امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ايرانشهر و چابهار :پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ايرانشهر و چابهار :پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت فناوری اطلاعات و با عنوان امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ايرانشهر و چابهار(موز، هندوانه ،خرما) در ۱۳۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ايرانشهر و چابهار(موز، هندوانه ،خرما):

يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت درسطح بين المللي اقتصاد است. زيرا در اين شرايط، همواره با كاهش هزينه هاي حمل ونقل، رشد حيرت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم بود كه درنتيجه كارايي اقتصاد بين المللي افزايش خواهد يافت. در اين ميان مي توان گفت مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است، كه عناصر آن بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده و تجارت اينترنتي هستند كه مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با فرآيندهاي بازار و مديريت است.

بخش کشاورزی در اکثر کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران نقش مهمي در نظام تجاري، توليد ناخالص داخلي و اشتغالزايي دارند. استفاده از تجارت الکترونيکي در اين بخش عمده از اقتصاد ملي مزاياي کلاني را به همراه خواهد داشت لذا برای استفاده از این فن آوری نوین نیاز است تا امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی در این تحقیق ارائه گردد، تحقیق حاضر در صدد بررسی امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی می باشد و به اين منظور متغير هايي شامل امکان سنجی (فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی، زمانی) و تجارت الکترونیک، صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده اند.

روش پژوهشي حاضر توصيفي پيمايشي مي­باشد و همچنين از حيث نوع تحقيق كاربردي  است از آن جهت كه نتايج آن مي­تواند درجهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر مفید فایده باشد. در این تحقیق کارمندان و متخصصان صادرات سازمان بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معاون، دلالان و اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت در صادرات کشاورزی و کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و چابهار به عنوان جامعه آماری می باشند. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده که پس از معلوم شدن حجم نمونه ، نمونه ها را به تصادف از جامعه آماري مورد مطالعه  انتخاب شد و در نهايت ۱۷۰ پرسشنامه در بين جامعه آماري توزيع گرديد. ازدو روش آمارتوصیفی و استنباطی درراستای آزمون و تحلیل اطلاعات پردازش شده استفاده به عمل آمد و مبنای آن بسته نرم افزارSPSS بود، نتایج نشان داد که از لحاظ فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی امکان توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر وجود دارد و میزان اهمیت و نقش این عوامل در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر یکسان نمی باشد. بدین معنی که عامل فنی در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان های چابهار و ایرانشهر، بیشترین اهمیت را داراست، سپس عامل اقتصادی، پس از آن عامل زمانی، وبعدی عامل عملیاتی و در آخر هم عامل قانونی از اهمیت برخوردار است.

 

سابقه وضرورت انجام تحقیق:

تجارت الکترونیک با تمامی زوایای همچنان پنهان از جذابیت بسیاری در میان بازرگانان و بنگاه های اقتصادی برخوردار است این نوع تجارت که فرایند شکل گیری آن در فضای مجازی انجام می گیرد .

البته هنوز برای بسیاری هولناک و نا شناخته است ان هم در بازاری که بر پایه های روابط سنتی کاسب و مشتری و اسناد کاغذی استوار است و متولیان آن همچنان چرتکه را بر ماشین حسابگر ترجیح می دهند .

این وحشت بیشتر به چشم می آید فراموش نمی کنیم که روزگاری مالکیت بسیاری از وسایل الکترونیکی نوعی تجمل محسوب می شد اما دیری نگذشت که ماهواره ها و کامپیوتر را در کنار خود دیدیم تا به این رسید که دیگر داشتن فاکس و کامپیوتر و یک صندوق پست الکترونیکی از نیازهای اولیه راه اندازی یک موسسه اقتصادی به حساب می آید بنابر این گسترش تجارت الکترونیک در یک جامعه نیازمند ۳ زیر ساخت اصلی است :

  • زیر ساخت فنی
  • زیر ساخت فرهنگی ، اموزشی
  • زیر ساخت قانونی و سیاست گذاری های دولت

با ایجاد یا به عبارتی بستر سازی زیر ساختهای فوق عوامل دیگر که در تجارت در مکان فیزیکی مورد توجه است همچون رضایت مشتری هم باید در فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد در غیر این صورت ما در این فضا نه تنها سهمی از بازار را کسب نمی کنیم بلکه تمامی منابع را به هدر می دهیم .

بنابراین به جا است ، همانطور که در بالا گفته شد ضمن توجه به این فضا تحقیقات متعددی انجام شده است بیانگر توجه و نگرش مثبت به این حوزه یا به عبارتی این صنعت می باشد .

پيشينه تحقيق:

اهم تحقیقات انجام شده به قرار زیر است :

تحقیق که ایده این پایان نامه از آن برگرفته شده است به تحقیق بر روی اینکه چگونه صادرات محصولات از طریق فضای مجازی انجام می شود پرداخته شده است این پژوهش در سال۲۰۰۹ در کشور سوئد صورت گرفته است در این پایان نامه به بررسی صادرات محصولات از طریق فضای مجازی پرداخته شده است .

ميثم صفاري ن‍ژاد (۱۳۸۲) در پایان نامه ای تحت عنوان “تحليل وضعيت وب سايتهاي تجارت الكترونيك در ايران” بیان می کند که هدف پايان نامه اش علاوه بر آشنايي با تجارت الكترونيكي و شناخت روش هاي اجراي موفقيت آميز آن، بررسي وب سايت هاي تجاري در ايران بر اساس دو استراتژي كلي و دوازده مدل طراحي وب سايتهاي تجاري كه در سال ۲۰۰۱ توسط ژوزف اچ ون ارائه شده، مي باشد و در ادامه با شناسايي نياز هاي كاربران در قالب مدل QFD (نياز هاي اساسي، كاركردي و انگيزشي) ميزان موفقيت سايت هاي مورد مطالعه در اين تحقيق در جلب رضايت كاربران سنجيده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد استفاده از زبان فارسي، داشتن موتور جستجو و سهولت استفاده از سايت مهمترين نياز هاي كاربران ايراني اينترنت بوده و مدل ارتقايي بيشترين رضايت را در نمونه اين تحقيق بدست آورده است.

ميثم شيرخدايي (۱۳۸۴) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك” چنین بیان می کند هدف او بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در EC مي باشد و در اين راستا فرضيات او عبارتند از : متغير هاي فردي مشتريان و متغير هاي مربوط به شركت و متغير هاي زيرساختي كه تاثير آن بر اعتماد سازي مشتري تائيد نشد و متغير دوم عبارتست از اينكه مشترياني كه به صورت الكترونيكي خريد مي كنند به فروشگاه هاي اينترنتي اعتماد دارند. تائيد اين فرضيه بيانگر نقش مهم و تاثير گذار اعتماد مشتريان در انجام تجارت به صورت الكترونيكي مي باشد. فرضيه سوم عبارت بود از اينكه متغير هاي موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيكي به ترتيب اولويت عبارتند از : ۱- متغير هاي زيرساختي ۲- متغيرهاي مربوط به شركت و ۳- متغير هاي فردي كه تائيد شده است. پيشنهادات محقق عبارتند از : ۱- ايجاد زير ساخت هاي مخابراتي ايمن در جهت اعتماد سازي بيشتر در فضاي سايبر توسط وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ۲- ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز براي استقرار كامل تكنولوژيهاي مربوط به امكان پرداخت الكترونيكي.

داريوش بستاني (۱۳۸۲) در پایان نامه ای تحت عنوان “حمايت از مصرف كننده در تجارت الكترونيك” به مقايسه نوع برخورد با مصرف كننده در دنياي الكترونيك و جامعه سنتي پرداخته است و در پايان نتيجه گرفته است كه حمايت از مصرف كننده، امري ضروري و اجتناب ناپذير است          به خصوص مصرف كننده اي كه در عرصه تجارت الكترونيك وارد مي شود، چون در اين عرضه هر سايتي براي انجام معامله، روش ها و شيوه هاي متنوعي دارد كه از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است و ممكن است حقوق مصرف كننده به دليل ناآشنايي با آن روش ها مورد نقض واقع گردد و دچار ضرر و زيان گردد.

روح الله مصطفائي (۱۳۸۵) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي نقاط ضعف و چالش هاي سيستم متداول حسابداري در شركت هاي فعال در تجارت الكترونيك در ايران” به بررسي نقاط ضعف سيستم حسابداري متداول در شركت هايي كه از اينترنت جهت مبادلات مالي و بازرگاني خود استفاده مي نمايند، مي پردازد. او بيان مي كند كه از آنجاييكه اين ضعف مي تواند ناشي از ماهيت حسابداري، ابزارها و امكانات و يا كاربران كه سه جزء اساسي و كلي يك سيستم حسابداري را تشكيل مي دهند، حاصل گردد، هر كدام از عوامل ذكر شده به عنوان يكي از فرضيه هاي تحقيق مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. فرضيه اول يعني مفروضات و اصول حسابداري و همچنين فرضيه دوم يعني عدم آشنايي كاربران طي محاسبات آماري رد شده و فرضيه سوم تائيد مي گردد و پيشنهاد مي شود كه با توجه به ماهيت و موضوع تحقيق كه پارامترها و عوامل تاثيرگذار كاملاً خارج از كنترل مديران و تصميم گيرندگان موسسات و شركت ها بر كليت موضوع مي باشد ليكن مي بايست براي بهبود موضوع اخير كه در قالب دانش حسابداري مورد بحث قرار گرفته است به انجام تحقيقات ميداني دست بزنيم تا بر نحوه عمل صحيح و كارآمد در اين زمينه، هر چه بيشتر دست يابيم.

ليلا رشيدي (۱۳۸۴) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر استقرار موفقيت آميز تجارت الكترونيك در سازمان مديريت صنعتي” بيان مي دارد كه سازمان مديريت صنعتي عليرغم تمايل به استفاده از تجارت الكترونيك در ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي و پژوهشي خود و تلاش در جهت جذب فن آوري هاي جديد و بومي سازي آنها براي صنايع كشور، هنوز نتوانسته است الگوي مناسبي در اين زمينه فراهم نمايد و آنرا عملياتي سازد. از سوي ديگر با توجه به ماهيت خدماتي فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي و جذابيت بررسي عواملي كه جهت استقرار تجارت الكترونيكي در اين دست سازمانها وجود دارد، در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا اين عوامل در سازمان مديريت صنعتي شناسايي شده و اولويت بندي گردند. متغير هاي بكارگرفته شده در اين تحقيق عبارتند از عوامل فني و تكنولوژيك، عوامل ساختاري، عوامل مربوط به نيروي انساني، مشتريان و رقبا. كه از اين بين، عوامل فني و تكنولوژيك در اين سازمان مهيا بوده و در مورد ساير عوامل با ضعف هايي روبه رو بوده اند.

مهنوش ابتياع (۱۳۸۵) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت(MIS) شركت تجارت الكترونيك بانك پارسيان از نظر كاربران” اظهار مي دارد كه اطلاعات يكي از مهمترين داراييهاي سازمان است و بايد مانند ديگر داراييها به خوبي اداره شود تا موفقيت سازمان تضمين گردد. با ورود فناوري اطلاعات امكان بهره گيري از مزاياي جديد پردازش اطلاعات فراهم شده است. با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي(IS) مي توان اطلاعات و گزارش هاي مفيدي براي مديران فراهم ساخت ولي در محيط پرتلاطم، اين سيستم ها بايد مورد بازبيني قرار گيرند تا نقاط ضعف مشخص و برطرف گردد و نقاط قوت نيز تقويت شوند. نگرش ها و شاخص هاي مختلفي در اين زمينه قابل طرح است. در اين پژوهش، تنها به شاخص «اثربخشي» اين سيستم ها تكيه شده است و اهداف آن عبارتند از : شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت شركت تجارت الكترونيك بانك پارسيان در ارائه اطلاعات مطلوب به مجريان و شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات از بعد زمان و اينكه اطلاعات و گزارش هاي مديريت در شرايط حساس تصميم گيري با چه سرعت و دقتي به دست مديران مي رسد و آخرين مورد اينكه شناخت ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت از بعد محتوي. يافته هاي پژوهش بيانگر اين مطلب است است كه ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت تجارت الكترونيك پارسيان در دو بعد محتوي و شكل در حد بالاتر از متوسط(نسبتاً زياد) و در بعد زمان پايينتر از حد متوسط(كم) مي باشد.

لوي و پاول (۲۰۰۳) مدلي چهار مرحله اي رابراي بكارگيري تجارت الكترونيكي و بلوغ شركتهاي كوچك و متوسط ارائه نمودند. مراحل مذكور براي اين شركتها از ديد آنها شامل تجارت سنتي تعديل شده، تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي مي باشد. (Levy, Powell, 2003)  شوراي  بهره وري هنگ كنگ نيز در گزارش پروژه بكارگيري تجارت الكترونيكي، مدل بلوغ شش مرحله اي را براي تجارت الكترونيكي معرفي مي كند كه به طور كلي اين مراحل از ديد اين شورا شامل سطح عدم استفاده و عدم تمايل، سطح تمايل، سطح بكارگيري اوليه، سطح مشتري يابي، سطح ادغام تجاري و سطح تحول كسب و كار مي باشد(HKPC,2004)  مارتين و مالتاي مدلي پنج مرحله اي براي بكارگيري تجارت الكترونيكي جهت شناسايي مراحل بلوغ تجارت الكترونيكي ارائه كرده اند كه مراحل مذكور شامل پست الكترونيكي، سطح وب سايت، سطح تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي و سطح سازمان متحول شده مي باشد.(, Martin , Maltay2001) كوپر نيز با ارايه مدل ميكا، سه مرحله براي بكارگيري تجارت اينترنتي توسط شركتهاي كوچك و متوسط معرفي نمود. (,cooper 2000) اين سه مرحله عبارتند از : ترفيع، تدارك و پردازش. كين اوانز نيز مفهوم چرخه حيات الكترونيكي را مطرح نمود. چرخه مذكور نشان دهنده چگونگي پيشرفت كسب و كار الكترونيكي در طي زمان مي باشد. چرخه حيات الكترونيكي از ديد اوانز شامل مراحل بروشور، تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي و بنگاه الكترونيكي مي باشد.

 

اهداف تحقیق:

با توجه به سنتی بودن روش های  صادرات به خصوص محصولات کشاورزی در عصر حاضر که به عصر اطلاعات معروف است، به نظر می رسد ضرورت توجه به فناوری اطاعات از جمله تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می شود بنابراین با توجه به موضوع تحقیق و بیا مسئله اهداف زیر در این تحقیق دنبال می شود

اهداف اصلی تحقیق

امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ، موز خرما ، هندوانه با توسل به مد TELOS

اهداف فرعی تحقیق:

– کاهش هزینه های صادرات محصولات کشاورزی از طریق استقرار سامانه تجارت الکترونیک.

– افزایش دانش و آگاهی از وضعیت بازارهای داخلی و خارجی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– افزایش انعطاف پذیری در مقابل تهدیدات و فرصت های صادراتی محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– شناسایی ظرفیت های فنی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– شناسایی ظرفیت های اقتصادی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های حقوقی، قانونی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های عملیاتی و تخصصی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

– شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های زمانی برای توسعه تجارت الکترونیک در صادرات محصولات کشاورزی ایرانشهر و چابهار.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه۱-۲- بیان مساله۱-۳- سابقه و ضرورت انجام تحقیق۱-۴- پیشینه تحقیق۱-۵- اهداف تحقیق۱-۶- سوال های اصلی تحقیق

۱-۷- فرضیه های تحقیق

۱-۸- چه کاربردهایی از این تحقیق منظور است

۱-۹- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

۱-۱۰- نوآوری طرح در چیست؟

۱-۱۱- روش انجام تحقیق

۱-۱۲- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۱-۱۳- جامعه آماری

۱-۱۴- روش نمونه گیری

۱-۱۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۱۶-  مفاهیم  و واژگان تحقیق

۱-۱۷- مدل مفهومی تحقیق

۱-۱۸- مراحل انجام تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- بخش اول : تجارت الکترونیک

۲-۱-۱- مقدمه

۲-۱-۲- فن آوری اطلاعات

۲-۱-۳- بازاریابی اینترنتی

۲-۱-۳-۱- اینترنت

۲-۱-۳-۲- بازاریابی الکترونیکی

۲-۱-۳-۳- اهداف بازاریابی اینترنتی

۲-۱-۳-۴- مزایای بازاریابی اینترنتی

۲-۱-۴- تجارت الکترونیک

۲-۱-۵- شیوه های تجارت الکترونیک

۲-۱-۵-۱- فروشنده با فروشنده B2B

۲-۱-۵-۲- فروشنده با مصرف کنندهB2C

۲-۱-۵-۳- مصرف کننده با مضرف کننده C2C

۲-۱-۶- مزیت های تجارت الکترونیک

۲-۱-۷- نیازهای تجارت الکترونیک

۲-۱-۸- موانع و چالش های کاربرد اینترنت و وب در تجارت

۲-۱-۹- ابزارهای اصلی تجارت الکترونیک

۲-۱-۹-۱- کد میله ای

۲-۱-۹-۲- پست الکترونیکی

۲-۱-۹-۳- بانکداری الکترونیک

۲-۲- بخش دوم :صادرات

۲-۲-۱-   نظریات اقتصادی در رابطه با تجارت

۲-۲-۱-۱- نظریه سوداگران

۲-۲-۱-۲- نظریه کلاسیک

۲-۲-۱-۳- تئوری هکشر- اولین

۲-۲-۱-۴- معمای لئونتیف

۲-۲-۱-۵- تخمین عملی تئوری برخورداری از عوامل و تئوری هزینه فرصت …

۲-۲-۱-۶- هزینه نسبی منطقه ای و تفسیر آن

۲-۲-۱-۷- نظریه چرخه زندگی محصول

۲-۲-۱-۸- نظریه برابری قیمت عوامل

۲-۲-۱-۹- تئوری مزیت رقابتی پورتر

۲-۲-۱-۱۰- مدل الماس ملی

۲-۲-۲-   الزامات توسعه صادرات محصولات کشاورزی

۲-۳- بخش سوم: تجارت الکترونیک و وضعیت کشاورزی استان بحصوص چابهار و ایرانشهر ….

۲-۳-۱- سهم کشاورزی در تجارت ایران

۲-۳-۲- عمده کالاهای تجاری کشاورزی ایران

۲-۳-۳- کشاورزی و تجارت الکترونیک

۲-۳-۴- پیش نیازها و ملزومات تجارت الکترونیک

۲-۳-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک

۲-۳-۶- سیمای کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

۲-۳-۷- چابهار

۲-۳-۸- ایرانشهر

۲-۴- بخش چهارم: امکان سنجی

۲-۴-۱- مفهوم امکان سنجی

۲-۴-۲- ساختار امکان سنجی

۲-۴-۲-۱- مهیا شدن برای بررسی

۲-۴-۲-۲- تعیین مشکلات

۲-۴-۲-۳- انتخاب گزینه امکان سنجی

۲-۴-۲-۴- جمع بندی گزارش امکان سنجی

۲-۴-۳- تکنیک TELOS

۲-۴-۳-۱- امکان سنجی فنی

۲-۴-۳-۲- امکان سنجی اقتصادی

۲-۴-۳-۳- امکان سنجی حقوقی

۲-۴-۳-۴- امکان سنجی عملیاتی

۲-۴-۳-۵- امکان سنجی زمانی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش و نوع تحقیق

۳-۳- جامعه آماری پژوهش

۳-۴- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه

۳-۵- برآورد حجم نمونه

۳-۶- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

۳-۷- مقیاس ابزار اندازه گیری تحقیق

۳-۸- روایی و پایایی( قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری

۳-۸-۱- روایی

۳-۸-۲- روایی سازه

۳-۸-۳- روایی محتوا

۳-۸-۴- روایی متقارن

۳-۸-۵- روایی پیش گویی

۳-۸-۶- پایایی

۳-۹- داده ها و متغییر های پژوهش

۳-۱۰- مقیاس اندازه گیری متغیرها

۳-۱۱-  روش تجزیه وتحلیل داده ها

۳-۱۲-  آزمون کلموگروف-اسمیرنف

۳-۱۳-  آزمون T تک نمونه ای

۳-۱۴-  آزمون فریدمن جهت رتبه بندی فرضیات تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- بخش اول: تحلیل توصیفی

۴-۱-۱- توصیف مشخصات عمومی نمونه های مورد مطالعه

۴-۱-۲- شاخص های توصیفی سوالات تحقیق

۴-۲-  بخش دوم : تحلیل استنباطی

۴-۲-۱- آزمون کلموگروف- اسمیرنف

۴-۲-۲- آزمونT تک نمونه ای برای آزمون فرضیه های مربوط به متغیرهای تحقیق

۴-۲-۳- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-

۵-۱-  نتیجه گیری

۵-۲- خلاصه یافته های پژوهش

۵-۳- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق

۵-۴- محدودیت های تحقیق

۵-۵- توصیه

پیوست ها

منابع و ماخذ 

۱

۲

۳

۴

۵

۸

۹

۹

۱۰

۱۰

۱۰

۱۱

۱۱

۱۱

۱۲

۱۳

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۷

۱۸

۲۰

۲۰

۲۱

۲۲

۲۴

۲۶

۲۸

۲۸

۲۸

۲۹

۲۹

۳۱

۳۱

۳۳

۳۳

۳۳

۳۴

۳۶

۳۶

۳۶

۳۶

۳۷

۳۸

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۱

۴۳

۵۶

 

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۷۶

۸۰

۸۵

۸۵

۸۸

۸۸

۸۹

۸۹

۸۹

۹۰

۹۰

۹۰

۹۱

۹۱

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۹۹

۹۹

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۲

۱۰۲

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۱۰

۱۱۵

۱۱۵

۱۱۶

۱۲۱

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۵

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۵

 

 فهرست جدول ها

۱-۲ مزایای ملموس و نا ملموس بازاریابی اینترنتی

۲-۲- عناصر موثر و ایجاد کننده مزیت رقابتی

۳-۲- بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی

۴-۲- عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی ملی

۵-۲- رابطه مهرت های مورد نیاز بنگاه ها و توسعه اقتصادی

۶-۲- آمار مربوط به محصولات کشاورزی چابهار و ایرانشهر

۳-۱- آلفای کرونباخ

۲-۳- رتبه بندی براساس لیکرت

۱-۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

۲-۴-  توزیع فراوانی نمونه اماری بر حسب سن

۳-۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات

۴-۴- توزیع فراوانی بر حسب سوابق خدمتی

۵-۴- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان آشنایی با تجارت الکترونیک

۶-۴- آزمون نرمال بودن متغیر ها

۲۶

۴۲

۴۳

۵۲

۵۶

۷۵

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۶

 

فهرست شكل ها

۱-۱-مدل مفهومی تحقیق

۱-۲- عوامل تشکیل دهنده محیط بازاریابی بین المللی و نقش دولت ها در این عوامل

۲-۲- عوامل تعیین کننده بهر ه وری و رشد بهره وری

۱۴

۵۴

۵۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0