توقیف اموال فکری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

توقیف اموال فکری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ”  توقیف اموال فکری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده توقیف اموال فکری

مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام، تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آن توقيف نمي‌شود. در واقع، تا زماني كه اثر در گردش اقتصادي قرار نگرفته است، قابليت توقيف ندارد. نكته حايز اهميت در این رابطه این است كه به موجب بعضی از قوانین در مورد توقيف و انتقال قهري مال فکری، اگر سابقه‌اي از انتقال ارادي براي مالك اثر فكري در دسترس نباشد، انتقال قهري را غيرممكن مي‌دانند. به عبارت ديگر، تنها زماني مي‌توان اموال فكري را توقيف، مصادره يا انتقال داد كه در گذشته، مالك اثر فكري به صورت ارادي به انتقال آن مبادرت كرده باشد.

در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار يا عرضه عمومي رسيده باشد، طلبكاران مي‌توانند تقاضاي صدور

 

قرار توقيف از دادگاه نموده و این حقوق را  برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبكاران مي‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌هاي خود را استيفا كنند يا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.

در این رساله، با توجه به کمبود  نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم  تجاری مصوب ۱۳۸۷ )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.

کلیدواژگان

مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.

 

 پرسش‌های تحقیق

در این رساله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که اموال قابل توقیف باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟ و آیا تمام انواع مال فکری قابل توقیف هستند یا خیر؟

اهداف تحقیق

در صورت روشن شدن این مسأله که اموال فکری هم مانند اموال مادی قابل توقیف هستند و می‌توان با توقیف یکی از آن‌ها حقوق شخص را تأمین نمود، در بسیاری موارد از توقیف وقت‌گیر و گاهاً با حجم بالایی از اموال و دردسرهای نگهداری و حفظ مال جلوگیری کرد و به این ترتیب، این‌گونه اموال که نسبت به حجم بسیار کم خود دارای ارزش اقتصادی بسیار زیادی هستند، از نظر دور نمانده و با مشخص بودن رویه توقیف آن‌ها، توجه عمومی به سمت و سوی ارزش مادی این اموال جلب شود.

فهرست توقیف اموال فکری

 • مقدمه     ۱
 • الف- بیان مسأله     ۱
 • ب- سوابق مربوطه ۲
 • پ- پرسش های تحقیق         ۲
 • ت- فرضیه های تحقیق.       ۲
 • ج- اهداف تحقیق    ۳
 • د- روش گردآوری اطلاعات و داده ها.  ۳
 • ن- تعریف مفاهیم و واژگان اصلی طرح.           ۳
 • و- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق ۴
 • ه- ساختار نگارش تحقیق .     ۴
 • بخش اول: کلیات    ۶
 • فصل اول: تعریف مال و توقیف در فقه و حقوق ایران.      ۷
 • مبحث اول: تعریف مال و اقسام آن.      ۷
 • گفتار اول: تعریف و انواع مال در فقه.  ۸
 • بند اول: تعریف لغوی.۸
 • بند دوم: تعریف اصطلاحی    ۸
 • الف – عین           ۱۰
 • ب- منفعت           ۱۲
 • ج – حق  ۱۳
 • گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی.    ۱۶
 • بند اول: تعریف مال            ۱۶
 • بند دوم: انواع مال۱۸
 • الف: مال منقول و غیر منقول.           ۱۹
 • ب: مال مثلی و قیمی.          ۲۰
 • مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن         ۲۲
 • گفتار اول:مفهوم توقیف        ۲۲
 • گفتار دوم: اقسام توقیف.       ۲۳
 • بند اول:اقسام توقیف بر حسب هدف.    ۲۴
 • الف- توقیف تامینی ۲۴
 • ب: توقیف اجرایی  ۲۵
 • بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع.            ۲۸
 • الف- توقیف مال منقول        ۲۸
 • ب- توقیف مال غیرمنقول.    ۲۹
 • فصل دوم: مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن  ۳۲
 • مبحث اول: مفهوم و ماهیت مالکیت فکری.        ۳۲
 • گفتار اول: مفهوم مالکیت.     ۳۲
 • بند اول: معنای لغوی           ۳۳
 • بند دوم: معنای اصطلاحی.    ۳۳
 • الف- مالکیت ازمنظر فقهی.   ۳۳
 • ب- مالکیت از منظر حقوقی. ۳۴
 • گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری          ۳۵
 • مبحث دوم: ویژگی‌های مال فکری.      ۴۱
 • گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری         ۴۲
 • بند اول: حق انحصاری ساخت.           ۴۲
 • بند دوم: حق انحصاری فروش.           ۴۳
 • بند سوم: حق ممانعت از واردات.        ۴۴
 • گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی.           ۴۵
 • بند اول: حق نشر و تکثیر.    ۴۵
 • بند دوم: حق ترجمه۴۷
 • بند سوم:حق اقتباس۴۷
 • بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه            ۴۸
 • بند پنجم: حق عرضه و اجرا  ۴۸
 • گفتار سوم: حقوق معنوی مالکیت ادبی  ۴۹
 • بند اول: حق افشای اثر.        ۴۹
 • بند دوم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده.       ۵۰
 • بند سوم: حق تمامیت اثر.      ۵۱
 • بند چهارم: حق عدول          ۵۲
 • بند پنجم: حق دسترسی به اثر.            ۵۲
 • بخش دوم: بررسی امکان توقیف صور گوناگون مال فکری
 • فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری.        ۵۵
 • مبحث اول: دیدگاههای موافق ۵۶
 • گفتار اول: حقوق اقتصادی مالکیت فکری          ۵۶
 • بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری            ۵۷
 • الف- قابل نقل و انتقال بودن۵۸
 • ۱-         انتقال اختیاری۶۰
 • ۲-         انتقال اجباری یا قهری.        ۶۳
 • بند دوم: موقتی بودن.          ۶۷
 • بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض.        ۷۰
 • گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری.  ۷۰
 • مبحث دوم: دیدگاههای مخالف            ۷۲
 • گفتار اول: عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری         ۷۳
 • گفتار دوم:عینی بودن حقوق مال فکری۷۴
 • فصل دوم: شیوه های توقیف اموال فکری.         ۷۷
 • مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری   ۷۸
 • گفتار اول: عدم انتشار اثر     ۸۵
 • گفتار دوم: انتشار اثر۸۷
 • مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت های تجاری و صنعتی.            ۹۱
 • گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی.    ۹۳
 • بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی.     ۹۳
 • بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی       ۹۵
 • گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری   ۹۸
 • گفتار سوم: توقیف سایر مصادیق مالکیت های صنعتی.      ۱۰۲
 • مبحث سوم: وضعیت مال فکری پس از انتقال قهری به طلبکاران
 • مبحث چهارم: روش های ارزشگذاری دارایی های فکری.   ۱۰۸
 • گفتار اول: رویکرد های ارزشگذاری دارایی های فکری.۱۰۸
 • بند اول: رویکرد بازار.۱۰۸
 • بند دوم: رویكرد هزینه‌ای.    ۱۰۹
 • بند سوم: رویكرد درآمدی      ۱۱۰
 • گفتار دوم: روش های ارزش گذاری انواع گوناگون دارایی فکری.۱۱۲
 • بند اول: فناوری     ۱۱۲
 • بند دوم: دانش فنی. ۱۱۳
 • بند سوم: حق اختراع۱۱۵
 • بند چهارم: علائم تجاری۱۱۵
 • بند پنجم: اسرار تجاری.۱۱۶
 • بند ششم: دامنه اینترنتی        ۱۱۷
 • بند هفتم: سرقفلی    ۱۱۷
 • نتیجه‌گیری۱۱۸
 • منابع      ۱۲۰

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0