تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی ” در رشته علوم دامی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی :

به‌منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل ۲×۲×۲ شامل دو سطح مکمل آنزیمی ناتوزیم پی۵۰ (۰ و ۰۰۵/۰ درصد)، دو سطح تفاله زیتون (پنج و ده درصد) و دو نوع تفاله زیتون (تفاله زیتون معمولی و تفاله زیتون کم‌هسته) با هشت تیمار، سه تکرار در هر تیمار و ده قطعه جوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه راس ۳۰۸ در هر تکرار، در دوره آزمایشی ۴۲ روزه انجام گردید.

همچنین در این مطالعه دو تیمار شاهد (جیره پایه با و بدون آنزیم) نیز به‌همان ترتیب (سه تکرار و هر تکرار شامل ده قطعه جوجه از همان جنس و سویه)، به‌همراه هشت تیمار فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مکمل آنزیمی استفاده شده تأثیر معنی‌داری بر کلیه صفات مورد مطالعه نداشت (۰۵/۰<P). افزایش سطح تفاله زیتون نیز بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تأثیر معنی‌داری نداشت (۰۵/۰<P)، امّا باعث افزایش هزینه خوراک وکاهش درصد لاشه خالص و درصد وزن نسبی ران‌ها و گردن جوجه‌های گوشتی گردید (۰۵/۰≥P). از تأثیرات دیگر افزایش سطح تفاله زیتون می‌توان به افزایش درصد وزن نسبی و طول ژژنوم و کاهش طول و قطر ایلئوم اشاره نمود (۰۵/۰≥P). هر دو نوع تفاله زیتون مورد استفاده در آزمایش، در مقدار مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی در دوره‌های پرورش و کل دوره، تأثیر معنی‌داری نداشتند (۰۵/۰<P). ولی تفاله زیتون کم‌هسته در دوره پایانی منجر ‌به افزایش ضریب تبدیل خوراک، انرژی و پروتئین نسبت به تفاله زیتون معمولی گردید (۰۵/۰≥P)، همین روند به‌همراه نزول افزایش وزن در دوره آغازین و کل دوره نیز وجود داشت (۰۵/۰≥P). کاهش شاخص تولید و وزن نهایی جوجه‌های گوشتی به‌همراه افزایش تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون را می‌توان از دیگر اثرات مهم تفاله زیتون کم‌هسته در مقایسه با تفاله زیتون معمولی نام برد (۰۵/۰≥P). تفاله زیتون کم‌هسته نسبت به تفاله زیتون معمولی اثراتی را نیز بر روی خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی داشت که شامل افزایش درصد وزن نسبی سینه و کاهش وزن، درصد وزن نسبی و طول ژژنوم، و طول روده کور چپ بود (۰۵/۰≥P). مقایسه اثرات دو نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نشان داد کم‌هسته نمودن تفاله زیتون نه‌تنها موجب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی نشد، بلکه باعث کاهش عملکرد نیز گردید (۰۵/۰≥P).

در بین تیمارها، تیمار شاهد بدون آنزیم و به‌دنبال آن تیمار حاوی پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم با بیشترین بازده و کمترین هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند (۰۵/۰<P)، امّا جیره پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم به‌دلیل استفاده بهینه از منابع خوراک داخل کشور در جایگزینی با دانه ذرت خارجی و کاهش واردات آن، اولویت دارد. به‌طورکلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از هر دو نوع تفاله زیتون می‌توان تا ده درصد در جیره جوجه‌های گوشتی بدون هیچ اثر منفی بر روی عملکرد پرنده استفاده نمود.

کلمات کلیدی: تفاله زیتون، جوجه‌های گوشتی، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مکمل آنزیمی.

 

اهمیت دامپروری در ایران و جهان

دام‌ها در تأمین مواد غذایی مردم دنیا سهم مهمی را ایفا می‌کنند و می‌توانند موجبات کسب درآمد، اشتغال، حاصلخیزی خاک و تولید محصولات کشاورزی پایدار را فراهم آورند (پری و سونز، ۲۰۰۷؛ راندولف و همکاران، ۲۰۰۷). دام‌های اهلی بیش از نیمی از کل مقادیر خروجی بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند (کمال زاده و همکاران، ۲۰۰۸) و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اهمیت بالایی برخوردار هستند. حیوانات اهلی و فرآورده‌های آنها در کشورهای توسعه یافته به‌سرعت گسترش و رشد یافته است (آپون، ۲۰۰۴). در ایران دام‌های اهلی منبع مهم ملّی بوده و بیش از نیمی از جمعیت روستایی به دام‌های اهلی برای زندگی خود وابسته هستند و به‌عبارت دیگر دام‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تأمین زندگی روستاییان فقیر دارند

 

 

فهرست مطالب تحقیق درباره خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی:

فصل اول ۱

مقدمه       ۱

۱-۱- اهمیت دامپروری در ایران و جهان              ۲

۱-۲- اهمیت طیور در زندگی بشر         ۲

۱-۳- اهمیت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان ۲

۱-۴- جایگاه تفاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور               ۳

۱-۵- بیان مساله      ۴

۱-۶- اهداف تحقیق ۷

فصل دوم ۸

بررسی منابع           ۸

۲-۱- زیتون            ۹

۲-۱-۱- آشنایی با درخت زیتون             ۹

۲-۱-۲- میزان تولید زیتون     ۹

۲-۱-۳- مشخصات گیاه‌شناسی درخت زیتون         ۱۰

۲-۱-۴- میوه زیتون                ۱۰

۲-۱-۵- تعاریف موجود          ۱۱

۲-۱-۵-۱- کنجاله زیتون خام  ۱۱

۲-۱-۵-۲- کنجاله زیتون کم‌چرب           ۱۱

۲-۱-۵-۳- کنجاله بدون هسته ۱۱

۲-۱-۵-۴- کنجاله زیتون کم‌هسته           ۱۱

۲-۱-۵-۵- پس‌آب گیاهی        ۱۲

۲-۱-۵-۶- برگ زیتون جمع‌آوری شده در کارخانه روغن‌کشی             ۱۲

۲-۱-۶- کنجاله زیتون             ۱۲

۲-۱-۶-۱- ویژگی‌های فیزیکی کنجاله زیتون        ۱۲

۲-۱-۶-۲- شرایط نگهداری کنجاله زیتون             ۱۳

۲-۱-۶-۳- خصوصیات و ارزش غذایی کنجاله زیتون          ۱۴

۲-۱-۶-۴- عوامل محدودکننده کنجاله زیتون          ۱۷

۲-۱-۶-۵- استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه دام   ۱۷

۲-۱-۶-۵-۱- نشخوارکنندگان ۱۷

۲-۱-۶-۵-۲- طیور ۱۸

۲-۱-۶-۵-۳- خرگوش            ۱۹

۲-۱-۶-۵-۴- ماهی ۱۹

۲-۲- آنزیم              ۲۰

۲-۲-۱- تاریخچه استفاده از آنزیم           ۲۰

۲-۲-۲- علت استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام و طیور        ۲۰

۲-۲-۳- انواع آنزیم‌های تجاری و علت استفاده آنها                ۲۱

۲-۲-۳-۱- آنزیم‌های تجزیه‌کننده الیاف   ۲۱

۲-۲-۳-۲- آنزیم‌های تجزیه‌کننده پروتئین               ۲۲

۲-۲-۳-۳- آنزیم‌های تجزیه‌کننده نشاسته                ۲۲

۲-۲-۳-۴- آنزیم‌های تجزیه‌کننده اسید فایتیک        ۲۲

۲-۲-۴- طبقه‌بندی آنزیم‌ها و منابع آنها   ۲۳

۲-۲-۵- استفاده از آنزیم در تغذیه طیور ۲۳

۲-۲-۶- پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای   ۲۵

۲-۲-۶-۱- اثرات ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در تغذیه طیور     ۲۶

۲-۲-۶-۱-۱- تأثیر بر قابلیت هضم دیگر مواد مغذی            ۲۶

۲-۲-۶-۱-۲- تأثیر بر میزان انرژی مواد مغذی (خاصیت رقیق‌کنندگی)              ۲۶

۲-۲-۶-۱-۳- کاهش دسترسی طیور به مواد مغذی موجود در خوراک ۲۶

۲-۲-۶-۱-۴- افزایش چسبندگی محتویات دستگاه گوارش      ۲۶

۲-۲-۶-۱-۵- تأثیر بر روی جمعیت میکروارگانیسم‌های روده              ۲۷

۲-۲-۶-۱-۶- اثر باند شوندگی پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای               ۲۷

۲-۲-۶-۱-۷- دکنژوگه شدن نمک‌های صفراوی    ۲۸

۲-۲-۶-۱-۸- تأثیر بر ترشحات آنزیمی پانکراس  ۲۸

۲-۳- صفات مورد مطالعه      ۲۹

۲-۳-۱- سیستم ایمنی              ۲۹

۲-۳-۱-۱- ایمنی ذاتی            ۲۹

۲-۳-۱-۱-۱- ژنتیک              ۳۰

۲-۳-۱-۱-۲- جمعیت میکروبی             ۳۰

۲-۳-۱-۱-۳- مژه‌های سیستم تنفسی       ۳۰

۲-۳-۱-۲- ایمنی اکتسابی       ۳۰

۲-۳-۱-۲-۱- ایمنی هومورال ۳۱

۲-۳-۱-۲-۲- ایمنی سلولی     ۳۱

۲-۳-۱-۳- ویژگی‌های سیستم ایمنی پرندگان         ۳۲

۲-۳-۱-۴- بورس فابریسیوس ۳۲

۲-۳-۱-۵- تیموس   ۳۳

۲-۳-۱-۶- مکانیسم پاسخ ایمنی              ۳۳

۲-۳-۱-۷- آنتی‌بادی               ۳۴

۲-۳-۱-۸- انواع ایمونوگلوبولین             ۳۴

۲-۳-۱-۸-۱- ایمونوگلوبولین Y              ۳۴

۲-۳-۱-۸-۲- ایمونوگلوبولین M             ۳۴

۲-۳-۱-۸-۳- ایمونوگلوبولین A              ۳۵

۲-۳-۱-۹- ساختمان ایمونوگلوبولین‌ها    ۳۵

۲-۳-۲- فراسنجه‌های خونی   ۳۶

فصل سوم                ۳۷

مواد و روش‌ها         ۳۷

۳-۱- زمان و مکان انجام تحقیق             ۳۸

۳-۲- مراحل آماده‌سازی سالن پرورش پیش از آغاز دوره پرورش         ۳۸

۳-۳- شرایط محیطی پرورش ۳۸

۳-۳-۱- دما             ۳۸

۳-۳-۲- رطوبت     ۳۹

۳-۳-۳- نور            ۳۹

۳-۴- دان‌خوری و آب‌خوری   ۳۹

۳-۵- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون     ۳۹

۳-۶- تزریق محلول SRBC    ۴۱

۳-۷- نمونه‌گیری    ۴۱

۳-۸- مدیریت دوره پرورش    ۴۱

۳-۹- پرندگان و تیمارهای آزمایشی        ۴۲

۳-۱۰- جیره‌ها و ترکیب مواد خوراکی و مغذی آنها              ۴۳

۳-۱۱- مکمل آنزیمی              ۴۳

۳-۱۲- تفاله زیتون  ۴۸

۳-۱۲-۱- تفاله زیتون معمولی                ۴۸

۳-۱۲-۲- تفاله زیتون کم‌هسته                ۴۸

۳-۱۳- فراسنجه‌های مورد مطالعه و روش اندازه‌گیری آنها   ۴۹

۳-۱۳-۱- صفات اندازه‌گیری شده برای عملکرد و نحوه محاسبات آنها ۴۹

۳-۱۳-۱-۱- خوراک مصرفي ۴۹

۳-۱۳-۱-۲- افزایش وزن       ۵۰

۳-۱۳-۱-۳- ضریب تبدیل خوراک        ۵۰

۳-۱۳-۱-۴- انرژی متابولیسمی دريافتي                ۵۰

۳-۱۳-۱-۵- ضریب تبدیل انرژی متابولیسمی دريافتي         ۵۱

۳-۱۳-۱-۶- پروتئین دريافتي ۵۱

۳-۱۳-۱-۷- ضریب تبدیل پروتئین دريافتي          ۵۱

۳-۱۳-۱-۸- وزن نهایی          ۵۱

۳-۱۳-۱-۹- هزینه خوراک لازم به‌ازاي يك کیلوگرم افزایش وزن زنده                ۵۱

۳-۱۳-۱-۱۰- شاخص تولید    ۵۲

۳-۱۳-۲- فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده در تفکیک لاشه      ۵۲

۳-۱۳-۳- اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی              ۵۳

۳-۱۳-۳-۱- اندازه‌گیری اسید اوریک    ۵۳

۳-۱۳-۳-۲- اندازه‌گیری کلسترول کل    ۵۳

۳-۱۳-۳-۳- اندازه‌گیری تری‌گلیسیرید   ۵۴

۳-۱۳-۳-۴- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بسیارکم           ۵۴

۳-۱۳-۳-۵- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بالا  ۵۴

۳-۱۳-۳-۶- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم کم   ۵۴

۳-۱۳-۳-۷- اندازه‌گیری آنزیم‌ کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز  ۵۵

۳-۱۳-۳-۸- اندازه‌گیری آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز        ۵۵

۳-۱۳-۳-۹- اندازه‌گیری پروتئین کل     ۵۵

۳-۱۳-۳-۱۰- اندازه‌گیری آلبومین          ۵۶

۳-۱۳-۳-۱۱- اندازه‌گیری گلوبولین        ۵۶

۳-۱۳-۴- اندازه‌گیری پاسخ سیستم ایمنی               ۵۶

۳-۱۳-۴-۱- آزمایش HI         ۵۶

۳-۱۳-۴-۲- روش انجام آزمایش HA     ۵۷

۳-۱۳-۴-۳- روش انجام آزمایش HI       ۵۷

۳-۱۳-۴-۴- روش انجام آزمايش الايزا   ۵۷

۳-۱۳-۴-۵- روش انجام آزمايش SRBC 58

۳-۱۴- طرح آماری آزمایش   ۵۹

فصل چهارم             ۶۱

نتایج        ۶۱

۴-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی               ۶۲

۴-۱-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول      ۶۲

۴-۱-۱-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته اول       ۶۲

۴-۱-۱-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته اول              ۶۲

۴-۱-۱-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول              ۶۲

۴-۱-۱-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته اول               ۶۳

۴-۱-۱-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته اول   ۶۳

۴-۱-۱-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته اول             ۶۳

۴-۱-۱-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته اول ۶۴

۴-۱-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته دوم      ۶۶

۴-۱-۲-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته دوم       ۶۶

۴-۱-۲-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته دوم              ۶۶

۴-۱-۲-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم               ۶۶

۴-۱-۲-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته دوم               ۶۷

۴-۱-۲-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته دوم   ۶۷

۴-۱-۲-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته دوم             ۶۷

۴-۱-۲-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته دوم ۶۸

۴-۱-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته سوم     ۷۰

۴-۱-۳-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته سوم      ۷۰

۴-۱-۳-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته سوم             ۷۰

۴-۱-۳-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته سوم              ۷۰

۴-۱-۳-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته سوم              ۷۱

۴-۱-۳-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته سوم  ۷۱

۴-۱-۳-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته سوم            ۷۱

۴-۱-۳-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته سوم                ۷۲

۴-۱-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته چهارم  ۷۴

۴-۱-۴-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته چهارم   ۷۴

۴-۱-۴-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته چهارم          ۷۴

۴-۱-۴-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم          ۷۴

۴-۱-۴-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته چهارم           ۷۵

۴-۱-۴-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته چهارم               ۷۵

۴-۱-۴-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته چهارم         ۷۵

۴-۱-۴-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته چهارم             ۷۶

۴-۱-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم     ۷۸

۴-۱-۵-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته پنجم     ۷۸

۴-۱-۵-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته پنجم            ۷۸

۴-۱-۵-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم             ۷۸

۴-۱-۵-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته پنجم             ۷۹

۴-۱-۵-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته پنجم ۷۹

۴-۱-۵-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم           ۷۹

۴-۱-۵-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته پنجم               ۸۰

۴-۱-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم     ۸۲

۴-۱-۶-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته ششم     ۸۲

۴-۱-۶-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته ششم            ۸۲

۴-۱-۶-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم             ۸۲

۴-۱-۶-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته ششم             ۸۳

۴-۱-۶-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته ششم ۸۳

۴-۱-۶-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته ششم           ۸۳

۴-۱-۶-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته ششم               ۸۴

۴-۱-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین ۸۶

۴-۱-۷-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره آغازین ۸۶

۴-۱-۷-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره آغازین        ۸۶

۴-۱-۷-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره آغازین         ۸۶

۴-۱-۷-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره آغازین         ۸۷

۴-۱-۷-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره آغازین             ۸۷

۴-۱-۷-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره آغازین       ۸۷

۴-۱-۷-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره آغازین           ۸۸

۴-۱-۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی  ۹۰

۴-۱-۸-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره پایانی   ۹۰

۴-۱-۸-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره پایانی          ۹۰

۴-۱-۸-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره پایانی           ۹۰

۴-۱-۸-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره پایانی           ۹۱

۴-۱-۸-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره پایانی               ۹۱

۴-۱-۸-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره پایانی         ۹۱

۴-۱-۸-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره پایانی             ۹۲

۴-۱-۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در کل دوره       ۹۴

۴-۱-۹-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی کل دوره       ۹۴

۴-۱-۹-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن کل دوره              ۹۴

۴-۱-۹-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک کل دوره               ۹۴

۴-۱-۹-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی کل دوره               ۹۵

۴-۱-۹-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی کل دوره   ۹۵

۴-۱-۹-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی کل دوره             ۹۵

۴-۱-۹-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی کل دوره ۹۶

۴-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی             ۹۸

۴-۲-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن نهایی جوجه‌های گوشتی      ۹۸

۴-۲-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده            ۹۸

۴-۲-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر شاخص تولید ۹۸

۴-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی             ۱۰۱

۴-۳-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار اسید اوریک خون جوجه‌های گوشتی ۱۰۱

۴-۳-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار کلسترول کل خون جوجه‌های گوشتی ۱۰۱

۴-۳-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار تری‌گلیسیرید خون جوجه‌های گوشتی                ۱۰۱

۴-۳-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون جوجه‌های گوشتی       ۱۰۲

۴-۳-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم زیاد (HDL) خون جوجه‌های گوشتی ۱۰۲

۴-۳-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم کم (LDL) خون جوجه‌های گوشتی    ۱۰۲

۴-۳-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار نسبت لیپوپروتئین با تراکم کم به لیپوپروتئین با تراکم زیاد خون       ۱۰۵

۴-۳-۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز (AST) خون جوجه‌های گوشتی   ۱۰۵

۴-۳-۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز (ALT) خون جوجه‌های گوشتی        ۱۰۵

۴-۳-۱۰- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار پروتئین کل خون جوجه‌های گوشتی                ۱۰۶

۴-۳-۱۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آلبومین خون جوجه‌های گوشتی       ۱۰۶

۴-۳-۱۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار گلوبولین خون جوجه‌های گوشتی     ۱۰۶

۴-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی               ۱۰۹

۴-۴-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق اول)     ۱۰۹

۴-۴-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق دوم)      ۱۰۹

۴-۴-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌و‌یک روز پس از تزریق)   ۱۰۹

۴-۴-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌وهشت روز پس از تزریق) ۱۱۰

۴-۴-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (هفت روز پس از تزریق) ۱۱۰

۴-۴-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (چهارده روز پس از تزریق)             ۱۱۱

۴-۴-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن برونشیت (هفت روز پس از تزریق)           ۱۱۱

۴-۴-۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر اندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی   ۱۱۳

۴-۴-۸-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیموس جوجه‌های گوشتی                ۱۱۳

۴-۴-۸-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیموس جوجه‌های گوشتی           ۱۱۳

۴-۴-۸-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کبد جوجه‌های گوشتی     ۱۱۳

۴-۴-۸-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کبد جوجه‌های گوشتی ۱۱۳

۴-۴-۸-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن طحال جوجه‌های گوشتی ۱۱۴

۴-۴-۸-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی طحال جوجه‌های گوشتی            ۱۱۴

۴-۴-۸-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی              ۱۱۴

۴-۴-۸-۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی         ۱۱۵

۴-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی               ۱۱۷

۴-۵-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی ۱۱۷

۴-۵-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پَرکنده لاشه جوجه‌های گوشتی            ۱۱۷

۴-۵-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌پُر جوجه‌های گوشتی           ۱۱۷

۴-۵-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌خالی جوجه‌های گوشتی       ۱۱۸

۴-۵-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد لاشه خالص جوجه‌های گوشتی         ۱۱۸

۴-۵-۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سر جوجه‌های گوشتی          ۱۲۰

۴-۵-۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سر جوجه‌های گوشتی     ۱۲۰

۴-۵-۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سینه جوجه‌های گوشتی       ۱۲۰

۴-۵-۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سینه جوجه‌های گوشتی  ۱۲۰

۴-۵-۱۰- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ران‌های جوجه‌های گوشتی               ۱۲۱

۴-۵-۱۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ران‌های جوجه‌های گوشتی          ۱۲۱

۴-۵-۱۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بال‌های جوجه‌های گوشتی ۱۲۳

۴-۵-۱۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بال‌های جوجه‌های گوشتی           ۱۲۳

۴-۵-۱۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی            ۱۲۳

۴-۵-۱۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی       ۱۲۳

۴-۵-۱۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لوزالمعده جوجه‌های گوشتی              ۱۲۴

۴-۵-۱۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی لوزالمعده جوجه‌های گوشتی         ۱۲۴

۴-۵-۱۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سنگدان جوجه‌های گوشتی                ۱۲۶

۴-۵-۱۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سنگدان جوجه‌های گوشتی           ۱۲۶

۴-۵-۲۰- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ریه‌های جوجه‌های گوشتی                ۱۲۶

۴-۵-۲۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ریه‌های جوجه‌های گوشتی           ۱۲۶

۴-۵-۲۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن قلب جوجه‌های گوشتی      ۱۲۷

۴-۵-۲۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی قلب جوجه‌های گوشتی ۱۲۷

۴-۵-۲۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کلیه‌های جوجه‌های گوشتی               ۱۲۹

۴-۵-۲۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کلیه‌های جوجه‌های گوشتی          ۱۲۹

۴-۵-۲۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن مغز جوجه‌های گوشتی      ۱۲۹

۴-۵-۲۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی مغز جوجه‌های گوشتی ۱۲۹

۴-۵-۲۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بیضه‌های جوجه‌های گوشتی            ۱۳۰

۴-۵-۲۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بیضه‌های جوجه‌های گوشتی       ۱۳۰

۴-۵-۳۰- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی   ۱۳۲

۴-۵-۳۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی              ۱۳۲

۴ -۵-۳۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن گردن جوجه‌های گوشتی  ۱۳۲

۴-۵-۳۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی گردن جوجه‌های گوشتی              ۱۳۳

۴-۵-۳۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پیش‌معده جوجه‌های گوشتی              ۱۳۳

۴-۵-۳۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی پیش معده جوجه‌های گوشتی        ۱۳۳

۴-۵-۳۶- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چینه‌دان جوجه‌های گوشتی               ۱۳۴

۴-۵-۳۷- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چینه‌دان جوجه‌های گوشتی          ۱۳۴

۴-۵-۳۸- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی             ۱۳۶

۴-۵-۳۸-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن دوازده جوجه‌های گوشتی              ۱۳۶

۴-۵-۳۸-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی         ۱۳۶

۴-۵-۳۸-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول دوازده جوجه‌های گوشتی             ۱۳۶

۴-۵-۳۸-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض دوازدهه جوجه‌های گوشتی       ۱۳۷

۴-۵-۳۸-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر دوازدهه جوجه‌های گوشتی           ۱۳۷

۴-۵-۳۹- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی             ۱۳۹

۴-۵-۳۹-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ژژنوم جوجه‌های گوشتی              ۱۳۹

۴-۵-۳۹-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ژژنوم جوجه‌های گوشتی         ۱۳۹

۴-۵-۳۹-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ژژنوم جوجه‌های گوشتی             ۱۳۹

۴-۵-۳۹-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ژژنوم جوجه‌های گوشتی           ۱۴۰

۴-۵-۳۹-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ژژنوم جوجه‌های گوشتی              ۱۴۰

۴-۵-۴۰- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی               ۱۴۲

۴-۵-۴۰-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ایلئوم جوجه‌های گوشتی               ۱۴۲

۴-۵-۴۰-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی          ۱۴۲

۴-۵-۴۰-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ایلئوم جوجه‌های گوشتی               ۱۴۲

۴-۵-۴۰-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ایلئوم جوجه‌های گوشتی            ۱۴۳

۴-۵-۴۰-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ایلئوم جوجه‌های گوشتی                ۱۴۳

۴-۵-۴۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات کولون لاشه جوجه‌های گوشتی             ۱۴۵

۴-۵-۴۱-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کولون جوجه‌های گوشتی              ۱۴۵

۴-۵-۴۱-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کولون جوجه‌های گوشتی         ۱۴۵

۴-۵-۴۱-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول کولون جوجه‌های گوشتی             ۱۴۵

۴-۵-۴۱-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض کولون جوجه‌های گوشتی           ۱۴۵

۴-۵-۴۱-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر کولون جوجه‌های گوشتی              ۱۴۶

۴-۵-۴۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی             ۱۴۸

۴-۵-۴۲-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور راست جوجه‌های گوشتی              ۱۴۸

۴-۵-۴۲-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور راست جوجه‌های گوشتی         ۱۴۸

۴-۵-۴۲-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور راست جوجه‌های گوشتی             ۱۴۸

۴-۵-۴۲-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور راست جوجه‌های گوشتی          ۱۴۹

۴-۵-۴۲-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور راست جوجه‌های گوشتی              ۱۴۹

۴-۵-۴۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی ۱۵۱

۴-۵-۴۳-۱- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور چپ جوجه‌های گوشتی ۱۵۱

۴-۵-۴۳-۲- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور چپ جوجه‌های گوشتی            ۱۵۱

۴-۵-۴۳-۳- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور چپ جوجه‌های گوشتی ۱۵۱

۴-۵-۴۳-۴- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور چپ جوجه‌های گوشتی              ۱۵۲

۴-۵-۴۳-۵- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور چپ جوجه‌های گوشتی ۱۵۲

فصل پنجم               ۱۵۴

بحث        ۱۵۴

۵-۱- عملکرد جوجه‌های گوشتی            ۱۵۵

۵-۱-۱- اثر آنزیم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی    ۱۵۵

۵-۱-۲- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  ۱۵۷

۵-۱-۳- اثر نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  ۱۶۰

۵-۱-۴- اثر تیمارها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی                ۱۶۴

۵-۲- عملکرد اقتصادی          ۱۶۴

۵-۲-۱- اثر آنزیم بر عملکرد اقتصادی  ۱۶۴

۵-۲-۲- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی                ۱۶۶

۵-۲-۳- اثر نوع تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی ۱۶۷

۵-۲-۴- اثر تیمارها بر عملکرد اقتصادی              ۱۶۷

۵-۳- فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی          ۱۶۸

۵-۳-۱- اثر آنزیم بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی  ۱۶۸

۵-۳-۲- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی                ۱۶۹

۵-۳-۳- اثر نوع تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی ۱۷۱

۵-۳-۴- اثر تیمارها بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌هاي گوشتي              ۱۷۱

۵-۴- سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی     ۱۷۱

۵-۴-۱- اثر آنزیم بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی            ۱۷۱

۵-۴-۲- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی          ۱۷۲

۵-۴-۳- اثر نوع تفاله زیتون بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی           ۱۷۳

۵-۴-۴- اثر تیمارها بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی         ۱۷۳

۵-۵- خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی            ۱۷۳

۵-۵-۱- اثر آنزیم بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی    ۱۷۳

۵-۵-۲- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی  ۱۷۴

۵-۵-۳- اثر نوع تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی   ۱۷۵

۵-۵-۴- اثر تیمارها بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی ۱۷۶

۵-۶- اهمیت نتایج به‌دست آمده               ۱۷۶

۵-۷- نتیجه‌گیری    ۱۷۷

۵-۸- پیشنهادات      ۱۷۷

فصل ششم               ۱۷۹

منابع        ۱۷۹

 

 

جدول ۲-۱- رده‌بندی گیاه‌شناسی درخت زیتون …………………………………………………………………………………………………………………۱۰

جدول ۲-۲- ترکیب شیمیایی قسمت‌های مختلف میوه زیتون …………………………………………………………………………………………………۱۱

جدول ۲-۳- روش تهیه انواع کنجاله زیتون و ترکیب فیزیکی آن  ………………………………………………………………………………………….۱۳

جدول ۲-۴- ترکیب شیمیایی انواع مختلف کنجاله زیتون  …………………………………………………………………………………………………….۱۴

جدول ۲-۵- ترکیب شیمیایی کنجاله زیتون خام منطقه گیلان  ……………………………………………………………………………………………….۱۵

جدول ۳-۱- دمای سالن پرورش در سنین مختلف جوجه‌های گوشتی  …………………………………………………………………………………….۳۹

جدول۳-۲- برنامه نوری جوجه‌های گوشتی در سنین مختلف پرورش ……………………………………………………………………………………..۳۹

جدول ۳-۳- برنامه واکسیناسیون جوجه‌های گوشتی  ……………………………………………………………………………………………………………۴۰

جدول ۳-۴- برنامه تزریق و نمونه‌گیری محلول SRBC  ……………………………………………………………………………………………………….۴۱

جدول۳-۵- تیمارهای مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

جدول۳-۶- تركيب مواد خوراكي جیره‌های مورد استفاده در دوره آغازین (۲۱-۱ روزگی) ……………………………………………………….۴۴

جدول۳-۷- تركيب مواد خوراكي جیره‌های مورد استفاده در دوره پایانی (۴۲-۲۲ روزگی) ………………………………………………………..۴۵

جدول۳-۸- تركيب مواد مغذی جیره‌های مورد استفاده در دوره آغازین (۲۱-۱ روزگی)…………………………………………………………….۴۶

جدول۳-۹- تركيب مواد مغذی جیره‌های مورد استفاده در دوره پایانی (۴۲-۲۲ روزگی)  …………………………………………………………..۴۷

جدول۳-۱۰- ترکیب مکمل ناتوزیم پی ۵۰ ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

جدول۳-۱۱- ترکیب شیمیایی دو نوع تفاله زیتون ……………………………………………………………………………………………………………….۴۹

جدول ۴-۱- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته اول …………………………..۶۵

جدول ۴-۲- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته دوم …………………………..۶۹

جدول ۴-۳- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته سوم ………………………….۷۳

جدول ۴-۴- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته چهارم.. ……………………..۷۷

جدول ۴-۵- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته پنجم …………………………۸۱

جدول ۴-۶- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته ششم………………………….۸۵

جدول ۴-۷- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد  در دوره آغازین …………………….۸۹

جدول ۴-۸- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در دوره پایانی ……………………….۹۳

جدول ۴-۹- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در کل دوره ………………………….۹۷

جدول ۴-۱۰- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد اقتصادی  …………………………..۱۰۰

جدول ۴-۱۱- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) فراسنجه‌های خونی………………………….۱۰۴

جدول ۴-۱۲- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) فراسنجه‌های خونی………………………….۱۰۸

جدول ۴-۱۳- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) پاسخ سیستم ایمنی هومورال……………..۱۱۲

جدول ۴-۱۴- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) وزن اندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی…..۱۱۶

جدول ۴-۱۵- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………۱۱۹

جدول ۴-۱۶- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه…………………………….۱۲۲

جدول ۴-۱۷- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………۱۲۵

جدول ۴-۱۸- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………۱۲۸

جدول ۴-۱۹- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………۱۳۱

جدول ۴-۲۰- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………۱۳۵

جدول ۴-۲۱- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات دوازدهه لاشه…………………۱۳۸

جدول ۴-۲۲- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات ژژنوم لاشه …………………..۱۴۱

جدول ۴-۲۳- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات ایلئوم لاشه  …………………..۱۴۴

جدول ۴-۲۴- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات کولون لاشه  …………………۱۴۷

جدول ۴-۲۵- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات روده کور چپ لاشه……….۱۵۰

جدول ۴-۲۶- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات روده کور راست لاشه…….۱۵۳

شکل ۲-۱- قسمت‌های مختلف تشکیل دهنده میوه زیتون……………………………………………………………………………………………………..۱۰

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0