تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

شناسایی ممنوعیت جنگ به عنوان قسمتی از روابط عادی بین­ المللی وابزاری برای حل وفصل اختلافات دولت­ها، قدمت چندانی ندارد­ وحداکثر به سال­های بعد از جنگ جهانی اول باز ­می­گردد.بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا درغالب تشکیل دادگاه­های بین­ المللی کیفری نورنبرگ وتوکیو (در منشور این دادگاه­ها واحکام صادره) به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که بر خلاف معاهدات و تضمینات بین­ المللی باشد. به عنوان جنایت بین­ المللی،  موجب مسئولیت کیفری فردی شناخته شدو تحت عنوان”جنایات برضدصلح”موردتعقیب قرارگرفت.سپس در منشور ملل متحد ، هرگونه توسل به زور توسط دولت بر ضد تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی وحاکمیت ملی سایر دولت­هایا به هرشکل دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد غیر قانونی اعلان گردید.با این حال ، به رغم اینکه قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی عام الشمول وآمره حقوق بین الملل از جایگاه انکار ناپذیری در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است با آنکه مجمع عمومی ملل متحد در سال۱۹۷۴ سعی کرد تعریف دقیقی از اقدام تجاوزکارانه  به دست دهد ، اختلاف بر سر تعریف دقیق جنایت تجاوز(مخصوصا مسئله دفاع پیشگیرانه ومداخله بشر دوستانه بدون تجویز شورای امنیت) موجب شده است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، تعقیب جنایت تجاوز به آینده نا معلومی موکول شود.

همچنین اختلاف مهم دیگری که مانع تعقیب جنایت تجاوزشده اختلاف در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش جایگاه انحصاری شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه می باشد.با وجود همه ی این اختلافات ، شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ژوئن۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد ، به مصالحه شکننده ومتزلزلی دست یافته اند که ضمن تعریف جنایت تجاوزاحتمالا اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت را در آینده حداقل از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد ساخت. با این حال نمی­توان نسبت به توفیق اصلاحیه اساسنامه چندان خوش­بین بود زیرا چندان امیدی وجود ندارد که قدرت­های بزرگ به اصلاحیه اساسنامه ملحق شوند و از آن حمایت واقعی کنند ، حمایتی که بدون آن ، جنبه باز دارنده واثربخشی جرم انگاری جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان در هاله ای از ابهام خواهد ماند .

واژگان کلیدی:دیوان کیفری بین­المللی،شورای امنیت،جنایت تجاوز،اقدام تجاوزکارانه،صلاحیت،کنفرانس بازنگری کامپالا

سوالات پژوهشتعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

(مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

در نهایت ما می خواهیم به این ۲ پرسش پاسخ دهیم

۱- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟

۲- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟

 فهرست تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

 • مقدمه.۱
 • سوالات پژوهش ۲
 • فرضیات پژوهش۳
 • سوابق پژوهش.۳
 • اهداف پژوهش ۴
 • سازماندهی پژوهش و تقسیم بندی مطالب  ۵
 • بخش اول: قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری و تعقیب جنایت تجاوز.۶
 • فصل اول: تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد.۸
 • مبحث اول:  از دوران باستان تا جنگ جهانی اول.۸
 • گفتار اول: از دوران باستان تا قرون وسطی: دکترین جنگ عادلانه.۹
 • گفتار دوم : معاهدات وستفالیا وتحولات بعدی۱۰
 • الف :معاهدات وستفالی.۱۰
 • ب: کنفرانس های صلح لاهه(۱۹۰۷ -۱۸۹۹).۱۲
 • گفتار سوم : جهاد در حقوق اسلامی ومنع تعدی در دین مبین اسلام۱۴
 • مبحث دوم : تحول حقوق بین¬الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.۲۰
 • گفتار اول: معاهده ورسای وپیمان بریان- کلوگ۲۱
 • الف: معاهده ورسای۲۱
 • تعریف جرم تجاوز
 • تعریف جرم تجاوز
 • تعریف جرم تجاوز
 • تعریف جرم تجاوز
 • ب : پیمان بریان کلوگ.۲۱
 • گفتار دوم : اسناد و اقدامات جامعه ملل در تحدید کاربرد نیروی مسلح در روابط بین-الملل۲۳
 • الف:خلاهای حقوقیراجع به کاربرد زورهنگام جنگ جهانی دوم۲۳
 • ب:بررسی مواد میثاق جامعه¬ی ملل۲۵
 • مبحث سوم : دادگاه¬های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم ۲۸
 • گفتار اول : دادگاه نورنبرگ ۲۹
 •  الف :چگونگی تشکیل دادگاه¬ نظامی بین¬المللی نورنبرگ.۲۹
 •  ب: صلاحیت دادگاه نورنبرگ . ۳۰
 • گفتار دوم : دادگاه توکیو۳۳
 • الف) چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین¬المللی توکیو(خاور دور).۳۳
 •  ب) صلاحیت دادگاه توکیو۳۳
 • تعریف جرم تجاوز
 • تعریف جرم تجاوز
 • گفتار سوم: محاکم تشکیل شده به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان.۳۵
 • فصل دوم : نظام ناشی از منشور ملل متحد واعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی.۳۶
 • مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحدومحدود سازی توسل به نیروی مسلح . ۳۶
 • گفتار اول : اهداف واصول ملل متحد.۳۸
 • الف : عدم توسل به زور در اهداف واصول منشور ملل متحد.۳۸
 • ب : حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات.۴۰
 • ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح ، نقض صلح واعمال تجاوز.۴۱
 • گفتار دوم : دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد.۴۲
 • گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه وامکان انطباق آن با مقررات منشور۴۷
 • گفتار چهارم : تجویز شورای امنیت.۴۸
 • مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی۵۰
 • گفتار اول :تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز.۵۱
 • گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره۳۳۱۴ مجمع عمومی۵۴
 • بخش دوم :جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین¬الملی کیفری و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا۵۷
 • فصل اول: مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن.۵۸
 • مبحث اول: نکات  مورد مناقشه  کشورها  در کنفرانس  رم۶۰
 • گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز ودیدگاه¬های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن.۶۱
 • گفتار دوم : صلاحیت دیوان ونقش شورای امنیت از دیدگاه¬ شرکت کنندگان در کنفرانس رم.۶۲
 • مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات  تا زمان  تشکیل کنفرانس بازنگری۶۶
 • گفتار اول : مفاد بند (۲) ماده ۵ اساسنامه وسازکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان ۶۶
 • گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین¬المللی کیفری پس از کنفرانس رم.۶۸
 • الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی.۶۸
 • ب: جنایت تجاوز واجلاس اول کمیسیون مقدماتی.۶۹
 • ۱-مشورتهای غیر رسمی۶۹
 • ۲-موضع غیرمتعهدها.۶۹
 • ۳-جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز.۷۰
 • گفتار سوم : مذاکرات کارگروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع دولتهای عضو دیوان.۷۱
 • فصل دوم : بررسی نتایج کنفرانس کامپالا.۷۲
 • مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز.۷۲
 • گفتار اول : تعریف اقدام تجاوزکارانه .۷۲
 • گفتار دوم : احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت  والزام آور نبودن آن برای دیوان.۷۴
 • گفتار سوم : احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان.۷۶
 • گفتار چهارم : آستانه قانونی: لزوم آشکار بودن نقض منشور برای تحقق جنایت تجاوز.۷۷
 • گفتار پنجم : انحصار مسئولیت به رهبران سیاسی یا نظامی دولت .۷۸
 • گفتار ششم : سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز.۸۰
 • ۱-عنصر مادی۸۰
 • ۲-عمل مجرمانه.۸۱
 • ۳-عنصرر روانی۸۲
 • مبحث دوم : حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی  لازم الاجرا شدن اصلاحیه ۸۳
 • گفتار اول : انتخاب سازکار برای لازم الاجرا شدن  اصلاحیه و اهمیت  این انتخاب..۸۴
 • گفتار دوم : ارجاع توسط شورای امنیت .۸۵
 • گفتار سوم : ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولتهای عضو.۸۷
 • نتیجه گیری۸۹
 • منابع۹۴

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0