تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۹۳ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) :

در این تحقیق تبیین مفهوم، مبانی و ساختار نظریه­ی بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد اسلامی مدّنظر بوده است.  همچنین انجام یک مطالعه­ی تطبیقی بین آراء اندیشمندان مسلمان در مورد بیمه در مالیه­ی اسلامی به منظور روشن شدن محل اختلاف و تبیین مرز دانش در این حوزه صورت گرفته است. لذا در این راستا لازم بود تا ابتدا مفهوم نظری ریسک و روشهای مدیریت آن مورد توجه قرار گیرد، سپس از این رهگذر وارد بحث بیمه به عنوان یک تکنیک عملی و مالی جهت مدیریت ریسک در اقتصاد متعارف شده، آتگاه به دلیل اقتضای فضای تحقیق در ادامه با توجه به روش­های معمول و شناخته شده در جهان به توضیح پیرامون پوشش ریسک و تکافل به عنوان جایگزین بیمه­ی متعارف در اقتصاد اسلامی پرداخنه شده است.

در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای در مرحله­ی اول مباحث ریسک و بیمه در دو گستره­ی اقتصاد متعارف و اسلامی توصیف شده است. سپس تحلیل فقهی و تطبیقی بین آراء اندیشمندان اسلامی راجع به استفاده­ی مسلمانان از قراردادهای بیمه­ی متعارف که مورد نیاز روز جوامع است، ارائه گردیده تا مبانی اختلاف­نظرها از این رهگذر مشخص شود.نتایج مطالعه­ی تطبیقی نشان داد که اختلا­ف­­­نظرهای اندیشمندان مسلمان هنگام ارائه­ی نظرات متفاوت و گاه متضاد در خصوص مشروعیت ابزار اقتصادی نوین،که بیمه یکی از برجسته­ترین آن­ها است، از ۷ حوزه ناشی گردیده که در واقع نشان از مبنای فکری و ذهنی متفاوت ایشان و زاویه ی دید خاص ایشان نسبت به منابع دینی دارد. بطور خلاصه می­توان گفت بطور معمول مخالفان بیمه­ی متعارف به سه دسته تقسیم می­شوند: دسته­ی اول که مخالف هر گونه بیمه بوده و معتقدند که تمام لزومات نظری و عملی در دین بیان شده است و قرارداد بیمه امری مستحدث و مشروع است که جایی در باب­های فقه اسلامی ندارد. اما مخالفان این گروه اعم از کسانی که به دلیل شبهات با بیمه مخالفند و چه موافقان، معتقدند شارع مقدس نسبت به رفتار انسان مکلّف عاقل آزادی عمل قائل شده است لذا بیمه را مورد بررسی فقهی قرار می­دهند. دسته­ ی دوم که به دلیل شبهات فقهی تشخیص داده در این قرارداد با مشروعیت آن مخالفت می­کنند. ایرادات مورد نظر این گروه و نیز پاسخ­های داده شده به آنها از مباحث موضوع ­شناسی و اعتقاد به مدخلیت نیازهای انسان در توجیه و جواز استفاده از طراحی­های نوین مالی، اعتقاد به حجیت عرف در تشخیص معیارهای فقهی و نیز توجه به اصول و عمومات فقهی ناشی می­شود. دسته­ی سوم که تنها متعرض مشروعیت بیمه­ی عمر هستند. همچنین دیدگاههای موافقان با مشروعیت بیمه­ی متعارف از اعتقاد به تأیید شارع نسبت به رفتار انسان مکلّف، مدخلیت نیازهای انسان در توجیه رفتار، حجیت عرف، مباحث موضوع­شناسی و توجه به اصول و عمومات فقهی سرچشمه گرفته است.   

کلید واژگان: ریسک، مدیریت ریسک، بیمه، تکافل، غرر، قمار

 

 

سؤالات تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق به صورت اکتشافی انجام می­شود در آن فرضیه­ای مطرح نمی­شود؛ اما سؤالات اصلی تحقیق در راستای هدف نهایی و متناظر با اهداف جزئی تحقیق به شرح ذیل بیان می­شوند:

۱). بیمه و مدیریت ریسک در نظام مالی اسلامی چه مفهومی دارد؟

۲). اختلاف نظرهای موجود بین اندیشمندان اسلامی در این حوزه چیست؟

۳). آخرین دستاوردها و دیدگاههای ابراز شده از سوی صاحبنظران مسلمان در باره بیمه و مدیریت ریسک کدامند؟

اهداف تحقیق

مهمترین هدف این تحقیق را می­توان تبیین مفهوم، مبانی و ساختار نظریه­ی بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد اسلامی عنوان نمود. در این راستا اهداف فرعی به شرح زیر مورد نظر محقق می­باشد:

۱). تبیین اختلاف نظرها در خصوص الگوی پوشش ریسک و بیمه در اقتصاد اسلامی؛

۲). تبیین مرز دانش در پوشش ریسک و تکافل؛

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات                                                                                

۱-۱٫مقدمه ……………………………………     ۱

۱-۲٫ طرح مسئله تحقیق ………………………….     ۲

۱-۳٫ سوالات تحقیق ……………………………..     ۳

۱-۴٫ اهمیت مسئله ……………………………..     ۳

۱-۵٫ اهداف تحقیق ……………………………..     ۴

۱-۶٫ روش پژوهش ……………………………….     ۴

۱-۷٫ پیشینه تحقیق …………………………….     ۴

۱-۸٫ مفاهیم کلیدی …………………………….     ۷

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع در ادبیات متعارف

۲-۱٫مقدمه ……………………………………    ۱۰

۲-۲٫ بخش اول: مروری بر مبانی نظری ریسک و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی متعارف ………………………………………    ۱۱

۲-۲-۱٫ مفهوم ریسک …………………………….    ۱۱

۲-۲-۲٫ انواع ریسک …………………………….   ۱۴

۲-۲-۳٫ زمینه­های نظری مدیریت ریسک ……………….   ۱۵

۲-۲-۳-۱٫ درآمدی بر مدیریت ریسک …………………   ۱۵

۲-۲-۳-۲٫ ضرورت مدیریت ریسک …………………….   ۱۵

۲-۲-۳-۳٫ ماهیت مدیریت ریسک …………………….   ۱۶

۲-۲-۳-۴٫ فرآیند مدیریت ریسک ……………………   ۱۷

۲-۲-۳-۵٫ راهبردهای مدیریت ریسک …………………   ۱۷

۲-۲-۳-۵-۱٫ تکنیک­های مورد انتخاب ریسک­گریزها ………   ۱۸

۲-۲-۳-۵-۲٫ تکنیک­های مورد انتخاب ریسک­پذیرها ………   ۱۸

۲-۳٫ بخش دوم: انواع بیمه ………………………   ۲۰

۲-۳-۱٫ بیمه بازرگانی متعارف ……………………   ۲۰

۲-۳-۱-۱٫ واژه بیمه ……………………………   ۲۰

۲-۳-۱-۲٫ معنای اصطلاحی بیمه …………………….   ۲۱

۲-۳-۱-۳٫ تاریخچه بیمه بازرگانی متعارف …………..   ۲۱

۲-۳-۱-۴٫ ارکان قرارداد بیمه بازرگانی ……………   ۲۳

۲-۳-۱-۵٫ اصول بیمه بازرگانی ……………………   ۲۴

۲-۳-۱-۶٫ انواع رشته­های بیمه بازرگانی ……………   ۲۷

۲-۳-۱-۶-۱٫ بیمه­های اموال ………………………   ۲۹

۲-۳-۱-۶-۱-۱٫ بیمه­های اشیاء …………………….   ۳۰

 ۲-۳-۱-۶-۱-۲٫ بیمه­های زیان پولی …………………   ۳۱

۲-۳-۱-۶-۱-۳٫ بیمه­های مسئولیت …………………..   ۳۱

۲-۳-۱-۶-۲٫ بیمه­های اشخاص ………………………   ۳۱

۲-۳-۱-۶-۲-۱٫ بیمه عمر …………………………   ۳۱

۲-۳-۱-۶-۲-۱-۱٫ تاریخچه و ماهیت بیمه عمر ………….   ۳۲

۲-۳-۱-۶-۲-۱-۲٫ تعریف بیمه عمر …………………..   ۳۲

۲-۳-۱-۶-۲-۱-۳٫ انواع بیمه­نامه­های عمر …………….   ۳۳

۲-۳-۱-۶-۲-۱-۴٫ حق­بیمه قرارداد بیمه عمر …………..   ۳۳

۲-۳-۱-۶-۲-۲٫ بیمه­های حوادث اشخاص ……………….   ۳۶

۲-۳-۱-۶-۲-۲-۱٫ اقسام بیمه حوادث …………………   ۳۶

۲-۳-۱-۶-۲-۲-۲٫ تعهدات بیمه­گر و موارد استثنا ………   ۳۷

۲-۳-۱-۶-۲-۳٫ بیمه­های بهداشت و درمان …………….   ۳۷

۲-۳-۱-۶-۲-۳-۱٫ معرفی بیمه درمانی ………………..   ۳۷

۲-۳-۱-۶-۲-۳-۲٫ اقسام بیمه درمانی ………………..   ۳۷

۲-۳-۱-۶-۳٫ بیمه­های مسئولیت …………………….   ۳۷

۲-۳-۱-۶-۳-۱٫ معرفی بیمه­های مسئولیت ……………..   ۳۸

۲-۳-۱-۶-۳-۲٫ انواع بیمه­های مسئولیت ……………..   ۳۸

۲-۳-۲٫ بیمه تعاونی ……………………………   ۳۸

۲-۳-۲-۱٫ معرفی بیمه تعاونی …………………….   ۳۹

۲-۳-۲-۲٫ ساختار مدیریتی بیمه تعاونی …………….   ۳۹

۲-۳-۳٫ بیمه اجتماعی متعارف …………………….   ۳۹

۲-۳-۳-۱٫ تاریخچه و ماهیت بیمه­های اجتماعی ………..   ۳۹

۲-۳-۳-۲٫ بیمه اجتماعی تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی       ۴۰

۲-۳-۳-۳٫ سیر تکامل خدمات بیمه­ای دولتی …………..   ۴۴

۲-۳-۳-۴٫ ویژگی­های بیمه­های اجتماعی ……………….   ۴۶

۲-۳-۳-۵٫ اصول و موازین نظام بیمه اجتماعی ………..   ۴۷

۲-۳-۳-۵-۱٫ اصول حاکم بر نحوه اداره امور تأمین اجتماعی       ۴۷

۲-۳-۳-۵-۲٫ اصول حاکم بر نحوه تأمین مالی بیمه­های اجتماعی      ۴۸

۲-۳-۳-۵-۳٫ اصول حاکم بر نحوه ارائه مزایا ………..   ۴۸

۲-۳-۳-۶٫ طرح­ها و برنامه­های بیمه اجتماعی ………….   ۵۰

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱٫مقدمه ……………………………………   ۵۳

۳-۲٫ انواع تحقیق ……………………………..   ۵۳

۳-۳٫ روش تحقیق ……………………………….   ۵۴

۳-۳-۱٫ روش تحقیق توصیفی ……………………….   ۵۴

۳-۳-۱-۱٫ هدف تحقیق توصیفی ………………………   ۵۵

۳-۳-۱-۲٫ انواع تحقیقات توصیفی ………………….   ۵۵

۳-۳-۲٫ تعریف روش تحلیل محتوا …………………..   ۵۵

۳-۳-۲-۱٫ مراحل تحلیل محتوا ……………………..   ۵۶

۳-۳-۳٫ درآمدی بر روش تحقیق تطبیقی ………………   ۵۶

۳-۳-۳-۱٫ تعریف مطالعه تطبیقی……………………   ۵۷

۳-۳-۳-۲٫ هدف مطالعه تطبیقی……………………..   ۵۷

 

فصل چهارم: پوشش ریسک و بیمه در آراء اندیشمندان اسلامی؛ تجزیه و تحلیل یافته­ها

۴-۱٫ مقدمه …………………………………..   ۵۸

۴-۲٫ بخش اول: پوشش ریسک و بیمه در مالیه اسلامی ……   ۵۹

۴-۲-۱٫ مدیریت ریسک در اسلام …………………….   ۵۹

۴-۲-۲٫ الگوی تکافل در پوشش ریسک ………………..   ۵۹

۴-۳٫ بخش دوم: ماهیت فقهی بیمه متعارف؛ اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی …………………………………………….   ۶۰

۴-۳-۱٫ موافقان مشروعیت ………………………..   ۶۱

۴-۳-۱-۱٫ بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با عقود شرعی     ۶۱

۴-۳-۱-۱-۱٫ قرارداد بیمه و عقد مضاربه ……………   ۶۲

۴-۳-۱-۱-۲٫ قرارداد بیمه و عقد ضمان ………………   ۶۲

۴-۳-۱-۱-۳٫ قرارداد بیمه و صلح ………………….   ۶۲

۴-۳-۱-۱-۴٫ قرارداد بیمه و هبة معوّضه …………….   ۶۳

۴-۳-۱-۲٫ بیمه های بازرگانی متعارف در تطبیق با نهادهای حقوقی صدر اسلام ………….   ۶۳

۴-۳-۱-۲-۱٫ نظام عاقله و عقد بیمه ……………….   ۶۳

۴-۳-۱-۲-۲٫ عقد بیمه و ضَمان خطرالطریق ……………   ۶۴

۴-۳-۱-۲-۳٫ قرارداد بیمه و عقد موالات …………….   ۶۴

۴-۳-۱-۳٫ بیمه های بازرگانی متعارف به عنوان عقود جدید و مشروع     ۶۵

۴-۳-۲٫ مخالفان مشروعیت ………………………..   ۶۶

۴-۳-۲-۱٫ فقهایی که عقود شرعی را محصور در تعدادی خاص می­دانند      ۶۷

۴-۳-۲-۲٫ فقهایی که شرایط کلی صحت عقود را در نظر می­گیرند     ۶۷

۴-۳-۲-۲-۱٫ وجود غرر …………………………..   ۶۷

۴-۳-۲-۲-۲٫ وجود رهان ………………………….   ۶۹

۴-۳-۲-۲-۳٫ وجود میسر ………………………….   ۶۹

۴-۳-۲-۲-۴٫ وجود ربا …………………………..   ۷۱

۴-۳-۲-۲-۵٫ ضمان مالم یجب ………………………   ۷۲

۴-۳-۲-۲-۶٫ اکل مال به باطل …………………….   ۷۲

۴-۳-۲-۲-۷٫ وجود غبن …………………………..   ۷۳

۴-۳-۲-۲-۸٫ معلق بودن عقد ………………………   ۷۴

۴-۳-۲-۲-۹٫ معامله کالی به کالی …………………   ۷۴

۴-۳-۲-۲-۱۰٫ مغایرت با اصل توکل …………………   ۷۴

۴-۳-۲-۲-۱۱٫ معامله بر معدوم ……………………   ۷۵

۴-۳-۲-۲-۱۲٫ مغایرت با آزادی اراده ………………   ۷۵

۴-۳-۲-۲-۱۳٫ اجماع بر تحریم …………………….   ۷۶

۴-۳-۲-۲-۱۴٫ سفهی بودن …………………………   ۷۶

۴-۳-۳٫ قائلان به تفکیک بیمه­های حلال و حرام ………..   ۷۶

۴-۳-۳-۱٫ وجود غرر …………………………….   ۷۶

۴-۳-۳-۲٫ وجود میسر …………………………….   ۷۷

۴-۳-۳-۳٫ وجود ربا ……………………………..   ۷۷

۴-۳-۳-۴٫ مغایرت با اصول میراث و وصیت …………….   ۷۸

۴-۳-۳-۵٫ مغایرت با اصل توکل ……………………   ۷۸

۴-۳-۳-۶٫ اکل مال به باطل ……………………….   ۷۹

۴-۴٫ بخش سوم: معرفی بیمه­ی تکافل  ……………….   ۸۰

۴-۴-۱٫ کلیات تکافل ……………………………   ۸۰

۴-۴-۱-۱٫ واژه و اصطلاح تکافل ……………………   ۸۰

۴-۴-۱-۲٫ خاستگاه تکافل …………………………   ۸۰

۴-۴-۱-۳٫ اولین شرکت تکافل ……………………..   ۸۱

۴-۴-۲٫ سازوکار کلی تکافل ………………………   ۸۲

۴-۴-۲-۱٫ ارکان مدل های تکافل …………………..   ۸۲

۴-۴-۲-۲٫ ايجاد هيئت فقه اسلامي …………………..   ۸۳

۴-۴-۳٫ الگو های عملیاتی تکافل (الگوهای متعارف) …..   ۸۴

۴-۴-۳-۱٫ الگوهای یک وجهی ………………………   ۸۴

۴-۴-۳-۱-۱٫ الگوی مضاربه ……………………….   ۸۴

۴-۴-۳-۱-۱-۱٫ تکافل عمومی با الگوی مضاربه ………..   ۸۵

۴-۴-۳-۱-۱-۲٫ تکافل خانواده با الگوی مضاربه­ ……….   ۸۶

۴-۴-۳-۱-۲٫ الگوی وکالت ………………………..   ۸۹

۴-۴-۳-۱-۲-۱٫ تکافل عمومی با الگوی وکالت …………   ۸۹

۴-۴-۳-۱-۲-۲٫ تکافل خانواده با الگوی وکالت ………..   ۹۰

۴-۴-۳-۲٫ الگوهای ترکیبی ……………………….   ۹۳

۴-۴-۳-۲-۱٫ مضاربه-وکالت ……………………….   ۹۳

۴-۴-۳-۲-۱-۱٫ مضاربه- وکالت- عمومی ……………….   ۹۳

۴-۴-۳-۲-۱-۲٫ مضاربه- وکالت- خانواده ……………..   ۹۳

۴-۴-۳-۲-۲٫ وقف ……………………………….   ۹۶

۴-۴-۳-۲-۲-۱٫ وقف-مضاربه-عمومی ………………….   ۹۶

۴-۴-۳-۲-۲-۲٫ وقف-مضاربه-خانواده …………………   ۹۶

۴-۴-۳-۲-۲-۳٫ وقف-وکالت-عمومی …………………..   ۹۹

۴-۴-۳-۲-۲-۴٫ وقف-وکالت-خانواده ………………….   ۹۹

۴-۴-۳-۲-۲-۵٫ وقف- مضاربه-وکالت؛ عمومی …………..   ۱۰۲

۴-۴-۳-۲-۲-۶٫ وقف-مضاربه-وکالت؛ خانواده …………..   ۱۰۲

۴-۴-۳-۳٫ الگوی تکافل مبتنی بر تبرّع (تکافل غیرانتفاعی)       ۱۰۵

۴-۴-۳-۴٫  الگوی تکافل مبتنی بر  تعاون (تکافل تعاونی)   ۱۰۵

۴-۴-۴٫ الگوهاي نظری (غیر عملياتي) تکافل …………   ۱۰۶

۴-۴-۵٫ الگوهای شیعی تکافل ……………………..   ۱۰۷

۴-۴-۵-۱٫ الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله سیدعبدالهادی شاهرودی   ۱۰۷

۴-۴-۵-۲٫ الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسن­آقا نظری       ۱۱۱

۴-۴-۶٫ تکافل و بیمه های تعاونی …………………   ۱۱۴

۴-۴-۷٫ تکافل خانواده ………………………….   ۱۱۴

۴-۴-۷-۱٫ معرفی ………………………………..   ۱۱۴

۴-۴-۷-۲٫ منطق وجود بیمه تکافل خانواده ……………   ۱۱۵

۴-۴-۷-۳٫ اصول حاکم بر قرارداد تکافل خانواده ………   ۱۱۵

۴-۴-۸٫ تکافل اتکایی …………………………..   ۱۱۶

۴-۴-۸-۱٫ تاریخچه، مفهوم و ماهیت تکافل اتکایی ……..   ۱۱۶

۴-۴-۸-۲٫ اهداف و عملیات تکافل اتکایی …………….   ۱۱۷

۴-۴-۹٫ محصولات تکافل …………………………..   ۱۱۸

۴-۴-۹-۱٫ گستره­ی محصولات در صنعت تکافل …………….   ۱۱۸

۴-۴-۹-۲٫ محصولات تکافل عمومی …………………….   ۱۱۸

۴-۴-۹-۳٫ محصولات تکافل خانواده …………………..   ۱۱۸

۴-۵٫ بخش چهارم: ماهیت فقهی تکافل؛ اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی       ۱۱۹

۴-۵-۱٫ مشروعیت تکافل ………………………….   ۱۱۹

۴-۵-۱-۱٫ مبانی نظری تکافل ………………………   ۱۲۰

۴-۵-۱-۲٫ مبانی عملی تکافل ……………………..   ۱۲۰

۴-۵-۲٫ تطبیق تکافل با عقود معین شرعی ……………   ۱۲۱

۴-۵-۲-۱٫ بحث­های فقهی در تطبیق تکافل با عقود شرعی ….   ۱۲۲

۴-۵-۳٫ تکافل به عنوان یک عقد مستقل …………….. ۱۲۴

۴-۵-۴٫ مخالفان تکافل …………………………. ۱۲۵

۴-۶٫ بخش پنجم: بررسی مبانی اختلاف نظرها …………. ۱۲۵

۴-۶-۱٫ مبانی اختلاف نظرها در رأی بر عدم مشروعیت ….. ۱۲۶

۴-۶-۲٫ مبانی اختلاف نظرها در رأی بر مشروعیت ……… ۱۲۶

۴-۶-۳٫ جمع­بندی ………………………………. ۱۲۶

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

۵-۱٫ جمع­بندی تحقیق …………………………… ۱۳۷

۵-۲٫ یافته­های تحقیق ………………………….. ۱۳۹

۵-۳٫ پیشنهادات تحقیق …………………………. ۱۴۲

منابع و مآخذ ………………………………… ۱۴۳

فهرست شکل

شکل ۲-۱: ارتباط مفهومی ریسک با سایر مفاهیم ………   ۱۲

شکل ۲-۲: دسته بندی استراتژیهای مدیریت ریسک با معیار روحیه مواجهه با ریسک……..   ۱۹

شکل ۲-۳: دسته بندی استراتژیهای مدیریت ریسک با معیار هدف مدیریت        ۲۰

شکل ۲-۴: انواع بیمه بازرگانی …………………..   ۳۰

شکل ۴-۱: الگوی تکافل عمومی براساس عقد مضاربه …….   ۸۷

شکل ۴-۲: الگوی تکافل خانواده براساس عقد مضاربه …..   ۸۸

شکل ۴-۳: الگوی تکافل عمومی براساس عقد وکالت ……..   ۹۱

شکل ۴-۴: الگوی تکافل خانواده براساس عقد وکالت ……   ۹۲

شکل ۴-۵: الگوی تکافل عمومی براساس عقود مضاربه_وکالت   ۹۴

شکل ۴-۶: الگوی تکافل خانواده براساس عقود مضاربه_وکالت       ۹۵

شکل ۴-۷: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف_مضاربه ..   ۹۷

شکل ۴-۸: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف_مضاربه   ۹۸

شکل ۴-۹: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف_وکالت …

شکل ۴-۱۰: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف_وکالت   ۱۰۱

شکل ۴-۱۱: الگوی تکافل عمومی براساس عقود وقف- مضاربه-وکالت       ۱۰۳

شکل ۴-۱۲: الگوی تکافل خانواده براساس عقود وقف- مضاربه-وکالت     ۱۰۴

شکل ۴-۱۳: الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله سیدعبدالهادی شاهرودی      ۱۱۰

شکل ۴-۱۴: الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسن­آقا نظری     ۱۱۳

فهرست جداول

جدول ۲-۱: اصول راهبردی در فعالیتهای بیمه­گر ………   ۲۹

جدول ۲-۲: مروری بر سیر تاریخی انواع بیمه ………..   ۵۱

جدول ۴-۱: بررسی مبانی اختلاف نظرهای اندیشمندان اسلامی در مورد بیمه متعارف ……. ۱۳۱

 

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0