تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل و چالش های حقوقی فراروی آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل و چالش های حقوقی فراروی آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل  و چالش های حقوقی فراروی آن ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک  گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل  و چالش های حقوقی فراروی آن

با توجه به اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ جهان در برابر جنگ های متعدد و ایجاد جهانی فارغ از­خطر تجاوز،ضرورت ایجاد یک سازمان بین المللی به منظور­نیل به اهداف خود بیش از­پیش احساس گردد بنابراین در پی ناکامی جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم پس­از نشست­ها و مذاکرات مقدماتی، و تشکیل کنفرانس های متعدد و مراحل مختلف و نهایتا مذاکرات نهایی در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۴۵ با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل را بوجود آوردند.

در  راستای تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همان حفظ صلح بین المللی است اعضای آن طی مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد می باشد واگذار نموده­اند. البته شورای امنیت در مسیر انجام وظایف قانوین خود دارای تحولاتی بوده که اجرای وظایف اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده است وتأثیرات آن را در مسائلی همچون بحران عراق، بحران  بوسنی و هرزگوین، بحران انسانی در سومالی، بحران کوزوو و … را می توان به وضوح مشاهده کرد. اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران نیز می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه­ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس مشاهده ننموده­اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می­باشد.

در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن اشاره وسپس درخصوص سازمان­های بین المللی ومزایا و مصونیت­های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته­ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته­ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی­، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته­ای ایران

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟

فرضیه ها

 1. اقدامات شورای امنیت در برخی موارد منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشد.
 2. شورای امنیت بدون­در نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به صدور قطعنامه علیه کشورها نموده است.
 3. شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشد.

 

 فهرست تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل  و چالش های حقوقی فراروی آن

 • چکیده۱
 • مقدمه۲
 • بیان مسئله۳
 • هدف و کاربرد تحقیق۳
 • پرسش اصلی تحقیق۳
 • فرضیه ها۴
 • روش تحقیق۴
 • سوابق تحقیق۴
 • جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق۴
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • فصل اول
 • کلیات و مفاهیم
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن۶
 • گفتار اول: مذاکرات مقدماتی۶
 • اعلامیه ملل متحد۷
 • کنفرانس های مسکو و تهران۷
 • گفتار دوم: مذاکرات نهایی۸
 • کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا۸
 • کنفرانس سانفرانسیسکو۹
 • گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد۱۱
 • فصل دوم
 • سازمان های بین المللی
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی۱۵
 • گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی۱۷
 • گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی۲۰
 • گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی۲۳
 • گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی۲۴
 • گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی۲۷
 • فصل سوم
 • شورای امنیت
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت۳۰
 • مبحث اول: ترکیب شورای امنیت۳۰
 • مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت۳۲
 • مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت۳۴
 • مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت۳۶
 • مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن۳۷
 • گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت۳۸
 • شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند۴۲
 • گفتار سوم: حق وتو۴۴
 • مبحث اول: تعریف حق وتو۴۴
 • مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو۴۶
 • مبحث دوم: طرفداران حق وتو۴۸
 • مبحث سوم: مخالفین حق وتو۴۹
 • گفتار چهارم: آیین کار  شورای امنیت۵۰
 • گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت۵۱
 • مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی۵۱
 • مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه۵۲
 • مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران۵۳
 • مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران۵۴
 • فصل چهارم
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی۵۷
 • مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور۵۸
 • مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت۶۰
 • گفتار دوم: بحران عراق۶۱
 • گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین۶۵
 • گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی۶۷
 • گفتار پنجم: بحران کوزوو۶۹
 • گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد۷۰
 • گفتار هفتم: ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی۷۲
 • فصل پنجم
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • تحول در کارکردهای شورای امنیت
 • شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران
 • گفتار اول: مسئله هسته ای۷۵
 • گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت۷۷
 • گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران۷۹
 • گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران۸۴
 • گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت۸۸
 • گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟۹۱
 • گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران۹۲
 • گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی۹۷
 • مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت۹۹
 • مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ۱۰۰
 • مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت۱۰۳
 • شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری۱۰۵
 • شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل۱۰۸
 • مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت۱۱۳
 • نتیجه گیری۱۱۶
 • منابع و مأخذ۱۱۹
 • چکیده انگلیسی۱۲۰

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0