تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش

تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج” با گرایش  ترویج و آموزش کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج:

پژوهش حاضر با هدف تعيين مؤلفه هاي ترویج  بازاریابی گل و گیاه زینتی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری، شامل کلیه گلكاران مشغول به پرورش گل و گياهان زينتي در شهرستان كرج در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۱۴۰ نفر، که به علت محدود بودن جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با ۳۳ گويه و مقياس ۵ درجه اي لیکرت بود که روايي صوری و محتوايي آن با نظر استادان صاحب نظر و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل پرسشنامه برابر ۸۴/۰ شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی(جداول فراواني و درصد ها) و آمار استنباطی(تحلیل عاملی) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19  بود. یافته ها نشان داد که مهمترین مولفه مديريتي؛ بسیج منابع برای شناسایی بازارهای هدف گل و گیاهان زینتی، مهمترین مولفه روانشناختی داشتن مهارت در زمینه بازاریابی گل و گیاه زینتی، مهمترین مولفه اقتصادی آشنایی با بازاریابی الکترونیکی، مهمترین مولفه آموزشی استفاده از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون،سیاستگذاری ایجاد پشتوانه علمی به منظور سیاستگذاری در بخش تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی و مهمترین مولفه بوده است .

 

مقدمه

بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش است(فرجی و میردامادی، ۱۳۸۵).

به جهت اهميت بالاي مقوله بازاريابي در كشاورزي، از اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادي موضوع ترويج بازاريابي مطرح گرديد. ترويج بازاريابي عامل كليدي در آگاه نمودن كشاورزان درخصوص بازاريابي مناسب و رفع محدوديت هاي بازاريابي و آموزش كشاورزان، تجار و مصرف كنندگان در رابطه با بازاريابي با هدف ايجاد تغييرات مطلوب در دانش، نگرش، مهارت و رفتار آنها است(یادآور و همکاران، ۱۳۸۹).

ايران كشوري چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوايي و اقليمي است كه استعداد بالقوه بسياري براي توليد انواع گياهان و رونق كشاورزي و باغباني دارد و بهره‌گيري از اين استعداد و مزيت اقتصادي ضروري است. بخش وسيعي از خاك ايران در شمال، مركز و جنوب غربي كشور مستعد پرورش انواع گل‌ها و گياهان زينتي است و بازار بالقوه موثري براي اين توليدات در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، همسايگان شمالي و حتي در بازارهاي دور شرق آسيا و غرب اروپا وجود دارد. با وجود تلاش‌هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، اما سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات انجام شده براي بهره‌گيري بهينه از اين مزيت در راستاي توليد و صادرات كافي نبوده و نيست و تلاش‌هاي بيشتري را مي‌طلبد(صالحی، ۱۳۸۸).

دولتمردان و سیاست گذاران کشور در چند سال اخیر کوشیده اند تا زمینه های مساعدی را برای رونق و رشد صادرات محصولات و کالاهای غیر نفتی فراهم نمایند. با این حال علیرغم این توجهات و کوشش ها، به لحاظ وجود برخی مشکلات و نواقص در تولید و بازاریابی محصولات، عدم برنامه ریزی محصولات و همین طور عدم برنامه ریزی دقیق و همه سونگر و صادرات گرا در این زمینه از سوی دولت، سهم محصولات غیر نفتی به خصوص محصولات و فرآورده های کشاورزی از تجارت جهانی و صادرات، علیرغم توانایی ها و قابلیت های بالقوه، چندان چشمگیر نبوده است و در این خصوص تجارت و صادرات گل و گیاهان زینتی نیز به عنوان یکی از محصولات مهم صادراتی کشاورزی از این قاعده مستثنی نبوده است(زمانیان، ۱۳۸۸).

با عنایت به موارد مطرح شده، نقش ترویج در آموزش کشاورزان علی الخصوص پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی جهت توانمندسازی آنان برای مقابله با مشكلات فعلي بازاریابی گل و گياه كشور برجسته تر می شود. فراهم نمودن زمینه های  مدیریتی، فردی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری می تواند به توسعه و رشد آنان در زمینه های بازار رساني به موقع و فروش مناسب، کسب اطلاعات لازم از بازارهاي اصلي داخلی و چگونگی یافتن بازارهای خارجی و صادرات، حذف واسطه ها، ایجاد كارايي و اثربخشی شبكه بازار رساني و خدمات بازاريابي تنها بخش اندکی از نقش ترویج در بازاریابی گل و گیاه زینتی می باشد، بنابراین پژوهش حاضر  به تعیین مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج می پردازد.

 

 

سوال های پژوهش

۱) مؤلفه هاي مديريتي موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج كدامند؟

۲) مؤلفه هاي روانشناختی موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج كدامند؟

۳) مؤلفه هاي اقتصادي موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج كدامند؟

۴) مؤلفه هاي آموزشی و برنامه ریزی بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج كدامند؟

۵) مؤلفه هاي سیاستگذاری بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج كدامند؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانمندی های بالقوه در بخش های مختلف اقتصادی حاصل می شود(نمازی فرد، ۱۳۸۸).

امروزه به دنبال جهاني شدن اقتصاد، تحولات سريع تكنولوژيكي و اطلاعاتي در سطح جهان، كشورهاي مختلف تلاش گسترده اي را در راه دستيابي به توسعه پايدار اعمال مي كنند كه اين روند جهاني شدن اقتصاد، هوشياري بيشتري را از سوي كشورهاي در حال توسعه مي طلبد. در اين بين ايران مي تواند با اخذ تدابيري انديشمندانه و سياست گذاري هاي با ثبات و متقن و با بهره گيري از تجارب ديگران در قالبي منسجم، يكپارچه، دراز مدت و حداكثر بهره مندي از امكانات موجود از طريق گسترش كشاورزي، به ويژه كشت گل و گياهان زينتي به توسعه اقتصادي و نهايتاً توسعه پايدار دست يابد. به منظور بهبود فروش و بازاريابي گل و گياه به خصوص در بازارهاي خارجي و توسعه صادرات گل و گياه ضروري است كه راهكارهاي موثري در جهت حل مشكلات و تنگناهاي توليد و بازاريابي برداشته شود انجام تحقیقات بازار نه تنها برای درک نیاز و خواست بازار حیاتی است بلکه در توانمند سازی کشاورزان و کارکنان ترویج برای ایجاد دانش مربوط به بازار موثر می باشد(یادآور و همکاران، ۱۳۸۹).

فعاليت هاي ترويج بازاريابي عبارتست از زمان بندي كاشت، تعيين نوع محصول، پيش‌بيني فعاليت هاي جايگزين، متنوع سازي در توليد محصولات، تعيين روش ها و زمان بندي برداشت، سورتينگ، درجه بندي، بسته بندي، اطلاعات راجع به قيمت ها، شناخت بازارهاي متعدد، داشتن استانداردها و دستيابي به فرصت هاي صادراتي. در همه موارد ذکر شده حمايت كشاورز در شكل گيري خدمات ترويج بازاريابي يك امر حياتي است، چرا که نبود كارشناس براي آموزش و راهنمايي توليدكنندگان يكي از دلايل كندي تحولات علمي و اقتصادي در عرصه توليد گل و گياهان زينتي و تداوم توليد سنتي آن است(زمانیان، ۱۳۸۸).

در اين خصوص براي ورود به عرصه پرمخاطره و جديد هم چون بازاريابي، كاركنان ترويج نيازمند داشتن اطلاعات مطمئن هستند تا به كشاورزان كمك كنند تا محصولات مناسب براي كشت را تعيين كنند، توانايي محاسبه هزينه هاي توليد را به دست آورند، برآوردي از توان فروش محصول خود داشته باشند و اطلاعات لازم در خصوص ساير مراحل توليد و بازاريابي را به دست آورند(شپرد، ۲۰۰۰).

 

همچنين مروجان بايد از توسعه ابزارهاي بازاريابي و شناسايي خدمات براي انتشار اطلاعات استفاده نمايند و بر روي تدريس مهارت هاي اساسي بازاريابي در دوره هاي آموزشي ترويج و برنامه درسي آن توجه بيشتري نمایند. علاقه اندك كشاورزان به ترويج بازاريابي معلول آن است كه برخي از آنان، قابليت كارشناسي خود درخصوص مديريت مالي و اقتصادي مزرعه را به مراتب بالاتر از مروجان كشاورزي   مي دانند، بنابراین، ضروري است با شناخت اجزاي سازنده ترويج بازاريابي به ويژه در حوزه گل و گياهان زينتي براي برخي از مسائل و مشكلات شناختي و كاركردي فراروي گلكاران تدابير لازم انديشيده شود(زمانیان، ۱۳۸۸).

با عنایت به موارد اشاره شده اهمیت و ضرورت موضوع آشکار است. لذا با توجه به تقاضاي بازار داخلي براي انواع گل ها و گياهان زينتي و همچنین با در نظر داشتن حجم زياد تقاضا در عرصه بين‌المللي، موقعيت جغرافيايي و اقليمي مناسب ايران براي كشت انواع گياهان، پرورش و صادرات انواع گل و گياهان زينتي، مي‌تواند سهم كشور را در بازار تجارت اين محصولات ارتقا بخشيده و موجب عايد شدن درآمد ارزي مناسبي براي اقتصاد كشور گردد، بنابراین ضرورت بازنگری در بازاریابی گل و گیاهان زینتی، الزامی است و در این بین نقش آموزش و ترویج کاملا آشکار خواهد بود. از این رو  نتایج این پژوهش می تواند در درجه نخست مورد استفاده مروجان و گل کاران و همچنین سایر کشاورزان، محققان، دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار بگیرد، بطوریکه با بهره گیری از نتایج آن می توان گام های بلندی در جهت جهانی شدن صنعت گل و گیاهان تزئینی در کشور برداشت.

اهداف پژوهش

 

هدف کلی:

تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

 

اهداف ویژه:

۱) تعيين مؤلفه هاي مديريتي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

۲) تعيين مؤلفه هاي روانشناختی ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

۳) تعيين مؤلفه هاي اقتصادي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

۴) تعيين مؤلفه هاي آموزشی و برنامه ریزی بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج .

۵) تعيين مؤلفه هاي سیاستگذاری بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه   ۳

بيان مساله  ۴

سوال های پژوهش ۷

اهميت و ضرورت پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۹

الف: هدف اصلی ۹

ب: اهداف ویژه ۹

محدوده هاي پژوهش ۱۰

تعاریف واژه ها و اصطلاحات  ۱۰

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه ۱۲

قسمت اول: مبانی نظري پژوهش ۱۳

پيدايش باغباني ۱۳

گل و گلكاري ۱۳

تعريف گلكاري ۱۴

جايگاه گلكاري در ايران ۱۴

اهمیت و جایگاه کشت گل و گیاه زینتی ۱۴

اهمیت اقتصادی تولید گل و گیاهان زینتی ۱۶

تجارت گل ۱۷

وضعیت بازار جهانی گل ۱۸

جایگاه ایران در بازارهای جهانی ۲۰

تحلیل بازار گل و گیاه زینتی در ایران ۲۰

بازاریابی ۲۲

تعریف بازاریابی ۲۴

مدیریت بازاریابی ۲۴

اهداف بازاریابی ۲۵

ترویج بازاریابی  ۲۶

مفاهیم اساسی بازاریابی ۲۸

انواع بازارها از دیدگاه های مختلف ۳۳

انواع محیط های بازاریابی ۳۵

عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار ۳۶

سه استراتژی تعیین بازار هدف ۳۷

استراتژی بازاریابی یکسان ۳۸

استراتژی بازاریابی متفاوت    ۳۸

استراتژی بازاریابی متمرکز ۳۸

عوامل فردی موثر در رفتار خریداران ۳۹

لزوم برنامه یزی در بازاریابی ۴۳

زمینه های برنامه ریزی بازاریابی ۴۳

سیستم توزیع ۴۵

قسمت دوم: پیشینه پژوهش ۴۷

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۴۷

ب)پیشینه پژوهش انجام شده در خارج از کشور ۴۹

جدول پیشینه ۵۱

مدل نظری پژوهش ۵۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ۵۵

روش تحقيق ۵۶

جامعه آماري ۵۷

برآوردحجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۷

روش جمع آوري اطلاعات ۵۷

ابزار گردآوری اطلاعات ۵۸

روايي ۵۹

پايايي ۵۹

روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۶۱

بخش اول) آمار توصیفی ۶۲

بخش دوم) آمار استنباطی ۷۰

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۷۹

خلاصه پژوهش ۷۹

یافته های پژوهش ۸۰

بحث و نتیجه گیری ۸۲

پیشنهادهای پژوهش ۸۴

الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۸۴

ب) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر ۸۶

ج) توصیه به پژوهشگران دیگر  ۸۶

منابع ۸۸

پیوست ها  ۱۰۰

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری ۵۷

جدول ۳-۲ تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه ۵۹

جدول ۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش ۶۰

جدول ۴-۱ فراوانی و درصد فراوانی متغیرجنسیت ۶۲

جدول ۴-۲ فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن ۶۳

جدول ۴-۳ فراوانی و درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات ۶۳

جدول ۴-۴ فراوانی و درصد فراوانی متغیر سابقه فعالیت ۶۴

جدول ۴-۵ فراوانی و درصد فراوانی متغیر مساحت مورد استفاده ۶۵

جدول ۴-۶ فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع تولید ۶۵

جدول ۴-۷ درصد فراوانی پاسخ به مولفه مدیریتی موثر بر ترویج گل و گیاه ۶۶

جدول ۴-۸ درصد فراوانی پاسخ به مولفه روانشناختی موثر بر ترویج گل و گیاه ۶۷

جدول ۴-۹ درصد فراوانی پاسخ به مولفه اقتصادی موثر بر ترویج گل و گیاه ۶۸

جدول ۴-۱۰ درصد فراوانی پاسخ به مولفه آموزشی موثر بر ترویج گل و گیاه ۶۹

جدول ۴-۱۱ درصد فراوانی پاسخ به مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه ۷۰

جدول ۴-۱۲ شاخص های مرکزی و  مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه ۷۱

جدول ۴-۱۳ KMO and Bartletts  ۷۲

جدول ۴-۱۴ گل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی قبل چرخش ۷۲

جدول ۴-۱۵ سوال مربوط مولفه آموزشی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی ۷۴

جدول ۴-۱۶ سوال مربوط مولفه روانشناختی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی ۷۵

جدول ۴-۱۷ سوال مربوط مولفه مدیریتی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی ۷۶

جدول ۴-۱۸ سوال مربوط مولفه اقتصادی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی ۷۷

جدول ۴-۱۹ سوال مربوط مولفه سیاستگذای موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی ۷۸٫

 

فهرست شکل ها

مدل نظری پژوهش   ۵۴

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0