بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس (officinalisLavandula) و رزماری (Rosmarinusofficinalis) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس (officinalisLavandula) و رزماری (Rosmarinusofficinalis) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس (officinalisLavandula) و رزماری (Rosmarinusofficinalis)  ” با گرایش علوم باغبانی– توليدات گياهی- تولیدات باغی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس (officinalisLavandula) و رزماری (Rosmarinusofficinalis) :

با توجه به اهميت گياهان دارويي در درمان بيماري‌ها و همچنين محدود بودن رويشگاه‌هاي طبيعي، کمي زادآوري و مصرف بي‌رويه، برنامه‌ريزي جهت کشت و اهلي کردن آنها بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

شوری آب و خاک از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر
می‌گیرد. این تحقیق به منظور تعیین بهترین تیمار، جهت غلبه بر مشکل جوانه‌زنی و رفع خفتگی بذر گیاهان اسطوخودوس (Lavandula officinalis) و رزماری (Rosmarinus officinalis) و همچنین پیدا کردن بهترین تیمار برای جوانه‌زنی در بذور این گیاهان انجام گرفت. همچنین به منظور ارزیابی تحمل و تعیین مکانسیم‌های تحمل به شوری و تاثیر دماهای مختلف و اسید سولفوریک بر روی جوانه‌زنی بذور رزمای و اسطوخودوس؛

به همین منظور پژوهشی جهت بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکوشیمیای بر جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس و رزماری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تکرار و ۳ تیمار در آزمایشگاه مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در کرج انجام شد. تحقیق در یک فضای سرپوشیده (اتاق) و در داخل پتری دیش انجام شد. بذر اصلاح شده رزماری و اسطوخودوس از مرکز تحقیقات کرج تهیه شد.

در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از تیمارهای مختلف به جوانه‌زنی سریع بذرهای اسطوخودوس و رزماری رسید. تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش؛ دما (۴، ۸، ۲۴ درجه سانتی‌گراد) اسید سولفوریک (آب گرم، ۱۵ دقیقه در اسید، ۳۰ دقیقه در اسید)، شوری (غلظت صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ دسی زیمنس بر متر) بودند. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون دانکن در سطح (P ≤ ۰٫۰۵) جهت آنالیز داده‌ها و مقایسه میانگین‌ها استفاده شد.

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها در بین تیمارهای اعمال شده بر روی بذور حاکی از آن است که اختلاف معنی‌دار می‌باشد به طوری که در تیمار حرارتی بالاترین میزان جوانه‌زنی مربوط به ۴ درجه سانتی‌گراد بود. در مقایسه میانگین‌ها بیشترین درصد جوانه‌زنی مربوط به رزماری با درصد ۵۵ مربوط به تیمار اسید سولفوریک در مدت ۱۵ دقیقه بود و کمترین درصد جوانه‌زنی به میزان ۳۵ درصد مربوط به تیمار آب گرم اسطوخودوس بوده است.

 

مقدمه تحقیق جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس :

فعاليت انسان عامل برخي از مشكلات محيط زيست و به ويژه خروج خاك از اكوسيستم طبيعي و كشاورزي است و زادآوري مناطق آسيب ديده نيازمند احياي دوبارة پوشش گياهي با گياهاني است كه قادر به رشد و گسترش در خاك‌هاي با حاصلخيزي كم يا حتي كيفيت خاك را افزايش مي‌دهند
(Olmez et al, 2007). بنابراین پوشش گياهي يكي از عوامل مهم در پيشگيري و حفاظت از فرسايش خاك است در واقع پوشش گياهي با نفوذ بيشتر بارندگي در خاك، موجب كاهش فرسايش در سطح خاك مي‌شود. علاوه بر اين، پوشش گياهي از طريق سيستم ريشه‌اي به توسعة بهتر ساختار خاك و پايداري آن كمك می‌کند‌‌ (Prittchett & Fisher, 1987). تنش‌های محیطی غیر زیستی به ویژه تنش‌های شوری و خشکی بیش از عوامل دیگر از عوامل محدودکننده تولید محصول کشاورزی، موجب کاهش تولیدات زراعی در سطح جهان می‌گردند. اگرچه اطلاعات در زمینه‌‌‌ی وسعت اراضی شور تفاوت نشان می‌دهند ولی در هرحال بیان‌کننده گستردگی و وسعت اراضی شور در سطح جهان را دارند. وسعت این اراضی بین ۳۴۰ تا ۹۵۰ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود (جعفری، ۱۳۷۳). در ایران وسعت اراضی شور حدود ۱۵٫۲% از وسعت کل ایران یا در حدود ۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشور می‌باشد که از این اراضی در نتیجه شوری، قلیائیت، بایر و بلااستفاده مانده است (جعفری، ۱۳۷۳). گیاهان در محیط شور با دو عامل اصلی مواجه هستند. یکی املاح زیاد موجود در محلول خاک که پتانسیل اسمزی خاک را پاییین می‌آورد و باعث کاهش جذب و کمبود آب در گیاه می‌شود Greenwey, H and R. Munns. 1980) و (Marschner, H.1986. حساسيت گياهان )اعم از زراعي و زينتي) به شوري در مراحل مختلف رشد متفاوت است(Maibody., and Gharehreyazi. 2002; Maghtoli., and Chaichi. 1999)، به طوري كه در بسياري از گياهان، حساس‌ترين مرحله از چرخه زندگي گياه نسبت به تنش شوري، مراحل جوانه‌زني و گلدهي به شمار مي‌آيد. در حالي كه (Gerim and kampel.1991)‌‌. بيشترين حساسيت گياهان به تنش شوري را هنگام جوانه‌زني بذر و ابتداي رشد گياهچه مي‌دانند. علاوه بر اين مشخص گرديده كه از بين شاخص‌هاي جوانه‌زني بذر، درصد و سرعت جوانه‌زني بذر از مهمترين عوامل تأثيرپذير در شرايط تنش شوري است
(Rajabi. And Postini. 2005; Maibody., and Gharehreyazi. 2002). همچنين مشخص شده كه با افزايش دما از حد بهينه جوانه‌زني از درصد جوانه‌زني و سرعت جوانه‌زني و طول ريشه چه كاسته مي‌شود
(Taize, and Zeiger. 1998; Hopkins, 1995). در ديگر منابع نيز اشاره مي‌شود كه شوري در صورت بالا بودند ما اثرات مخرب‌تري بر جوانه‌زني بذر از خود بر جاي مي‌گذارد  Kozlowski,.and Gentile,. 1959)، (Khan, M.A., and Ungar, I.A. 1996‌‌. جوانه‌زنی بذور علاوه بر شرایط محیطی مانند رطوبت، دما و اکسیژن تحت تأثیر عوامل داخلی مانند خواب و سختی پوسته بذر می‌باشد
(Benech-Arnold, R.L., 2004). به همین دلیل تعیین دقیق زمان رویش گیاهان در طبیعت مشکل است (Benech-Arnold, R.L et al., 2000). خواب بذر در حقیقت یک نوع سازگاری طبیعی به شرایط محیط می‌باشد که باعث می‌گردد گیاهان در شرایط طبیعی در زمان‌های مختلف ظاهر شده و در نتیجه شانس بیشتری برای ادامه نسل داشته باشند (-Allen, P.S. and Meyer, S.E., 2002). علاوه بر آن خواب بذر و عدم جوانه‌زنی آنها باعث ایجاد مشکلاتی در تحقیقات علوم گیاهی، تکثیر و حفاظت گیاهان می‌گردد. تاکنون تحقیقات متعددی در مورد از بین بردن خواب بذور گیاهان، استفاده از تیمارهای مختلف شامل هورمون‌های گیاهی، اسید سولفوریک، متانول، نیترات پتاسیم، آب جوش، سرمادهی و آب‌شویی انجام گرفته است (Phartial, S.S., 2003‌‌، – Schelin, M,et., 2003 و Tigabu, M., and Oden, P.C., 2001). اما گونه‌های مختلف گیاهی واکنش‌های متفاوتی به این تیمار‌ها نشان می‌دهند. گاهی نیز اعمال این تیمارها نیازمند مواد و وسایل خاصی بوده و یا بسیار مشکل و وقت‌گیر می‌باشد. بنابراین دستیابی به روش‌های سریع و آسان برای از بین بردن سریع خواب بذر گونه‌های گیاهی از جمله تاتوره و تولید گیاهچه‌های سالم و قوی ضروری به نظر می‌رسد (Tigabu, M., and Oden, P.C., 2001). با توجه به اينكه رويكرد جهاني به سمت داروهاي گياهي و فاصله گرفتن از داروهاي شيميایي است، توجه بيش از پيش به گياهان داروئي را ايجاب مي‌نمايد.

يكي از عمده‌ترين مشكلات در اين زمينه محدود بودن گياهان موجود در طبيعت است، كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد، تا با برداشت بي‌رويه، شاهد انقراض آنها نباشيم و با كشت و اهلي نمودن آنها جوابگوي نياز روزافزون جامعه به اين گياهان باشيم. اولين قدم در اين راه، شناسایي و آشنایي با نحوة كشت و شرايط ايده‌آل پرورش اين گياهان توسط بذر است. گياهان دارویي با ارزش می‌توان به اسطوخودوس و رزماری اشاره کرد. در این پروژه سعی شده روش‌های مناسب و سریع کشت این گیاهان توسط بذر را بررسی کرد(Tigabu, M., and Oden, P.C., 2001). اسطوخودوس فرانسوی (با گونه‌های اسپیکا، افیسینالیس و ورا هم نام است)، گیاهی است مدیترانه‌‌ای، منشاء آن جنوب اروپا گزارش شده است و در جنوب و مرکز ایتالیا، یونان، جنوب فرانسه و اسپانیا در خاک‌های سبک شنی و در ارتفاعات ۱۷۰۰ متری از سطح دریا به طور خودرو می‌روید. این گیاه حقیقی (غیر دو رگ) است و بذر تولید می‌کند (علی زرگری‌‌، ۱۳۷۶). اکلیل کوهی با نام عمومی رزماری گیاهی است علفی، پایا، دارای ساقه‌ای چوبی به ارتفاع نیم تا یک متر با برگ‌های سبز، دائمی و بسیار معطر، متقابل با کناره برگشته، باریک و دراز و نوک تیز، سطح فوقانی برگ آن به رنگ سبز و سطح تحتانی به علت وجود کرک‌ها سبز مایل به سفید است.گل‌های این گیاه کوچک و به رنگ آبی روشن است که در کنار برگ‌ها می‌روید (علی زرگری‌‌، ۱۳۷۶).

می‌توان گفت که در دنیا در بخش تولید و فرآوری مواد بهداشتی و آرایشی تمامی تولیدکنندگان بیشتر به سمت و سوی تهیه مواد با فرمولاسیون شیمیایی پرداخته‌اند، از یک طرف متأسفانه سلامتی افراد جامعه و زیست محیطی را به خطر انداخته است و امروزه در جهان، بحث بر سر آلودگی‌زدایی زیستی و کاهش آلاینده‌های جوی می‌باشد (علی زرگری‌‌، ۱۳۷۶).

 

اهداف تحقیق‌‌ جوانه‌زنی بذرهای گیاهان اسطوخودوس :

یکی از مشکلات اصلی گیاهان دارویی چند ساله از خانواده نعناع همانند رزماری و اسطوخودوس مشکل جوانه‌زنی این بذور و قوه نامیه این بذور می‌باشد.

– بررسی و کاربرد عوامل فیزیکوشیمیایی در غلظت‌های متفاوت و تاثیر آن بر جوانه‌زنی بذر گیاهان رزماری و اسطوخودوس.

– به دست آوردن تعیین درصد جوانه‌زنی بالا در غلظت معین شیمیای بر جوانه‌زنی بذور گیاهان رزماری و اسطوخودوس.

– اهمیت ضروری اینکه عوامل فیزیکو شیمیای بر جوانه‌زنی بذور گیاهان زینتی و دارویی به خصوص رزماری و اسطوخودوس نسبت به سایر عوامل کاربردی در دنیا کم‌هزینه و در صورت نبودن امکانات پیشرفته می‌توان به راحتی بذور این گیاهان را وادار به جوانه‌زنی کرد.

 

 

فهرست مطالب

 • چکیده. ۱
 • فصل اول: کلیات پژوهش. ۲
 • ۱-۱- مقدمه. ۳
 • ۱-۲- اهداف تحقیق‌‌ ۶
 • ۱-۳- خانواده نعناع. ۷
 • ۱-۳-۱- گیاه رزماری.. ۷
 • ۱-۳-۱-۱- تاريخچه. ۸
 • ۱-۳-۱-۲- گیاه‌شناسی.. ۹
 • ۱-۳-۱-۳- دامنه انتشاررزماری.. ۹
 • ۱-۳-۱-۴- نیازهای اکولوژیکی و پراکنش…. ۹
 • ۱-۳-۱-۵- سازگاری.. ۹
 • ۱-۳-۱-۶- ماده متشکله. ۱۰
 • ۱-۳-۱-۷- فرآوری.. ۱۰
 • ۱-۳-۱-۸- تکثیر گیاه رزماری.. ۱۱
 • ۱-۳-۱-۹- کود دهی.. ۱۲
 • ۱-۳-۱-۱۰- آفات و بیماری‌ها ۱۲
 • ۱-۳-۱-۱۱- روش برداشت رزماری.. ۱۲
 • ۱-۳-۱-۱۲- ویژگی‌های سلامت‌آوری رزماری.. ۱۳
 • ۱-۳-۱-۱۳- اهمیت دارویی بودن رزماری.. ۱۴
 • ۱-۳-۱-۱۴- مصارف دارویی.. ۱۶
 • ۱-۳-۱-۱۵- آثار فارماکولوژیکی.. ۱۷
 • ۱-۳-۱-۱۶- عملكرد اقتصادی.. ۱۷
 • ۱-۳-۲- گیاه اسطوخودوس… ۱۸
 • ۱-۳-۲-۱- تاریخچه. ۱۸
 • ۱-۳-۲-۲- گیاه‌شناسی.. ۱۸
 • ۱-۳-۲-۳- نیازهای اکولوژیکی اسطوخودوس… ۲۰
 • ۱-۳-۲-۴- تناوب کاشت… ۲۱
 • ۱-۳-۲-۵- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز. ۲۱
 • ۱-۳-۲-۶- آماده‌سازی خاک…. ۲۲
 • ۱-۳-۲-۷- سازگاری.. ۲۲
 • ۱-۳-۲-۸- تاریخ و فواصل کاشت… ۲۲
 • ۱-۳-۲-۹- روش کاشت (تکثیر) ۲۳
 • ۱-۳-۲-۱۰- مراقبت و نگهداری.. ۲۵
 • ۱-۳-۲-۱۱- برداشت محصول. ۲۵
 • ۱-۳-۲-۱۲- جمع‌آوری بذر اسطوخودوس… ۲۶
 • ۱-۳-۲-۱۳- فرآوری.. ۲۶
 • ۱-۳-۲-۱۴- عملکرد اقتصادی اسطوخودوس… ۲۷
 • ۱-۴- بذر و جوانه‌زنی.. ۲۸
 • ۱-۴-۱- تعریف بذر. ۲۹
 • ۱-۴-۲- ازدیاد گیاهان. ۲۹
 • ۱-۴-۳- عوامل محیطی مؤثر در جوانه زدن بذر. ۳۰
 • ۱-۴-۳-۱- رطوبت… ۳۱
 • ۱-۴-۳-۲- دما ۳۱
 • ۱-۴-۳-۳- اکسیژن. ۳۲
 • ۱-۴-۳-۴- نور. ۳۲
 • ۱-۴-۴- سایر عوامل مؤثر بر جوانه‌زنی.. ۳۳
 • ۱-۴-۵- عوامل یا مراحل فیزیولوژیکی جوانه زدن بذر. ۳۳
 • ۱-۴-۶- مواد شیمیایی تحریک‌کننده جوانه‌زنی.. ۳۵
 • ۱-۴-۶-۱- جیبرلین‌ها ۳۵
 • ۱-۴-۶-۲- سیتوکینین‌ها ۳۵
 • ۱-۴-۶-۳- اتیلن.. ۳۶
 • ۱-۴-۶-۴- پراکسید هیدروژن. ۳۶
 • ۱-۴-۶-۵- اکسین‌ها ۳۶
 • ۱-۴-۶-۶- نیترات پتاسیم.. ۳۶
 • ۱-۴-۶-۷- تیواوره. ۳۷
 • ۱-۴-۶-۸- سایر مواد شیمیایی.. ۳۷
 • ۱-۴-۷- طبقات بذر. ۳۷
 • ۱-۴-۸- الگوهای جوانه‌زنی.. ۳۸
 • ۱-۴-۸-۱- جوانه‌زنی بدون زمینی یا بدون خاکی.. ۳۸
 • ۱-۴-۸-۲- جوانه‌زنی درون زمین یا درون خاکی.. ۳۸
 • ۱-۴-۹- مراحل جوانه‌زنی.. ۳۹
 • ۱-۴-۹-۱- بیدار شدن یا فعال شدن بذر. ۳۹
 • ۱-۴-۹-۲- رشد طولی.. ۳۹
 • ۱-۴-۱۰- نیازمندی‌های جوانه‌زنی.. ۳۹
 • ۱-۴-۱۰-۱- گازها ۳۹
 • ۱-۴-۱۰-۲- درجه حرارت… ۴۰
 • ۱-۴-۱۰-۳- آب… ۴۰
 • ۱-۴-۱۱- هورمون‌های گیاهی مؤثر در عمل جوانه‌زنی.. ۴۲
 • ۱-۴-۱۱-۱- اکسین.. ۴۲
 • ۱-۴-۱۱-۲- سایتوکینین.. ۴۲
 • ۱-۴-۱۱-۳- جیبرلین.. ۴۲
 • ۱-۴-۱۲- عوامل موثر بر سبز شدن بذور. ۴۳
 • فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق. ۳
 • فصل سوم: فرآیند پژوهش. ۵۰
 • ۳-۱- موادگیاهی و محل انجام آزمایش…. ۵۱
 • ۳-۲- تیمارها ۵۲
 • ۳-۳- تیمارهای مورد ارزیابی.. ۵۲
 • ۳-۳-۱- آّب داغ. ۵۲
 • ۳-۳-۲- اسید. ۵۳
 • ۳-۳-۳- گرمادهی.. ۵۳
 • ۳-۳-۴- خواب فوتوشیمیایی.. ۵۴
 • ۳-۳-۵- سرمادهی یا پیش سرمادهی.. ۵۴
 • ۳-۴- صفات مورد ارزیابی.. ۵۷
 • ۳-۴-۱- درصد و سرعت جوانه‌زنی.. ۵۷
 • ۳-۴-۲- طول ساقچه. ۵۸
 • ۳-۴-۳- طول ریشه چه. ۵۸
 • ۳-۵- روش‌های محاسبه آماری.. ۵۸
 • فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…. ۵۹
 • ۴-۱- صفات مورد ارزیابی.. ۶۴
 • ۴-۱-۱- تاثیر تیمار دما بذور رزماری و اسطوخودوس… ۶۴
 • ۴-۱-۱-۱- تاثیر تغییرات دما بر جوانه‌زنی بذر اسطوخودوس و رزماری.. ۶۵
 • ۴-۱-۱-۲- تاثیر تغییرات دما بر طول ساقچه و ریشه چه بذر اسطوخودوس و رزماری.. ۶۶
 • ۴-۱-۲- تاثیر تیمار اسید سولفوریک بر بذور رزماری و اسطوخودوس… ۶۷
 • ۴-۱-۲-۱- تاثیر اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر اسطوخودوس و رزماری.. ۶۸
 • ۴-۱-۲-۲- تاثیر اسید سولفوریک بر طول ریشه چه بذر رزماری.. ۶۹
 • ۴-۱-۲-۳- تاثیر اسید سولفوریک بر طول ریشه چه بذر اسطوخودوس… ۷۰
 • ۴-۱-۳- تاثیر تیمارشوری بر بذور رزماری و اسطوخودوس… ۷۱
 • ۴-۱-۳-۱- تاثیر تیمار شوری بر جوانه‌زنی بذر رزماری و اسطوخودوس… ۷۲
 • ۴-۱-۳-۲- تاثیر تیمار شوری بر طول ریشه چه وساقچه بذر رزماری و اسطوخودوس… ۷۳
 • ۴-۲- همبستگی بین صفات ارزیابی شده. ۷۵
 • ۴-۲-۱- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار دما ۷۵
 • ۴-۲-۲- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار اسید سولفوریک…. ۷۵
 • ۴-۲-۳- همبستگی بین صفات در گیاه رزماری-تیمار شوری.. ۷۵
 • ۴-۲-۴- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار دما ۷۶
 • ۴-۲-۵- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار اسید سولفوریک…. ۷۶
 • ۴-۲-۶- همبستگی بین صفات در گیاه اسطوخودوس-تیمار شوری.. ۷۶
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۷۷
 • ۵-۱- بحث و تفسیر. ۷۸
 • ۵-۲- نتیجه‌گیری نهایی.. ۸۱
 • ۵-۳- پیشنهادات… ۸۲
 • منابع. ۸۳
 • پیوست‌ها ۹۰
 • چکیده انگلیسی.. ۹۳

 

فهرست جداول

 • جدول ۱-۱: سود حاصله از فروش رزماری.. ۱۸
 • جدول ۱-۲: مجموع هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت و هزينه زمين جهت كشت اسطوخودوس (يك هكتار) (۱۳۸۹). ۲۷
 • جدول ۴-۱: جدول تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار حرارتی رزماری.. ۶۱
 • جدول ۴-۲: جدول تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار حرارتی در اسطوخودوس… ۶۱
 • جدول ۴-۳: تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار اسید سولفوریک در رزماری.. ۶۲
 • جدول ۴-۴: تجزیه واریانس داده‌ها در تیمار اسید سولفوریک در اسطوخودوس… ۶۲
 • جدول ۴-۵: تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار شوری در رزماری.. ۶۳
 • جدول ۴-۶: تجزیه واریانس داده‌ها برای تیمار شوری در اسطوخودوس… ۶۳
 • جدول ۴-۷: همبستگی صفات در تیمار دمایی رزماری.. ۷۵
 • جدول ۴-۸: همبستگی صفات در تیمار اسید سولفوریک رزماری.. ۷۵
 • جدول ۴-۹: همبستگی صفات در تیمار شوری رزماری.. ۷۵
 • جدول ۴-۱۰: همبستگی صفات در تیمار دمایی اسطوخودوس… ۷۶
 • جدول ۴-۱۱: همبستگی صفات در تیمار اسید سولفوریک اسطوخودوس… ۷۶
 • جدول ۴-۱۲: همبستگی صفات در تیمار شوری اسطوخودوس… ۷۶
 • جدول پیوست-۱: مقایسه میانگین و تجزیه واریانس تیمار دمایی بر روی بذور اسطوخودوس… ۹۰
 • جدول پیوست-۲: مقایسه میانگین تیمار دمایی بر روی بذور رزماری.. ۹۰
 • جدول پیوست-۳: مقایسه میانگین تیمار اسید سولفوریک بر روی بذور رزماری.. ۹۰
 • جدول پیوست-۴: مقایسه میانگین تیمار اسید سولفوریک بر روی بذور اسطوخودوس… ۹۰
 • جدول پیوست-۵: مقایسه میانگین تیمار شوری بر روی بذور رزماری.. ۹۰
 • جدول پیوست-۶: مقایسه میانگین تیمار شوری بر روی بذور اسطوخودوس… ۹۱
 • جدول پیوست-۷: میانگین جوانه‌زنی دو گیاه رزماری و اسطوخودوس نسبت به تیمار اسید سولفوریک….. ۹۱

 

فهرست نمودارها

 • نمودار ۴-۱: جوانه‌زنی دو گیاه رزماری و اسطوخودوس نسبت به تیمار حرارتی.. ۶۵
 • نمودار ۴-۲: تغییرات طول ساقه چه و ریشه چه نسبت به تیمار حرارتی.. ۶۶
 • نمودار ۴-۳: جوانه‌زنی بذور رزماری و اسطوخودوس در تیمار اسید سولفوریک….. ۶۸
 • نمودار ۴-۴: تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه بر روی بذر رزماری در تیمار اسید سولفوریک….. ۶۹
 • نمودار ۴-۵: تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه بر روی بذر اسطوخودوس در تیمار اسید سولفوریک….. ۷۰
 • نمودار ۴-۶: نمودار درصد جوانه‌زنی نسبت به تیمار شوری در رزماری.. ۷۲
 • نمودار ۴-۷: نمودار درصد جوانه‌زنی نسبت به تیمار شوری در اسطوخودوس… ۷۲
 • نمودار ۴-۸: طول ساقچه و ریشه چه مربوط به تیمار شوری بر روی بذور رزماری.. ۷۳
 • نمودار ۴-۹: طول ساقچه و ریشه چه مربوط به تیمار شوری بر روی بذور اسطوخودوس… ۷۳

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل پیوست-۱: ترتیب لایه‌های بذر و بستر در تیمار دمایی درون یک ظرف بزرگ (Booner et al  ۱۹۷۴). ۹۲

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0