تشخیص افتراقی و انتخاب درمان : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی

تشخیص افتراقی و انتخاب درمان : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۱۱ صفحه با موضوع تشخیص افتراقی و انتخاب درمان نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

تشخیص افتراقی و انتخاب درمان

هدف از روشن كردن مكانيزم‌هاي دفاعي مختل كننده [براي بيماران]، تنها تحت شرايط ذيل براي افراد آسيب‌پذير اثر كاملاً درماني خواهد داشت:

۱- فاقد اختلال روان پريشي باشند.

۲- مجرم بزهكار نباشند (مسابقه تجاوز جنسي، قاتل، سابقه سرقت مسلحانه، سرقت‌هاي بزرگ، آزارگري شنيع كودك).

۳- اين افراد داراي توانمندي‌هاي ذيل باشند:

عملكرد تشخیص افتراقی ( “من” خودمختار)

* عملكرد انسجام بخشي نسبتاً سالم داشته باشند (بتواند افكارش را سازمان دهد، منطقي باشد)

* تا حدودي توانايي انتزاعي داشته باشد (متوجه معناي ضمني مطالب باشد، نمادها را درك كند.)

* واقعيت آزمايي، تا حدودي سالم باشد (تفاوت خيالپردازي از واقعيت را بفهمد.

* تا حدودي توانايي خود- مشاهده‌گري داشته باشد.

فرامن

* تا حدودي از احساس شرم يا گناه برخوردار باشد

نيرومندي “من”

* بتواند افكار عجيب و غريب را تا حدودي از هشياري دور نگه دارد (شامل تفكر فرايند اوليه نيز مي‌باشد)

* توانايي نسبي اجتناب از مواد اعتياد‌ زا را داشته باشد و به طور كلي مهار نسبي تكانشوري داشته باشد.

روابط عاطفي بين خود و ديگران

در اعتماد و همدلي با افراد ديگر از مهارت قابل قبولي برخوردار باشد.

به عبارت ديگر، پس از ارزيابي چند جانبه عمليات ذهني به منظور تشخيص‌گذاري، تعيين قابليت درمان‌پذيري مراجع با رويكرد روان‌پويشي نيز مهم است. به طور كلي مراجعيني كه دچار روان‌پريشي يا شرايطي نزديك به روان‌پريشي هستند، افرادي كه بيماري‌هاي جسمي مغزي دارند، و نيز افرادي كه عملكردهاي “من” و “روابط عاطفي آنها با ديگران” به شدت مختل شده است، نمي‌توانند از درمان‌پويشي بهره ببرند.

پويايي‌هاي ناهشيار (روابط بين كشاننده‌ها، عواطف، فرامن، و مكانيزمهاي دفاعي) به قدري مجذوب كننده‌اند كه بسياري از درمانگران (و اغلب كتابهاي روان‌درمانگري)، بدون اينكه ابتدا عملكردهاي “من” و مهارتهاي روابط عاطفي با ديگران را بررسي كنند، بر انجام مداخلات پويشي تمركز مي‌كنند. در نتيجه، برخي از افرادي كه دچار نارسائيهاي نامحسوس “من” هستند و مستقيماً تحت درمان تحليلي مكانيزمهاي دفاعي و عواطف قرار مي‌گيرند بهبود نمي‌يابند. به عبارتي، افرادي كه در آنها عملكردهاي “من” سالم است و كاملاً از قابليت درمان با رويكرد بينش مدار برخوردار هستند، ممكن است درمان رابا دارو درماني و/ يا درمانهاي حمايتي به پايان برده و به همين ترتيب به قدر توانمندي خود در درمان پيشرفت نداشته باشند.

از بين تمام عملكردهاي تشخیص افتراقی ( “من” خودمختار )، مهمترين آنها به لحاظ ارزيابي قابليت درمان‌پذيري با هر يك از انواع روان درمانگري‌هاي بينش مدار عبارتند از :

  1. قدرت انتزاع
  2. قابليت مشاهده‌گري “من”
  3. ميزان قابل قبولي از واقعيت آزمايي
  4. انسجام بخشي
  5. تمركز
  6. وضوح حسگري (گوش بزنگي).

عملكرد انسجام بخشي مراجعين بايد منطقي باشد تا بتواند تحت درمان بينش مدار قرار گيرند. در صورتي كه نقصي در انسجام بخشي وجود داشته باشد، درمان تقريباً اثربخشي خود را از دست مي‌دهد، حتي اگر درمانگر انگيزه‌هاي ناهشيار قبلي نيز خاطر نشان كند (مانند پرخاشگري رقابت آميز و يا جنسي كردن نمادين) مراجعين بايد بتوانند دانسته‌هاي جديدي كه درباره خود به دست مي‌آورند را كنار هم قرار دهند تا روابط يا نشانه هاي فعلي آنها بهبود يابد. در بيماران اسكيزوفرنيك يا موارد شديد اختلال شخصيت مرزي كه عملكرد انسجام بخشي مختل شده، معمولاً محتواي ناهشيار و مكانيرم‌هاي دفاعي قبلي با هم ادغام نمي‌شود و بنابراين و تأثير درماني ندراد. در واقع، ممكن است تفسير مكانيزمهاي دفاعي براي بيماران مبتلا به اسكيزوفرني يا اختلال دو قطبي روان‌پريش طاقت‌فرسا بوده و عملكرد “من” را در آنها مختل كند.

داشتن قدرت انتزاع از الزامات روان درماني بينش مدار است. [منظور از] قدرت انتزاع معادل جنبه شناختي نيست. در حقيقت، ممكن است برخي از افراد باهوش، از قدرت انتزاعي خوبي برخوردار نباشند. مراجعين براي بهره‌مند شدن از رويكرد درماني روان پويشي بايد قادر به فهميدن مفاهيم انتزاعي داشته و از آنها تأثيرپذيري داشته باشند. براي مثال، مراجع بايد قدرت فهم اين مطلب را داشته باشد كه ممكن است احساس خشم او نسبت به رئيسش به طور ناخواسته به همسرش جابه‌جا شود. بدون توجه به تشخيصي كه فرد دريافت مي‌كند اختلال در قدرت انتزاع ممكن است كم يا زياد باشد.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0