ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی شیلات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك ” با گرایش  کشاورزی شیلات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك:

پژوهش­ها نشان مي­دهد اسيدهاي آمينه اثر تحريکي بر سيستم چشايي ماهي­ها دارد. وجود اين مواد در غذاهاي آزمايشي باعث تغيير در رفتار غذايي ماهي ها شده و مصرف بيشتر غذا را در پي دارد. در مطالعه حاضر پاسخ­هاي رفتار چشايي بچه ماهي­هاي سفيد (Rutilus frisii kutum) 5/0±۱/۵ گرمي به گرانول­هاي حاوي مقادير مختلف اسيدآمينه ­هاي متيونين، پرولين، سيستئين و اسيدگلوتاميک، و تعيين مطبوعيت چشايي آن­ها مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور گرانول هاي حاوي غلظت هاي مختلف اين مواد، و شاهد تهيه و پاسخ ­هاي رفتار غذايي در مواجه با هريک از گرانول­ها ثبت گرديد. بيشترين درصد مصرف به ميزان ۷۵ درصد، بالاترين شاخص مطبوعيت با ۴۳/۶۷ درصد، و ۷۳ درصد در فاکتور مصرف غذا به ازای تلاش (خورده به تلاش)، در غلظت­۰۱/۰ مولار اسيد گلوتاميک مشاهده شد، همچنين کمترين مقدار اين پارامترها در غلظت­هاي مختلف سيستئين ثبت گرديد.

تکرار عمل قاپيدن در مواجه با اسيدهاي آمينه مختلف، تفاوت معني دار را نشان نداد(۰۵/۰P≥)، اما در غلظت بالاي مواد، تعداد قاپيدن کاهش يافت. مدت زمان نگهداري گرانول­ها در دهان داراي همبستگي مثبت و معني دار با شاخص مطبوعيت بود. در مقايسه با شاهد اسيدهاي آمينه اسيد گلوتاميک و پرولين در دسته اسيدهاي آمينه جاذب براي ماهي سفيد قرار گرفتند، ساير اسيدهاي آمينه خنثي و يا دافع چشايي بودند. تفاوت در پاسخ چشايي گونه ­هاي مختلف ماهي به اسيدهاي آمينه مشابه، به اختصاص گونه­اي در ترجح چشايي نسبت داده شده است.

 

مقدمه پایان نامه ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد

تغذيه از فرايندهاي اساسي براي بقاي فرد و گونه است. با اين حال روند انتخاب انواع غذاهاي مناسب در ماهيان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است (هارا و زينلسکي[۱]، ۲۰۰۷). رفتار غذايي از جمله رفتارهاي پيچيده بوده و شامل چندين پاسخ رفتاري وابسته به غذا خوردن است،كه عبارتند از: روش­هاي تغذيه، عادات تغذيه، فرآيند يافتن غذا، تكرار تغذيه و ترجيح غذايي است (ولكوف و پيتر،[۲] ۲۰۰۶). رفتار ماهي در گونه­هاي مختلف متفاوت است. بطور کلي سه مرحله را در جستجوي غذا مي­توان تشخيص داد که عبارتند از: تحريک، جستجو و مصرف (آتما۱۹۷۱[۳]). شناخت رفتار هاي تغذيه‌اي در امر پرورش ماهي و همچنين ماهيگيري داراي اهميت است (کاسوميان و داوينگ[۴]، ۲۰۰۳).

بررسي رفتار غذايي، هدف تعداد قابل توجهي از مطالعات علمي با موضوع­ مربوط به نقش گيرنده هاي شيميايي در يافتن منابع غذايي بوده است (مورسو[۵] و کاسوميان،۲۰۱۰).

سيستم هاي حسي زيادي در رفتار غذايي ماهي شرکت دارند، اما نقش و اهميتشان در مراحل مختلف رفتار غذايي متفاوت است. سيستم­هاي شيميايي ماهيان شامل چشايي، بويايي و حس شيميايي عمومي هستند، عملکرد حس چشايي توسط گيرنده­هاي موجود در جوانه هاي چشايي صورت مي­گيرد. پاسخ­هاي بويايي به واسطه گيرنده هاي پروتئيني خاص موجود در غشاي نورون­هاي گيرنده بيان مي­شود، و بنابراين به لحاظ ساختار و عملکرد با حس چشايي و حس شيميايي عمومي برابري مي­کند. حس شيميايي عمومي و ساير حس­هاي شيمايي ديگر احتمالا به وسيله ساختارهاي عصبي غير اختصاصي مانند انتهاي عصب­هاي­ آزاد عصب­دهي مي­شوند. در حالي که سيستم چشايي تنها سيستم حسي است که توسط سه عصب مغري عصب دهي مي­شود که نشان دهنده اهميت و نقش اين سيستم است. اعصاب همه اين سيستم­هاي حسي به­طور طبيعي به­وسيله مواد شيميايي اختصاصي يا غير اختصاصي تحريک مي­شوند (هارا و زينلسکي۲۰۰۷). حس چشايي ماهيان به دو زير سيستم چشايي تحت عنوان؛ چشايي خارج دهاني و چشايي داخل دهاني تقسيم مي شود (کانوال و فينگر[۶]، ۱۹۹۲). آزمايشات رفتاري و الکتروفيزيولوژيکي نشان داده­اند که اين دو سيستم در حساسيت ، دامنه تغييرات و ترکيبات ساختاري با هم فرق دارند (کاسوميان۱۹۹۷، کاسوميان و پروکوپواف[۷]،۲۰۰۱).

مطالعات رفتاري نشان داده اند موردي که به عنوان غذا انتخاب مي­شود، بر اساس اطلاعات داده شده توسط هر يک از سيستم هاي حسي شامل بويايي، بينايي، شنوايي و اندام خط جانبي، سيستم چشايي خارج دهاني و گيرنده­هاي الکتريکي است، اما اين حس­ها مناسب بودن غذا براي ماهي را تعيين نمي­کند، سيستم حس چشايي داخل دهاني ارزيابي نهايي را در فرايند تغذيه فراهم مي­کند. به نظر مي­رسد که تحريک سيستم چشايي خارجي واسطه­ي رفتارهايي مانند، قاپيدن، گاز زدن يا تکه کردن، بخصوص در ماهيان تغذيه کننده از کف باشد (گوماهر[۸] و همکاران ۱۹۹۲). همچنين اين امکان را به ماهيان مي­دهد که مواد مضر را قبل از اينکه وارد دهان شود تشخيص دهند (هارا و زينلسکي۲۰۰۷).

حواس بويايي و چشايي به عنوان حس شيميايي اصلي در موجودات دريايي شناسايي شده­اند (کارلس[۹] و همکاران، ۲۰۰۸). بويايي در اكثر ماهيان سيستم هدايت كننده در دريافت علائم شيميايي و جستجوي غذا از راه دور است (داوينگ، ۱۹۸۶) و در تنظيم شكل‌هاي مختلف رفتار ماهي اهميت دارد (كاسوميان ومورسي[۱۰]، ۲۰۰۵). در مقابل عملكرد سيستم چشايي در مرحله نهايي رفتار غذايي و تعيين مناسب بودن غذاي كشف شده است (كاسوميان و داوينگ، ۲۰۰۳).

حس چشايي از لحاظ زيست‌شناختي بيشتر در دو زمينه انتخاب مواد غذايي و راه‌اندازي ترشح غدد گوارشي اهميت دارد، به‌طوري كه موجود زنده نه تنها قادر است مواد غذايي مفيد را از غيرمفيد تشخيص دهد، بلكه به صورت شرطي در ميزان ترشح غدد گوارشي تأثير مي‌گذارد (سيد محمدي، ۱۳۸۹). زماني که ماده غذايي قبل از پس زدن و يا قورت دادن در دهان حفظ مي­شود را زمان نگه داري گويند، که طي آن جذابيت ماده غذايي تشخيص داده مي­شود. طولاني بودن اين مدت لزوما منجر به مصرف غذا نمي­شود (کاسوميان، ۱۹۹۷)، در اين مدت غذا به قسمت کام انتقال داده مي­شود، جايي که تراکم جوانه­هاي چشايي بيشترين مقدار است و تعداد آن­ها در سيم به ۸۲۰ عدد در ميلي متر مربع مي­رسد (اوس[۱۱] وهمکاران، ۱۹۹۷).

اندام محيطي وابسته به سيستم چشايي ماهيان، جوانه هاي چشايي مي­باشند که درماهيان، نه­تنها در حفره دهاني، حلق، مري و آبشش­ها بلکه روي لب­ها، سبيلک­ها، باله ­ها و روي کل سطح بدن در اکثر گونه­ها وجود دارند. به دليل تغييرات فيزيکو شيميايي آب، در زيست­گاه­هاي آب شيرين، تکامل جوانه­ هاي چشايي موجود در سطح کمان­هاي آبششي ماهيان آب­های شيرين بيشتر است. جوانه هاي چشايي داخلي منشا درون­پوستی و جوانه هاي چشايي خارجي منشاء برون­پوستی دارند (کاپور[۱۲] وهمکاران،      ۱۹۷۵ ، ايشي مارو[۱۳] ۲۰۰۵، هارا و زينلسکي ۲۰۰۷). فراواني و توزيع جوانه هاي چشايي  در هر گونه متمايز است، توسعه ساختاري سيستم چشايي و ويژگي جوانه هاي چشايي در هرگونه به صورت معناداري با استراتژي و الگوهاي تغذيه اي در ارتباط است (کاسوميان و پروکوپواف،۲۰۰۱).

 

فرضيه­ ها

  • ماهي سفيد نسبت به غلظت پايه اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، اسيد گلوتاميك و متيونين واکنش منفي دارد.
  • حد آستانه اسيدهاي آمينه فوق متفاوت است.

اهداف

  • بدست آوردن حد آستانه چشايي براي ۴ اسيد آمينه( سيستئين، پرولين، اسيد گلوتاميك و متيونين) در ماهي سفيد.
  • بررسي تحريک چشايي ايجاد شده در مواحه با هريک از اسيدهاي آمينه فوق.

 

نتيجه گيري

بطور کلي نتايج نشان داد که سيستم چشايي ماهي سفيد توانايي تشخيص مواد شيميايي مختلف و تغييرات غلظت آن­ها را دارد. همه اسيدهاي آمينه در اين ماهي محرک رفتار قاپيدن بوده و ماهي را وادار به گرفتن گرانول­هاي آزمايشي کردند. اثر هريک از اسيدهاي آمينه بر سيستم چشايي داخل دهاني متفاوت بود که شاخص مطبوعيت هر يک از اسيدهاي آمينه اين موضوع را نشان داد. از ميان اسيدهاي آمينه مورد آزمايش اسيد گلوتاميک از بهترين مطلوبيت و ميزان مصرف برخوردار بود، اين اسيد آمينه همراه با اسيد آمينه پرولين در دسته اسيدهاي آمينه جاذب براي ماهي سفيد قرار گرفتند درحالي که اسيدهاي آمينه سيستئين و متيونين از اسيدهاي آمينه خنثي بودند.

به ­طور کل افزايش غلظت همه­ي اسيدهاي آمينه باعث کاهش مطلوبيت آن­ها شد. واکنش رفتار چشايي و تغيير در فاکتورهاي رفتاري نسبت به تغيير غلظت در اسيدهاي امينه جاذب مشابه و در اسيدهاي آمينه خنثي مشابه بود. بطوريکه اسيدهاي آمينه خنثي در غلظت­هاي بالا خاصيت دافع چشايي را نشان دادند. همبستگي مثبت بين جاذبيت چشايي گرانول­هاي آزمايشي و مدت حفظ آن­ها در حفره دهاني نشان داده شد.

استفاده از اسيدهاي آمينه جاذب مي­تواند در ساخت جيره هاي اختصاصي براي ماهي سفيد که مورد مطلوب سيستم چشايي اين ماهي باشد به کار گرفته شود. همچنين مقايسه نتايج گرفته شده از آزمايشات رفتاري و مقايسه آن با ساير گونه ­ها اطلاعات کامل­تري از زيست شناسي و تعامل موجودات در زنجيره غذايي را نشان خواهد داد.

 

فهرست مطالب تحقیق ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد

 

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱مقدمه ۲

۱- ۲ فرضیه­ها ۱۰

۱- ۳ اهداف ۱۰

۱-۴ سوالات تحقیق ۱۰

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱مروری بر مطالعات انجام شده ۱۲

۲-۱-۱مطالعات انجام شده در داخل کشور ۱۲

۲-۱-۲ مطالعات انجام شده در خارج کشور ۱۲

فصل سوم:مواد و روش کار

۳-۱مکان انجام آزمایش ۱۹

۳-۲سازگاری ۱۹

۳-۲-۱مرحله اول سازگاری ۱۹

۳-۲-۲ مرحله دوم سازگاری ۲۰

۳-۳-۱طرز تهیه گرانول­های آزمایشی ۲۰

۳-۳-۲ساخت گرانول­های حاوی عصاره شیرونومید ۲۱

۳- ۴ نمونه­های و شرایط انجام آزمایش ۲۲

۳-۵ انجام آزمایشات رفتار شناسی  ۲۳

۳-۶ تجزیه و تحلیل آماری ۲۵

فصل چهارم:نتایج

۴-۱ مقایسه پارامترهای رفتاری اسیدهای آمینه در غلظت­های مختلف ۲۷

۴-۲ اثر غلظت بر پارامترهای رفتاری اندازه گیری شده ۳۸

۴-۳ اثر غلظت بر تعداد ماهیان مصرف کننده ۴۳

۴-۴ همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی ۴۳

۴-۴-۱ همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های شاهد ۴۴

۴-۴-۲ همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های عصاره شیرونومید……….۴۵

۴-۴-۳ همبستگی بین پارامترهای رفتار چشایی در زمان مصرف گرانول­های حاوی اسیدهای آمینه……۴۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱جدابیت چشایی و پاسخ­های رفت ۵۲

۵-۲ آستانه تحریک چشایی ۶۴

۵-۳ نتیجه گیری ۶۸

۵-۴ پيشنهادات پژوهشي ۶۹

۵-۵ پيشنهادات اجرايي ۶۹

منابع  ۷۱

 

فهرست جداول

جدول ۴- ۱مقایسه میانگین پارامترهای رفتاری در غلظت­های مختلف اسید گلوتامیک در مقایسه با شاهد ۲۸

جدول۴-۲ مقایسه میانگین­ها در غلظت­های مختلف اسید گلوتامیک ۲۹

جدول۴-۳ مقایسه میانگین پارامترهای رفتاری در غلظت­های مختلف سیستئین، مقایسه با شاهد ۳۰

جدول شماره ۴-۴ مقایسه میانگین­ پارامترهای رفتاری در غلظت­های مختلف سیستئین ۳۱

جدول۴-۵ مقایسه میانگین­ها غلظت­های مختلف متیونین در مقایسه با شاهد ۳۳

جدول۴-۶ مقایسه میانگین­ها در غلظت­های مختلف متیونین  ۳۴

جدول۴- ۷ مقایسه میانگین­ها درغلظت­های مختلف پرولین در مقایسه با شاهد ۳۶

جدول۴- ۸  مقایسه میانگین­ها بین غلظت­های مختلف اسیدآمینه پرولین ۳۷

جدول۴- ۹ جدول تست کروسکال والیس، اثر غلظت اسید گلوتامیک بر پارامترهای رفتاری ۳۹

جدول۴-۱۰ جدول تست کروسکال والیس، اثر غلظت سیستئین بر پارامترهای رفتاری ۴۰

جدول ۴-۱۱ جدول تست کروسکال والیس، اثر غلظت متیونین بر پارامترهای رفتاری ۴۱

جدول ۴-۱۲  جدول تست کروسکال والیس، اثر غلظت پرولین بر پارامترهای رفتاری ۴۲

جدول ۴-۱۳ همبستگی پارامترهای رفتاری در زمان مصرف گرانول­های شاهد ۴۴

جدول ۴-۱۴همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رفتاری در زمان مصرف شیرونومید ۴۵

جدول ۴-۱۵ همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رفتاری در زمان مصرف اسید گلوتامیک ۴۶

جدول۴-۱۶ همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رفتاری در زمان مصرف سیستئین ۴۷

جدول ۴- ۱۷همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رفتاری در زمان مصرف متیونین ۴۸

جدول۴- ۱۸ همبستگی اسپیرمن بین پارامترهای رفتاری در زمان مصرف پرولین ۴۹

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ ساختار یک جوانه چشایی و سلول­های آن ۵

شکل۲-۱ ژل آگار آگار و گرانول­های تهیه شده از آن ۲۲

شکل۲-۲ آکواریوم­های انفرادی و ماهیان بومی شده ۲۳

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0