بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری : پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری : پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری :

دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است.

هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.

واژگان کلیدی:

تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه بحث درباره تشریفات زائد دادرسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق می تواند باشد و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. تشریفات اضافی افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد، باعث آزار و اذیت مدیران، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده ۸۶ لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.

دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی امری لازم و ضروری می باشد. بررسی تطبیقی این نظام با نظام آیین دادرسی در ایران نیز به منظور شناخت و ارزیابی نقاط ضعف قانون ایران خالی از فایده نیست.

 

فهرست عناوین پایان نامه بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق

فصل اول:  کلیات ۱

مقدمه  ۲

گفتار اول: بیان مسئله  ۲

گفتار دوم: فرضیه ها ۴

گفتار سوم: اهداف تحقیق   ۴

گفتار چهارم: ضرورت و اهمیت پژوهش     ۵

گفتار پنجم: تعاریف نظری   ۵

گفتار ششم: قلمرو پژوهش     ۶

بند اول: قلمرو زمانی پژوهش     ۶

بند دوم: قلمرو تحقیق از بعد موضوع  ۶

گفتار هفتم: جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۷

گفتار هشتم: روش شناسی تحقیق   ۷

بند اول: ابزارگردآوری اطلاعات    ۷

بند دوم: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات    ۷

گفتار نهم: مدل مفهومی پژوهش     ۷

گفتار دهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی مدنی در ایران  ۸

گفتار یازدهم: کلیاتی درباره آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه  ۸

گفتار دوازدهم: ساختار کلی پایان نامه  ۹

جمع بندی فصل اول  ۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش     ۱۱

مقدمه  ۱۲

بخش اول: تشریفات دادرسی در ایران  ۱۲

گفتار اول: تعریف آیین دادرسی   ۱۲

گفتار دوم: ایرادات تعریف آئین دادرسی مدنی   ۱۳

گفتار سوم: دادرسي بدون تشريفات    ۱۴

گفتار چهارم: محتوای آیین دادرسی مدنی   ۱۶

گفتار پنجم: فایده آیین دادرسی مدنی   ۱۶

گفتار ششم: معيار تمیيز اصول دادرسی از تشريفات دادرسي   ۱۸

گفتار هفتم: تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی   ۱۹

گفتار هشتم: تشريفات زدايي از دادرسي و آيين آن  ۲۲

بند اول: مفهوم تشريفات زدايي و حدود آن(متن نیاز به اصلاح دارد)  ۲۲

بند دوم: نمونه هايي از تشريفات زدايي مادي در حقوق ايران  ۲۴

گفتار نهم: منابع‌ آیین‌ دادرسی‌ در اسلام‌ ۲۶

بند اول: قرآن  ۲۶

بند سوم: منابع دیگر  ۲۶

گفتار دهم: تعریف و تشخیص مقررات تشریفاتی و مصادیقی از آن  ۲۷

گفتار یازدهم: خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی   ۲۸

گفتار دوازدهم: مفهوم سوء استفاده از تشريفات دادرسي   ۲۹

گفتار سیزدهم: تحولات دادرسی در ایران  ۳۰

گفتار چهاردهم:  مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی   ۳۲

بند اول: مواعد قانونی   ۳۲

بند دوم: مواعد قضایی   ۳۳

گفتار پانزدهم: تجدید مواعد دادرسی   ۳۴

بند اول: تجدید مواعد قانونی   ۳۴

بند دوم: تمدید مواعد قضایی   ۴۲

گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها ۴۳

بند اول: صلاحیت    ۴۳

بند دوم: اختلاف در صلاحیت    ۴۴

گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران  ۴۵

بند اول: تقویت رویکرد به مبانی دینی و گفتمان انقلاب اسلامی (اندیشه هاي امام و رهبري) به ویژه در نسل سوم انقلاب: ۴۵

گفتار هجدهم: روند احساس نقش تاریخی در مناسبات بین المللی و منطقه اي پس از بیداري اسلامی و نهضت  ضدسرمایه داري   ۴۸

گفتار نوزدهم: کاربست واقع گرایی نو کلاسیک براي تحلیل سیاست خارجی ایران  ۴۹

بند اول: الگو و فرآیند تصمیم گیري   ۴۹

بند دوم: منافع و اهداف ملی   ۵۰

بند سوم: منابع و عوامل تعیین کننده ۵۲

بند چهارم: رفتار سیاست خارجی   ۵۴

نتیجه گیری: ۵۵

بخش دوم: آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری   ۵۷

گفتار اول: سازمان ديوان بين المللي دادگستري لاهه  ۵۷

گفتار دوم: تشكيلات اداري ديوان بين المللي دادگستري   ۵۹

بند اول: دفتر دادگاه (یا دبیر خانه دادگاه)  ۵۹

بند دوم: وظایف دبیرخانه  ۵۹

بند سوم: مدیر و معاون دفتر و كاركنان دفتر  ۶۰

بند چهارم: كمیته‌های دیوان، كارشناسان و ارزیاب‌ها ۶۱

بند پنجم: مسائل مالی دیوان و مصونیت‌های قضات و همكاران اداری   ۶۲

گفتار سوم: صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري لاهه  ۶۳

گفتار چهارم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری   ۷۱

بند اول: شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی   ۷۲

بند دوم: رسیدگی   ۷۳

بند سوم: ایرادات مقدماتی   ۷۶

بند چهارم: ورود ثالث    ۷۷

بند پنجم: احکام دیوان  ۷۷

بند ششم: تفسیر آرای دیوان  ۷۸

بند هفتم: اعاده دادرسی   ۷۸

بند هشتم : آئين دادرسي آراء مشورتي   ۷۹

بند نهم: ضمانت اجراء آراء ترافعي ديوان  ۷۹

بند دهم: ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان  ۸۴

بند یازدهم: جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی   ۸۵

بنددوازدهم: پایان رسیدگی   ۸۵

گفتار پنجم: جايگاه ديوان در نظام حقوقي بين‎المللي   ۸۶

گفتار ششم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری   ۹۰

بند اول: صلاحيت ترافعي   ۹۰

بند دوم: صلاحيت مشورتي   ۹۲

گفتار هفتم: مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)  ۹۴

نتیجه گیری   ۹۸

بخش سوم: رابطه ایران و دیوان بین المللی دادگستری   ۹۸

گفتار اول: جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي بين‌المللي   ۹۹

گفتار دوم: پرونده های ایران در دیوان بین‎المللی دادگستری   ۹۹

بند اول: قضیه نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱-۱۹۵۲)  ۹۹

الف) استدلال های دولت انگلستان: ۱۰۰

ب) استدلال های دولت ایران: ۱۰۰

ج) نظرات دیوان: ۱۰۱

د): نتیجه گیری   ۱۰۳

بند دوم: قضیه كاركنان دیپلماتیك و كنسولی ایالات متحده در تهران(۱۹۸۱–۱۹۷۹)  ۱۰۳

الف) استدلال آمریکا ۱۰۴

ب) استدلال ایران  ۱۰۵

ج) نظرات ديوان  ۱۰۵

د) نتیجه گیری   ۱۰۶

بند سوم: سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸ (‌۱۹۹۶-۱۹۸۹ )  ۱۰۶

الف) استدلال آمریکا ۱۰۷

ب) استدلال ایران  ۱۰۸

ج) نظرات دیوان  ۱۱۱

د) نتیجه گیری   ۱۱۱

بند چهارم: قضیه سكوهای نفتی (۲۰۰۳ـ۱۹۹۲)  ۱۱۴

الف) استدلال آمریکا ۱۱۴

ب) استدلال ایران  ۱۱۵

ج) نظرات دیوان  ۱۱۶

د) نتیجه گیری   ۱۱۸

جمع بندی فصل دوم  ۱۲۱

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهاد ها  ۱۲۲

مقدمه: ۱۲۳

گفتار اول: آزمون فرضیه ها ۱۲۳

گفتار دوم: نتیجه گیری   ۱۲۹

گفتار سوم: پیشنهادها ۱۳۳

منابع و مواخذ  ۱۳۵

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0