جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید :

حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، كشف عادلانه، حقوق متهم.

 

اهمیت موضوع

همانطور كه در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن کشور خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید :

درآمد  ۳

اهمیت موضوع  ۵

اهداف تحقیق  ۶

سوالات تحقیق  ۶

فرضیه تحقیق  ۶

پیشینه تحقیق  ۶

چارچوب نظری پژوهش   ۷

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن  ۱۰

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی  ۱۰

گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري  ۱۰

گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري  ۱۳

بند اول: موضوع اصلي  ۱۳

بند دوم: موضوع فرعي  ۱۳

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري  ۱۴

بنداول: تأمين منافع جامعه ۱۴

بند دوم: تأمين منافع فرد ۱۴

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها ۱۴

بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا ۱۴

بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري  ۱۵

بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي  ۱۶

بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني  ۱۶

گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري  ۱۸

بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان  ۱۸

بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي  ۱۹

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون  ۱۹

گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري  ۱۹

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي  ۲۰

بند دوم: رويه قضايي  ۲۱

بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين) ۲۲

مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري  ۲۳

گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي  ۲۴

بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي  ۲۵

بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي  ۲۶

گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي  ۲۶

بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي  ۲۸

بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي  ۲۸

گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي) ۲۸

گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي  ۲۹

بنداول: عزل و نصب قاضي  ۳۰

بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي  ۳۰

بند سوم: اصل وحدت قاضي  ۳۱

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری  ۳۲

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم  ۳۷

مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم  ۳۷

گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق  ۳۷

گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم  ۳۷

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم ۳۸

مبحث دوم: حقوق متهم  ۳۹

گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته ۴۰

گفتار دوم: منابع حقوق متهم  ۴۲

بند اول: منابع بين‌المللي  ۴۲

بند دوم:  منابع داخلي  ۴۵

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي  ۴۷

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم  ۴۷

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی  ۴۸

بنداول: حق بودن یا حق داشتن  ۴۸

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق  ۴۹

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی  ۴۹

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری  ۵۱

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی  ۵۳

بند اول: فرض بی‌گناهی  ۵۴

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ ۵۸

بند سوم: مصلحت‌گرایی  ۵۹

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ۶۰

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی   ۶۲

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم ۶۲

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش   ۶۲

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان  ۶۳

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی  ۶۴

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری  ۶۵

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار ۷۰

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب   ۷۲

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی  ۷۳

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی  ۷۴

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی  ۷۴

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع  ۷۶

گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده ۸۰

گفتار چهارم: حق سكوت متهم  ۸۰

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده ۸۱

گفتار ششم: حق داشتن پزشک   ۸۱

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۸۲

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت   ۸۲

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۸۳

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع  ۸۴

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی  ۸۵

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم  ۸۷

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب   ۸۷

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری  ۸۷

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع  ۸۸

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله ۸۸

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی  ۸۸

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی   ۹۰

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم  ۹۰

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم  ۹۰

بند اول‌: اصل برائت   ۹۰

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی  ۹۰

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی  ۹۱

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی  ۹۱

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم  ۹۳

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی  ۹۵

گفتار چهارم: اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن  ۹۶

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم  ۹۷

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان  ۱۰۰

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد ۱۰۲

نتیجه گیری  ۱۰۴

پیشنهادات   ۱۰۹

منابع  ۱۱۱

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0