بررسی محدوديت‌های ژئومورفولوژيكی در توسعۀ فيزيكی شهر بندر انزلی :دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

بررسی محدوديت‌های ژئومورفولوژيكی در توسعۀ فيزيكی شهر بندر انزلی :دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی  مسترداک  معرفی میگردد با عنوان بررسی محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فيزيكی شهر بندر انزلی  از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی  در ۱۴۱ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

مقدمه پایان نامه بررسی محدوديت‌های ژئومورفولوژيكی در توسعۀ فيزيكی شهر بندر انزلی:

شهر بندر انزلی به جهت محصور شدن از دو جهت جغرافیایی (از سمت شمال با دریا و از سمت جنوب با تالاب بندرانزلی)، برای توسعۀ فیزیکی خود ناگزیر به سمت جهت‌های شرقی و غربی پیرامون خود حرکت می‌کند. طی این فرایند در نیم قرن اخیر چهار روستا از روستاهای حاشیه بلافصل شهر، قربانی توسعه فضایی شهر شده و در آن ادغام شده‌اند.

تراکم بالای جمعیت شهر بندر انزلی و کمبود اراضی آن، توسعۀ فیزیکی شهر را به دنبال داشته که تحولاتی را در داخل اراضی پیرامون شهر ایجاد می‌کند. این تحولات منجر به تغییرات کاربری اراضی روستایی و کشاورزی شده و رفته رفته سطح وسیعی از اراضی به ساخت و سازها اختصاص یافته است. شهر بندر انزلی به عنوان تنها نقطه شهری در شهرستان به کانون جذب جمعیت مهاجر تبدیل شده و این روند طی قرن اخیر شهر را با افزایش جمعیت و کاهش اراضی مواجه کرده است. روستاهایی همچون سوسر نویر و وقار در سال ۱۳۶۵ و روستاهای شالور کولیور در سال ۱۳۷۵ طی فرایند خزش شهر در آن ادغام شده‌اند.

همچنین روستاهای بشمن و طالب‌آباد که در حاشیه بلافصل شهر واقع شده‏‌اند، از این قاعده مستثنی نبوده و مورد تهاجم ساخت و سازهای شهر قرار گرفته و محل اسکان جمعیت آن شده‌ است. بدین صورت از وسعت اراضی روستاها کاسته شده و با تبدیل شدن به سازه‌های شهری در محدوده شهری ادغام شده‌اند. در واقع شهر با رشد افقی خود به سمت روستاهای حاشیه حرکت کرده و اراضی روستایی را در خود حل می‏‌کند و با گذشت زمان، روستاها به صورت کامل توسط شهر بلعیده می‏‌شوند.

تراکم جمعیت، کمبود زمین، شهر را ناگریز به توسعه به سمت اراضی پیرامونی هدایت می‏‌کند. بنابراین با توجه به وجود دو عامل طبیعی یعنی دریا و مرداب و اشکال ایجاد شده ژئومورفولوژی در نواحی ساحلی این تحقیق به بررسی محدوديت‌های ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق؛

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پییشینه تحقیق؛

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش؛

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق؛

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

اهداف تحقیق

هر تحقیق دارای اهداف مشخصی است. این اهداف به دو گروه هدف‌های کلی و هدف‌های ویژه تقسیم می‎شوند. «هدف کلی» مقصود و منظور نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئله پژوهش مشتق می‌شود. «اهداف ویژه» تحقیق که اصولاً از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می‌گیرند و محقق با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود (نادری و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱). از اینرو در پژوهش حاضر نیز اهداف کلی و ویژه آن به شرح زیر است:

  • بررسی محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی؛
  • شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیده، ناشی از عوامل ژئومورفولوژی محدودکننده در شهرستان بندرانزلی؛
  • ارائه راهکارهای لازم در جهت جلوگیری از محدودیت‌های طبیعی در شهرستان بندرانزلی.

 

سؤال تحقیق

مهمترین سؤال‌های تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشد:

– عوامل و پدیده‌های تأثیرگذار ژئومورفولوژی بر توسعۀ فیزیکی شهربندر انزلی کدامند؟

– آیا توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژيكی ارتباط مستقیم دارد؟

 فرضیه تحقیق

با توجه به اهداف و پرسش‌های تحقیق، برای این پژوهش دو فرضیه مطرح شده که به شرح زیر می‎باشد:

به نظر می‌رسد بعضی از عوامل ژئومورفولوژيكي مثل دریا و نیز احاطه آب در بیشتر قسمت‌های شهری مانع از توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی می‌شود.

توسعۀ فیزیکی شهر بندر انزلی با عوامل ژئومورفولوژيكی ارتباط مستقیم دارد.

 

فهرست و مطالب پایان نامه توسعۀ فيزيكی شهر بندر انزلی:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

? فصل اول: کلیات تحقیق ……  ۳

۱-۱٫ بیان مسئله. ۴

۱-۲٫ اهمّیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۳٫ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴٫ سؤال تحقیق.. ۶

۱-۵٫ فرضیه تحقیق.. ۶

۱-۶٫ روش تحقیق.. ۶

۱-۶-۱٫ روش گردآوری اطلاعات… ۶

۱-۶-۲٫ ابزار گردآوری اطلاعات… ۷

۱-۶-۳٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷

۱-۷٫ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸٫ واژه‌ها و مفاهیم. ۹

۱-۹٫ مشکلات، محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. ۱۰

? فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق …  ۹

۲-۱٫ مورفولوژی.. ۱۲

۲-۲٫ ژئومورفولوژی.. ۱۲

۲-۳٫ اهمّیت مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی عمران شهری.. ۱۳

۲-۴٫ نقش ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی‌های ساحلی.. ۱۴

۲-۵٫ برنامه‌ریزی ژئومورفیک…. ۱۴

۲-۶٫ مدیریت محیط.. ۱۵

۲-۷٫ مشارکت ژئومورفولوژی در مدیریت محیط.. ۱۵

۲-۸٫ خصوصیات حوضه‌های آبریز نواحی پست… ۱۶

۲-۹ مشکلات نواحی ساحلی.. ۱۷

۲-۱۰٫ عوامل ژئومورفولوژیکی محدود کننده سواحل.. ۱۷

۲-۱۰-۱٫ امواج.. ۱۷

۲-۱۰-۲٫ جریان‌های دریایی.. ۱۸

۲-۱۱٫ چگونگی تشکیل یک دریابار. ۱۹

۲-۱۲٫ خلیج دهانه‌ای.. ۱۹

۲-۱۳٫ دلتا ۱۹

۲-۱۴٫ اشکال تجمع مواد رسوبی حاصل از تأثیر امواج مخرب… ۱۹

۲-۱۵٫ آثار ترازهای سطح دریا در کواترنر. ۲۰

۲-۱۵-۱٫ ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مرفولوژیکی آن. ۲۰

۲-۱۵-۲٫ شرایط اقلیمی نئوژن. ۲۲

۲-۱۵-۳٫ تحولات اقلیمی دوران چهارم از نظر جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی.. ۲۳

۲-۱۵-۴٫ تحولات اقلیمی کواترنر در ایران و شواهد مورفولوژیکی آن. ۲۳

۲-۱۵-۵٫ دریاچه‌های پلویال ایران. ۲۴

۲-۱۶٫ مفهوم توسعه شهري.. ۲۴

۲-۱۷٫ محدوده و حریم شهر. ۲۵

۲-۱۸٫ شاخص‌های جغرافیایی در توسعه پایدار فضایی شهر. ۲۵

۲-۱۸-۱٫ عوامل جغرافیای طبیعی.. ۲۶

۲-۱۸-۱-۱٫ موقعیت جغرافیایی.. ۲۶

۲-۱۸-۱-۲٫ توپوگرافی.. ۲۷

۲-۱۸-۱-۳٫ شیب… ۲۷

۲-۱۸-۱-۴٫ اقلیم. ۲۸

۲-۱۸-۱-۵٫ خاک و آب… ۲۸

۲-۱۸-۱-۶٫ پوشش گیاهی.. ۳۰

۲-۱۸-۱-۷٫ زمین‌شناسی.. ۳۱

۲-۱۸-۱-۸٫ ژئومورفولوژی.. ۳۱

۲-۱۸-۲ عوامل اجتماعی.. ۳۱

۲-۱۹٫ پیشینه تحقیق.. ۳۳

? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها ….  ۳۹

۳-۱٫ روش اجرای تحقیق.. ۴۰

۳-۱-۱٫ روش تحلیلی.. ۴۰

۳-۱-۲٫ روش توصیفی.. ۴۰

۳-۲٫ مواد (داده‌های مورد نیاز) ۴۱

۳-۲-۱٫ پهنه‌بندی بارش سالانه در سطح منطقه مورد مطالعه. ۴۲

۳-۲-۲٫ حداکثر بارندگی روزانه. ۴۴

۳-۲-۳ تعداد روزهای با بارندگی به میزان صفر میلیمتر و یا بیشتر. ۴۶

۳-۲-۳٫ تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۱ میلیمتر و یا بیشتر. ۴۷

۳-۲-۴ تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۵ میلیمتر و یا بیشتر. ۴۷

۳-۲-۵ تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۱۰ میلیمتر و یا بیشتر. ۴۸

۳-۲-۶٫ سمت و سرعت باد غالب… ۴۹

? فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق …  ۵۲

۴-۱٫ موقعیت جغرافیایی.. ۵۳

۴-۲٫ ویژگی‌های طبیعی بندر انزلی.. ۵۴

۴-۲-۱٫ زمین‌شناسی.. ۵۴

۴-۲-۲٫ توپوگرافی.. ۵۷

۴-۲-۳٫ اقلیم. ۵۹

۴-۲-۳-۱٫ درجه حرارت… ۵۹

۴-۲-۳-۲٫ بارندگی.. ۶۱

۴-۲-۳-۳٫ رطوبت نسبی.. ۶۲

۴-۲-۳-۴٫ ابرناکی.. ۶۳

۴-۲-۳-۵٫ ساعات آفتابی.. ۶۴

۴-۲-۳-۶٫ روزهای یخبندان. ۶۴

۴-۲-۳-۷٫ جهت و سرعت باد. ۶۵

۴-۲-۴٫ منابع آب… ۶۷

۴-۲-۵٫ خاک‌شناسی.. ۷۰

۴-۲-۶٫ پوشش گیاهی.. ۷۱

۴-۳٫ نگاهی به برخی از ویژگی‌های دریای خزر. ۷۴

۴-۳-۱٫ آب و هوا ۷۵

۴-۳-۲٫ زمین‌شناسی و تکتونیک…. ۷۶

۴-۳-۳٫ منابع تأمین‌کننده آب دریای خزر. ۷۷

۴-۳-۴٫ خلیج‌ها، جزایر و بنادر. ۷۹

۴-۳-۵٫ شرایط اقلیمی گذشته و بازتاب تغییرات اقلیمی بر جغرافیای ساحلی.. ۷۹

۴-۳-۶٫ رابطه تغییرات اقلیمی و نوسان سطح آب دریای خزر. ۸۰

۴-۳-۷٫ تغییرات سطح دریای خزر. ۸۱

۴-۳-۸٫ عوامل مؤثر در نوسان آب دریای خزر. ۹۱

۴-۴٫ بررسی تغییرات خطوط ساحلی در استان گیلان. ۹۱

۴-۵٫ بررسی شواهد ژئومورفولوژی در سواحل انزلی.. ۹۲

۴-۵-۱٫عوامل محدود کننده ژئومورفولوژیکی در محدوده بندر انزلی.. ۹۳

۴-۵-۱-۱٫ تلماسه‌های عرضي Qts. 93

۴-۵-۱-۲٫ تپه‌های ماسه‌ای.. ۹۴

۴-۵-۱-۳٫ واحد رسوبات آبرفتي رودخانه‌اي Qal1.. 97

۴-۵-۱-۴٫ رسوبات سدي برجاي مانده (خاكريزهاي طبيعي) رودخانه‌ای QaL2.. 98

۴-۵-۱-۵٫ پهنه‌های ماسه‌ای آزاد Qsp. 98

۴-۵-۱-۶٫ مرداب و تالاب… ۹۸

۴-۵-۲٫ شواهد پيشروي درياي خزر به خشكي.. ۱۰۰

۴-۵-۲-۱٫ وضعیت ساحل در منطقه انزلی.. ۱۰۰

۴-۵-۲-۲٫ وضعيت کلی پيشروی در خطوط ساحلي.. ۱۰۶

۴-۶٫ نواحی ساحلی در شهر انزلی.. ۱۰۷

۴-۷٫ تأثیر باد در ایجاد اشکال ژئومورفولوژیکی.. ۱۰۸

۴-۸٫ اثر نوسانات تراز آب دریای خزر. ۱۰۹

۴-۹٫ تأثیر تغییرات سطح آب دریا در منطقه ساحل.. ۱۱۰

۴-۱۰٫ موانع و محدودیت‌های توسعه شهر انزلی.. ۱۱۱

۴-۱۰-۱٫ نحوه استقرار شهر بر اساس رقوم ارتفاعی.. ۱۱۳

۴-۱۰-۲٫ چگونگی نحوه استفاده از اراضی در شهر. ۱۱۴

? فصل پنجم: ارزیابی فرضیه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها … ۱۱۵

۵-۱٫ ارزیابی فرضیه‌ها ۱۱۷

۵-۲٫ بحث و نتیجه‌گیری.. ۱۱۸

۵-۳٫ راهکارهای پیشنهادی.. ۱۲۳

فهرست منابع و مأخذ.. ۱۲۴

چکیده انگلیسی …….  ۱۳۸

فهرست جداول

جدول ۳-۱: مجموع بارندگی سالانه در ایستگاه‌های تبخیرسنجی و سینوپتیک مستقر در سطح منطقه. ۴۲

جدول ۳-۲: وضعیت بارندگی در ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی، دوره آماری (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۴

جدول ۳-۳: سمت و سرعت باد غالب بر حسب نات دوره آماری (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۹

جدول ۴-۱: موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه. ۵۳

جدول ۴-۲: تقسیمات سیاسی شهرستان بندر انزلی ۱۳۸۵٫٫ ۵۳

جدول ۴-۳: میانگین دمایی ماهانۀ ایستگاه بندر انزلی.. ۶۰

جدول ۴-۴: تغییرات میانگین ماهانه بارندگی در ایستگاه بندرانزلی.. ۶۱

جدول ۴-۵: میانگین بارندگی فصلی ایستگاه انزلی.. ۶۲

جدول ۴-۶: تغییرات میانگین ماهانه بارندگی در ایستگاه بندرانزلی.. ۶۲

جدول ۴-۷: متوسط ماهانه تعداد روزهاي همراه با ابر در ايستگاه انزلی.. ۶۳

جدول ۴-۸: متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه انزلی.. ۶۴

جدول ۴-۹: وضعیت روزهای یخبندان در ايستگاه انزلی.. ۶۵

جدول ۴-۱۰: حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه انزلی(متر بر ثانیه) ۶۶

جدول ۴-۱۱: توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال ۱۳۸۵٫٫ ۶۸

جدول ۴-۱۲: طول سواحل محدوده مورد مطالعه. ۷۴

جدول ۴-۱۳: مشخصات کلی بخش‌های مختلف دریای خزر. ۷۵

جدول ۴-۱۴: مهمترین رودهایی که به دریای خزر می‌ریزند. ۷۸

جدول ۴-۱۵: تعییرات سطح دریای خزر از قرن اول تا ۱۸۵۱ از نظر خانیکف…. ۸۳

جدول ۴-۱۶: تغییرات سطح دریای خزر از ۱۸۵۱ تا ۱۸۸۵ از نظر فیلیپوف… ۸۴

جدول ۴-۱۷: تغییرات سطح دریای خزر از سال ۱۹۳۷ تا سال ۱۹۴۲٫٫ ۸۵

جدول ۴-۱۸: تغییرات سطح دریای خزر از سال ۱۹۴۳ تا سال ۱۹۵۰ بر حسب متر. ۸۶

جدول ۴-۱۹: مشخصه نوسانات سطح آب دریای خزر، ایستگاه‌ بندر انزلی در سال‌های آبی..

(۸۱-۱۳۸۰) و (۸۲-۱۳۸۱) ۸۹

جدول ۴-۲۰: خلاصه نتايج برازش نقشه‌های واحدهاي رسوبي منطقه ساحلي بندرانزلي.. ۱۰۷

جدول ۴-۲۱: توزیع سطح شهر بندر انزلی برحسب کدهای ارتفاعی نسبت به سطح آبهای آزاد. ۱۱۴


فهرست نمودار

نمودار ۳-۱: حداکثر بارندگی روزانه در ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی، طی دوره آماری (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۵

نمودار ۳-۲: نوسانات حداکثر بارندگی سالانه در ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی، طی دوره آماری (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۶

نمودار ۳-۳: تعداد روزهای با بارندگی به میزان صفر میلیمتر و یا بیشتر در ایستگاه بندر انزلی، (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۶

نمودار ۳-۴: تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۱ میلیمتر و یا بیشتر در ایستگاه بندر انزلی، (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۷

نمودار ۳-۵: تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۵ میلیمتر و یا بیشتر در ایستگاه بندر انزلی، (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۸

نمودار ۳-۶: تعداد روزهای با بارندگی به میزان ۱۰ میلیمتر و یا بیشتر در ایستگاه بندر انزلی، (۱۳۸۹-۱۳۳۰) ۴۸

نمودار ۳-۷: سمت و سرعت باد غالب ماهانه در ایستگاه بندر انزلی.. ۵۰

نمودار ۴-۱: تغییرات ماهیانه پارامترهای دما در ایستگاه بندرانزلی.. ۶۰

نمودار ۴-۲: تغییرات میانگین ماهانه بارندگی در ایستگاه بندرانزلی …. ۶۱

نمودار ۴-۳: درصد بارندگی فصلی سالیانه ایستگاه انزلی.. ۶۲

نمودار ۴-۴: میانگین ماهیانه پارامترهای رطوبت نسبی در ایستگاه بندرانزلی.. ۶۳

نمودار ۴-۵: متوسط ماهانه تعداد روزهاي همراه با ابر در ايستگاه انزلی.. ۶۳

نمودار ۴-۶: متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه انزلی.. ۶۴

نمودار ۴-۷: وضعیت روزهای یخبندان در ايستگاه انزلی.. ۶۵

نمودار ۴-۸: حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه انزلی (متر بر ثانیه) ۶۷


فهرست اشکال

تصویر ۴-۱: اثر نوسانات تراز آب دریای خزر. ۹۰

تصویر ۴-۲: نمایی از تصویر ماهواره‌ای سواحل گیلان. ۹۲

تصویر ۴-۳: تصویر ریپل مارک در ساحل کاسپین.. ۹۳

تصویر ۴-۴: نمونه‌ای از تپه ماسه‌ای تثبیت شده در منطقه جفرود. ۹۴

تصویر ۴-۵: نمونه‌ای از برخان ساحلی تثبیت شده با پوشش گیاهی در منطقه حسن رود. ۹۵

تصویر ۴-۶: دریابار در سواحل حسن رود. ۹۵

تصویر ۴-۷: جدیدترین ماسه‌های ساحلی در ساحل زیباکنار. ۹۶

تصویر ۴-۸: نمایی از تالاب بندر انزلی.. ۹۹

تصویر ۴-۹: نمونه‌ای از پیشروی آب در سواحل انزلی.. ۱۰۰

تصویر ۴-۱۰: موج شکن و تخریب آن به‌وسیله پیشروی آب دریا ۱۰۲

تصویر ۴-۱۱: نمایی از تغییرات خطوط ساحلی در حوالی شهر انزلی.. ۱۰۳

تصویر ۴-۱۲: نمایی از منطقه ساحلی و تأسیسات مستقر در آن. ۱۰۴

تصویر ۴-۱۳: نمایی از اسکله بندر انزلی در سال‌های اخیر. ۱۰۶

تصویر ۴-۱۴: نمایی از تپه‌های ماسه‌ای در سواحل انزلی.. ۱۰۸

تصویر ۴-۱۵: نمایی از سواحل شنی در انزلی.. ۱۰۹

تصویر ۴-۱۶: نواحی ساحلی در طالب آباد انزلی و استخر‌های طبیعی بازمانده از دریا ۱۱۰

تصویر ۴-۱۷: تغییرات سطح آب دریا در منطقه ساحلی و تخریب کاربری‌های ساحلی.. ۱۱۱

تصویر ۴-۱۸: نمایی از محدودیت‌های توسعه شهر (مرداب انزلی در منطقه پیل علی باغ) ۱۱۲

تصویر ۴-۱۹: نمایی از ساخت وسازهای جدید در منطقه قلم گوده ۱۱۳

تصویر ۴-۲۰: نمایی از ساخت و سازهای جدید در اراضی غیر مجاز. ۱۱۳

تصویر ۴-۲۱: نمایی از استفاده از زمین در اراضی غیر مجاز شهر انزلی.. ۱۱۵


فهرست نقشه‌ها

نقشه ۱-۱: موقعیت شهرستان بندر انزلی در تقسیمات کشوری ……………….  ۸

نقشه ۳-۱: مناطق همباران در سطح منطقه و شهرستان بندر انزلی …………….  ۴۳

نقشه ۴-۱: وضعیت زمین‌شناسی شهرستان بندر انزلی …………………  ۵۵

نقشه ۴-۲: دوران‌های زمین‌شناسی در پهنه استان گیلان ………………………  ۵۶

نقشه ۴-۳: طبقات ارتفاعی (هیپسومتری) در شهرستان بندر انزلی …………..  ۵۸

نقشه ۴-۴: رودخانه‌های منتهی به تالاب در شهرستان بندر انزلی ……..  ۶۹

نقشه ۴-۵: پوشش زمین در شهرستان بندر انزلی ……………….  ۷۲

نقشه ۴-۶: تصویر ماهواره‌ای از محدودیت‌های توسعه بندر انزلی ………  ۷۳

نقشه ۵-۱: محدودیتهای ژئومورفولوژیکی در شهرستان بندر انزلی …..

 

 

 

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0