حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللی

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۲۱ صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللی :

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولت‌ها مي‌باشد و در واقع مي‌توان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولت‌ها براي آنان به وجود مي‌آورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه‌هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌ها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولت‌ها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.

در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينه‌هاي بهره‌مندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.

واژگان کليدي:

کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق :

کودکان به عنوان عضوي از خانواده و جامعه انساني به لحاظ آسيب پذيري بسيار و نداشتن توانايي مناسب در دفاع از خود، بيش از ديگران در معرض خطر، تضييع حقوق قرار دارند و بايد از ساده‌ترين امکانات زندگي و حقوق اوليه خويش بهره‌مند شوند، زيرا عدم بهره‌مندي از حقوق اساسي، نقض حقوق آنان به شمار مي‌آيد. بايد در جامعه محيطي امن و امکان دسترسي به عدالت براي همه کودکان فراهم شود. از آنجايي که هر کشوري متعهد به تأمين نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه خود مي‌باشد ضروري است که به حقوق کودکان که جزئي از همين افراد جامعه به حساب مي‌آيند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بينديشند.

بايد در رشد و تکامل آن‌ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقي کودکان نگريست. رعايت حقوق و پرورش صحيح آنان باعث آينده روشن جامعه مي‌شود به همين جهت بايد بيشتر از ساير افراد جامعه مورد توجّه و اهميت قرار گيرند.

تلاش است که از اين نابرابري‌ها بکاهيم و اقدامي هماهنگ براي حقوق کودک در سطح بين‌المللي با مشارکت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بين‌الملل براي کودکان انجام دهيم که آن‌ها هم به عنوان يک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکي در راستاي برطرف نمودن اين مشکلات برداشته شود.

 

 اهداف تحقيق :

هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک در حقوق داخلي کشورها و اسناد بين المللي است. بايد نظام حقوق کودکان را با توجه به ساير بخش‌هاي نظام حقوقي، مد نظر قرار دهيم و دچار افراط و تفريط نشويم و نيازهاي مادي، معنوي، روحي، جسمي و شأن انساني آنان و مسائل بسياري که پايه‌هاي اصولي توجه به حقوق اين گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهيم. اقدامي هماهنگ براي حقوق کودک در سطح بين‌المللي با مشارکت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بين الملل براي کودکان انجام دهيم تا گام کوچکي در راستاي بر طرف نمودن اين مشکلات برداشته شود.

 

فهرست مطالب

چکيده ۱
مقدمه ۲

فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين

۱-۱ تعاريف و مفاهيم

۱-۱-۱ حق ۷
۱-۱-۲ حق بودن يا حق داشتن ۸
۱-۱-۳کودک ۱۱
۱-۱-۴ حضانت ۱۳
۱-۱-۵ حقوق فرهنگي ۱۴
۱-۱-۶حقوق اجتماعي ۱۷
۱-۲ پيشينه حقوق کودک

۱-۲-۱پيشينه حقوق کودک در جهان ۱۸
۱-۲-۲ پيشينه حقوق کودک در ايران ۲۰
۱-۳ آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک ۲۳
۱-۴ جايگاه حقوق کودک در نظام حقوقي

۱-۱-۴ جايگاه حقوق کودک از نگاه قرآن ۲۶
۴-۱-۲ جايگاه حقوق کودک در ايران ۲۸
۴-۱-۳ جايگاه حقوق کودک در اسناد بين المللي ۳۱

فصل دوم: حقوق فرهنگي ناشي از حضانت

۲-۱ حق آموزش و پرورش ۳۵
۲-۲ حق آزادي و شرکت در مجامع و اجتماعات ۴۷
۳-۲ حق تفريح و بازي کودک ۵۲

فصل سوم: حقوق اجتماعي ناشي از حضانت

۳-۱ حق داشتن خانواده ۵۶
۳-۱-۱حق داشتن هويت ۵۸
۳-۱-۲حق تکريم شخصيتي ۶۱
۳-۲ حق شرايط مناسب زندگي کودک ۶۵
۳-۲-۱ حق خوراک ۶۶
۳-۲-۲ حق مسکن ۶۹
۳-۲-۳ حق بهداشت ۷۱
۳-۲-۴ حق تأمين اجتماعي ۷۹
۳-۲-۵ممنوعيت کار اجباري کودک ۸

نتيجه گيري   ۱۰۰
منابع و مأخذ   ۱۰۲
چکيده انگليسي   ۱۰۶

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0