تحليل دريافت پيام هاي آشكار و نهفته در انيميشن هاي والت ديزني : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

تحليل دريافت پيام هاي آشكار و نهفته در انيميشن هاي والت ديزني : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحليل دريافت پيام هاي آشكار و نهفته در انيميشن هاي والت ديزني ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۲۶ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه تحليل دريافت پيام هاي آشكار و نهفته در انيميشن هاي والت ديزني :

اين پايان‌نامه با هدف بررسي وجود پيام هاي پنهان و آشكار در محتواي انيميشن هاي والت ديزني از منظر مغايرت با آموزه هاي فرهنگي-ديني جامعه ما نگارش شده است. شركت والت ديزني را مي توان معتبرترين و قديمي ترين كمپاني هاليوود دانست كه ويژه كودكان تا كنون به توليد انيميشن پرداخته است. اين انيميشن ها در ايران نيز در ميان كودكان از محبوبيت ويژه اي برخوردار است. اين رساله ابتدا نگاهي اجمالي به تاريخچه انيميشن و ادبيات توليد شده در حوزه ارتباط ميان كودك  و تلويزيون و نظريات كارشناسان حوزه ارتباطات و فرهنگ دارد و اين مسئله را دنبال مي شود كه برنامه غالب تلويزيوني مورد علاقه كودكان كه انيميشن است چه ساخت هايي را در ذهن مخاطبان خود ايجاد مي كند. در ادامه شيوه هاي تبليغاتي غالب و همچنين جريان هاي اصلي انتقال فرهنگ در آمريكا در قالب امپرياليسم فرهنگي، ديپلماسي عمومي و تبليغات مسلكي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

با مشخص شدن مختصات حوزه نقد و همچنين جمع آوري ادبيات مناسب به لحاظ چارچوب تئوريك، نقد و بررسي مبتني بر نشانه شناسي تعداد ۱۱ انيميشن انجام مي گردد. در انتها دو آزمايش نيز انجام شده است كه اولي در حوزه شناخت پيام مخفي انيميشن ها و دوم شناخت كليشه ها توسط مخاطبان است. در آزمايش نخست اثبات مي شود كه كودكان متوجه پيام هاي پنهان موجود در انيميشن ها نمي شوند اما با آموزش رسانه اي مي توانيم كمك كنيم كه درك بهتري نسبت به آنها بيابند. در آزمايش دوم نيز به اين نتيجه مي رسيم كه كودكان متوجه پيام هاي آشكار انيميشن و كليشه هاي رايج مي شوند. اما ارائه سواد رسانه اي به آنها باعث تحريك كنجكاوي و دقت بيشتر بر كليشه ها و در نتيجه ارائه پاسخ هاي صحيح مي گردد.

كلمات كليدي:

انيميشن، والت ديزني، پيام مخفي

 

اهداف تحقیق

از جمله اهدافي كه براي اين تحقيق متصور است، افزايش سواد رسانه اي در موضوع كودك و انيميشن است. آموزش رسانه اي براي خانواده ها در ارتباط با اينترنت، و نيز رسانه ها امروزه متداول شده است كه اميدواريم اين پژوهش زمينه مناسب براي افزودن موضوع انيميشن را نيز به سواد رسانه اي فراهم آورد. البته لازمه اين موضوع اين است كه باور داشته باشيم و به اين واقعيت اعتراف كنيم كه شمار زيادي از جوانان كشورمان به شيوه هاي گوناگون به شبكه هاي ماهواره اي و انيميشن هاي نامناسب دسترسي دارند و اين موضوع را به عنوان يك تابوي رسانه اي يا اجتماعي مطرح نكنيم كه امكان سخن گفتن درباره آن وجود نداشته باشد، بلكه واقع بينانه به سراغ خانواده ها برويم تا آن ها را در مورد پيام هاي منفي سياسي و يا فرهنگي- اجتماعي انيميشن ها آگاه كنيم.

اين پيشنهاد بر اين فرض استوار است كه اگر مخاطب را با آگاهي واكسينه كنيم، هيچ گونه محتواي رسانه اي نمي تواند تاثير منفي خاصي بر آنها بگذارد. در واقع اين فرض از ديدگاه برخي نظريه پردازان ارتباطات مانند برلو ناشي مي شود كه «معني قابل انتقال نيست» و در واقع معني در خود مخاطب شكل مي گيرد. به نظر مي رسد تفسير و تعبير هر مخاطبي از يك پيام واحد متفاوت است؛ از اين رو معاني مختلف در مخاطبان شكل مي گيرد. بنابراين اگر مخاطبان ماهواره به چيزي كه از آن با عنوان «سواد رسانه اي» ياد مي شود، مجهز شوند، به طور قطع مي توان تاثيرات اينترنت و ماهواره و… را كاهش داد منظور از توسعه سواد رسانه اي اين نيست كه به مخاطبان توانايي كاركردن با رسانه ها يا ابزارهاي مرتبط با آنها را ياد دهيم كه اين را «آموزش رسانه اي» ناميده اند، نه سواد رسانه اي. منظور از سواد رسانه اي تجهيز كردن مخاطبان رسانه ها به توانايي و مهارت هاي تحليل، نقد و ارزش يابي محتواي رسانه هاست كه بتوانند تشخيص دهند كه همچون رژيم غذايي، چگونه رژيم رسانه اي داشته باشند.

هدف اصلي سواد رسانه اي اين است که مخاطبان به قدرت و توانايي بيشتري در تفسير، تعبير و نقد پيام هاي رسانه اي دست يابند. سواد رسانه اي به افراد توانايي مي بخشد تا ضمن اين که متفکراني منتقد باشند، خود نيز به مولدان خلاق پيام ها تبديل شوند. در حالي که فناوري هاي ارتباطي جوامع مختلف را متحول ساخته، بر فهم و ادراک ما از خودمان، جامعه مان و تنوع فرهنگي ما تأثير مي گذارد، مسلما بهره مندي از سواد رسانه اي مهارتي حياتي براي قرن ۲۱ به حساب مي آيد. سواد رسانه اي شامل توانايي دسترسي، تحليل، ارزش يابي و پردازش فعال اطلاعات در اشکال مختلف پيام هاي مکتوب، ديداري و شنيداري است. به عبارتي سواد رسانه اي پاسخي ضروري، غير قابل اجتناب و واقع نگر به محيط الکترونيکي پيچيده و دائم در حال تغيير و تحول اطراف ماست (صالحي اميري، ۱۳۸۷: ۱۷).

نکته اساسي که بايد به آن توجه داشت اين است که با وجود اين که سواد رسانه اي، پرسش هاي انتقادي را در خصوص تاثيرات رسانه ها مطرح مي کند، اما سواد رسانه اي با رسانه مخالف نيست بلکه هدف اصلي آن اين است که از طريق مهارت هايش، به همه افراد به ويژه کودکان و نوجوانان که در برابر پيام هاي رسانه اي عصر حاضر بسيار آسيب پذيرند کمک کند تا در خصوص انواع رسانه ها نقاد، دقيق و تحليل گر باشند. پس اگر در اين رساله محورهاي اصلي پيام هاي انيميشني را احصاء گرديده و سپس متناسب با آنها محتواي آموزشي تهيه گردد، مخاطبان مي توانند درك بهترين در مقابل پيام ها داشته و يا حداقل با ديد انتقادي نسبت به انيميشن هاي واردي نگاه كرده و يا حداقل نگاه صرفا سرگرم كننده نداشته باشند.

سوال های پژوهش

باتوجه به اینکه دریافت پیام در حوزه ارتباطات در مدل های گوناگونی از رویکرد سنتی خطی تا منبع معنی (محسنیان راد، ۱۳۷۴) بررسی شده است و نقاط قوت و ضعف هر یک نیز اشاره شده است، از تکرار آنها اجتناب می شود و با قبول این پیش فرض که همواره پیام ارسال شده با پیام دریافت شده در مخاطبان مختلف و در شرایط مختلف درصدی متفاوت است، سعی شده است تا همان سطح پیام های ادراک شده را با میزان آموخته های فرهنگی و دینی سابق مخاطبان سنجيده شود:

  • در انيميشن هاي والت ديزني چه پيام هاي پنهان و آشكاري وجود دارند كه با آموزه هاي اسلامي و فرهنگ مخاطبان ايراني در تعارض است؟
  • چه ميزان از دريافت پيامهاي آشكار و پنهان انيميشن ها توسط مخاطبان ايراني با دريافت توسط روش نشانه شناختي منطبق است؟

 

فهرست مطالب :

فصل اول: كليات پژوهش.. ۵

۱-۱٫      مقدمه. ۵

۱-۲٫                بيان مسئله. ۶

۱-۳٫                     اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴٫                          سوال های پژوهش.. ۸

۱-۵٫                فرضیه ها ۹

۱-۶٫           تعاريف.. ۱۰

۱-۶٫۱٫       انیمیشن. ۱۰

۱-۶٫۲٫        والت دیزنی.. ۱۶

۱-۶٫۳٫  پيام. ۲۳

۱-۶٫۴٫            پيام مخفي.. ۲۴

۱-۶٫۵٫                               آموزش و یادگیری پنهان. ۳۴

۱-۶٫۶٫                 سواد رسانه ای.. ۳۶

۱-۶٫۷٫            کلیشه سازی.. ۳۷

۱-۶٫۸٫                      امپریالیسم فرهنگي.. ۳۹

۱-۶٫۹٫                      تماشاگران ایرانی.. ۴۴

۱-۷٫                                  كاربردهاي متصور از تحقيق: ۴۶

فصل دوم: چارچوب نظري و ادبیات تحقیق.. ۴۷

۲-۱٫ چارچوب نظری.. ۴۷

كودك و رسانه. ۴۹

تاثیر تلویزیون بر رفتار و تربیت.. ۵۱

تلويزيون و فضاسازی رسانه ای.. ۵۳

تلويزيون و آشكارسازي وقايع. ۵۷

تلويزيون و تحریف واقعیت.. ۵۷

تلویزیون و خشونت.. ۵۸

تلويزيون و يادگيري كودكان. ۶۰

و

تلويزيون، ابزار آموزشي.. ۶۱

تلويزيون و انتقال مفاهيم فرهنگی.. ۶۲

انيميشن و تبليغات سياسي.. ۶۴

الف- ديپلماسي عمومي ايالات متحده و نياز به در اختيار گرفتن رسانه هاي جمعي.. ۶۸

ب- دكترين يهود در دراختيار گرفتن رسانه هاي جمعي.. ۷۱

ج- اجراي عمليات رواني و نياز به در اختيار گرفتن رسانه هاي جمعي.. ۸۱

فصل سوم:.. ۸۳

تحليل نشانه شناختي: ۸۴

نشانه شناسی فرهنگ و آموزه هاي اسلامي: ۹۹

مصاحبه. ۱۰۷

کلیشه سازی و کلیشه ها ۱۰۹

روش آزمايشي.. ۱۱۳

انيميشن هاي مورد بررسي.. ۱۱۷

فصل چهارم.. ۱۱۹

بررسي نشانه شناختي انيميشن ها ۱۲۰

کلیشه های یافت شده در انیمیشن ها: ۱۳۳

پيام هاي نهفته ي والت  ديزني.. ۱۳۷

نقد انیمیشن شير شاه (Lion King). 142

نقد انیمیشن دامبو (Dumbo). 153

طراحی یک آزمایش بر روی گروه انسانی.. ۱۵۷

آزمايش شماره ۱٫ ۱۵۹

آزمايش شماره ۲٫ ۱۶۵

فصل پنجم.. ۱۷۲

نتيجه آزمايش شماره ۱٫ ۱۷۹

نتايج آزمايش شماره ۲٫ ۱۷۹

پيشنهادات.. ۱۸۱

منابع.. ۱۸۳

كتب و مقالات فارسی: ۱۸۳

منابع لاتین. ۱۹۰

منابع اینترنتی: ۱۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0