جامعه شناسی و تحول فرهنگی : دانلود تحقیق کارشناسی رشته جامعه شناسی

جامعه شناسی و تحول فرهنگی : دانلود تحقیق کارشناسی رشته جامعه شناسی

تحقیق کارشناسی رشته جامعه شناسی با فرمت WORD و در ۸۷ صفحه با موضوع جامعه شناسی و تحول فرهنگی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است :

جامعه شناسی و تحول فرهنگی

چکيده :

در اين‌ بررسي با استشهاد به ترکيبی از دو الگوی‌ مأخوذ از جامعه‌شناسي‌ آلماني‌و جامعه‌شناسي‌ پارسونزی‌ امكان‌ مطالعة‌ در زماني‌ِ تحولات‌ فرهنگي‌ ايران‌ در سالهاي‌۱۳۰۰ تا ۱۳۸۰فراهم‌ شده است . جهت‌ گيريهاي‌ سياسي‌ – ديني‌، جهت‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ – سياسي‌، جهت‌ گيريهاي‌ ديني‌ – فرهنگي‌، جهت‌ گيريهاي‌ تماس‌ فرهنگي‌ وجهت‌ گيريهاي‌ رسانه‌ها در تعامل‌ با دين‌، دولت‌، اقتصاد و تماس‌ فرهنگي‌. به‌ ترتيب‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيردو با ارائه‌ يك‌ تحليل‌ از بستر تحولات‌ اجتماعي‌ جاري‌ ايران‌ (۸۰-۱۳۷۶) سه‌ سناريوي‌ احتمالي‌در مورد آينده‌ تحولات‌ در دو دهه‌ آينده‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

جامعه شناسی و تحول فرهنگی

تصور وجود جامعه شناسی و تحول فرهنگی مبتني‌ بر امكان‌ تمايز ميان‌ جامعه‌ وفرهنگ‌ است‌. فرهنگ‌ را مي‌توان‌ به‌ لحاظ‌ مفهومي‌ از جامعه‌ متمايز كرد اما اين‌ دو مفهوم‌ ارتباط‌بسيار نزديكي‌ با يكديگر دارند. «فرهنگ‌» به‌ شيوه‌ زندگي‌ يك‌ جامعه‌ معين‌، عادات‌ و رسوم‌ آنها،همراه‌ با كالاهاي‌ مادي‌ كه‌ توليد مي‌كنند مربوط‌ مي‌شود و «جامعه‌» به‌ نظام‌ روابط‌ متقابل‌ اطلاق‌مي‌شود كه‌ افرادِ داراي‌ِ فرهنگ‌ مشترك‌ را به‌ هم‌ مربوط‌ مي‌سازد. همانگونه‌ كه‌ طبق‌ تعريف,‌فرهنگ‌ بدون‌ جامعه‌ ممكن‌ نيست‌، تصور جامعة‌ بدون‌ فرهنگ‌ نيز معقول‌ نمي‌باشد. بدون‌فرهنگ‌، انسانيت‌ به‌ معناي‌ اجتماعي‌ آن‌ وجود ندارد. زبان‌، احساس‌ِ خود آگاهي‌، توانايي‌ تفكر وبه‌ عبارتي‌ بخش‌ مهمي‌ از وجه‌ تمايز انسان‌ از حيوان‌ در گرو فرهنگ‌ يافتگي‌ نوع‌ انسان‌ است‌.

جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ بنا بر ديدگاه‌ بنيانگذار آن‌ آلفرد وبر بخشي‌ از پژوهشها است‌ كه‌ درچارچوب‌ جامعه‌شناسي‌ عمومي‌ و با تأكيد بر فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ فرا گرد تكامل‌ ساختارهاي‌اجتماعي‌ دوران‌ ساز متمركز است‌ و به‌ تكامل‌ فرهنگي‌ يك‌ جامعه‌ معين‌ مي‌پردازد. در مكتب‌آلماني‌ِ جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ بيشتر به‌ آن‌ دسته‌ از فعاليتها توجه‌ مي‌شود كه‌ جنبه‌ معنوي‌، روحي‌،اخلاقي‌ و علمي‌ دارد كه‌ به‌ آنها فرهنگ‌ متعالي‌ يا High Culture گفته‌ مي‌شود و بيشتر در قالب‌اخلاق‌، علم‌ و هنر دسته‌ بندي‌ مي‌شود در نتيجه‌ اگر جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ را يک جامعه شناسي ميانی و زير بخش‌جامعه‌شناسي‌ عمومي‌ فرض‌ كنيم‌ جامعه‌شناسي‌ اخلاق‌، جامعه‌شناسي‌ هنر و جامعه‌شناسي‌علم‌ را مي‌توان‌ زير بخشهاي‌ جامعه‌شناسي‌ فرهنگ‌ به‌ حساب‌ آورد.

جامعه شناسی و تحول فرهنگی ايران در دوره قاجاريه

  • دارالفنون خاموش و ياد معماران دانش و فن
  • نگرش و بررسي نقش تاريخي دارالفنون در تاريخ و فرهنگ ايران، خود يك زمينه پژوهش و تحقيق است
  • دارالفنون و فارغ التحصيلان آن در زمان مؤدب الممالك

همبستگي امور تاريخي به يكديگر و روابط علت و معلولي وقايع، اجازه مرزبندي نمي دهد كه دريابي، تجدد ايران دقيقاًَ از چه زماني شروع مي شود. ولي اعزام محصل به اروپا در زمان عباس ميرزا ـ وليعهد فتحعلي شاه قاجار ـ را مي توان سرفصل مشخصي در اين مسأله ناميد.
رقابت و كشمكش هاي قدرت هاي غربي در ايران ( بيشتر براي دستيابي به شرق آسيا و سلطه سياسي ـ اقتصادي در آن سرزمين ها) كه در تمام ابعاد در گرفته بود و هر كدام از دانش و فن هر چه داشتند، روي دايره مي ريختند، قبل از همه توجه عباس ميرزا ـ وليعهد ايران ـ را كه زيردست ميرزا عيسي فراهاني (ميرزا بزرگ ـ قائم مقام اول) بزرگ شده بود، جلب كرد.

  • عباس ميرزا، نخستين محصلان را به اروپا فرستاد

اين پنج نفر عبارت هستند از:
۱ـ ميرزا رضا صوبه دار توپخانه، براي تحصيل توپخانه و مهندسي
۲ـ ميرزا جعفر براي آموختن مهندسي
۳ـ ميرزا جعفر (در مدارك تاريخي تفاوت اين شخص با شخص رديف دوم ذكر نشده است) براي فراگيري طب
۴ـ ميرزا محمدعلي چخماق ساز براي يادگرفتن قفل و كليدسازي
۵ـ ميرزا صالح ـ براي تحصيل زبان و مترجمي.
اين شخص، همان ميرزا صالح شيرازي است كه بعدها نخستين روزنامه را به نام «كاغذ اخبار» منتشر كرد.

  • اميركبير، باني دارالفنون

احداث مدرسه دارالفنون ـ كه ترجمه تحت اللفظي «پلي تكنيك» است، در حد يك انقلاب فرهنگي، در زمان خودش و در شرايط تاريخي آن روز براي ايران مهم است. ومهم است كه بدانيم از آن زمان تا حال، بيشتر رجال علمي، ادبي و فرهنگي، سياسي ايران، آنها كه در ساخته شدن تاريخ ايران به هر حال نقشي دارند فارغ التحصيل دارالفنون هستند. نگرش و بررسي نقش تاريخي دارالفنون در تاريخ و فرهنگ ايران، خود يك زمينه پژوهش و تحقيق است كه مرد كهن و استخوانداري در فرهنگ معاصر ايران ـ دكتر احمد (ايرج) هاشميان از عهده آن برآمده است و كهن مرد ديگري در حيطه دانش و فرهنگ، غلامرضا سحاب ـ ادامه دهنده فرهنگ جغرافيايي ايران از يك سده پيش تاكنون در انتشارات مؤسسه سحاب، اين تحقيق عالمانه را به چاپ رسانده است.در نگاه اول مسأله، مسأله انتشار يك كتاب تحقيقي است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0