تذکره الاولیای عطار بررسی ساختار بینامتنی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تذکره الاولیای عطار بررسی ساختار بینامتنی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ تذکره الاولیای عطار بررسی ساختار بینامتنی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده تذکره الاولیای عطار بررسی ساختار بینامتنی

تذکره الاولیای عطار – در ادبیات فارسی ایران، قرن پنجم، قرن گسترش متون عرفانی است. همۀ این متون به شکل بینامتنی با یگدیگر رابطه دارند. این رابطه، تنها بازنمون یک گفتمان غالب نیست؛ بلکه نوعی تکرار الگوهای ساختاری و روایی است. عطار بعد از یک قرن این سنّت را به شکل دیگری در یگانه اثر منثورش، تذکرة‌الاولیاء بازآفرینی کرده است.

در این پژوهش سعی شده است، با روش ساختاری ـ تحلیلی به توصیف و تبیین ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء پرداخته شود. از این رو تلاش شده است تا در سه ساحت تاریخی، گفتمانی و بینامتنی، متن تذکرةالاولیاء تحلیل ساختاری شود.

در واقع دو رویکرد تاریخی و گفتمانی، تمهیدی است برای تبیین ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء. نثر تذکرةالاولیاء از نظر تاریخی، کاملاً وابسته به الگوهای متنی نثر صوفیانۀ قرن پنجم است. گفتمانی را که عطار بر آن اصرار دارد، همان گفتمان عرفانی است که بر اساس فراروایت نجات­بخشی شکل گرفته است.

عطار پیش از این، این گفتمان را در مهمترین اثر منظومش، منطق الطیر آزموده بود. او در تذکرةالاولیاء روایت­ها و اقوال را از متون دیگر وام می­گیرد؛ اما رفتارش با زبان و نوع نگرشش به ساختارآفرینی، دیگرگونه است. عطار سعی کرده است گفتمان زبان­شناختی خود را تغییر دهد و به ساختار دیگری دست یابد. عطار با ساختارآفرینی و انسجام بخشی به اثرش توانسته است فرایند متن شدگیِ تذکرةالاولیاء را ارتقاء دهد و به متن خود بسنده و مستقلی دست یابد.

کلید واژه­ ها: تذکرةالاولیاء، متون عرفانی قرن پنجم، بینامتنیّت، گفتمان، ساختار، انسجام.

اهداف تحقيق

۱- كشف ارتباط گفتماني تذكرةالاولياء با گفتمان عرفاني اسلامي.

۲- توصيف ارتباط بينامتني تذكرةالاولياء با آثاري چون رسالۀ قشيريه و كشف‌المحجوب.

۳- توصيف ساختار روايي متن تذكرةالاولياء.

۴- توصيف وحدت انسجامي متن تذكرةالاولياء

۵- اثبات استقلال ساختاري تذكرةالاولياء و خودبسنده بودن آن.

 روش تحقيق

روش تحقيق اين پژوهش ساختاري، توصيفي و تحليلي است. نگارنده ابتدا مي‌کوشد مناسبات زباني نثر تذكرةالاولياء را با سنت نثر نويسي عرفاني و اهل تصوف به شكل تاريخي بررسي كند و سپس بنيادهاي نظري تحقيق خود را كه دربار بينامتن است، با توجه به ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان بينامتنیت به روشني بيان کند و ارتباط بينامتني تذكرةالاولياء را با كتاب‌هايي چون طبقات صوفيه و كشف‌المحجوب و رسالۀ قشیریه بررسي كند و سرانجام ساختار انسجامي و بينامتني تذكرةالاولياء را تحليل نمايد كه چگونه عطار روايت‌هاي مورد نظر خود را انتخاب، گسترش، تغيير و تركيب مي‌نمايد تا بتواند به ساختار مورد نظرش دست يابد. از آنجا كه همۀ بخش‌هاي تذكرةالاولياء از يك ساختار پيروي مي‌كند، اين امكان براي نگارنده به وجود مي‌آيد تا به شكل تفكيك شده متن تذكرةالاولياء را بررسي كند تا بتواند به اصلي‌ترين مسئله تحقيق پاسخ دهد كه با توجه به ارتباط بينامتني تذكرةالاولياء با متون عرفاني، آيا عطار توانسته است به ساختار خودبسنده دست يابد؟ آيا عطار تنها يك گزينش­گراست يا يك مؤلف خلاق؟

لازم به يادآوري است، اين تحقيق فقط به ۷۲ باب تذكرةالاولياء توجه داشته و به دليل عدم اصالت ملحقات، طبق تحقيق پژوهشگران، از ۲۵ باب ديگر صرف‌ نظر كرده است.

 

فهرست تذکره الاولیای عطار

 • چکیده.۱
 • فصل اوّل ۲
 • كليات تحقيق ۲
 • ۱ـ۱ـ مقدمه ۳
 • ۱ـ۲ـ پرسش‌هاي تحقيقي ۶
 • ۱ـ۳ـ فرضيه­هاي تحقيق ۶
 • ۱ـ۴ـ بيان و ضرورت مسئله ۶
 • ۱ـ۵ـ اهداف تحقيق ۷
 • ۱ـ۶ـ روش تحقيق ۷
 • ۱ـ۷ـ پيشينۀ تحقيق ۸
 • فصل دوم.۹
 • زمینه­های تاریخی نثر تذکرةالاولیاء
 • ۲ـ ۱ـ چيستي و تكامل نثر ۱۱
 • ۲ـ۲ـ تصوف و نثر عرفاني: ۱۷
 • ۲ـ۲ـ۱ـ درون­مايه­هاي نثرعرفاني ۱۹
 • ۲ـ۲ـ۲ـ تذكره‌ها ۲۰
 • ۲ـ۳ـ زندگي عطار ۲۳
 • ۲ـ۳ـ۱ـ آثار عطار ۲۵
 • ۲ـ۳ـ۲ـ تذكرةالاولياء ۲۶
 •  ۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ تبارشناسي تذكرة‌الاولياء۲۷
 • ۲ـ۴ـ عطار مؤلف ۲۸
 • فصل سوم ۳۱
 • بررسی گفتمان عرفانی و مبانی نظری بینامتنیت ۳۱
 • ۳ ـ۱ ـ افسانۀ تحول گفتماني عطار ۳۲
 • ۳ـ۲ـ فراروايت چيست؟ ۳۳
 • ۳ـ۳ـ گفتمان چيست؟ ۳۵
 • ۳ـ۳ـ۱ـ بيان ناپذيري تجربه در گفتمان عرفاني ۳۸
 • ۳ـ۳ـ۲ـ گفتمان و استعاره ۳۹
 • ۳ـ۳ـ۳ـ استعاره‌هاي گفتماني تذكرة‌الاولياء ۴۱
 • ۳ـ۳ـ۴ـ گفتگومندی گفتمانی ۴۳
 • ۳ـ ۴ـ باختین و نظریۀ گفتگومندی (dialogim) 45
 • ۳ـ۵ـ نظریۀ بینامتنیت ۴۷
 • ۳ـ۵ـ۱ـ کاربردهای مفهومی بینامتنیت ۴۹
 • ۳ـ۵ـ۲ـ نسبت متون با یکدیگر ۴۹
 • ۳ـ۵ـ۴ـ بینامتنیت و نظریۀ ژرارژنت ۵۰
 • فصل چهارم ۵۳
 • بررسی ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء ۵۳
 • ۴ـ۱ـ ماهیت زبانی تذکرةالاولیاء ۵۴
 • ۴ـ۲ـ مخاطب محوری تذکرةالاولیاء ۶۰
 • ۴ـ۳ـ بازشناسی منابعِ تذکرةالاولیای عطار ۶۲
 • ۴ـ۴ـ بازی متن­ها از طبقات صوفیه تا نفحات­الانس جامی ۶۷
 • ۴ـ۴ـ۱ـ بازی متنها در تذکرةالاولیاء و رفتار زیبایی­شناختی عطار با زبان ۷۰
 • ۴ـ۵ـ بینامتنیت یا نقد منابع ۷۴
 • ۴ـ۶ـ مقایسۀ تطبیقی زندگی صوفیان در تذکرةالاولیاء، رسالۀ قشیریه و کشف­المحجوب ۸۱
 • ۴ـ۶ـ۱ـ جدول تطبیقی زندگینامۀ صوفیان ۸۴
 • ۴ـ۷ـ شكل‌هاي بينامتنيت در تذكرةالاولياء ۸۷
 • ۴ـ۸ـ تحليل‌ گفتماني‌ تذكرة‌الاولياء ۹۲
 • ۴ـ۸ـ۱ـ انسجام‌ متني‌ تذكرة‌الاولياء ۹۷
 • ۴ـ۸ـ۲ـ هدف متن یا نیّت­مندی نویسنده ۹۸
 • ۴ـ۸ـ۳ـ الفاظ‌ انسجام‌ در تذكرة‌الاولياء ۱۰۳
 • ۴ـ۹ـ ساختار روايت‌ در تذكرة‌الاولياء ۱۰۵
 • فصل پنجم ۱۱۱
 • بحث و نتيجه‌گيري ۱۱۱
 • ۵ـ نتيجه‌گيري ۱۱۲
 • منابع ۱۱۷
 • Abstract 121

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0