بررسی تاثیر تجارت الكترونيكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی: پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش بین الملل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الكترونيكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی

دانلود پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش بین الملل

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش  بین الملل و با عنوان بررسی تاثیر تجارت الكترونيكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الكترونيكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات شهرستان کاشان به کشور امارت متحده عربی:

وجود برخي مشكلات در زمينه بازاريابي، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان در بازارهاي جهاني باعث شده تا مشكلات زيادي براي دست اندركاران صنعت گلاب و عرقيات ايجاد شود و علي رغم عرضه محصولي اصيل، شا هد سير نزولي توليد گلاب و عرقيات ايران در سال هاي اخير باشيم و به طور كلي نسبت به ديگر رقباي خارجي در جايگاه پائين تري قرار گيريم. تحقیق حاضر با هدف بررسی شناسایی موانع ساختاری موثر در صادرات عرقیات و گلاب کاشان به امارات متحده انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل ۷۷ نفر از مدیران شرکت های صادر کننده در شهرستان کاشان بوده که بین پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید استاد راهنما رسیده بود،  توزیع گردید.

در اين تحقيق سعي شده است كه با بررسي مدل هاي مختلف تجارت الكترونيكي و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، نحوه به كارگيري و مزاياي استفاده از سيستم هاي مبتني آن ، مدلي براي موانع تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقیات ايران پيشنهاد وبه عنوان شاخص از طريق پرسشنامه و با در نظر گرفتن طيف پنج نقطه اي ليکرت و ۳ عوامل مربوط به مدل پيشنهادي، موانع موجو د در سر راه تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقيات کاشان مشخص و با ارائه راه كارها و پيشنهاداتي براي صادركنندگان گلاب و عرقيات ، قدمي هر چند كوچك و ناچيز در جهت رشد و اعتلاي اين كالاي ارزشمند در جهان و دستيابي به موقعيت از دست رفته آن، حاصل شود . در نهايت موانع تجارت الکترونيکي در زمينه صادرات گلاب و عرقيات کاشان به ترتيب اولويت به صورت زير تعيين شدند :

۱) مشكلات و موانع مربوط به زيرساختار اطلاعاتي ۲) مشكلات مربوط به زيرساختارهاي قانوني، حقوقي و امنيتي ۳)مشكلات و موانع زيرساختار انساني، آموزشي، فرهنگي و رفتاري ۴)مشكلات مربوط به زيرساختارهاي گمرکي، بازرگاني و مالياتي ۵)مشكل اينترنت ۶)مشكلات مربوط به زيرساختارهاي فني و سخت افزاري ۷) مشكلات مربوط به زيرساختارهاي مالي و نرم افزاري.

کليد واژه ها: گلاب، عرقیات، صادرات گلاب ، موانع اطلاعاتی، کاشان

 

اهميت و ضرورت تحقيق

ظهور فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات جديد از قبيل فناوريهاي ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر مي سازد تا به انجام الکترونيکي کسب و کار و تجارت مبادرت ورزند. اين سازمانها، فرصتهايي را فراهم مي کنند تا منابع و مهارتهايي را که به تنهايي توسط افراد آن سازمان، قابل دستيابي نيستند از طريق منابع بيرون سازمان در دسترس قرار گيرند و طبق تعريف، انجام الکترونيکي کسب و کار است که فرصتها و مزيتهاي فراواني را در اختيار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان مي­گذارد.(فان ۲۰۰۳)

بايد خاطرنشان کرد که مديران اجرايي و مديراني که هنوز تجارت  الکترونيکي را به عنوان موجي گذرا و يا فقط دورنمايي از آينده مي دانند مرتکب ريسک بزرگي مي شوند چون کسب وکار و تجارت  الکترونيکي، اکنون در جهان امروز وجود دارد و باقي خواهد ماند .(ديسه و همكاران ،۲۰۰۰)

طبق مطالعات انجام شده توسط OECD (۱۹۹۹)، کسب و کار و تجارت الکترونيکي در مبادلات بانکداري باعث کاهش ٨٩ درصدي هزينه، در رزرو بليط هواپيما، کاهش ٨٧ درصدي هزينه، در بخش پرداخت صورتحساب کاهش ٦٧ تا ٧١ درصدي هزينه و در بازار بورس، کاهش ٨٣ تا ٩٣ درصدي هزينه را به همراه داشته است و غيره.

اما براي رسيدن به اين نقطه، و با توجه به گستردگي كاربري ايران از فناوري اطلاعات، براي استفاده از تمام پتانسيل تجارت الکترونيکي بايد عوامل موثر بر موفقيت آنها را شناسايي کنيم و آنها را تقويت و موانع مربوط به آنها را رفع کنيم.

همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه تحقيقات مختلفي در مورد عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار و تجارت  الكترونيكي انجام شده است. اما كمتر به عوامل محتوايي و يا به عبارتي راهكارهاي ديجيتالي پرداخته شده است. همچنين توسعه صادرات يکي از اهداف مهم اقتصادي دولتهاست که از طريق ايجاد بسترها و  مکانيزم هاي حضور مؤثر در بازارهاي صادراتي ميسر است. يکي از ابزارهاي حمايتي دولتها از گسترش صادرات، استفاده از رايزن‌هاي بازرگاني توانمند و متخصص و کارآمد و منطبق با معيارهاي مورد انتظار صادر کنندگان مي باشد، وليکن يکي از مشکلات اساسي کشور ما در زمينه توسعه صادرات اينست که رايزن هاي بازرگاني، که وظيفه حمايت و پشتيباني از صادر کنندگان را در خارج از مرزها بر عهده دارند، از تخصص و دانش و تجربه و سوابق آموزشي و تحصيلي کافي برخوردار نيستند و اساساً نمي توانند انتظارات و خواسته ها و مطالبات صادرکنندگان وتاجران را برآورده سازند. ازآنجايي که ايران از ديرينه ترين کشورهاي توليد کننده و فرآوري گلاب و عرقيات در جهان به شمار مي رود و امروزه بيشتر صادرات گلاب و عرقيات کاشان به امارات عربي منحصر مي شود بنابراين با راه اندازي و تجارت الکترونيک در اين محصول مي توان با بازاريابي مناسب بازار هاي جهاني را براي صادرات اين محصول در دست داشت. بنابراين تجارت الکترونيکي براي اين محصول ديرينه ايراني و معرفي و بازاريابي آن در سطح جهاني مي تواند به بهترين نحو عمل کند که در اين پروژه نيز تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات اين محصول مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الكترونيكی در توسعه صادرات گلاب

 چکیده…………۱                                                                                                                                          

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳

۲-۱-بيان مسئله ۳

۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق  ۵

۴-۱-سابقه تحقيقات گذشته ۶

۵-۱-اهداف تحقيق  ۸

۶-۱-فرضيههاي تحقيق  ۹

۷-۱-روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها ۱۰

۱-۷-۱-روش تحقيق  ۱۰

۸-۱-روش گردآوري اطلاعات   ۱۰

۱-۸-۱-روش تجزيه و تحليل اطلاعات   ۱۱

۹-۱-قلمرو زماني تحقيق  ۱۱

۱۰-۱-قلمرو مکاني تحقيق  ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۳

۲-۲- تعاريف تجارت الکترونيک   ۱۳

۲-۳- تاريخچه تجارت الکترونيک   ۱۶

۲-۴- تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز ۱۷

۲-۵- مزايا و معايب تجارت الکترونيک   ۲۰

۲-۶- بسترهاي لازم براي تجارت الکترونيک   ۲۰

۲-۷- مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي  ۲۱

۲-۸- تجارت الكترونيكي و بيكاري  ۲۷

۲-۹- بخش پولي و اثرات تجارت الكترونيكي  ۲۹

۲-۱۰- تجارت الكترونيكي و تجارت بين‌الملل  ۳۰

۲-۱۱- تجارت الكترونيكي در جهان  ۳۲

۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الكترونيكى  ۳۳

۲-۱۳- تجارت الكترونيكي و روند رشد آتي آن  ۳۵

۲-۱۴- جايگاه تجارت الکترونيک در ايران  ۳۷

۲-۱۵- کندي‌ تجارت الکترونيک در ايران  ۳۷

۲-۱۶- موانع به‌کارگيري تجارت الكترونيك در ايران  ۴۱

۲-۱۷- راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران  ۴۳

۲-۱۸- مراحل اجراي تجارت الکترونيکي  ۴۴

۱۹-۲۰-مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات   ۴۷

۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پيرامون زير ساخت هاي مورد نياز جهت گسترش تجارت الكترونيكي  ۴۷

۱-۲۰-۲-زيرساختار اطلاعاتي  ۴۸

۲-۲۰-۲-زيرساختار حقوقي و قانوني  ۴۹

۳-۲۰-۲-زيرساختار مالي  ۴۹

۴-۲۰-۲-زيرساختار گمرکي تعرفه و مالياتي  ۴۹

۵-۲۰-۲- زيرساختار انساني  ۵۰

۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهاي تجارت بين الملل  ۵۰

۲۲-۲- اهميت صادرات   ۵۳

۲۳-۲- نقش دولت   ۵۴

۲۴-۲- مدل هاي ورود به بازارهاي رقابت جهاني  ۵۷

۲۵-۲- ابزارهاي مورد استفاده دولت براي حمايت از صادرات   ۵۸

۲۶-۲- نهادهاي تسهيل کننده صادرات   ۶۲

۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت   ۶۴

۳۳-۲-رايزن بازرگاني  ۶۴

۳۴-۲-مدل مفهومي تحقيق  ۷۰

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱-مقدمه ۷۲

۳- ۲- نوع تحقيق  ۷۲

۳-۳- روشها و ابزار گردآوري اطلاعات   ۷۳

۳-۳-۱-روش بررسي اسناد و مدارك   ۷۳

۳-۳-۲-روش ميداني  ۷۳

۳-۴-مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها ۷۳

۳- ۵- مقياس اندازه‌گيري نگرشها ۷۴

۳-۶-طرح تحقيق  ۷۴

۳-۶-۱٫ هدف مطالعه ۷۴

۳-۶-۲٫ نوع مطالعه ۷۴

۳-۶-۳-ميزان دخالت محقق در پژوهش    ۷۵

۳-۶-۴- مكان بررسي: طبيعي و ساختگي  ۷۵

۳-۶-۵-واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها ۷۵

۳-۶-۶- افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي  ۷۵

۲-۶-۷-جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش : ۷۶

۳-۶-۸-حجم نمونه آماري  ۷۶

۳- ۶- ۱۰- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۶

۳- ۶- ۱۱- روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات   ۷۶

۳-۷- پايايي  ۷۷

۳- ۷- ۱-ثبات سنجه‌ها ۷۹

۳-۷ -۲ – سازگاري دروني سنجه ها ۷۹

۳-۸ –  روايي  ۷۹

۳- ۸- ۱-روايي محتوا : ۸۰

۳- ۸- ۲- روائي وابسته به معيار : ۸۰

۳- ۸- ۳- روائي سازه ( مفهومي‌)  : ۸۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱- مقدمه ۸۲

۴-۲- بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي  ۸۲

۴-۲-۱ -جنسيت   ۸۲

۴-۲-۲- تاهل  ۸۳

۴-۲-۳ – سن  ۸۴

۴-۲-۴ -تحصيلات   ۸۵

۴-۴-آزمون فرضيات   ۸۸

۴-۴-۱- آزمون فرضيه اول  ۸۸

۴-۴-۲ -آزمون فرضيه دوم ۸۹

۴-۴-۳ -آزمون فرضيه سوم ۹۰

۴-۴-۴ -آزمون فرضيه چهارم ۹۱

۴-۴-۵ -آزمون فرضيه پنجم  ۹۳

۴-۴-۵ -آزمون فرضيه ششم  ۹۴

۴-۴-۶ -آزمون فرضيه هفتم  تحقيق  ۹۵

۴-۵-نتيجه آزمون فريدمن  ۹۶

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه ۹۸

۵-۲ محدویت۹۶

۵-۳-نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق  ۹۹

۵-۳-۱- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول: ۹۹

۵-۳-۲- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم: ۱۰۰

۵-۳-۳- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم: ۱۰۰

۵-۳-۴-نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم: ۱۰۱

۵-۳-۵-نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم: ۱۰۲

۵-۳-۶- نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم: ۱۰۲

۵-۳-۷- نتايج حاصل از آزمون فرضيه هفتم تحقيق: ۱۰۲

۵-۴- پيشنهادات تحقيق  ۱۰۳

۵-۵- راهکارهاي اجرايي  ۱۰۵

۵-۶-جمع بندي و ملاحظات   ۱۰۶

منابع۱۰۷

چکیده انگلیسی۱۱۵

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: تقسم بندي خدمات دولت   ۶۳

شکل ۲-۲ انتظارات صادرکنندگان از رايزنان  ۶۷

جدول۴-۵: بررسي توزيع نرمال مولفه هاي پرسشنامه ( آزمون کلوموگروف اسميرنوف) ۸۷

جدول ۴-۶: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي اول  ۸۸

جدول ۴-۷: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي دوم ۹۰

جدول ۴-۸: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي سوم ۹۱

جدول ۴-۹: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي چهارم ۹۲

جدول ۴-۱۰: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي پنجم  ۹۳

جدول ۴-۱۱: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي ششم  ۹۴

جدول ۴-۱۲: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي هفتم  تحقيق  ۹۵

جدول۴-۱۳: نتايج حاصل از آزمون فريدمن براي رتبه‌بندي موانع و مشکلات صادرات   ۹۶

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱: نهادهاي تسهيل کننده صادرات   ۶۲

شکل ۴-۱: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل  ۸۳

شکل ۴-۲: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سن  ۸۴

شکل ۴-۳: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات   ۸۵

شکل ۴-۴: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه کاري  ۸۶

                                                                                                                                            

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0