تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

مسترداک

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان در  ۱۰۰صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان:

هدف انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از ديدگاه مديران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای ۳۳ سوال (ادگارد شاین۲۰۰۳) باضریب پایایی آلفای کرونباخ ۹۰/ . و پرسشنامه  محقق ساخته اخلاق حرفه ای ۲۲ سوال( اقتباس از مورای و همکاران ۱۹۹۲) با ضریب پایایی آلفای کرونباخ۷۹/۰ جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۴۹نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و  فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات )  میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و  انجام ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.

 

ضرورت پژوهش

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به‌طوری‌كه بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه موفقیت كشور ژاپن در صنعت و مدیریت یكی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی، نظام آموزش و پرورش است که موضوع و محور اصلی فعالیت آن، انسان و تعلیم و تربیت می باشد نظامی که کارکردهای متعددی از جمله: انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی، آداب و رسوم علوم و فنون، دین و زبان، کمک به رشد شخصیت کودکان، نوجوانان در ابعاد جسمانی، عاطفی، اخلاقی، عقلانی و تربیت و تأمین نیروی انسانی جامعه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی را دارد.

. مکان هاي آموزشی که اساس سازمان ها را تشکیل می دهند، فرهنگ خاص خود را دارند. اهمیت فرهنگ سازمانی مکان هاي آموزشی به حدي است که در سال هاي اخیر محققان مدیریت آموزشی را در این صحنه به انجام تحقیقاتی سوق داده است. ستاده و بازده سازمان هاي آموزشی انسان است در سازمان هاي آموزشی که روابط انسانی اهمیت دارد؛ مفهوم فرهنگ سازمانی اهمیت بیشتري کسب می کند. مدیر مدرسه می تواند با یک فرهنگ سازمانی مناسب مدرسه را از مدرسه دیگر متمایز کند.بدین ترتیب فرهنگ سازمانی خاص مدرسه می تواند اصالت خود را حفظ کند (مظفري، ۱۳۸۷ )

تاثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه مي توان با بررسي زواياي آن، نسبت به چگونگي رفتار، احساسات،ديدگاهها و نگرش اعضا ي سازمان پي برد و واكنش احتمالي آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزيابي، پيش بيني و هدايت كرد.بااهرم فرهنگ سازماني، به سادگي می توان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهت گيريهاي جديد را در سازمان پايداركرد(الوانی، ۷۱:۱۳۷۸ )

اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعة ما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفه‌اي توجه مي‌شود. در حالي که در غرب سكولار، در دانش‌هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه‌اي با عنوان اخلاق حرفه‌اي وجود دارد، ولي در جامعة ديني ما در مديريت، به اخلاق توجه کافي نشده است. اخلاق حرفه‌اي به مسائل و پرسش‌هاي اخلاقي و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي يک نظام حرفه‌اي مي‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفه‌اي است( قراملكي، ۱۰۱:۱۳۸۲)

با توجه به احادیث و آیات قرآن سخن رسول خدا که فرمودند: کسانی که سنت مرا زنده می کنند و به بندگان خدا می آموزند جانشینان من هستند اخلاق و رفتار حسنه باید در رأس قابلیتهای معلم قرار گیرد.زیرا آنچه در فرآیند تعلیم و تربیت به متعلم انتقال می یابد تنها معلومات و مهارت های معلم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حالات نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به شاگردان منتقل می شود. (شرفی،۵۵:۱۳۸۶)

باب اهمیت پرداختن به اخلاق حرفه ای، اندیشمندان متعددی اظهارنظر کرده اند و پیشینه موضوع، حتی به حکومت هخامنشیان و یونان باستان هم می رسد

قراملکی (۱۳۸۷) در مجموعه مقالاتی که گردآوری کرده است پیشینه اخلاق حرفه ای را به تمدن ایران باستان و حتی بیش از ۳۰۰۰ سال قبل می رساند. این روند با ظهور ادیان آسمانی خصوصاً اسلام با جهش بزرگی همراه می شود. امروزه در هر یک از حرفه های تخصصی و مهارتی یکی از مطرح ترین مباحث، اخلاق مناسب آن حرفه است.در سال ۱۹۹۴ یک تحقیق پیمایشی پیرامون تأثیرگذاری تدوین و ترویج اخلاق حرفه ای در میان کارکنان و مدیران تعدادی از صنایع گوناگون، صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داده که بین رفتارهای اخلاقمند کارکنان سازمان هایی که برای کدهای اخلاقی بهایی قائل شده اند و سازمان هایی که به آنها بی توجهی کرده بودند، تفاوت آشکار و معناداری وجود داشته است (میلن، ۲۰۰۰).

لشکر بلوکی (۱۳۸۷) در یک پژوهش استقرایی، پیرامون اخلاق حرفه ای پژوهشگران، جدولی از تعهدات اخلاقی را تدوین کرده است. در این جدول، ده گروه ذینفعان با پنج مرحله مطرح در فرآیند یک پژوهش، تضارب سطر و ستونی کرده، ۵۰ مقوله اخلاقی را به وجود آورده است. چارچوب ارائه شده توسط وی که با استفاده از اسناد ۳۰ سازمان پژوهشی تدوین شده، برای سایر حرفه ها نیز قابل بهره برداری است.(به نقل از عزیزی،۱۳۸۹)جامعه ما نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و… تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي شود.

امروزه بسياري از کشورها در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيده‌اند که بي‌اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي‌انجامد. به همين دليل، بسياري از شرکت‌هاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در سازمان يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند. بنابراین باتوجه با اهمیت فرهنگ سازمانی  ونقش آن در اخلاق حرفه ای معلمان ضرورت انجام این پزوهش تحت عنوان تحلیل فرهنگ سازمانی ورابطه آن با اخلاق حرفه ای یک امر ضروری به نظر می رسد.

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه ی آن بااخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه .شهر زاهدان می باشدکه برای دستیابی به این هدف، اهدافویژه ای به شرح زیر مطرح گردید.

اهداف ویژه این تحقیق شامل:

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی دربین مدارس مقطع متوسطه شهرزاهدان.

بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای دربین مدارس مقطع متوسطه شهرزاهدان.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با رعایت حرمت همکاران.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با شایستگی تخصصی معلمان.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با شایستگی پداگوژی.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با رشد وتوسعه دانش آموزان.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با حفظ اسرار دانش آموزان.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با  انجام ارزشیابی صحیح.

شناخت رابطه فرهنگ سازمانی با احترام گذاشتن به موسسه وسازمان محل کار.

مقایسه نظرات مدیران دبیرستان های شهر زاهدان درخصوص اصول اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی با توجه به متغیر های دموگرافیک(جنسیت ،مدرک تحصیلی،سابقه مدیریت).

پیش بینی فرهنگ سازمانی با استفاده ازابعاد اخلاق حرفه ای.

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش……………………………………………………….۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱)بیان مسئله……………………………………………………………………………………..۵

۲-۱)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………..۹

۴-۱)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………۱۱

۵-۱)سوالات تحقیق…………………………………………………………………..۱۱

۶-۱)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم:ادبیات پژوهش

۲-مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲تعريف فرهنگ……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………۱۸

۲-۴)تعريف و مفهوم فرهنگ سازماني…………………………………………………………………۲۱

۲-۴-۱)ویژگی های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………۲۱

۲-۴-۲)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………..۲۲

۲-۴-۳)عناصر و مولفه هاي فرهنگ سازماني……………………………………………………………..۲۳

۲-۴-۴)گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان……………………………….۲۴

۲-۴-۴-۱)ديدگاه شاين……………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۴-۴-۲)ديدگاه شولز………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۴-۴-۳)ديدگاه كويين و مك گرد………………………………………………………………….۲۵

۲-۴-۴-۴)طبقه بندی چارلز هندی……………………………………………………………………………۲۶

۲-۴-۵)الگوي ادگار شاين………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۴-۶)اهميت شناخت فرهنگ براي سازمانها……………………………………………………………….۲۸

۲-۴-۷)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۸)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی………………………………………………۳۰

۲-۴-۹) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………۳۲

۲-۴-۱۰)كاركردهاي فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۵ ) تعریف اخلاق……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۶) اخلاق دراسلام……………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۷)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام……………………………………………………………………………………..۳۸

۲- ۸ ) مفهوم اخلاق حرفه ای …………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۹ ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………………..۴۰

۲-۹-۱)مسئولیت پذیری ……………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۹-۲)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………….۴۱

۲-۹-۳)صادق بودن ……………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۴)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………۴۱

۲-۹-۵) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی………………………………….۴۱

۲-۹-۶)عدالت و انصاف ………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۹-۷)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۹-۸)وفاداری ……………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۰ ) نظام های اخلاقی عمده……………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۱ ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………….۴۲

۲-۱۲ ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………..۴۴

۲-۱۳ ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان………………………………………..۴۵

۲-۱۴اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۵)پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۱۵-۱)تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………..۵۰

۲-۱۵-۲)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران………………………………………………………۵۲

فصل سوم: روش انجام پژوهش

۳-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲ جامعه آماری …………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۴ حجم نمونه……………………………………………………………………….۵۴

۳-۵ روش  و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………….۵۴

۶-۳ روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها………………………………………….۵۵

۱-۶-۳ . روایی (اعتبار) ………………………………………………………………………….۵۵

۲-۶-۳٫ پایایی………………………………………………………………..۵۵

فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲) تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………۵۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) تایج…………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۵-۲) پیشنهادات : ………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۲-۱)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۲-۲)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۲-۳)محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………۷۹

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

 

فهرست جداول

جدول -۲۱: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. ۴۸

جدول۳-۱سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………۵۵

جدول ۳-۲ مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول (۴-۱)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. ۵۸

جدول (۴-۲)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. ۵۹

جدول (۴-۳)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..۶۰

جدول (۴-۴)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. ۶۰

جدول (۴-۵)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………۶۱

جدول (۴-۶)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..۶۲

جدول (۴-۷)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………۶۲

جدول (۴-۸)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….۶۳

جدول (۴-۹)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….۶۴٫

جدول (۴-۱۰)نتايج آمار توصيفي و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………۶۴

جدول (۴-۱۱)نتايج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای  با توجه به سابقه مدیریت………………..۶۵

جدول (۴-۱۲)نتايج تحليل واريانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………۶۵

جدول (۴-۱۳)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای  با  توجه به جنسيت…………………………………۶۶

جدول (۴-۱۴)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای  با  توجه به تحصیلات………………………………۶۷

جدول (۴-۱۵)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. ۶۸

 

فهرست شکل ها

شکل۲-۱)سطوح فرهنگ………………۱۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0