفاده ­شده ­است. شبکه­ های خود­سازمانده، نوعی از شبکه ­هاي عصبي بدون ناظر هستند. مقايسه و ارزيابي نتايج با استفاده از محاسبه شاخص F1 که يکي از شاخص­هاي استاندارد و پر استفاده براي ارزيابي پيشنهاد­دهنده­ ها است، انجام گرفته ­است. بر اساس اين نتايج، روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتي پيشنهاد­دهي را نمايش مي­دهد که همين مساله کارايي روش را از نظر کيفيت پيشنهاد­دهي تاييد مي­کند.

كلمات كليدي: سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده آگاه از زمينه، تجارت سيار، نقشه خود­سازمان­ده، روش چندبعدي پيشنهاد­دهي، فيلتر­سازي مشارکتي.

 اهداف تحقيق

هدف از اين تحقيق ارائه يک روش پيشنهاد­دهي مناسب براي تجارت سيار با در­نظر­گرفتن پارامتر­هاي مرتبط با زمينه به ­منظور بررسي چگونگي تاثير­گذاري آن بر نتايج مي­باشد. سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده در تجارت سيار از جمله موضوعات پر­اهميت سال­هاي اخير بوده ­اند که با ظهور تکنولوژي­هاي بي­سيم و تسهيل حرکت تجارت الکترونيکي از محيط­هاي سيمي به سوي بي­سيم­ مورد توجه قرار­گرفته ­اند.

زمينه موضوعي کليدي در تعاملات بين انسان و کامپيوتر است و در­حقيقت، هدف نهايي در محاسبات آگاه از زمينه ساده ­تر­کردن نحوه اين تعامل و ارتباط مي­باشد. تاثير پارامتر­هاي مختلف مانند سلايق و نياز­هاي کاربري، روز، زمان، آب و هوا و همراه بر بهبود کيفيت پيشنهاد­دهي در  اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته­ است.

 

فهرست مطالب :

 •      فصل اول: مقدمه
 • ۱-۱ مقدمه  ۱
 • ۱-۲ موضوع تحقيق  ۳
 • ۱-۳ موضوع تحقيق  ۴
 • ۱-۴ اهميت و ارزش تحقيق  ۶
 • ۱-۵ اهداف تحقيق  ۶
 • ۱-۶ کاربرد نتايج تحقيق  ۶
 • ۱-۷ مروري بر ساختار پايان­نامه  ۷
 •      فصل دوم: تجارت سيار
 • ۲-۱ مقدمه  ۸
 • ۲-۲ تجارت سيار  ۹
 • ۲-۳ دسته­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار  ۱۱
 •     ۲-۳-۱ حوزه تحقيقات نظری   ۱۱
 •     ۲-۳-۲ شبکه بي­سيم ۱۲
 •     ۲-۳-۳ ميان­افزار سيار  ۱۳
 •     ۲-۳-۴ زير­بناي کاربري بي­سيم ۱۴
 •     ۲-۳-۵ کاربرد­هاي تجارت سيار  ۱۴
 • ۲-۴ فناوري­هاي تجارت سيار  ۱۶
 • ۲-۵ استاندارد­هاي بي­سيم ۱۸
 • ۲-۶ بستر پياده­سازي کاربرد­هاي تجارت سيار  ۱۹
 •     ۲-۶-۱ زبان­هاي برنامه­نويسي موبايل  ۲۲
 • ۲-۷ جمع­بندي   ۲۳
 •    فصل سوم: زمينه
 • ۳-۱ مقدمه  ۲۵
 • ۳-۲ زمينه  ۲۶
 •     ۳-۲-۱ تعاريف پارامتريک    ۲۶
 •     ۳-۲-۲ تعاريف کلي  ۲۷
 • ۳-۳ دسته­بندي اطلاعات زمينه  ۲۸
 • ۳-۴ آگاهي از زمينه  ۳۱
 • ۳-۵ طراحي زمينه  ۳۲
 • ۳-۶ جمع­بندي   ۳۳
 •      فصل چهارم: سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده
 • ۴-۱ مقدمه  ۳۵
 • ۴-۲ بررسي عملکرد سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده ۳۶
 •     ۴-۲-۱ روش­هاي مبتنی بر محتوا ۳۸
 •         ۴-۲-۱-۱ مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي مبتني بر محتوا ۴۱
 •     ۴-۲-۲ روش­هاي فيلترسازي مشارکتی  ۴۲
 •         ۴-۲-۲-۱ مشکلات و محدوديت­­هاي روش­هاي فيلتر­سازي مشارکتي  ۴۶
 •     ۴-۲-۳ روش­هاي ترکيبي  ۴۸
 • ۴-۳ ارزيابي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده ۴۹
 • ۴-۴ بسط قابليت­هاي سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده ۵۱
 •     ۴-۴-۱ شرکت­دادن شناختي جامع از کاربران و اقلام در فرآيند پيشنهاد­دهي  ۵۱
 •     ۴-۴-۲ امتياز­گذاري چند­معياري   ۵۲
 •     ۴-۴-۳ پيشنهاد­دهنده­هاي غير­تداخلي  ۵۳
 •     ۴-۴-۴ انعطاف­پذيري   ۵۳
 •      ۴-۴-۵ توسعه شاخص­هاي ارزيابي  ۵۴
 •     ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمينه در پيشنهاد­دهنده­ها ۵۵
 •     ۴-۴-۷ ساير گزينه­ها براي بسط و توسعه سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده ۵۵
 • ۴-۵ جمع­بندي   ۵۵
 •     فصل پنجم: روش جديد چند­بعدي براي پيشنهاد­دهي آگاه از زمينه
 • ۵-۱ مقدمه  ۵۷
 • ۵-۲ سيستم­هاي پيشنهاد­دهنده آگاه­از­زمينه در تجارت سيار  ۵۸
 • ۵-۳ مدل­سازي اطلاعات زمينه  ۵۹
 • ۵-۴ روش چند­بعدی در سيستم­های توصيه­گرسيار آگاه از زمينه  ۶۱
 • ۵-۵ جمع­بندي   ۶۸
 •      فصل ششم: ارزيابي
 • ۶-۱ مقدمه  ۶۹
 • ۶-۲ روش ارزيابی  ۶۹
 •     ۶-۲-۱ پياده­سازي سيستم جمع­آوري داده ۷۰
 • ۶-۳ پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي  ۷۲
 •     ۶-۳-۱ پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي دو­بعدي   ۷۳
 •     ۶-۳-۲ پياده­سازي روش پيشنهاد­دهي چند­بعدي   ۷۸
 • ۶-۴ جمع­بندي   ۸۲
 •      فصل هفتم: جمع­بندي و راهکار­هاي آينده
 • ۷-۱ مقدمه  ۸۴
 • ۷-۲ راهکار­هاي آينده ۸۵
 • منابع و مآخذ ۸۷

 

فهرست شکل­ها

 • شکل ۲-۱ خصوصيات تجارت سيار  ۱۰
 • شکل ۲-۲ دسته­بندي ادبيات تحقيقاتي تجارت سيار  ۱۲
 • شکل ۳-۱ فضاي سلسله­مراتبي زمينه  ۲۹
 • شکل ۳-۲ معماري سطح بالا از يک سيستم آگاه از زمينه  ۳۲
 • شکل ۴-۱ نمونه­اي از زبان RQL   ۵۴
 • شکل ۵-۱ مدل چند­بعدي پيشنهاد­دهي براي فضاي سه­بعديUser×Item×Time   ۶۰
 • شکل ۵-۲ ساختار رابطه­اي مدل داده چند­بعدي براي ذخيره­سازي اطلاعات کاربران، اقلام و زمينه ۶۲
 • شکل ۵-۳ روش چند­بعدي پيشنهاد­دهي  ۶۳
 • شکل ۵-۴ ساختار رابطه­اي نگهداري کليه شرايط زمينه­اي سيستم ۶۴
 • شکل ۵-۵ ساختار رابطه­اي نگهداري خوشه­بندي اطلاعات زمينه­اي براي کاربران ۶۵
 • شکل ۵-۶ ايجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی   ۶۷
 • شکل ۵-۷ ساختار رابطه­اي کاربران و امتيازات جديد ۶۶
 • شکل ۶-۱ ساختار رابطه­اي مجموعه داده جمع­آوري­شده بدون در نظر گرفتن شرايط زمينه­اي ۷۱
 • شکل ۶-۲ ساختار چند­بعدي مجموعه داده جمع­آوري­شده با در نظر گرفتن شرايط زمينه­اي ۷۲
 • شکل ۶-۳ نقشه خود­سازمانده ۷۴
 • شکل ۶-۴ ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي سنتي در مجموعه داده شماره(۱) ۷۶
 • شکل ۶-۵ ميانگين شاخص F1 براي خوشه­هاي مجزا در مجموعه داده شماره (۱) ۷۷
 • شکل ۶-۶ ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي سنتي در مجموعه داده شماره(۲) ۷۸
 • شکل ۶-۷ ميانگين شاخص F1 براي خوشه­هاي مجزا در مجموعه داده شماره (۲) ۷۸
 • شکل ۶-۸ ساختار رابطه­اي نهايي براي نگهداري اطلاعات سيستم پيشنهاد­دهنده ۸۰
 • شکل ۶-۹ ميانگين شاخص F1  در روش پيشنهاد­دهي چندبعدی   ۸۱
 • شکل ۶-۱۰ ميانگين شاخص F1 در روش پيشنهاد­دهي چندبعدی برای خوشه­هاي مجزا ۸۲

 

فهرست جدول­ها

 • جدول ۲-۱ دسته­بندي کاربرد­هاي تجارت سيار  ۱۵
 • جدول ۴-۱ نمونه­اي از ماتريس کاربر- اقلام براي يک سيستم پيشنهاد­دهنده فيلم ۳۷
 • جدول ۶-۱ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسايي کاربران مشابه در روش سنتی  ۷۶
 • جدول ۶-۲ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده براي شناسايي الگوي مصرف و شناسايي کاربران مشابه  ۸۱

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0