بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان :پایان نامه ارشد اکوتوریسم

بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان :پایان نامه ارشد اکوتوریسم

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته اکوتوریسم و با عنوان بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار ؛ مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان در ۱۳۰صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان:

صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت های اکوتوریسمی‌این منطقه،تعیین مکان های مناسب برای توسعه پایدار و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل AHP و مدل مخدوم است.از روش AHP پس از تعریف معیارهایی که ترکیبی از معیارهای کمی‌و کیفی است،ابتدا نقشه های منابع لایه های اطلاعاتی را در نرم افزار GIS طبقه بندی و وزن دهی می‌شود و پس از تبیین مبانی نظری و تعریف معیارهای اصلی و موثر در انتخاب و توسعه فعالیت های گردشگری، آمار و اطلاعات مورد نیازاز طریق بررسیهای میدانی جمع آوری خواهد شد.

یافته های تحقیق از بررسی توانایی های این مناطق در زمینه صنعت نوپای گردشگری،حاکی از این واقعیت است که این شهرستانها به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن در کنار آبهای آزاد و همجواری با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و دریای عمان،داشتن آب و هوای مطبوع و دلپذیر در فصل پاییز و زمستان و بهره برداری از مناظر چشم نواز طبیعی و تاریخی،ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری در جنوب شرقی کشور را دارا است.

مانع اساسی وضعیت بزرگ در راه رسیدن به این هدف به تعدد تصمیم گیران و مسائل مدیریتی و ضعف در زیر ساخت ها باز می‌گردد. راهکارهای این پژوهش در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی صنعت گردشگری در این شهرستان می‌باشد.

 

انگیزه انتخاب موضوع :

شناخت ظرفیت های محیطی شرق استان به عنوان یکی از قطب های اکوتوریسم نیاز به بررسی دقیق تر با زیربنای شناخت ظرفیت با نگاه بر توسعه پایدار دارد. در صورتیکه بتوان این ظرفیت ها را بهتر شناسایی نمود می‌توان برای فایق آمدن بر چالش های اقتصادی فعلی و پیش رو در استان برنامه ریزی بهتری صورت داد.برنامه ریزی اکوتوریسم ظرفیت فوق العاده ای برای شناساندن فرهنگ استان نقش بی بدیلی داشته و از طرف دیگر می‌توان به اقتصاد منطقه کمک موثری شود.

 

فرضیه های تحقیق :

۱-شرق استان هرمزگان دارای منابع تفرجگاهی آبی و ساحلی و دارای چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد است که امکان گسترش اکوتوریست را با قابلیت های بالایی دارا می‌باشد.

۲-با شناسایی ظرفیت های توریستی استان امکان توسعه پایدار در امر اکوتوریسم در شرق استان فراهم خواهد شد.

۳-می‌توان با توسعه اکوتوریسم در شرق استان هرمزگان به توسعه پایدار رسید.

۱-۶ هدف های اساسی تحقیق :

از اهداف اساسی که این تحقیق در پی یافتن به آن است را می‌توان چنین بیان کرد:

۱-معرفی ظرفیت های شرق استان هرمزگان به خارج از مرزهای جغرافیایی

۲-تعیین مکان های مناسب برای توسعه اکوتوریسم و توسعه پایدار

۳-کمک به جذب توریسم و اشتغال زایی در شرق استان

۴-تولید نقشه های مکان های مستعد گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و GIS

۵-نحوه تهیه متغیرهای پژوهش بر طبق مدل اکولوژیکی اکوتوریسم

 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهرستان های جاسک، سیریک و بشاگرد و با توجه به اینکه عده زیادی از این جمعیت شامل قشر جوان جامعه هستند و تنها منبع درآمد مردم این شهرستان ها اکثرا صیادی و در بخش مناطق کشاورزی و دامداری است پس نیازمند منبع درآمد جدید هستیم. ایجادو توسعه مکان هایی برای جذب گردشگران و ایجاد اشتغال برای آن ها یکی از راه های دسترس است که می‌توان به صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نو و اشتغال زا در این شهرستان ها توجه ویژه ای کرد. همچنین به علت وجود ظرفیت های محیطی بالایی که در شرق استان وجود دارد می‌توان برای حل چالش های اقتصادی در این مناطق گردشگری را در این منطقه رونق داد.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲انگیزه انتخاب موضوع ۳

۱-۳تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق ۳

۱-۴پیشینه تحقیق. ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق ۹

۱-۶ هدف های اساسی تحقیق ۹

۱-۷ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۰

۱-۸ روش انجام تحقیق. ۱۰

۱-۹ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱

۱-۱۰ ساختار پایان نامه. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

مبانی نظری.. ۱۳

۱-۲مقدمه ۱۴

۲-۲  تعریف توریسم و توریست ۱۶

۲-۳مسافرت و جهانگردی.. ۱۷

۲- ۴انواع گردشگری ۱۸

۲- ۵ اکوتوریسم. ۲۱

۲-۶ پیشینه اکوتوریسم ۲۱

۲-۷ تعاریف و مصادیق اکوتوریسم ۲۲

۲-۸ گردشگری در جهان. ۲۴

۲-۹-  گردشگری در ایران. ۲۵

۲-۱۰ انواع جاذبه های گردشگری : ۲۶

۲-۱۱ اثرات گردشگری : ۲۷

۱-۲-۱۱ اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری : ۲۷

۲-۲-۱۱ اثرات اقتصادی گردشگری : ۲۷

۳-۲-۱۱ اثرات زیست محیطی گردشگری : ۲۸

۲-۱۲ توریسم و اکوتوریسم در آیینه آمار : ۲۸

۲-۱۳ اکوتوریسم و توسعه. ۳۰

۱-۲ -۱۳   زمینه های اقتصادی توسعه اکوتوریسم : ۳۲

۲-۲- ۱۳ زمینه های اجتماعی توسعه اکوتوریسم : ۳۳

۲-۱۴ راهکار توسعه اکوتوریسم : ۳۳

۲-۱۵ توسعه پایدار. ۳۴

۱-۲-۱۵ تعاریف و مفاهیم : ۳۴

۲-۲- ۱۵ توسعه پایدار و گردشگری پایدار : ۳۶

۳-۲ -۱۵ رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار : ۳۷

۲-۱۶ معرفی منطقه مورد مطالعه. ۳۸

۲-۱۷  موقعیت جغرافیایی  شهرستان جاسک… ۳۸

۲-۱۸  وضعیت جوی  شهرستان جاسک… ۳۹

۲-۱۹ ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک… ۴۲

۲-۲۰ رودخانه های شهرستان جاسک… ۴۴

۲-۲۱  جغرافياي جانوري شهرستان جاسک… ۴۵

۲-۲۲ جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک… ۴۵

۲-۲۳  موقعیت جغرافیایی شهرستان بشاگرد. ۴۷

۲-۲۴ وضعیت جوی شهرستان بشاگرد. ۴۸

۲-۲۵  ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد. ۴۹

۲-۲۶ جغرافياي جانوري شهرستان بشاگرد. ۵۰

۲-۲۷ جغرافیای گیاهی شهرستان بشاگرد. ۵۰

۲-۲۸ موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک… ۵۱

۲-۲۹ وضعیت جوی شهرستان سیریک… ۵۲

۲-۳۰ ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان سیریک… ۵۲

۲-۳۱ جغرافياي جانوري شهرستان سیریک… ۵۳

۲-۳۲ جغرافیای گیاهی شهرستان سیریک… ۵۳

۲-۳۳ جمعیت و نیروی انسانی.. ۵۴

۲-۳۳-۱ تغییرات و رشد جمعیت استان (۱۳۹۰-۱۳۴۵) ۵۴

۲-۳۳-۲ تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه آن به تفکیک شهرستانها مورد مطالعه ۹۰-۱۳۸۵٫ ۵۵

۲-۳۴  تراکم نسبی جمعیت.. ۵۶

۲-۳۴-۱تراکم نسبی جمعیت استان. ۵۶

۲-۳۴-۲ تراکم نسبی جمعیت درشهرستانهای مورد مطالعه : ۵۷

۲-۳۵  معرفی برخی از جاذبه های گردشگری شرق استان هرمزگان. ۵۸

۲-۳۵-۱  خور آذینی.. ۵۸

۲-۳۵-۱- ۱ پوشش گیاهی خور آذینی.. ۵۹

۲-۳۵-۱- ۲ حیات وحش خور آذینی.. ۵۹

۲-۳۵-۲  آبشار پشتگر بشاگرد. ۵۹

۲-۳۵-۳  گلفشانهای جاسک… ۶۰

۲-۳۵-۴  منطقه حفاظت شده جگين و گابريك… ۶۰

۲-۳۵-۵  ساحل دریای جاسک… ۶۱

۲-۳۵-۵-۱  کپو وسراهکون(kappo) 61

۲-۳۵-۵-۲  تومپ خلفان. ۶۱

۲-۳۵-۵-۳  صیدگاه های تفریحی.. ۶۱

۲-۳۵-۵-۴  صید گاه های ساحل غربی.. ۶۲

۲-۳۵-۵-۵  صیدگاه های ساحل شرقی.. ۶۲

۲-۳۵-۵-۶- سرزمین های زیرآب و صخره های مرجانی جاسک… ۶۲

۲-۳۵-۶  جنگل های حرا ۶۳

۲-۳۵-۶-۱ حرا خورلوران. ۶۳

۲-۳۵-۶-۲ حراء پوراف (mudvolcano) 63

۲-۳۵-۶-۳- جنگل دریائی خلاصی.. ۶۳

۲-۳۵-۶-۴ حراء پهنو(pahnu) 63

 

فصل سوم. ۶۵

روش تحقیق.. ۶۵

۳-۱  روش تحقیق. ۶۶

۳-۲- روشها و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶۶

۳-۲-۱- روش کتابخانهای.. ۶۶

۳-۲-۲- روش میدانی.. ۶۶

۳-۲-۳  روش پرسشنامه: ۶۷

۳ -۳- چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP. 67

۳-۳-۱- مراحل تجزيه و تحليل سلسله مراتبی.. ۶۷

فصل چهارم. ۷۰

تجزیه و تحلیل.. ۷۰

مقدمه. ۷۱

۴-۱-ویژگی های فردی پاسخگویان. ۷۱

۴-۱-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس… ۷۱

۴-۱-۲- توزيع پاسخگویان بر حسب سن. ۷۲

۴-۱-۳- توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات.. ۷۳

۴-۲   شغل پاسخگویان. ۷۴

۴-۳-  محل اقامت گردشگران. ۷۵

۴-۴-  فصل سفر گردشگران. ۷۶

موانع توسعه طبیعت گردی.. ۷۷

۴-۶- مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر. ۷۸

جاذبه اکوتوریستی و افزایش درآمد. ۷۹

۴-۷- انگیزه اصلی گردشگران به این منطقه. ۸۰

۴-۹-   راهکار افزایش ورود گردشگر. ۸۱

۴-۱۰- مهمترین شهرستان از لحاظ جذب گردشگری.. ۸۲

۴-۱۱- بررسی تأثیر برخی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی شرق استان هرمزگان. ۸۳

۴-۱۲- بررسی پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه و گسترش اکوتوریسم. ۸۴

۴-۱۳- چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP. 85

۴-۱۳-۱- تعیین ضریب اهمیت معیارها ۸۶

۴-۱۳-۲-تبيين ضرايب اهميت مناطق منتخب.. ۸۸

۴-۱۳-۲-۱- حجم تقاضا ۸۸

۴-۱۳-۲-۲-  ارزش بصری.. ۹۰

۴-۱۳-۲-۳- تعداد جاذبه گردشگری.. ۹۱

۴-۱۳-۲-۴- دسترسي آسان. ۹۳

۴-۱۳-۲-۵- فضاي قابل توسعه. ۹۴

۴-۱۳-۲-۶-  نزديكي به كانون هاي گردشگرفرست.. ۹۶

۴-۱۳-۳- تعیین امتیاز نهایی( اولویت) گزینه ها ۹۷

۴-۱۴-نتیجه گیری.. ۹۹

فصل پنجم. ۱۰۰

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۰

مقدمه. ۱۰۱

۵-۱- فرضیات تحقیق. ۱۰۱

۵-۱-۱- فرضیه اول. ۱۰۱

۵-۱-۲- فرضیه دوم. ۱۰۲

۵-۱-۳- فرضیه سوم. ۱۰۲

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۰۴

۵-۳- پیشنهادات.. ۱۰۵

منابع و ماخذ. ۱۰۶

پیوست ها ۱۱۲

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱ : مسافر و دیدار کننده. ۱۵

شکل ۲ : توسعه پایدار. ۳۵

شکل شماره  ۳ : گردشگری پایدار و توسعه پایدار. ۳۷

نقشه۴ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. ۳۸

نقشه  ۵  تقسیمات سیاسی شهرستان جاسک…. ۳۹

نقشه  ۶  منحنی هم تبخیر منطقه مورد مطالعه. ۴۰

نقشه ۷ منحنی هم باران منطقه مورد مطالعه. ۴۱

نقشه  ۸ طبقه بندی اقلیمی‌منطقه مورد مطالعه. ۴۲

نقشه  ۹ طبقه بندی خاک منطقه مورد مطالعه. ۴۳

نقشه  ۱۰ رودخانه های منطقه مورد مطالعه. ۴۵

نقشه  ۱۱ پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه. ۴۷

نقشه   ۱۲ تقسیمات سیاسی شهرستان بشاگرد. ۴۸

نقشه  ۱۳ تقسیمات سیاسی شهرستان سیریک…. ۵۲

نقشه ۱۴ پراکندگی جمعیت، در منطقه مورد مطالعه. ۵۸

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- ده کشور نخست جهان از نظر تعداد گرشگر ورودی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، منبع WTO.. 29

جدول۲-۲ –  اسامی‌و مشخصات رودخانه‌هاي منطقه مورد مطالعه به تفكيك شهرستان محل عبور. ۴۴

جدول ۲-۳- مساحت عرصه‌های جنگلی منطقه مورد مطالعه ۱۳۸۸ (واحد: هکتار) ۴۶

جدول۲-۳- مساحت عرصه هاي جنگلي پاركهاي جنگلي طبيعي.. ۵۱

جدول ۲-۴-. ۵۴

جدول ۳-۴- جمعیت و متوسط رشد سالانه به تفکیک شهرستان در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰٫ ۵۵

جدول ۳-۵- ميزان تراکم جمعيت به تفکیک شهرستان های منطقه مورد مطالعه سال ۱۳۹۰٫ ۵۷

جدول ۳-۱- مقايسه گزينه ها نسبت به معيار “مهارتهاي مديريتي“. ۶۹

جدول ۴-۱- توزیع جنس…. ۷۱

جدول۴-۲ توزیع پاسخگویان بر اساس سن.. ۷۲

جدول۴-۳ توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات… ۷۳

جدول ۴-۴- شغل پاسخگویان محدوده مورد مطالعه. ۷۴

جدول۴-۵ محل اقامت گردشگران. ۷۵

جدول۴-۶ فصل سفر گردشگران به شهرهای شرق استان. ۷۶

جدول۴-۷ موانع توسعه طبیعت گردی.. ۷۷

جدول۴-۸ اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر. ۷۸

جدول۴-۹ جاذبه های اکوتوریستی و افزایش درآمد. ۷۹

جدول۴-۱۰ انگیزه اصلی گردشگران برای مسافرت به شهرهای شرق استان. ۸۰

جدول۴-۱۱ راهکار افزایش ورود گردشگر. ۸۱

جدول۴-۱۲ مهمترین شهرستان، از لحاظ جذب اکوتوریسم.. ۸۲

جدول۴-۱۳ تأثیر برخی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی در شرق استان هرمزگان. ۸۴

جدول۴-۱۴ بررسی پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه اکوتوریسم.. ۸۵

جدول ۴-۱۵- جدول معيارهاي ارزيابي مناطق گردشگري.. ۸۶

جدول ۴-۱۶- کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها ۸۷

جدول ۴-۱۷- تعيين ضرايب اهميت معيارهاي منتخب براي انتخاب منطقه هاي برتر. ۸۸

جدول ۴-۱۸- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار حجم تقاضا ۸۹

جدول۴-۱۹- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار ارزش بصری.. ۹۰

جدول۴-۲۰- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار تعداد جاذبه گردشگری.. ۹۲

جدول۴-۲۱-  ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار دسترسی آسان. ۹۳

جدول۴-۲۲- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار فضای قابل توسعه. ۹۵

جدول۴- ۲۳- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار نزدیکی به کانونهای مهاجر فرست… ۹۶

جدول۴-۲۴-مجموع امتيازهاي نهايي مناطق با احتساب ضريب اهميت معيارها ۹۸

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

تصویر ۱ : مسافر و دیدار کننده ۱۵

نمودار شماره۳- ۱-روند تغييرات افزايش جمعيت استان را از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ نمايان مي‌سازد. ۵۵

نمودار ۳-۲- تراکم نسبی جمعیت استان هرمزگان طی دوره ۱۳۶۵-۱۳۹۰٫ ۵۶

نمودار ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر اساس جنس… ۷۲

نمودار۴-۲ توزیع پاسخگویان بر اساس سن. ۷۳

نمودار۴-۳ توزیع سرپرست خانوار برحسب سطح تحصیلات.. ۷۴

نمودار ۴-۴- شغل پاسخگویان محدوده مورد مطالعه. ۷۵

نمودار۴-۵- محل اقامت گردشگران. ۷۶

نمودار۴-۶- فصل سفر گردشگران به شهرهای شرق استان. ۷۷

نمودار۴-۷- موانع توسعه طبیعت گردی.. ۷۸

جدول۴-۸ اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر. ۷۸

نمودار۴-۸- اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر. ۷۹

نمودار۴-۹- جاذبه های اکوتوریستی و افزایش درآمد. ۸۰

نمودار۴-۱۰- انگیزه اصلی گردشگران برای مسافرت به شهرهای شرق استان. ۸۱

نمودار۴-۱۱- راهکار افزایش ورود گردشگر. ۸۲

نمودار۴-۱۲- مهمترین شهرستان از لحاظ جذب اکوتوریسم. ۸۳

نمودار۴-۱۳- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار حجم تقاضا ۸۹

نمودار۴-۱۴- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار ارزش بصری.. ۹۱

نمودار۴- ۱۵- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار تعداد جاذبه گردشگری.. ۹۲

نمودار۴-  ۱۶- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار دسترسی آسان. ۹۴

نمودار۴- ۱۷- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار فضای قابل توسعه. ۹۵

نمودار۴- ۱۸- ضريب اهميت منطقه ها بر اساس معيار نزدیکی به کانونهای مهاجر فرست.. ۹۷

نمودار۴-۱۹- مجموع امتيازهاي نهايي مناطق با احتساب ضريب اهميت معيارها ۹۸

نمودار ۵-۱- امتیاز نهایی مکانهای گردشگری شرق استان هرمزگان. ۱۰۲

نمودار ۵-۲- راهکارهای افزایش توریست در شرق استان هرمزگان.۱۰۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0