جزوه آسیب شناسی اجتماعی

جزوه آسیب شناسی اجتماعی

مقدمه
استاد محمود سعیدی
مقدمه
هرجا جمعی از انسان ها گردهم آمده اند، براي رفع آسان تر و بهترنیازهاي خود به امنیت ، آسایش و سلامت و هر نوع نیاز دیگري ، هنجارهاییساخته اند و همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البتهبه تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افرادو گروه ها از این هنجارها متغیر بوده است . مطابق همان هنجارها، همیشهمتخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما از همانآغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است و علت تخلف او چیست ،مناقشات فراوانی وجود داشته است . اینکه چه کسی هنجارها را ساخته ، چهکسانی متخلف را معرفی کرده و چه کسانی از تخلف از هنجارها و به چهمیزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحثجامعه شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع کهچرا مردم از هنجارهاي خاصی سرپیچی کرده ومی کنند، همیشه ومثل هر
حوزه دیگري از مباحث علمی، برعهده نظریه هاست.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

 1. آسيب شناسي حوادث :
  26 نوامبر 2020

  جزوه آسيب شناسي رو نياز دارم چطوري دانلود كنم

  • مسترداک :
   29 دسامبر 2020

   سلام.بعضی از محصولات جهت دانلود نیاز به پرداخت هزینه دارد

0