بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامهبررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران:

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم .

واژگان کلیدی :

حکم حکومتی ، مصلحت ، فقه شیعه ، حقوق اساسی ایران ، قانون اساسی ایران ، احکام اولیه ،  احکام ثانویه .

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق :

اهميت پژوهش از آنجا نمايان مي شود كه بدانيم احكام چه جايگاه در ميان منابع قانونگذاري دارند آيا اين احكام در طول يا عرض يا بالاتر از قانون اساسي هستند آيا حكم حكومتي يكي از اجزاء دروني قانون اساسي است و حكم حكومتي در چارچوب قانون اساسي است يا بر فراز قانون اساسي و بيرون از قانون اساسي است ديگر اينكه حكم حكومتي حاكم بر قانون اساسي يا بر عكس است برآنيم تا بتوانيم جايگاه حكم حكومتي در نظام هاي حقوقي مشخص كرد .

همچنین وضعیت و جایگاه احکام حکومتی در مقابل سایر اصول و احکام دینی و فتوای دیگر مراجع تقلید کجا قرار دارد و دامنه ختیارات ولی فقیه بعنوان رهبر و حاکم اسلامی تا چه میزان است ، صرفاً به اختیارات ذکر شده در قانون اساسی منحصر می شود یا فراتر از آن رفته و اختیارات گسترده دارد

 

فهرست مطالب

چكيده —————————————————— ۱

فصل اول : کلیات ————————————————-۲

مقدمه ———————————————————۳

۱- بیان مسئله       ۶

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق            ۸

۳- اهداف مشخص تحقيق     ۹

۴-  فرضيه‏هاي تحقیق ———————————————-۹

۵- سوالات تحقيق              ۱۰

۶- مرور ادبیات و سوابق مربوطه     ۱۰

۷-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق            ۱۲

۸-تعریف واژه ها و اصطلاحات       ۱۳

۹-روش شناسی نحقیق        ۱۴

۱۰-مفاهیم و تعاریف          ۱۵

۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت         ۱۸

۲-۱۰- ضرورت حکومت    ۲۰

۳-۱۰- ادله تشکیل حکومت ۲۳

۴-۱۰- شرایط حاکم اسلامی ۲۶

۵-۱۰- اختیارات حاکم اسلامی           ۲۷

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-۳۰

۱- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ۳۱

۲- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)   ۳۳

۳-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)    ۳۵

۴-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی   ۳۷

۵- احکام حکومتی در سالهای اخیر     ۳۹

۶- جایگاه مصلحت در اسلام            ۴۳

۷-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت           ۴۴

۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع)          ۴۶

۱-۸- مصلحت حفظ اسلام    ۴۷

۲-۸- مصلحت عمومي——————————————–۴۸

۳-۸-مصلحت حكومتي وقانوني ————————————-۴۹

۴-۸-مصلحت شخصی ——————————————–۵۰

۹- ضوابط تشخيص مصلحت—————————————-۵۰

۱۰-مصلحت وقوانين ثابت ومتغيير————————————۵۲

۱۱- مصلحت وقوانين واحكاح ثابت———————————–۵۳

۱۲- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه   ۵۴

 

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————۵۶

۱- ماهیت احکام حکومتی    ۵۷

۲- قلمرو احکام حکومتی     ۵۸

۳- ضوابط صدور احکام حکومتی      ۶۰

۴- ویژگی های احکام حکومتی          ۶۲

۱-۴- مصلحت      ۶۲

۲-۴-تعبیر           ۶۳

۳-۴-از جانب حاکم            ۶۳

۴-۴-امور اجتماع ۶۴

۶-۴- منصوب به شارع است            ۶۴

۵- تقدم حکم حکومتی          ۶۴

۶- احکام ثابت و متغیر       ۶۶

۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی            ۶۸

۸- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه           ۷۰

۹- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی    ۷۳

۱۰-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه           ۷۶

۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه        ۷۸

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————۸۱

۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——–            ۸۲

۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ۸۲

۲-۱- اختیارات رئیس  جمهور فرانسه             ۸۳

۳-۱- بررسی تطبیقی          ۸۴

۲- ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷ قانون اساسی ۸۵

۳- اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی    ۸۸

۱-۳- تعیین سیاست کلی نظام            ۸۹

۲-۳- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ۸۹

۳-۳-فرمان همه پرسی        ۹۰

۴-۳- فرماندهی کل قوا        ۹۰

۵-۳ اعلان جنگ و صلح     ۹۱

۶-۳- عزل و نصب ها        ۹۱

۷-۳- حل اختلاف میان قوا   ۹۱

۸-۳- حل معضلات نظام     ۹۲

۹-۳- امضاء حکم ریاست جمهوری    ۹۲

۱۰-۳-عزل رئیس جمهور    ۹۲

۱۱-۳- عفو یا تخفیف محکومان         ۹۳

۴- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری        ۹۳

۱-۴-تمثیلی بودن وظایف رهبری       ۹۴

۲-۴-حصری بودن وظایف رهبری    ۹۵

۵- حدود و اختيارات رهبري نسبت به امام معصوم         ۹۵

۶-ولي فقيه و قانون مداري   ۹۷

۷- اختيارات ولي فقيه حد و مرز آن با اصول دين و احكام             ۹۸

۸- اختيارات ولي فقيه و حد و مرز ان با قانون اساسي      ۹۹

۹- احكام حكومتي در قانون اساسي ايران —-    ۱۰۰

۱۰- اصولي كه به صورت غير مستقيم به احكام حكومتي مي پردازد            ۱۰۳

۱۱-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري ————————————۱۰۸

نتیجه گیری          ———————————————-۱۰۹

منابع      ——————————————————–۱۱۴

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0