تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۳۲۰ صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت :

 

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ دور تحریم موسوم به “تحریم هوشمند” علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس را اجرا کند. این تحریم ها  به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل اساسی آن است که آیا شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد؟ همچنین این مسئله مورد توجه می باشد که در صورت عدم صلاحیت شورای امنیت در این زمینه چه مکانیسم هایی در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارند که بدان طریق اختلافات راجع به فعالیتهای هسته ای ایران مورد رسیدگی قرار گیرند؟ با وجود آنکه ادعا می شود تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت بوده اند، اما در واقع به نظر می رسد که این تحریمها بسیار فراتر و گسترده تر از مقررات الزامی این قطعنامه ها هستند. در این راستا لازم است مشروعیت این تحریمها نیز از منظر حقوق بین الملل، بویژه در چهارچوب حقوق مسئولیت سازمانهای بین المللی، بررسی شود.

بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین حدود مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از منظر منشور سازمان ملل متحد و موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس، و نیز تعیین حدود مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا  علیه ایران به ترتیب از منظر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها و راهکارهای لازم می باشد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که قطعنامه های شورای امنیت و نیز تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اجرای قطعنامه ها علیه ایران از منظر حقوق بین الملل مشروعیت نداشته و بایستی تحول اساسی در زمینه نوع تحریمها واجرای آنها، به ویژه در راستای تحریمهای هوشمند، صورت گیرند. بهرحال این پایان نامه پیشنهاد می نماید که تعارضات موجود در قالب روشهایی همچون  داوری و رسیدگی قضایی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی نسبت به تصمیمات شورای امنیت،  تحریمهای دولتها و سازمانهای منطقه ای، حل و فصل گردند.

 

کلیدواژه ها: شورای امنیت، اتحادیه اروپا، آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان تجارت جهانی، تحریم ثانویه، موافقت نامه پادمان، داوری، رسیدگی قضایی

 

اهداف و پرسش ها

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:

  1. پرسش اصلی– آیا تحریم های هوشمند اعمال شده علیه ایران از منظر حقوق بین الملل از وجاهت قانونی برخوردارند یا خیر؟

همچنین در راستای پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ دهد:

  1. تحریمهای هوشمند چه تحریمهایی هستند و از چه ویژگیها و اهدافی برخوردارند؟
  2. شورای امنیت چه اقداماتی را می تواند در راستای بهبود ترتیبات پیش بینی شده برای اعمال تحریمهای هوشمند و در پیشگیری از نقض حقوق بشراتخاذ نماید؟
  3. چه راهکارهایی برای حل اختلافات ناشی از اعمال تحریمها علیه ایران بویژه تحریم های هوشمند وجود داشته و شرائط احراز مسئولیت اعمال تحریمها از سوی شورای امنیت وخارج از آن چه می باشد؟

 

پاسخ اولیه به پرسش اصلی

هدف از اعمال این تحریم ها تاثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، اشخاص و نهادهای پشتیبانی کننده از این برنامه و منابع درآمد دولت ایران است که برای تامین مالی این برنامه بکار برده می شوند. تحریم های مذکور به گونه ای طراحی شده اند که حداکثر تاثیر را بر رویکرد افراد و نهادهای مد نظر شورای امنیت داشته باشند.

این تحریم ها یک هدف روشن دارند: ترغیب دولت ایران به مشارکت سازنده، ورود به مذاکرات جدی و رسیدگی کردن به نگرانی های بین المللی به منظور جلب اطمینان و اعتماد به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای آن کشور.

اقدام به تحریم در چهارچوب فصل هفتم و نیز اجرای خودسرانه تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بدون رعایت مستندات قانونی در حقوق بین الملل عام باعث طرح مسئولیت بین المللی آنها در چهارچوب طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها می شود.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول ۱

کلیات       Error! Bookmark not defined.

مقدمه       Error! Bookmark not defined.

مبحث اول: تحریم   ۱۶

گفتار اول: انواع تحریم            ۱۶

بند اول: تحریم جامع               ۱۶

بند دوم: تحریم هوشمند         ۲۲

گفتار دوم: انواع تحریم هوشمند               ۲۴

بند اول: تحریم تسلیحاتی         ۲۴

بند دوم: تحریم مسافرتی          ۲۶

بند سوم: تحریم تجاری            ۲۸

بند چهارم: تحریم مالی            ۲۹

مبحث دوم: تاریخچه تحریم     ۳۳

گفتار اول: رویه جامعه ملل     ۳۳

گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد          ۳۶

 

مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها      ۴۰

گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند            ۴۰

بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور              ۴۱

بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل                ۴۵

بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی     ۴۹

گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند    ۵۳

بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسي عادلانه        ۵۴

بند دوم: حقوق بشر  مورد نقض به واسطه تحريم مسافرتي   ۵۸

بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی              ۵۹

گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت        ۶۰

بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست          ۶۱

بند دوم: تاسیس یک هیات رسیدگی بی طرف        ۶۳

بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه                ۶۹

بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها     ۷۰

نتیجه گیری             ۷۴

فصل دوم ۷۷

تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و توافقنامه ژنو               ۷۸

مقدمه       ۷۸

مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن ۸۱

گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران      ۸۱

گفتار دوم: اتحادیه اروپا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران              ۸۹

گفتار سوم: آمریکا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران       ۹۲

گفتار چهارم: ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو  ۹۶

مبحث دوم:بررسی چگونگی صلاحیت شورای امنیت در صدور قطعنامه های تحریمی      ۱۰۱

گفتار اول: عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان            ۱۰۱

گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح ۱۱۱

گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها  علیه ایران              ۱۲۳

بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند”               ۱۲۳

بند دوم:  نقش درج عبارت “گروه کاری اقدامات مالی”          ۱۲۴

بند سوم: نقش درج عبارت “می توانند”   ۱۲۵

بند چهارم: نقش درج عبارت “بخش انرژی ایران” ۱۲۶

بند پنجم: نقش درج عبارت “بانک ملی و بانک صادرات”     ۱۲۷

بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزی ایران”  ۱۲۸

مبحث سوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با سایر قوانین بین المللی               ۱۲۹

گفتار اول: نکات مقدماتی      ۱۳۱

گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴           ۱۳۴

گفتار سوم: چگونگی امکان رسیدگی به تحریم ثانویه آمریکا نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی             ۱۴۴

نتیجه گیری             ۱۵۲

فصل سوم                ۱۵۵

چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران                ۱۵۶

مقدمه     ۱۶۲

مبحث اول: بررسی موردی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران            ۱۵۸

گفتار اول: چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران            ۱۵۸

بند اول: مقابله به مثل؟            ۱۵۸

بند دوم: تحریم؟       ۱۶۶

بند سوم: اقدام متقابل؟              ۱۷۰

گفتار دوم: محدودیت های حقوقی در اتخاذ اقدام متقابل           ۱۷۳

بند اول: محدودیت های شکلی ۱۷۳

بند دوم: محدودیت های ماهوی               ۱۷۵

گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است           ۱۸۲

مبحث دوم: راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران ۱۸۶

گفتار اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق                ۱۸۶

بند اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت        ۱۸۸

بند دوم:  راهکارها در رویه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت ۱۹۰

گفتاردوم: راهکارها در رویه محاکم ملی و منطقه ای             ۱۹۱

بند اول: نکات مقدماتی            ۱۹۱

بند دوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت بدون استناد به آنها               ۱۹۳

بند سوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت با استناد به آنها   ۱۹۴

بند چهارم: راهکار رسیدگی به آیین درج و حذف از فهرست شورای امنیت       ۲۰۹

بند پنجم: ر اهکارها در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا  با توجه به نوع تفسیر آن از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران    ۲۰۴

گفتار سوم: راهکار تشکیل هیات داوری به موجب موافقت نامه پادمان ۲۰۹

بند اول: نکات مقدماتی            ۲۰۹

بند دوم: استدلال آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت داوری.     ۲۲۲

بند سوم: استدلال ایران در صورت داوری             ۲۲۲

نتیجه گیری             ۲۲۸

نتیجه گیری نهایی   ۲۳۱

منابع و ماخذ            ۲۳۴

الف) منابع فارسی   ۲۳۵

ب) منابع انگلیسی   ۲۳۷

 

فهرست پیوست

پیوست ها

پیوست شماره (۱)   ۲۶۰

متن توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک)                ۲۶۰

پیوست شماره (۲)   ۲۶۶

متن منتشره وزارت دارایی و وزارت امورخارجه ایالات متحده در خصوص تعلیق تحریم ها در دوره زمانی توافقنامه موقتی ژنو (۲۱ جولای ۲۰۱۴)    ۲۶۶

ضمیمه    ۲۷۸

پیوست شماره (۳)   ۲۷۹

حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا راجع به ابطال تحریم هوشمند اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران در اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران        ۲۷۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0