تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی  و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

آن چه در این رساله گرد آمده، بحث و بررسی و تحلیل تصاویر موجود در اشعار دو شاعر معاصر سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی است كه از منظر نقد زن مدار به شرح ذیل آمده است:

در فصل نخست به  طور كلی بحث در باب مذهب اصالت زن یا همان فیمینیسم  می باشد.

فصل دوم با عنوان نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی به بحث در باب زن به عنوان سوژه­ی اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته است.

فصل سوم ذیل عنوان ” زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا ” نگاشته شده كه نوع نگاه در ایجاد تصاویر را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل پایانی به بررسی و تحلیل تصویر های زنانه پرداخته كه خود دارای عناوین فرعی است؛ این عناوین مبین احساسات، عواطف، و ابزار مورد استفاده­ی بانوان در شعر هر دو شاعر است.

هدف از گردآوری این رساله بررسی و تطبیق تصاویر شعری از منظر نقد زن مدار است. روش تحقیق كتابخانه ای و بر پایه فیش برداری است و نتایج حاصل از آن این است که بیانگر دو دید گاه متفاوت نسبت به تصاویر زنانه در شعر شاعران مورد بحث است.

كلمات كلیدی: فمینیسم، زن، تصویر، سیمین بهبهانی، شفیعی كدكنی،تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی

مقدمه:

آن چه در این رساله گرد آمده است ما حصل غور در تصاویر شاعرانه و نقد بر پایه­ی نظرگاهی زنانه است. كوشیدیم تا در فصل كلیات مطالب، ذیل عنوان “مذهب اصالت زن” مختصری با آن مكتب كه به فیمینیسم شهره است آشنا شویم. بر این اساس ذیل این عنوان، عناوینی مترتب شده است تا فحوای كلام در اذهان خوانندگان گرامی بنشیند و آنان را به مقصود نائل گرداند؛ مضاف این كه مبحث ملحقه به عنوان رساله كه واژه­ی ” زن مدار” است تبیین شده و مقصود نگارنده قریب به وضوح گردد. در این راستا به تعاریفی از شقوق مذهب اصالت زن پرداخته ایم و پس از آشنایی اندك با پاره ای تعاریف، وضعیت زن را در خلال تاریخ مرور كرده، سپس موجودیت وی را در اذهان برخی ملل و مذاهب به طریقی مجمل مورد نظر قرار دادیم.

در بخش دیگری از كلیات به نظرات و مكتوبات بزرگان عرصه ی اندیشه و فرهنگ پرداختیم و آن اقوال و آثار را منشأ اثر در روند فكری غالب در باب زن تحلیل كردیم. با توجه به نقد ها و نظرات متنوع گاه مخالف و گاه موافق با این مكتب بر آن شدیم تا نظرات اسلام را هر چند كوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفیت رساله در تبیین دیدگاه اسلام به زن مقرر كنیم. در پایان مباحث مطروحه در كلیات مطالب ذیل عنوان ” نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی ” به مرور مختصری بر حضور زن از دو جنبه پرداختیم؛ در این بخش زن را به عنوان سوژه­ی شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و اشاره ای به نام برخی از شعرای زن در ادوار مختلف شعر فارسی نموده ایم.

پس از این در فصلی كه عنوان آن را بیتی از ملك الشعرای بهار مقرر كردیم به بحث پیرامون وجود یا عدم ادبیات زنانه پرداختیم و در این خصوص از آرای پژوهشگران و صاحبان نظربهره برده و بر آیند و ماحصل گفتار را با رد وجود ادبیات زنانه خاتمه دادیم.

” نوع نگاه در ایجاد تصویر” فصل دیگری است كه در آن ضمن توضیح در خصوص تصویر و تصویر سازی، انگاره  های  شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی را از قول خود ایشان در آثار مكتوب و منقول؛ و نیز نظرگاه دیگران در خصوص این هر دو ذكر کرده و مورد بررسی قرار دادیم.

سپس رساله را بر پایه ی ۱۱ فصل دیگر عنوان نهادیم  كه هر كدام مبین رفتاری زنانه یا مصداقی از عملی زنانه است كه از ذكر نام فصول به جهت پرهیز از اطاله كلام صرف نظر نموده و رؤیت این بخش ها را به خوانندگان ارجمند و مخاطبان گران قدر             وا می نهیم.

فهرست پایان نامه تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار:

 • چكیده…………………………. ۱
 • مقدمه………………………………………… ۲
 • نگاهی به مذهب اصالت زن……………….. ۴
 •       نگاهی به تاریخ…………………………… ۶
 •       زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی……………………… ۹
 •       زن در اذهان آمریكایی……………………………… ۹
 •       زن در آرای یهودیت و مسیحیت……………… ۱۰
 •       زن در آرای اسلامی………………………. ۱۲
 •       ظهور زن پس از یك دوره ی تاریخی سخت…………………. ۱۳
 •       جنس دوم آری یا خیر…………………….. ۱۵
 •       عشق در باور مرد و زن……………………. ۱۶
 •       تخریب چهره ی زن در كلام بزرگان……………….. ۱۷
 •       زن در آرای زرتشت……………………………. ۲۲
 •       زن در اندیشه ی اعراب جاهلی…………………………… ۲۳
 • دیدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشكالات………………. ۲۵
 •       الف-  كار زن سخیف یا مستحسن………………….. ۲۷
 •       ب-  نقصان خلقت زن………………………… ۲۸
 •       پ- آفرینش زن و زایش گناه…………………………. ۲۹
 •       ث- زن عامل فریب……………………….. ۳۰
 •       ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت…………………. ۳۰
 •       چ- برآیند اندیشه های پیشین در نظریات روانشناختی……………….. ۳۲
 •       ح- مهر اقدامی دوسویه و وحدت آفرین……………. ۳۴
 •       خ-  زن تجلی جمال الهی………………………. ۳۵
 •       حق رأی و حضور زنان در اجتماع از منظر اسلام……………… ۳۶
 • زن از منظر اسلام جنسی یا انسانی………………… ۳۷
 • حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن…………………….. ۳۸
 • تساوی یا تمایز، تشابه یا تفاوت…………………….. ۳۹
 • اظهار وجود زنان دغدغه ای برای مردان……………….. ۴۱
 • تعدد زوجات تأییدی بر تمام عیار نبودن زن………………… ۴۱
 • نقصان عقل طرحی اسلامی یا تهمتی غربی؟……………… ۴۳
 • زن، الهه ی درون و رجعت به فترت…………………… ۴۵
 • نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر پارسی………… ۵۰
 •       زن سوژه ی شعرا…………………………………….. ۵۰
 •       زن خالق اثر و آفریننده شعر…………………………. ۵۵
 •       تغییر نگرش به زن از دوره بازگشت تا مشروطه…………… ۵۹
 • زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا…………………. ۷۳
 • نوع نگاه در ایجاد تصویر………………………….. ۸۵
 •       تصاویر شاعرانه از نظرگاه سیمین………………… ۸۶
 •       وزن و تصویر……………………. ۸۷
 •       تصاویر شاعرانه از نظرگاه سرشك………………… ۹۵
 • بررسی و تحلیل تصویر های زنانه………………….. ۱۱۱
 •       صبورانه ها…………………… ۱۱۲
 •       مادرانه……………………. ۱۲۰
 •       شكوایه ها……………….. ۱۴۱
 •       كولی واره ها……………… ۱۷۴
 •       عاشقانه ها………………… ۱۸۱
 •       روابط عاطفی غیرعرفی و غیر اخلاقی…………. ۲۱۷
 •       احساس ضعف، نیاز به تكیه گاه، وصال، تسلیم و شرم و حیا……… ۲۲۹
 •       فریب خرافه انگاری و خوش باوری………….. ۲۵۱
 •       اشاره به اندام  های بدن…………… ۲۶۸
 •       آرایش، پوشش،زیور و زینت آلات زنانه………….. ۲۷۵
 • تصاویر در مضامین مشترک سیمین و سرشک…………… ۲۸۴
 • ماحصل این همه گفتار………………. ۲۹۳
 • فهرست منابع و مأخذ   ۲۹۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0