بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی: پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی :

فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران و شاهنامه – اثر گران­قدر ایشان – یکی از بزرگترین کتاب­های حماسی، اخلاقی و اجتماعی است.

شاهنامه، جامع همه­ی علوم انسانی و اخلاقی است و آیینه­ی تمام نمایی است که، همه فضیلت­ها و رذیلت­های اخلاقی در آن با ذکر نمونه­هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می گردد. کمتر اثری همچون شاهنامه این گونه تصویرسازی را در برابر دیدگان خواننده ایجاد می کند.

کردار و رفتار انسان­های بزرگ در طول تاریخ سرمشق زندگی بوده است. در این میان صاحبان زور و قدرت بدنی جایگاه ویژه­ای دارند. فردوسی، پهلوانان خود را ابتدا با لباس حلم و ادب می آراید و بعد روانه میدان می­کند، گویی می­دانسته که ابیات شیرین شاهنامه برای همیشه و در تمام نقاط عالم همواره تازه و «به روز» خواهد بود. اکنون با گذشت چندین قرن نام و آوازه­ی پهلوانان نامی شاهنامه هنوز زنده است، زیرا پهلوانان شاهنامه، انسان­های بزرگی بوده اند، که هیچگاه از فضیلت ها و سجایای اخلاقی تخطّی نکرده و همواره نیکی را بر بدی و خیر را بر شر ترجیح داده­اند. در این تحقیق، تنها نمونه­های بسیار جزئی از منش و کردار پسندیده­ی پهلوانان شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفته است، و الا در این مجال اندک نمی­توان تمام سجایای اخلاقی شاهنامه را بررسی نمود.

کلمات کلیدی: پهلوان، سجایای اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، ایران، کردار، میدان جنگ، انسان

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش، معرفی نمونه هایی از اشعار ناب حماسیِ فردوسی است، که در آن، ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان ایران زمین را نشان می­دهد ومی­کوشد، تا نوعی از ادب تعلیمی را نمایان سازد.زیرا شاهنامه مظهر ادب وسجایای اخلاقی است و پهلوانان، حتّی هنگام نبرد هم می­توانند از آن بهره مند باشند.

این پژوهش به همه­ی خوانندگان نشان می­دهد که سجایای اخلاقی همواره باید در تمام مراحل زندگی رعایت گردد و نمود داشته باشد وکسی که از این حسن برخوردار باشد،حتّی در نزد دشمنان نیز دارای احترام خواهد بود. خوانندگان این پژوهش در خواهند یافت که از دیرباز ادب واخلاق در میان ایرانیان از جایگاه و اعتباری برجسته برخوردار بوده است وکسی که واجد سجایای خوب اخلاقی باشد، ولو این که از جبهه­ی دشمنان به حساب آید، مورد احترام و درخور تحسین است.

پرسش­های اصلی تحقیق

۱- به چه ویژگی­ها و خصلت هایی، ادب و سجایای اخلاقی گفته می­شود؟

۲- آیا در شاهنامه، مظاهر ادب و سجایای اخلاقی دیده می­شود؟

۳- آیا در شاهنامه،ادب و سجایای اخلاقی در رفتار و کردار پهلوانان غیر ایرانی نیزدیده  می­شود؟

۴- آیا پهلوانان وجنگاوران شاهنامه­ی فردوسی می­توانند مبلغ ادب وسجایای اخلاقی باشند؟

۵- آیا بکارگیری خصلت های خوب اخلاقی در همه جا، حتّی هنگام رویارویی با دشمن، لازم است؟

۶- نمونه هایی از ابیات ناب شاهنامه، که نمود ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان هستند، کدامند؟

۷- آیا معیارهای اخلاقی موجود در شخصیّت­های پهلوانی شاهنامه، مربوط به عصر آن ها است؟ یا
می­تواند امروزه نیز به کار آید؟

۸- چگونه می­توان با تحلیل رفتارهای پسندیده­ی پهلوانان در شاهنامه، در اشاعه­ی ادب و سجایای اخلاقی در جامعه امروز قدم برداشت؟

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • فصل اوّل:
 • کلیاّت و مقدمات پژوهش
 • ۱-۱- مقدمه  ۲
 • ۱-۲- بیان مسئله  ۳
 • ۱-۳- پرسش­های اصلی تحقیق    ۳
 • ۱-۴- اهداف تحقیق    ۴
 • ۱-۵- ضرورت و اهمیّت تحقیق    ۴
 • ۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش      ۴
 • فصل دوم:
 • مرور مطالعاتی
 • ۲-۱- مبانی نظری پژوهش      ۷
 • ۲-۲- پژوهش­های گذشته  ۹
 • فصل سوم:
 • روش تحقیق
 • ۳-۱- روش تحقیق    ۱۲
 • ۳-۲- شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات     ۱۲
 • ۳-۳- بیان قلمرو تحقیق    ۱۲
 • ۳-۱-۱- محدوده وموضوع پژوهش      ۱۲
 • ۳-۱-۲- کاربرد پژوهش      ۱۲
 • ۳-۴- روش تجزیه وتحلیل داده ها  ۱۳
 • فصل چهارم:
 • ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۴-۱- مقدمات پژوهش      ۱۵
 • ۴-۱-۱- مقدمه  ۱۵
 • ۴-۱-۲- زندگی­نامه فردوسی    ۱۶
 • ۴-۱-۳- ویژگی های هنری شاهنامه  ۱۷
 • ۴-۱-۴- سرچشمه­ی داستان های شاهنامه  ۲۰
 • ۴-۱-۵- بخش­های اصلی شاهنامه  ۲۱
 • ۴-۱-۶- حماسه  ۲۲
 • ۴-۱-۷- خصوصیات حماسه  ۲۴
 • ۴-۱-۸- اسطوره  ۲۵
 • ۴-۱-۹- پهلوان و پهلوانی در اسطوره  ۲۶
 • ۴-۱-۱۰- انسان آرمانی شاهنامه  ۲۸
 • ۴-۱-۱۱- مروری بر اخلاق و مکاتب اخلاقی    ۲۹
 • ۴-۲- مهم ترین سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه ­ی فردوسی    ۳۳
 • ۴-۲-۱- شاهنامه و سجایای اخلاقی    ۳۳
 • ۴-۲-۲- حمد و ثنا و توکّل به خدای پهلوانان درشاهنامه ­ی فردوسی    ۳۵
 • ۴-۲-۳- خردمندی پهلوانان در شاهنامه ­ی فردوسی    ۴۰
 • ۴-۲-۴- وفاداری پهلوانان به ملک و میهن در شاهنامه­ی فردوسی    ۴۴
 • ۴-۲-۵- آزادگی و حق­جویی پهلوانان   ۴۶
 • ۴-۲-۶- صلح وآشتی­جویی پهلوانان، درشاهنامه­ی فردوسی    ۴۷
 • ۴-۲-۷- دادگری و عدالت‏خواهی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی    ۵۱
 • ۴-۲-۸- پند و عبرت پذیری پهلوانان   ۵۴
 • ۴-۲-۹- حفظ نام و ننگ وآوازه­ی پهلوانان شاهنامه  ۵۵
 • ۴-۲-۱۰- فتوّت و جوانمردی پهلوانان شاهنامه  ۶۰
 • ۴-۲-۱۱- نیکی و نکوکاری پهلوانان در شاهنامه ­ی فردوسی    ۶۱
 • ۴-۲-۱۲- تواضع و فروتنی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی    ۶۳
 • ۴-۲-۱۳- نگاه داشتن خشم و غضب توسط پهلوانان در شاهنامه  ۶۴
 • ۴-۳- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان نامدارایرانی شاهنامه  ۶۵
 • ۴-۳-۱- سجایای اخلاقی رستم،‏ بزرگ مرد شاهنامه  ۶۵
 • ۴-۳-۱-۱- اعتقاد رستم به خدا ۶۶
 • ۴-۳-۱-۲- صلح جویی رستم   ۶۸
 • ۴-۳-۱-۳- جوانمردی رستم   ۶۹
 • ۴-۳-۱-۴- خردمندی رستم   ۷۰
 • ۴-۳-۱-۵- امانتداری رستم   ۷۱
 • ۴-۳-۱-۶- آزادگی رستم   ۷۲
 • ۴-۳-۲- سجایای اخلاقی سیاوش در شاهنامه  ۷۴
 • ۴-۳-۲-۱- شخصیّت اخلاقی سیاوش      ۷۴
 • ۴-۳-۲-۲- خردورزی سیاوش در شاهنامه­ ی فردوسی    ۷۶
 • ۴-۳-۲-۳- عفّت و پاکدامنی سیاوش در شاهنامه­ ی فردوسی    ۸۱
 • ۴-۳-۲-۴- وفای به عهد سیاوش در شاهنامه ­ی فردوسی    ۸۲
 • ۴-۳-۳- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامه­ ی فردوسی    ۸۴
 • ۴-۳-۳-۱- ویژگی­های شخصیّتی گودرز در شاهنامه  ۸۴
 • ۴-۳-۳-۲- یزدان‏پرستی گودرز در شاهنامه ­ی فردوسی    ۸۵
 • ۴-۳-۳-۳- شجاعت و دلاوری گودرز  ۸۶
 • ۴-۳-۳-۴- امانتداری و صداقت گودرز  ۸۷
 • ۴-۳-۳-۵- تواضع و فروتنی گودرز  ۸۸
 • ۴-۳-۳-۶- خرد و حکمت گودرز  ۸۹
 • ۴-۴- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان انیرانی شاهنامه  ۹۱
 • ۴-۴-۱- سجایای اخلاقی پیران ویسه در شاهنامه  ۹۱
 • ۴-۴-۱-۱- خردمندی پیران در شاهنامه ی فردوسی    ۹۲
 • ۴-۴-۱-۲- طرفداری پیران از صلح‏ وآشتی در شاهنامه  ۹۳
 • ۴-۴-۱-۳- نام نیک و عزّت نفس پیران در شاهنامه  ۹۴
 • ۴-۴-۱-۴- فداکاری پیران در شاهنامه  ۹۴
 • ۴-۴-۱-۵- مهربانی پیران در شاهنامه  ۹۵
 • ۴-۴-۱-۶- وفای به عهد پیران درشاهنامه ­ی فردوسی    ۹۵
 • ۴-۴-۱-۷- یزدان پرستی پیران   ۹۶
 • ۴-۴-۲- سجایای اخلاقی اغریرث در شاهنامه­ ی فردوسی    ۹۷
 • فصل پنجم:
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • ۱-۵- نتیجه گیری    ۱۰۴
 • ۲-۵- پیشنهادها  ۱۰۵
 • منابع و مآخذ   ۱۰۶
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0