بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده  بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

معمولاً در حقوق جزاي بين‌الملل چهار اصل كلي راهنماي قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحيت كيفري است در اين زمينه كه هر يك، دلايل و شرايط ويژه خود را دارد.

در حقيقت ما با چهار اصل سروكار داريم:  ۱- اصل صلاحيت سرزميني قوانين جزائي، ۲- اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي، ۳- اصل صلاحيت واقعي قوانين جزايي، ۴- اصل صلاحيت جهاني (بين‌المللي)

از آنجا كه بحث پيرامون اصل صلاحيت سرزميني در حقوق جزا بين‌الملل موضوع بخش نخست و اصلي مي‌باشد و موضوع اين رساله بررسي تطبيقي اين صلاحيت (سرزميني) در حقوق كيفري ايران و لبنان مي‌باشد. به همين جهت مطالب اين رساله را به چند بخش تقسيم كرده و از جنبه‌هاي مختلف از جمله تعريف مفهوم تاريخچه، نتايج و استثنائات اين اصل از ديدگاه هر دو كشور (ايران و لبنان) مورد بررسي قرار گرفته  است.

صلاحيت سرزميني عبارت است از صلاحيت كيفري دولت نسبت به جرائم ارتكاب يافته در قلمرو آن به عبارت ديگر يعني اينكه جرم واقع شده در قلمرو حاكميت يك كشور تابع قوانين آن كشور است.

اصل صلاحيت سرزميني داراي ۲ جنبه مي‌باشد يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي،  جنبة مثبت آن اين است كه اصولاً ‌كليه اشخاصي كه در داخل قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند طبق قوانين ايران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفي آن اينكه اصولاً افرادي كه خارج از قلمرو حاكميت  ايران مرتكب جرم شوند در ايران قابل محاكمه نيستند مگر در موارد استثناء

هم چنين در اين رساله قلمرو حاكميت يعني (۱- مرزهاي زميني، ۲- مرزهاي آبي: كشتي‌ها و ۳- مرزهاي هوايي) در هر دو كشور ايران و لبنان مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با هم دارند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحيت سرزميني از جمله مصونيت سياسي و پارلماني كه در كشور ما محدود شده به ايفاي وظايف نمايندگي، نيز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در اين پايان‌نامه سعي بر آن است كه ضمن تعاريفي از مفهوم صلاحيت‌ها و بررسي چگونگي نحوة تشخيص محل وقوع جرم، به مسائل پيرامون آن از قبيل جرائم آني و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقيد و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسي نحوه رسيدگي و تفاوت سياست كيفري ايران و لبنان در ارتباط با اين مسائل پرداخته شود.

واژگان كليدي: صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت واقعي، صلاحيت جهاني (بين‌المللي)

 اهداف تحقیق:

 • اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
 • بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
 • بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
 • بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 

 پرسشهای تحقیق:

 • مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟
 • مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

 

 فهرست بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

 • چکیده: ۱
 • مقدمه : ۲
 • الف) اهمیت تحقیق: ۲
 • ب) اهداف تحقیق: ۴
 • ج) پرسشهای تحقیق: ۴
 • د) فرضیه های تحقیق: ۵
 • ه) روش تحقیق: ۵
 • و) سازماندهی تحقیق: ۵
 • بخش نخست:مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان
 • فصل اول: مفاهيم، پيشينه و اقسام صلاحيت، سرزمين و قلمرو حاكميت ۸
 • مبحث نخست: مفاهیم ۸
 • گفتار نخست: صلاحیت ۸
 • الف) مفهوم صلاحیت: ۸
 1. اصل صلاحيت سرزميني ۱۱
 • ۲- اصل صلاحیت شخصی ۱۲
 1. اصل صلاحيت واقعي ۱۵
 2. اصل صلاحيت جهاني ۱۶
 • گفتار دوم: سرزمین ۲۰
 • الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی ۲۰
 • ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی ۲۱
 • گفتار سوم: قلمرو حاکمیت ۲۲
 • الف) قلمرو سرزمینی ۲۲
 1. قلمرو زميني اصلي ۲۲
 2. قلمرو زميني تحت اشغال ۲۴
 • ب) قلمرو آبی(دریایی) ۲۴
 • ج) قلمرو هوایی ۲۶
 • مبحث دوم: تحولات تاریخی ۳۱
 • گفتار نخست: در حقوق ایران ۳۱
 • الف) در دوران قبل از انقلاب ۳۱
 • ب) در دوران بعد از انقلاب ۳۲
 • گفتار دوم: در حقوق لبنان ۳۵
 • بررسي تطبيقي صلاحيت
 • فصل دوم: مباني، فوايد و نتايج اصل صلاحيت سرزميني ۳۶
 • مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی ۳۶
 • گفتار نخست: مبانی ۳۶
 • الف) استقلال حاکمیت دولت ها ۳۶
 • ب) حفظ نظم عمومی ۳۷
 • ج) درون مرزی بودن آنها ۳۸
 • گفتار دوم: فواید و نتایج ۳۹
 • الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها ۳۹
 • ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر ۴۰
 • ج) تضمین بیشتر حقوق فردی ۴۲
 • د) تضمین نفع اجتماعی ۴۳
 • و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۴۳
 • بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن
 • فصل اول: چگونگي تعيين محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفي اصل صلاحيت سرزميني ۴۶
 • مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم ۴۶
 • گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر ۴۶
 • گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی ۴۷
 • گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب ۴۷
 • گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید ۴۸
 • گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم ۵۰
 • مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین ۵۷
 • گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی ۵۷
 • الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی ۵۸
 1. مقامات داخلی ۵۸
 • الف. مقام رهبري ۵۸
 • بررسي تطبيقي صلاحيت
 • ب. رئيس جمهوري ۵۹
 • ج. قضات ۶۰
 • بررسي تطبيقي صلاحيت
 • بررسي تطبيقي صلاحيت
 1. مقامات خارجی ۶۱
 • ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی ۶۴
 • گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل ۶۸
 • الف) صلاحیت شخصی ۶۸
 • ب) صلاحیت واقعی ۷۱
 • ج) صلاحیت جهانی ۷۲
 • فصل دوم: تجزيه و تحليل انتقادي اصل صلاحيت سرزميني و نارسايي و كاستي‌ها در حقوق داخلي ايران ۷۶
 • مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی ۷۶
 • گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی ۷۶
 • الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ۷۶
 • ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: ۷۸
 • ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: ۸۰
 • گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران ۸۱
 • نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران) ۸۱
 • تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران ۸۱
 • ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه ۸۲
 • ج)احوال شخصی بیگانگان ۸۶
 • د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی ۸۷
 • ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۹۰
 • نتیجه گیری ۹۳
 • پیشنهادات ۹۵
 • منابع: ۹۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0