مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت:

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل ۸ ماده از ماده ۲۰۷ الی ۲۱۴ می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد .

اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده ۶۳ تا ۱۸۲ این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در ۵ ماده از ماده ۶۳۷ الی ۶۴۱ جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

اهمیت و انگیزه­ی موضوع تحقیق

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

 

فهرست مطالب پایان نامه مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت:

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بيان موضوع تحقيق ۲
ب) پیشینه ی تحقیق ۲
ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق ۳
د) پرسش های تحقیق ۳
هـ) فرضیه های تحقیق ۳
و) اهداف تحقیق ۴
ز) روش تحقیق ۴
ح) تقسیم بندی مطالب ۴
بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن ۵
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی ۵
گفتار اول: جرم انگاري قانوني ۵
گفتار دوم: جرم انگاري قضايي ۷
۱- جرم انگاري قضايي آشكار ۹
۲- جرم انگاري قضايي پنهان يا مخفي ۱۰
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری ۱۰
گفتار اول: جرم وانحراف ۱۰
الف) جرم ۱۰
۱- تعريف فراحقوقي ۱۱
۲- تعريف حقوقي ۱۱
ب)انحراف ۱۲
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون ۱۶
الف) اصل قانوني بودن جرم ۲۰
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون ۲۱
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری ۲۳
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی ۲۴
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی ۲۴
گفتار دوم : مباني اخلاقي مذهبي و توجيه جرم انگاري ۲۷
گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری ۳۰
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری ۳۳
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق ۳۵
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی ۴۰
الف) اصل ضرر ۴۱
ب)  پدر سالاری قانونی ۴۲
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک ۴۳
مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی ۴۵
گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا ۴۵
گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری ۴۸
۱- زنان بزه ديده ۴۸
۲- كودكان بزه ديده ۴۸
۳- سالمندان بزه ديده ۵۰
۴- ناتوانان بزه ديده ۵۱
۵- اقليت هاي بزه ديده ۵۱
بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
فصل اول: نگاهي به مباني جرم­انگاري اعمال منافي­عفت درقانون­مجازات عمومي و تاثير پذيري آن از مباني مذهبي ۵۳
مبحث اول: تاكيد بر اصل فايده اجتماعي و تاثير آن در ضروري دانستن عدم رضايت بزه ديده در برخي موارد ۵۳
گفتار اول:روابط­جنسي­غيرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشي­از اين روابط ۵۳
گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی ۵۴
مبحث دوم: اخلاق گرايي و تاثير پذيري قانون گذار قبل از انقلاب از مباني مذهبي ۵۶
گفتاراول : جرم انگاري لواط و زناي با محارم بر اساس باورهاي مذهبي و اخلاقي ۵۶
گفتار دوم : جرم انگاري ازاله بكارت و ارتباط احتمالي آن با مباني اخلاقي و مذهبي ۵۸
گفتار سوم : تشويق به فساد و فحشا و چرايي جرم انگاري آن قبل از انقلاب ۶۰
مبحث­ سوم : حمايت ويژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه هاي آسيب پذير در جرائم منافي عفت به عنوان مبناي جرم انگاري ۶۰
گفتار اول : حمايت مخصوص از بزه ديدگاه غير بالغ ( زير ۱۸ سال) ۶۱
گفتار دوم : حمايت از بزه ديدگاني كه به دلايل ديگر در معرض خطر فوق العاده هستند . ۶۵
مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت ۶۷
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت ۶۸
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی ۶۹
بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مباني جرم انگاري بزه هاي منافي عفت
فصل اول: انطباق كامل قوانين قضايي با مباني مذهبي در جرايم منافي­عفت و ناديده گرفتن مباني ديگر ۷۴
مبحث اول: جرم­انگاري بزه هاي منافي­عفت در تمام موارد حتي روابط افرادمجرد بالغ توام با رضايت طرفين ۷۴
گفتار اول : تعريف جرايم حدي و تعزيري منافي عفت بر اساس موازين شرعي ۷۵
گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعي در بحث اثبات و تعقيب جرم ۸۰
مبحث دوم : عدم تفكيك در ميزان مجازات بر مبناي ميزان ضرورت اجتماعي جرم انگاري ۸۵
گفتار اول : عدم تفكيك ميان جرايم منافي عفت غير از زنا در موارد رضايت يا عدم رضايت ۸۵
گفتار دوم : عدم تفكيك ميان جرايم افراد مجرد و افراد متاهل در غير مورد زنا ۸۶
گفتار سوم : عدم تفكيك بين ازاله بكارت و عدم آن ۸۶
گفتار چهارم : عدم تفكيك بين بزهكاري بر ضد فرد زير ۱۸ سال و غير آن ۸۷
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب ۸۹
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری ۸۹
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی ۸۹
گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری ۹۰
مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی ۹۴
گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز ۹۴
گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن ۹۶
نتيجه گيري ۱۰۱
پيشنهاد ۱۰۳
منابع ۱۰۴
چکیده انگلیسی ۱۰۸

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0