باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.

در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .

همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.

کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

اهداف تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

يكي از پديده هاي دانش پزشكي،باروري هاي پزشكي است . اين رخداد نسبت به ره آوردهاي ديگر علمي امتياز خاصي دارد و از جنبه هاي گوناگون جنين شناسي روانشناسي، جامعه شناسي و در نهايت از ديدگاه فقهي و حقوقي قابل بررسي است. مسئله نحوۀ هماهنگي حقوق و فقه اسلامي از يك سو و مقتضيات زمان از سوي ديگر، دغدغۀ اصلي همۀ انديشمندان مسلمان قرن حاضر بوده است و اهتمام به نهاد خانواده در ميان جوامع و ملل سبب گرديده كه اين دغدغه تشديد شده و توجه خاصي به آن مبذول شود، زيرا عامل بنيادين بقاي اجتماع انساني نظام خانواده است و اختلال در كاركردهاي آن، مانند وظايف زناشويي، هويت، و شخصيت انساني را نه تنها با مشكلات بي شماري مواجه مي كند بلكه در مواردي سبب نابودي مي گردد.

بنابراين حقوق و فقه جهت حفظ و قداست اين نهاد و پايداري نظم جامعه، ناگزير به ادامه و تنظيم آن به وسيلۀ مقررات هستند و اين ضرورت به تنهايي كافي است كه اين دو رشته همراه اين مسائل و آثار خاص نو ظهور آن گام بردارند و يا چون سايه اي آن را دنيال كنند.

به اضافه اگر رابطه زناشويي به توليد نسل و تولد نينجامد، كانون خانواده دچار سردي و بي مهري و در نهايت در بعضي موارد به طلاق وجدايي خواهد انجاميد، در اين اثنا پاسخ فقيهان و حقوقدانان را مي طلبد و اين پاسخ تنها در پرتو نگرش هاي اصولي به تمام روش هاي ديگر (غير از طلاق و جدايي) ممكن است.

يكي از آن روش ها باروري پزشكي است كه رسالۀ حاضر متكفل بررسي آن است و اميد دارد بتواند به اهداف زير دست يابد:

۱- بررسي وضعيت فقهي و حقوقي طفل متولد از لقاح مصنوعي .

۲- بررسي وضعيت فقهي و حقوقي حالات اهداء جنين و تخمك و مادر جانشين و طفل حاصل از آن .

۳-روشن نمودن حفوق وتکاليف طرفين.

 

اهميت تحقيق

با عنايت به توانايي پزشکان ايراني به انجام عمل انواع باروري هاي پزشکي و وجود متقاضيان بي شمار واين که ابهام  در تکاليف حقوقي طرفين وچگونگي نوزاد به دنيا آمده از حقوق مدني ،مانع بزرگي در راه استفاده از اين دستاورد جديد پزشکي به شمار مي آيد اهميت انجام اين تحقيق به خوبي احساس مي شود .

 

فهرست مطالب تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

چکيده                                      ۱

فصل اول :کليات ومفاهيم

بخش اول :کليات

۱-۱-۱-مقدمه                             ۲

۱-۱-۲- بيان مساله                               ۴

۱-۱-۳-پيشينه تحقيق                       ۵

۱-۱-۴- سوالات تحقيق                        ۷

۱-۱-۵-فرضيه هاي تحقيق                    ۷

۱ -۱-۶-اهداف تحقيق                      ۸

۱-۱-۷- روش تحقيق                      ۸

۱-۱-۸ اهميت تحقيق                       ۹

۱-۱-۹-ساختار تحقيق                 ۹

بخش دوم :مفاهيم              ۹

۱-۲- تعريف تلقيح                     ۹

۱-۲-۱- تلقيح مصنوعي                      ۹

۱-۲-۲- تعريف نازايي و ناباروري                ۱۰

۱-۲-۲-۱- علل نازايي                    ۱۱

۱-۲-۳- سير تحول تاريخي تلقيح مصنوعي               ۱۲

۱-۲-۴- اقسام تلقيح مصنوعي به حصر عقل             ۱۵

۱-۲-۶- اقسام تلقيح مصنوعي كه در علم پزشكي محقق شده اند             ۱۷

۱-۲-۶-۱-تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI  )                     ۱۷

۱-۲-۶-۲- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )                ۱۸

۱-۲-۶-۳- تلقيح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )                         ۱۹

۱-۲-۶-۴- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )              ۱۹

۱-۲-۶-۵- تزريق اسپرم به داخل تخمك (ICSI)             ۲۰

۱-۲-۶-۶- تلقيح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غير شوهر (AID )           ۲۰

۱-۲-۶-۷- اهداي تخمك (ED)                    ۲۱

۱-۲-۶-۸- اهداي جنين                    ۲۲

فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول: تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر           ۲۳

۲-۱-۱- جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر       ۲۳

۲ -۱-۲-استفتائات تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر            ۲۵

۲-۱-۳- حرمت تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                 ۲۷

۲-۱-۴- بررسي وضع حقوقي عمل تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                ۲۸

بخش دوم ـ تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                   ۲۹

۲-۲-۱- وضع حقوقي ـ فقهي عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه              ۳۰

۲-۲-۱- ۱- جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه             ۳۰

۲-۲-۱-۲- اطلاق وعموم پاره اي از آيات قران کريم                   ۳۰

۲-۲-۱-۳-نقد آيات وادله مخالفان وموافقان                 ۳۰

۲-۲-۱-۴- روايات۳۳

۲-۲-۱-۵- نقد روايات وادله مخالفان وموافقان               ۳۳

۲-۲- ۲-نظر علما وهيئتهاي  اسلامي         ۳۵

۲-۲-۳-انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي               ۳۸

۲-۲-۴- مقتضاي قاعده احتياط يا برائت         ۴۲

۲-۲-۵- سايرآثارو پيامدهاي تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                ۴۵

۲-۲-۵-۱- آثار اجتماعي باروري با اسپرم بيگانه             ۴۵

۲-۲-۵-۲- اثرات رواني باروري با اسپرم بيگانه             ۴۶

فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول :آثار حقوقي بر تلقيح با اسپرم شوهر          ۵۱

۳-۱-آثار غير مالي              ۵۱

۳-۱-۱ – نسب                 ۵۱

۳-۱-۲- نسب در تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                  ۶۴

۳-۱-۳- ولايت                  ۶۷

۳-۱-۴- حضانت                  ۶۷

۳-۱-۵- تربيت               ۶۸

۳-۱-۶-نكاح                     ۶۹

۳-۱-۷- حق قصاص                ۶۹

۳-۲- آثار مالي             ۷۰

۳-۲-۱- توارث                    ۷۰

۳-۲-۲- نفقه                ۷۱

۳-۲-۳- سایر روابط مالی              ۷۲

بخش سوم :آثار حقوقي بر تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه              ۷۲

۳-۳-۱-آثار غير مالي      ۷۲

۳-۳-۱-۱- نسب             ۷۲

۳-۳-۱-۲- ولايت            ۷۸

۳-۳-۱-۳- حضانت                     ۷۹

۳-۳-۱-۴- تربيت            ۷۹

۳-۳-۱-۵- نكاح                ۸۱

۳-۳-۱-۶- حق قصاص                  ۸۴

۳-۴-۱-آثار مالي                      ۸۵

۳-۴-۱-۱-ارث                   ۸۵

۳-۴-۱-۲- نفقه                     ۸۹

۳-۴-۱-۳- ساير روابط مالي                  ۹۰

۳-۴-۱-۴- جنبه كيفري تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه             ۹۱

فصل چهارم :مادر جانشين( رحم اجاره اي)،اهداي تخمک، اهداي جنين

بخش اول :مادر جانشين                ۹۳

۴-۱- نظر علما و مراجع در زمينه رحم اجاره اي              ۹۳

۴-۱-۱- جانشيني با رحم همسر دوم               ۹۴

۴-۱-۱-۱- جواز جانشيني با رحم همسر دوم            ۹۴

۴-۱-۱-۲-عدم جواز جانشيني با رحم همسر دوم                ۹۵

۴-۱-۲- مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر )                ۸۸

۴-۱-۲-۱- عدم جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)             ۹۸

۴-۱-۲-۲- جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)           ۱۰۰

بخش دوم: اهداء تخمك                   ۱۰۵

۴-۲-۱ – اهداء تخمك (تکنيکهاي داخل رحمي)            ۱۰۵

۴-۲-۱-۱- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم      ۱۰۵

۴-۲-۱-۲- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه           ۱۰۷

۴-۲-۲- تكنيك هاي لقاح خارج رحمي اهداي تحمك               ۱۰۸

۴-۲-۲-۱- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمي             ۱۰۹

۴-۲-۲-۱-۱- اهداء  تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم           ۱۰۹

۴-۲-۲-۱-۲- اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه            ۱۰۹

۴-۲-۲-۲- انتقال زيگوت يا جنين به رحم همسر مرد صاحب اسپرم             ۱۱۰

بخش سوم :اهداي جنين اهداي جنين                   ۱۱۰

۴-۳- اهداي جنين                ۱۱۰

۴-۳-۱- ماهيت اهداي جنين                ۱۱۱

۴-۳-۲- اهداي جنين ونظر فقها                   ۱۱۴

۴-۳-۲-۱- جواز وعدم جواز اهداي جنين               ۱۱۴

۴-۳-۲-۱-۱ – ادله عدم جواز اهداي جنين              ۱۱۴

۴-۳-۲-۱-۲- دلايل نظريه ي تفكيك                    ۱۲۱

۴-۳-۲-۱-۳- دلايل جواز اهداي جنين                         ۱۲۳

فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم،اهداي تخمک اهداي جنين

بخش اول :آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم                 ۱۲۵

۵-۱- الف: آثار غير مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي                      ۱۲۵

۵-۱-۱- نسب                   ۱۲۵

۵-۱-۱-۲-  ولايت                    ۱۲۸

۵-۱-۱-۳- حضانت                        ۱۲۹

۵-۱-۱-۴- حق قصاص                       ۱۲۹

۵-۱-۱-۵- نكاح                            ۱۳۰

۵-۱-۲- آثار مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي          ۱۳۴

۵-۱-۲-۱- توارث                 ۱۳۴

۵-۱-۲-۲-نفقه                    ۱۳۵

۵-۱-۳- ساير روابط مالي             ۱۳۶

بخش دوم :آثارحقوقي  تلقيح مصنوعي در  حالت اهداي تخمك             ۱۳۸

۵-۲-۱-آثار غير مالي  حالت اهداء تخمك            ۱۳۸

۵-۲-۱-۱ –نسب                ۱۳۸

۵-۲-۱-۲ – نكاح            ۱۳۹

۵-۲-۱-۳ – حضانت             ۱۳۹

۵-۲-۱-۴- ولايت                ۱۴۰

۵-۲-۲-۱-آثار مالي حالت اهداي تخمک             ۱۴۰

۵-۲-۲-۲- نفقه                  ۱۴۰

۵-۲-۲-۳-توارث          ۱۴۰

بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین               ۱۴۱

۵-۳-آثار حقوقي بر اهداي جنين          ۱۴۱

۵-۳-۱- آثار غيرمالي             ۱۴۱

۵-۳-۱ -۱ .نسب               ۱۴۱

۵-۳-۱-۲- نكاح                    ۱۴۲

۵-۳-۱-۳- سايرآثار نسب               ۱۴۵

نتیجه گیر ی وپیشنهادات         ۱۴۵

فهرست منابع                 ۱۴۸

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0