تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA:

نوشتار حاضر به تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو و مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده اختصاص دارد. به منظور آنکه بررسی مزبور به طور شایسته انجام گیرد، در ابتدا به سیر تحول مسئولیت مدنی و ضرورت تحقیق در خصوص موضوع مزبور پرداخته شده است. در گام بعدی آشنایی با سازمان غذا و دارو و مبانی تحلیل پیش رو مطمح نظر واقع گردیده است.

در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی شده تا نقش این مقررات در حصول کارایی روشن گردیده و مقایسه آن دو با یکدیگر میسر شود. مزایای نظام مسئولیت مدنی عبارت است از تحقق ایمنی محصولات دارویی، بازدارندگی و جبران خسارات وارد آمده به زیان‌دیدگان. مقبولیت عام و الزام تولیدکنندگان به ایمن نمودن محصولاتشان از مزایای مقررات سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود.

فصل سوم به بررسی هزینه‌های مقررات اشاره شده در بالا، اختصاص یافته است؛ ایجاد تغییرات نامطلوب در بازار دارو، افزایش هزینه‌ها، عدم تحقق ایمنی محصولات دارویی از جمله هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی است. مقررات سازمان غذا و دارو نیز دارای این عیب است که هزینه‌های جانبی درونی نمی‌گردد و در مواردی خسارات مصرف کنندگان نیز جبران نمی‌شود. توجه به هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر، مقایسه نقش این دو نهاد در دست‌یابی به کارایی را آسان می‌نماید.

در خلال بررسی مطالب بالا، در حد ضرورت به حقوق ایران نیز توجه گردیده، فواید و هزینه‌های آن شناسایی شده است. تحقیق حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژگان: نظام مسئولیت مدنی- سازمان غذا و دارو- کارایی- تکنیک هزینه فایده- دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید- نظریه بازی‌ها- نظام عرضه و تقاضا.

ضرورت تحقیق:

به طور قطع هدف اصلی هر نظام حقوقی این است که قواعدی کارآمد طراحی نماید؛ از طرف دیگر تحلیل اقتصادی نیز با ابزارها و تئوری‌های خود در صدد تبیین قواعد حقوقی کارآمد است. بنابراین نگاه به شیوه‌های مقابله با خسارات ناشی از تولید دارو از دریچه تحلیل اقتصادی، به طراحی نظامی کارآمد منتهی خواهد شد. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که کارایی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو بررسی گردیده فواید و هزینه‌های آن مشخص گردد. علاوه بر این معرفی مقررات مربوط به سازمان غذا و دارو و بررسی تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع حوادث زیان‌بار ناشی از تولید دارو نیز مطمح نظر قرار دارد. بنابراین ضرورت تحقیق در این نکته خلاصه می‌گردد که آیا شیوه‌های مقابله موجود با خسارات ناشی از تولید دارو به کارایی منتهی می‌گردد یا باید درصدد ریختن طرحی نو در این زمینه برآمد.

 ساماندهی تحقیق:

به منظور تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با مقررات سازمان غذا و دارو، نوشتار حاضر به سه فصل تقسیم گردیده است:

در فصل نخست به پیشینه تاریخی بحث، ضرورت بحث از مسئولیت ناشی از تولید دارو، مفاهیم و مبانی تحلیل پرداخته شده است؛ ورود به بحث اصلی منوط به مطالعه قسمت‌ها مزبور است.

در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی گردیده تا فواید این دو نظام نسبت به یکدیگر مشخص گردد.

در فصل سوم نیز هزینه‌های این دو نظام در کنار هم مورد مداقه قرار گرفته تا مقایسه آن دو به سهولت امکان پذیر باشد. قسمت پایانی نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱

مقدمه   ۲

بیان مسأله        ۲

سؤالات تحقیق  ۳

الف- سؤال اصلی تحقیق ۳

ب- سؤالات فرعی تحقیق        ۳

فرضیات تحقیق ۴

روش تحقیق     ۴

پیشینه تحقیق    ۴

ضرورت تحقیق ۵

ساماندهی تحقیق          ۶

فصل نخست: پیشینه، مفاهیم و مبانی      ۷

گفتار نخست: پیشینه تاریخی و ضرورت بحث    ۷

بند نخست: پیشینه تاریخی        ۷

یکم: ایالات متحده امریکا          ۸

دوم: اتحادیه اروپا        ۹

سوم: ایران       ۱۱

بند دوم: ضرورت تحلیل اقتصادی شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو   ۱۳

گفتار دوم: مفاهیم و مبانی تحلیل ۱۷

بند نخست: مفاهیم        ۱۷

یکم: نظام مسئولیت مدنی و قاعده «مسئولیت محض»       ۱۷

دوم: عیب دارو  ۱۹

سوم: مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده    ۲۳

چهارم: دانش مربوطه     ۲۵

پنجم: قاعده تقدم         ۲۷

بند دوم: مبانی تحلیل     ۲۸

یکم: نظام عرضه و تقاضا ۲۸

دوم: تئوری بازی‌ها       ۳۰

سوم: دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) ۳۲

چهارم: هزینه-فایده    ۳۳

فصل دوم: فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو     ۳۵

گفتار نخست: فواید نظام مسئولیت مدنی  ۳۶

بند نخست: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات و جلوگیری از وقوع حوادث زیانبار در آینده     ۳۶

یکم: بازدارندگی ۳۷

دوم: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات ۳۹

بند دوم: جبران خسارات زیان دیدگان     ۴۱

یکم: درونی شدن هزینه ها        ۴۱

دوم: جبران خسارات زیان دیدگان از طریق بیمه   ۴۴

گفتار دوم: فواید مقررات سازمان غذا و دارو       ۴۶

بند نخست: تأمین ایمنی کالا از طریق اجبار تولید کنندگان به اخذ تأییدیه    ۴۷

یکم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پیش از عرضه آن به بازار    ۴۸

دوم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پس از عرضه به بازار         ۵۲

بند دوم: مقبولیت عام نظام مقررات سازمان غذا و دارو     ۵۳

یکم: سیستم نظارت بر دارو پس از ورود به بازار  ۵۴

دوم: افزایش ابزارهای کشف خطر         ۵۴

سوم: تشخیص لزوم هشدارهای مندرج در برچسب         ۵۵

فصل سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو    ۵۹

گفتار نخست: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی      ۵۹

بند نخست: تغییرات نامطلوب در بازار عرضه دارو          ۶۱

بند دوم: افزایش هزینه ها          ۶۶

یکم: هزینه دادرسی       ۶۶

دوم: افزایش قیمت دارو ۶۶

بند سوم: دلسرد شدن از تحقیق و توسعه  ۷۰

بند چهارم: عدم ایمنی محصولات دارویی ۷۲

بند پنجم: اثرات منفی بیمه مسئولیت مدنی ۷۴

گفتار دوم: هزینه‌های مقررات سازمان غذا و دارو  ۷۶

بند نخست: قاعده تقدم  ۷۷

یکم: فواید قاعده تقدم    ۸۲

دوم: هزینه‌های اِعمال قاعده تقدم ۸۴

بند دوم: درونی نشدن هزینه‌ها و عدم جبران تمام خسارات         ۸۹

یکم: درونی نشدن هزینه‌ها        ۸۹

دوم: عدم جبران تمام خسارات   ۹۰

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲

کتاب‌نامه         ۹۷

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0